Korespondence

Úplné zobrazení databáze může trvat několik sekund.

O katalogu

OdesílatelPříjemceLokace odesláníDatum odesláníTypPočet popsaných stranAnotaceVýsledná sign.Klíčová slovaPoznámky
Anderla KarelJanáček LeošLitultovice u Opavy14/01/19061411906dopis2Je ochotný sbírat národní písně a pořídit notový záznam, ale stěžuje si na nedostatek písní, nezná nikoho, kdo by znal staré písně a o svatbách se žádné obřady neprovádějí. Chtěl by vědět, které z písní již jsou nasbírány.B1Anderla1pracovní výbor, sběr písní, svatbaVyp. Pelíšková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor12/1/19071211907dopis4Zná mnoho písní, uvádí začátky cca 50ti, z Kostelce u Holešova a okolí. Nezná noty, ale texty písní opisuje i pro jiné, píseň si pamatuje na první poslech. Manželé jsou z Kostelce, v Táboře teprve od června 1906. Zná též zvyky, obyčeje, rekrutské písně, od babičky písně z l. 1820. Ráda by přispěla ke společnému dílu.B1Andrlíková1pracovní výbor, sběr písní, rekrutská píseň, Kostelec u Holešova, zvyk, obyčejZk. Potyková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor20/01/19072011907dopis1Obdržela od Janáčka kladný dopis. Ptá se, kdy někdo přijede písně zapisovat, a nabízí, že případně přijede do Brna. Manžel není ve skutečnosti národopisec, pokouší se o beletrii, tiskl v prostějovském Novém životě, pražských Besedách lidu aj. Přikládá ukázku z jeho prací.B1Andrlíková2pracovní výbor, sběr písníZk. Potyková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor3/2/1907321907dopis1Zasílá seznam a popis písní, zvyků, obyčejů, dětských her, říkadel, tanců a hudebních nástrojů z Kostelce u Holešova a okolí.B1Andrlíková3pracovní výbor, sběr písní, zvyk, obyčej, říkadlo, dětská hra, dětský folklor, tanec, hudební nástroje, Kostelec u HolešovaZk. Potyková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor7/2/1907721907dopis1Dostala od Janáčka dopis, že k ní někdo přijede zapisovat. Ať přijede, "kdo má lásku k věci".B1Andrlíková4honorář, pracovní výbor, sběr písníZk. Potyková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor18/03/19071831907dopis1Žádá honorář, zálohu na zaslané písně. Nedostala ještě zprávu, kdy kdo přijede zapsat nápěvy písní.B1Andrlíková5honorář, pracovní výbor, sběr písníZk. Potyková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor7/10/19077101907dopis1Zapisovala u ní F. Kyselková. Upozorňuje na to, že sama písně zaslala už v zimě, ale Fr. Kyselková zjistila nápěvy až u ní, takže dobrá třetina písní odpadla. Urguje honorář.B1Andrlíková6honorář, pracovní výbor, sběr písníZk. Potyková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor16/10/190716101907navštívenka1Děkuje za peněžitou pomoc v tísni.B1Andrlíková7honorář, pracovní výbor, sběr písníNa lícové straně Janáčkův rukopis, skica na dvou osnovách s podloženým textem "Můj bledý květe".Zk. Potyková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor28/01/19082811908dopis1Žádá doplatek za písně.B1Andrlíková8honorář, pracovní výbor, sběr písníZk. Potyková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor1/3/1908131908dopis2Nedostala odpověď na svou žádost o doplatek za písně, urguje.B1Andrlíková9honorář, pracovní výbor, sběr písníZk. Potyková
Andrlíková AntonieJanáček LeošTábor24/09/19102491910dopis17. 3. 1908 jí Janáček sdělil, že má ještě nárok na odměnu, musí však počkat, až bude dílo dokončeno. Po dvou letech se znovu hlásí.B1Andrlíková10honorář, pracovní výbor, sběr písníNa 4. str. dopisu Janáčkův rkp.: odp. Peníze!Zk. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava2/1/1906211906dopis4Informuje, že dostal Janáčkův dopis otevřený nožem a ujišťuje se o původním obsahu. Popisuje obtíže, se kterými se setkává při zápisu dialektu. Upozorňuje na to, že sběratelé často dbají hlavně na melodii a že on sám si netroufá daný dialekt dotvořit. Navrhuje konzultanty v terénu, kteří by byli nápomocní s konečnou redakcí textu. Jakési vodítko by možná našel ve sbírce Bartoš-Janáček, pořídí si ji. Plánuje cesty za poznáním dialektu v terénu. Dopis doplňuje o předpokládané výdaje.B1Autrata1pracovní výbor, sběr písní, dialektv záhlaví dopisu je dopsáno: odp. 12/1 1906Vyp. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava25/01/19062511906dopis2V příloze zasílá zápis schůze pracovního výboru, německý protokol pro ministerstvo, překlad letáku, upravený do tisku, vyhlášku do novin. Opatřil si sbírku Bartoš-Janáček. Návrh, excerpovat lid. písně a říkadla ze všech našich časopisů a novin, dále od vojáků sebrat vojenské písně, sbírky textů. Píše Janáček návod ke sbírání?B1Autrata2pracovní výbor, sběr písníZk. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava5/2/1906521906dopis2Posílá podle domluvy poopravený a opsaný český text a německý překlad. Kde nenašel německý pomístní název, ponechal český, ponechal i výrazy jako Kopanice nebo gajdy. Opravil omyl u p. učitele Mojžíška v lokalizaci. Posílá otisk chystaného letáku a ptá se, jestli vyšel informační článek pro noviny, protože "již se trousí zprávy kusé a nesprávné", např. v Opavském týdeníku.B1Autrata3pracovní výbor, sběr písníVyp. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošHáj u Opavy20/07/19062071906dopis3Prostudoval si Janáčkův návrh i návrh J. G. Sommera a nediví se, že Janáček nešel Sommerovou cestou. Vítá Janáčkovu myšlenku samostatného "provolání", ale poukazuje na složitost jeho textu. Nesouhlasí s jeho záměrem nechat přeložit vypracovaný elaborát a poslat do Vídně.B1Autrata4pracovní výbor, sběr písníVyp. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošHáj u Opavy26/08/19062681906dopis1Vrátil se z Luhačovic a posílá k opravě a doplnění: 1. německý překlad brožury, 2. českou opravenou brožuru, 3. protokol druhé schůze a vrací: 4. Janáčkův list s poznámkami pro schůzi. Prosí o doslání dalších letáků.B1Autrata5pracovní výbor, sběr písníVyp. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava1/1/1907111907dopis2Je potěšen, že ministerstvo uznalo jejich práci a přidalo jim 500K. Očekával, že budou hotovi s přípravou a vyjadřuje nespokojenost s liknavostí M. Zemana a H. Bíma. Navrhuje stanovit ultimátum a zdůrazňuje potřebu vytvoření "rozvrhu díla". Navrhuje dílo šířit uveřejněním v časopisech (Těšínské noviny, Slezský věstník, Ostravský deník) a prostřednictvím placených osob znajících dobře prostředí.B1Autrata6pracovní výbor, sběr písní, Těšínské noviny, Slezský věstník, Ostravský deník, Hynek Bím, Martin ZemanVyp. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava6/1/1907611907dopis2Pracuje na kancionálu, který svého času marně sestavovali pro nepřízeň konzistorního recenzenta, nyní jsou poměry příznivější. Dal sbírku kolegům, hudebníku Wünschovi a katechetovi Halfarovi, Wünschovy poznámky posílá a prosí o Janáčkův názor.B1Autrata7kancionál, pracovní výbor, sběr písníVyp. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava1/2/1907121907dopis2Myslí, že v Janáčkovi-Bartošovi mají vzor pro řazení písní, který je dobré v zásadě následovat. Navrhuje, jakým způsobem by mohli předložit materiál na ministerstvu, aby bylo zřejmé jeho celkové bohatství. Poukazuje na důležitost sestavení abecedního seznamu (katalogu) písní.B1Autrata8katalogizace, pracovní výbor, sběr písníVyp. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava5/3/1907531907dopis3Po prvních 60 písních mu přišlo dalších 89 od F. Kyselkové a také zpěvník od Šimona Popelky ze Strání. Písně od Kyselkové zredigoval a přetřídil. Táže se ve věci selekce písní a zápisu jejich prvních slok. Zpěvník ze Strání si přečetl se zájmem. Co má se straňanskou sbírkou udělat? Vrátit Janáčkovi? Nechat si ji? Má k textům hledat nápěvy, nebo uveřejnit bez nich?B1Autrata;9pracovní výbor, sběr písnív záhlaví dopisu je dopsáno: odp. 10/3 1907Vyp. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava21/03/19072131907dopis2Pokládá dotazy ohledně redakce písní (jak nakládat s textovými a melodickými variantami atd.). Začal vytvářet abecední seznam písní z již vydaných sbírek, zatím zpracoval Černíka, Sušila, Kubu, část Bartoše, už si objednal Koželuhovu a Peckovu sbírku, účet posílá Janáčkovi.B1Autrata10Pracovní výbor, sběr písní, sbírkav záhlaví dopisu je dopsáno: odp. 23/3 1907Vyp. Potyková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava26/06/19072661907dopis3popisuje systém zápisu a řazení písní a uvádí důvody zdlouhavosti práce, na Janáčkův podnět jak práci ulehčit navrhuje tištěný lístkový katalog řazený dle incipitů. Navrhuje osobní setkání v Luhačovicích nebo v Brně.B1Autrata11pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava2/11/19072111907dopis1Zasílá protokoly k revizi, následně přeloží do němčinyB1Autrata12pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava14/11/190714111907dopis1Zasílá protokoly, které bude překládat do němčiny. Odjíždí na úřední cestu do Sv. Hyppolita a vrátí se až 19.11. B1Autrata13překládání protokolů, cesta do Sv. HyppolitaVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava12/12/190712121907dopis1Informace o zaslání první poloviny roztříděných písní, jejich kategorizace do rubrik. Druhou polovinu pošle po Vánocích. Táže se na místo po Ferdinandu Váňovi, úřady jsou mu prý nakloněny, ale není si jistý, zdali o místo má požádat.B1Autrata14sběr písní, uspořádání písní, pracovní místoVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava28/01/19082811908dopis2Dokončil třídění nových písní. Navrhuje spojení písní se sbírkou Bartoš-Janáček. Žádá o vrácení sbírek, které Janáčkovi půjčil. Stěžuje si na těžkou práci, kdy musí zařadit jednu píseň dle obsahu do několika oddílů. B1Autrata15sběr písní, uspořádání písní, obsahy písníVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava19/07/19081971908dopis3Reaguje na dopis o paní Kyselkové a uvádí, že u nich měli 8. července zkoušky a přijali 39 kandidátů. Obdržel písňovou sbírku od J. Jamnici u Opavy.B1Autrata16písňová sbírka, matury, zkouškyVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava15/06/19081561908dopis1Zasílá protokol schůze k nahlédnutí a poté jej přeloží do němčiny a udělá výtah do novin a časopisu. Píše o vyúčtování za cesty a táže se na vyúčtování překladu z kongresu mezinárodní hudební společnosti ve Vídni.B1Autrata17protokol, kongres mezinárodní hudební společnosti ve VídniVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava14/12/190914121909dopis1Za týden dokončí prohlédnutí písní, ale Zahradníčkovy písně jdou pomalu. Poté udělá kompletní prohlídku nasbíraného materiálu a chce udělat systém dle krajů.B1Autrata18sbírka, písně ZahradníčkovyVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava6/5/1910651910dopis1Sestavil protokol o schůzi ohledně písní a posílá jej na kontrolu, následně jej přeloží do němčiny. Žádá o doplnění data z výnosů.B1Autrata19protokol, data z výnosůVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava24/12/191224121912dopis3Hovoří o Janáčkovu záměru vydat 1. díl nové písňové sbírky. Táže se na průběh sbírání a na dialektické zpracování těchto písní. S paní Kyselkovou krátce pohovořil, když se chystala na Prostějovsko. B1Autrata20písňová sbírka, paní Kyselková, dialektické zpracováníVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava12/4/19121241912dopis3Hovoří o roztřídění sesbíraného materiálu. Navrhuje psát písně na samostatné listy. Nesouhlasí s jazykozpytným označením písní. Chválí Němce, že mají dobře vypracovanou didaktickou stránku písní. Chce zachovat částečnou textovou "věrnost." B1Autrata21písňová sbírka, jazykozpyt, didaktická stránkaNa třetí straně vlevo dole je drobným písmem P.S. poznámkaVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava7/2/1912721912dopis2Prosí o odložení schůze výboru pro Národní píseň ze září na 5. října. Za celých 7 let, co pracuje pro výbor ještě nedostal žádný finanční honorář. Pomohlo by mu 700 K. B1Autrata22schůze, honorářVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava26/10/191226101912dopis3Posílá protokol o schůzi pro Národní píseň a následně jej přeloží do němčiny. Dále píše o svém žádaném honoráři: zrevidoval 878 písní. 15 písní zpracovával asi hodinu. Dohromady chce 1758 K. Uvádí cenu za tisk, typografickou práci a vyžaduje 3 redaktory.B1Autrata23schůze, honorářVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava15/02/19121521912dopis2Obhajuje svoje překlady do němčiny a handrkuje se o honorář, který mu asi z Vídně nechtějí vyplatit.B1Autrata24honorářVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava18/04/19131841913dopis1Konstatuje, že písně hornické zažívají úpadek. Havíři byli většinou Poláci, dnes Češi.B1Autrata25hornická píseňVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava25/11/191325111913dopis1Píše o německém překladu, na kterém právě pracuje. Ptá se, zdali bude svolána 8. Prosince schůze.B1Autrata26schůzeVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostravacca19081908dopis4Píše o zpracování nových písní, aby je mohl Janáčkovi poslat. Píše o aféře v Brně s jakýmsi Ouředníčkem, který bude přeložen do Opavy. Žádá o přímluvu na volný post do Brna.B1Autrata27sbírka písní, pracovní pozice v BrněVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostravacca19081908dopis1Posílá nazpět překlad, není si jistý, zda textu plně porozuměl a tak žádá o kontrolu. B1Autrata28Vyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostravacca19091909telegram1Navrhuje středu večer.B1Autrata29schůzeVyp. Nádaská
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava16/04/19071641907korespondenční lístek2Nesouhlasí s požadavkem Bíma na otištění písní už dříve vydaných v Bartošově sbírce. Doporučuje vytištění připravovaného abecedního lístkového seznamu incipitů ze Sušila a (ve shodě s Bartošem) ponechání všech písní bez ohledu na jejich hodnotu, kvůli celkovému obrazu lidové tvorby.B1Autrata30pracovní výbor, sběr písní, sbírka, selekce, seznam, František Bartoš, Hynek BímVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava11/7/19071171907korespondenční lístek1Informuje o cestě do Luhačovic, navrhuje schůzku.B1Autrata31pracovní výbor, sběr písní, schůze, LuhačoviceVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošLuhačovice22/07/19072271907korespondenční lístek1Sděluje, že jsou již v Luhačovicích. Kdy je adresát navštíví?B1Autrata32pracovní výbor, schůzeodp. 29.7.1907Vyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava4/10/19074101907korespondenční. lístek1Prosí o odložení schůze výboru o 14 dní asi na 25 - 26. 10. Pořádání postupuje pomalu i přes jeho snahu.B1Autrata33pracovní výbor, sběr písní, schůzetužkou poznamenáno: Varh. škola , M(?) Lehner, I. PřednáškaVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava20/03/19082031908korespondenční lístek1Oznamuje, že žádaný seznam svých výloh již adresátovi zaslal koncem r. 1907. Do týdne nebo do 14 dní zašle již všechen písňový materiál.B1Autrata34finanční náklad, pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava30/03/19083031908korespondenční lístek1Nové písně došly v pořádku. Peníze ještě nikoliv. Staré písně pošle zítra.B1Autrata35pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava19/06/19081961908korespondenční lístek1Sděluje, že zásilku písní obdržel. Její probrání nechá již na prázdniny, od 27. července bude na Stražisku u Prostějova. Nabídkou zajet na Opavsko a Jablunkov se bude teprve zabývat. R. Zahradníček, o němž se zmiňuje, již zemřel.B1Autrata36pracovní výbor, sběr písní, Rudolf Zahradníček, Stražisko, Opavsko, Jablunkovsko, SlezskoVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava9/5/1909951909vizitka1Písně došly a také oznámení o schůzi. Prosí, aby ji přeložil na 1. června v úterý o 10. hod.B1Autrata37pracovní výbor, sběr písní, schůzeVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava11/6/19091161909vizitka1Zasílá žádaný překlad. Protokol o schůzi pošle do týdne.B1Autrata38pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček Leoš21/11/190921111909vizitka1Písně ještě nedokončil. Posílá žádaný překlad. Uvádí výši účtu, jeho podrobnou verzi má adresát u sebe, kdyby ne, tak pošle duplikát.B1Autrata39pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček Leoš24/12/190924121909vizitka1Posílá žádaný překlad. Pozitivně hodnotí adresátovo stanovisko ve věci honoráře, je však znepokojen tím, že si u ministerstva nerezervoval obnos na rok 1910. Písně už jen abecedně seřadí a hned je pošle.B1Autrata40honorář, pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava13/01/19191311919korespondenční lístek1Vyjadřuje se k p. K., který žádá zpět odevzdaný materiál. Míní, že na to [p. K.] nemá právo a jeho písně mohou být otisknuté. Navrhuje, ať jej pozve na ministerstvo. nebude třeba zas jednou schůze pracovního výboru?B1Autrata41pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava16/02/19091621909korespondenční lístek1Zítra nebo pozítřku pošle část záznamů, alespoň tance.B1Autrata42pracovní výbor, sběr písní, tanecVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava9/4/1909941909korespondenční lístek1Sděluje, že se práce ze zdravotních důvodů zdržela. Bude se snažit vše poslat do 14 dnů.B1Autrata43pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava20/12/191020121910vizitka1Navrhuje, aby byla schůze uskutečněna někdy v období 27. – 30. prosince. Prosí o oznámení, které datum zvolí. Se zájmem též očekává výsledky vídeňské porady.B1Autrata44pracovní výbor, sběr písní, schůze, VídeňVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava9/9/1910991910vizitka1Zasílá pozdrav a sděluje, že má mnoho starostí se školním rokem.B1Autrata45pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava2/1/1911211911vizitka1Posílá referát o schůzi referát připravený do novin. Vrací poznámky.B1Autrata46periodikum, pracovní výbor, referát, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava12/1/19111211911vizitka1Přeje k šťastný nový rok a posílá zapůjčený referát o schůzi ve Vídni.B1Autrata47pracovní výbor, sběr písní, schůze, VídeňVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošSlatinky u Olomouce7/9/1913791913korespondenční lístek1Ohraničení pro slovácké písně zašle po svém návratu do Polské Ostravy. Odjíždí tam 8. 9.B1Autrata48pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Autrata FrantišekJanáček LeošPolská Ostrava13/07/19131371913korespondenční lístek1Říkadla má u sebe, zařadil je mezi podobné příspěvky. Žádá o zaslání návrhu úvodu na prázdninovou adresu Slatinky u Olomouce.B1Autrata49adresa, pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Axman EmilJanáček LeošChropyněcca19101910dopis2Zasílá do připravované sbírky "Lidová píseň v Rakousku" několik písní z Hroznové Lhoty, kde byl u přízně. Prosí o zprávu, zda se budou písně hodit , nejsou-li již zaznamenány a jestli někdo písně v okolí Hroznové Lhoty sbírá - je jich tam velké množství.B1Axman1pracovní výbor, sběr písní, Hroznová Lhota, SlováckoVyp. Pelíšková
Vysloužil JiříBakala MetodějBrno9/11/19499111949dopis1Potvrzení přijetí Bakalovy sbírky lidových písní z Vizovicka (6. Svazků) jako deposita. Sbírka bude využita pouze s plným respektováním autorských práv.B1Bakalasběr písní, sbírka, Vizovicko, ValašskoVyp. Volčík
Vysloužil JiříBakalová M., vdova po Metodějovi Bakalovi17/08/19501781950dopis1Ústav zasílá 2000 Kčs jako zálohu za sbírku zesnulého Metoděje Bakaly. Definitivní vyúčtování a zaplacení provedou později. Prosí o potvrzení přijetí peněz a aby uvedla, že jde o zálohu na sbírku. B1Bakala2sběr písní, sbírka, honorář, VizovickoVyp. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček Leoš19/05/19051951905dopis4Sděluje své vzpomínky spojené s Národopisnou výstavou Českoslovanskou. Vypisuje seznam, co vše v souvislosti s výstavou publikovala. Dále píše o Hanáckém večeru, který na ni silně zapůsobil.B1Bakešová1pracovní výbor, sběr písní, Hanácký večer, Národopisná výstava českoslovanská, Františka Xavera BěhálkováVyp. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]12/1/19061211906korespondenční lístek2Nerozumí dobře, co si adresát v předchozím dopise přeje. Nespěchá-li to, pak přijede k němu na domluvu.B1Bakešová2pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]20/01/19062011906korespondenční lístek2Diví se, že Janáček nedostal její dopis. Psala v něm, že přijede v neděli odpoledne, hned kolem jedné hodiny. Zpět pojede o čtvrté hodině. Přijde tedy, ať je doma nebo ne.B1Bakešová3pracovní výbor, sběr písníVyp. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošOřechovičky25/01/19062511906dopis3Nastiňuje složitost práce, nutnost agitace, ale i nezbytnost finančních prostředků pro nácvik dětských her, ostatkových zvyků, honění krále v Troubsku nebo hody s tancem či králky. Mluvila s Františkou Kyselkovou, byla by ochotna někam jet, např. do Petrové vsi u Holiče na Petrov u Velké. Je možné poskytnout peníze? B1Bakešová4hody, honění krále, pracovní výbor, sběr písní, Františka Kyselková, Holíč, Petrova Ves, TroubskoVyp. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošOřechovičky12/4/19061241906dopis4Píše, že nelze provést ostatkový zvyk, je třeba vše odložit na neděli po velikonocích 22. 4. 1906. Popisuje, jak je těžká práce s lidmi v terénu. Dotklo se jí, že ona a Františka Běhálková nebyly navrženy Janáčkem do pracovního výboru. Viní z toho Janáčka. Nachystají na neděli 22. 4. Ostatky, Smrtolku a mimo to třeba i Králky.B1Bakešová5královničky, ostatky, pracovní výbor, sběr písní, zvyk, Františka Xavera BěhálkováVyp. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]15/04/19061541906pohlednice2Podle sdělení starosty bude na 22. 4. vše zařízeno dle jejího přání, radí však odložit to na 1. 5. Lid zde bude mít muziku a bude slavnostně oděný. Nechť se adresát rozmyslí a napíše, jak mu to lépe vyhovuje.B1Bakešová6Na pohlednici je obraz Útulna ženská, dům práce a milosrdenství s nadpisem : Přispějte dobrotivě na stavbu nové Útulny ženské v Brně.Vyp. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]17/04/19061741906zálepka2Všichni jsou nachystaní a čekají na domluvu. Náčelník Sokola vyzval, že bude tance fotografovat v pohybu někdo z Prahy – mělo by se tomu zabránit? Nemělo by to mít vědeckou hodnotu, mají tančit všechno možné. Žádá o tři kusy Národních tanců III.B1Bakešová7fotografie, tanec, SokolZk. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]19/04/19061941906korespondenční lístek2Sděluje adresátovi, že vše pochopil špatně, její zásluhy se členstvím ve výboru nezmění. S nacvičováním královniček má problémy, lidé mohou jen v neděli. Slavnost nachystá, bude Smrtolka, neví, jestli je třeba lidi v kroji. Nacvičuje s dětmi, které ještě nechodí do práce.B1Bakešová8královničky, kroj, vynášení smrtky, smrtolkaZk. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]27/04/19062741906korespondenční lístek2Nemá dosud zprávy. Jestli nepřijedou, pak vše odpadne, neboť lidé již nebudou věřit. Lidé jsou na Janáčka zvědaví a těší se.B1Bakešová9Pracovní výbor, sběr písníZk. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošBrno30/04/19063041906korespondenční lístek2Chce, aby Janáček přijel ještě do 6.5. vše zkontrolovat, aby 6.5. bylo vše podle jeho představ. Dopis může poslat po mlékaři. Do Brna pojede (ona) až 9.5. na představení sirotků.B1Bakešová10Pracovní výbor, sběr písníZk. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]30/04/19063041906korespondenční lístek2Čekala adresáta, všichni se těšili. Bez jeho přítomnosti je vše ztraceno. 6.5. ho všichni čekají. Fotografa také. Táže se na přesné instrukce a píše, kolik by co stálo a vše dopodrobna rozepisuje.B1Bakešová11Pracovní výbor, sběr písníZk. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]7/5/1906751906pohlednice2Přijede asi 9.5. do Brna k Janáčkovi. Počasí na fotografování nebylo, byla bouřka.B1Bakešová12Pracovní výbor, sběr písníNa pohlednici Útulna ženská, dům práce a milosrdenstvíZk. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]11/5/19061151906korespondenční lístek2Znovu píše o chystané slavnosti (Smrtolka, maškary). Plánuje její průběh, není jistá, že je vše dobře nacvičeno. Děti se těší.B1Bakešová13Pracovní výbor, sběr písníZk. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček LeošŽilošice [Želešice]25/05/19062551906korespondenční lístek2Mluvila včera se starostou Troubska a informuje Janáčka o tom, že Honění krále je mimo svátků bez patřičné nálady. Je škoda, že to tak Janáček chce. Snaží se ho přesvědčit.B1Bakešová14honění krále, TroubskoZk. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček Leoš[neuvedeno]18/05/19081851908zálepka2Chce fotit hanácké tance z Xaverova. Vše je původní a stálo by to zato. Má Janáček zájem?B1Bakešová15tanec, Xaverov, HanáZk. Pelíšková
Bakešová LucieJanáček Leoš23/07/19122371912dopis3Byla požádána o fotografie tanečníků do Náprstkova muzea, ptá se, jestli může poslat i jeho fotografie. Má se podotknout, že jsou to fotografie z chystaného díla? Myslí, že je lépe dát to hned, než nechat ležet. Vzpomíná na Korutany a Prahu a na "víření Slovanstva".B1Bakešová16Pracovní výbor, sběr písníZk. Pelíšková
Bartoš FrantišekBím HynekBrno12.01.18981211898Dopis se týká Bímových příspěvků do BIII.---Opis dopisu je součástí dopisu H. Bíma Ústavu pro LP v Brně ze dne 12.4.1953.
Bartoš František[Janáček Leoš]Mladcová17/05/19051751905dopis3Ze zdravotních důvodů musí odvolat svou malou účast na díle, kterou přislíbil.B1Bartoš1Bartoš Františekspolupráce, pracovní výborVyp. Pelíšková, Zk. Volčík
Bartoš František[Janáček Leoš][Mladcová]20/05/19052051905dopis3Píše, že rekonvalescence může trvat několik měsíců, prosí tedy adresáta, aby jej v žádném případě nejmenoval jako spolupracovníka.B1Bartoš2Bartoš Františekspolupráce, pracovní výborVyp. Pelíšková
Bařinka CyrilJanáček LeošPraha19/05/19071951907dopis4Zasílá prozatím pouze začátky (incipity) písní zpívaných v jeho rodišti Bohuslavicích na Valašskokloboucku. Pokud tomu Janáček bude přát, může poskytnout i notace, které má ze soukromé sběratelské činnosti. Následuje očíslovaný seznam incipitů od 1 do 39. Ostatních 61 napíše po odpovědi.B1Bařinka1Bařinka Cyril, Janáček Leošobálka s poznámkou odp. 21. 1. 1907Vyp. Pelíšková
Bařinka CyrilJanáček LeošPraha22/01/19072211907dopis2Zasílá 12 čísel národních písní moravských, nemůže zaslat všechny, neví které. Jeho sbírka je velmi nepřehledná, má zvlášť texty a zvlášť notace. Kdyby posílal všechny, byla by to zbytečná práce. Prosí o informaci , které má zaslat a kdy končí lhůta, dokdy mají být písně sebrány a připraveny k tisku. Ptá se , zdali by mohl dostat od výboru nějaké finanční prostředky, které by použil na doplnění a další pokračování. Mohl by se pak sběr písní věnovat i o prázdninách také v sousedních obcích. Má přes 100 čísel národních písní, ale pouze z jeho obce, zřejmě se najdou podobné i v jiném kraji. B1Bařinka2Bařinka Cyril, Janáček Leošobálka s poznámkami : Odp. 25. 1. 1907 (Janáček). Vyřízeno 30. 3. 1930 Na poslední straně dopisu připsáno: Přiložené písně vyňaty a zařazeny do II. skupiny sbírek za účelem zpracování. 29. 3. 1930 podpis: HelfertVyp. Pelíšková
Bayer FrantišekJanáček LeošPřerov31/01/19073111907korespondenční lístek2Odkazuje na jejich setkání při slavnostním odhalení památníku Palackého v Rožnově r. 1879, kdy spoluúčinkoval na koncertu s paní Marií Červinkovou-Riegrovou a žádá Janáčka o návod na sbírání národních písní. Chce mu zaslati nápěvy k valašským písním, které jsou obsaženy v jeho sbírce "Radhošť". (V Praze 1874 - 311 písní.) které poslal Lad. Procházkovi v Praze a který je uložil v Umělecké besedě. Uvítal by zaslání zálohy.B1Bayer1Bayer František, Janáček Leošpřipsáno červ. Tužkou: odp. 2. 2. 1907Vyp. Pelíšková
Běhálková Františka XaveraJanáček LeošTovačov15.2.18911521891dopis3Na žádost Bakešové posílá Řeznickou. Nemohla se dopátrat úplného textu. Následuje popis tance. Dále píše, že paní Bakešová se stále táže na "jablíčka", na Hané "jabléška" nebo "jabliška".B1Běhálková1Běhálková Františka Xavera, Janáček LeošPřiložen zápis Řeznické v notách s textemVyp. Pelíšková
Běhálková Františka XaveraJanáček LeošTovačov22/05/19052251905dopis6Žádá o instrukce před Hanáckým večerem. Zkoušela sama upravit písně pro tři hlasy, ale nezná harmonizaci. Posléze zjistila, že to nelze takto realizovat a požádala pana Slavického o pomoc. Ochotně jí vyhověl, vše zharmonizoval a převzal i docvičení zpěvů, ale ustavičně ji posílal k Janáčkovi, aby ten vše posoudil. Popisuje, co předcházelo a jak se zajímala o národopisnou činnost. V roce 1877 poslala Františku Bartošovi asi 70 písní z okolí Tovačova. Sbírku výšivek vystavila v Olomouci zřejmě roku 1884. Nyní má asi 50 tanců, posledních 20 harmonizoval pan Slavický. U většiny tanců má poznačeno od koho a z jaké vesnice. Mimo tanců, které vydal s Lucií Bakešovou a těch, které předal pan Sigmund panu Kovařovicovi – nejsou žádné vytištěné. Když by zavítal do Lobodic, tak doufá že ji navštíví, sehnala by děvčata, která by zazpívala a ukázala nové tance.B1Běhálková2Běhálková Františka Xavera, Janáček LeošVyp. Pelíšková
Bělík VratislavJelínková ZdenkaMikulov17/05/19701751970Průvodní dopis ke sbírceB1A 1294/s.107.
Bimková MiladaVetterl KarelHodonín15/12/194915121949dopis1Profesor A. Václavík jí doporučil prof. JUDr. Vladimíra Vybrala a ten jí doporučil Karla Vetterla. Chce ho navštívit ve středu 21. 12.?B1BimkováAntonín Václavík, Vladimír Vybral, návštěvaVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl KarelHodonín4/12/19604121960dopis2Zpráva z Milotic u Kyjova. Píše o Františku Šnajdrovi, o kapele Vincence Kapsíka. Pod dopisem na psacím stroji je rukou připsáno, že Antonína Brandyse v Brně čekat nemají, protože už mu neslouží paměť a na písně si už nepamatuje.B1BimkováMilotice, František Šnajdr, Vincenc Kapsík, Antonín BrandysVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl KarelHodonín22/12/196022121960dopis2Posílá zbytek notového materiálu z Milotic. Noty jsou po Josefu Řihákovi a následuje krátký popis jeho života. Pan Šnajdr si dával v neděli v Kyjově sraz s muzikanty v okolí a chodívali hrát do dědin. Následuje popis pana Šnajdra a jeho rodu. Na konci je vyjmenovaná parta muzikantů z Milotic.B1BimkováMilotice, píseň, notový materiál, Josef Řihák, Šnajdr, KyjovVyp. Nádaská
Šrámková MartaBimková MiladaHodonín28/11/196128111961dopis1stará smlouva sahala do března 1962 v ceně 3000kč a to bylo komplikované. Udělají novou jen na jeden rok.B1Bimkovásmlouva, financeVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaHodonín12/12/196112121961dopis1Byl nemocen a proto neodpovídal. Musí vyřadit tance z Bzence, Skoronic a Šardic jelikož jsou z let 1950-55. Mohli by je koupit separátně. Zatím nemá souhlas k zakoupení portrétů od L. Knoblochové. B1Bimkovátanec, Bzenec, Skoronice, Šardice, KnoblochováVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl KarelHodonín29/11/196329111963korespondenční lístek1chce přijet 4. 12. do Brna do státního archivu. Podařilo se jí tam dohledat Vincence Poláška z Milotic. Chce si nechat připravit zpětné obálky a finance.B1Bimkovástátní archiv, Brno, Vincenc Polášek, MiloticeVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl KarelHodonín29/03/19652931965dopis1Posílá pracovní výkaz. Hodně času tráví nad připravováním kartotéky. Pošle cestovní účet za Želetice.B1BimkováŽeletice, kartotéka, pracovní výkazVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaHodonín30/03/19653031965dopis1Děkuje za dopis a pracovní výkaz. Posílá jí obálky a bankety.B1Bimkovápracovní výkazVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl Karel17/05/19651751965dopis2Chtěla přijet v létě, ale měla jinou práci. K dopis přikládá dvě fotografie citery od pana Koblížka. V Dambořicích ho mají všichni rádi. Dotazuje se na kroniku Tomáše Biruhy? Z Mistřína. Vyšla kronika Svatobořice-Mistřín 1945-65, v ní jsou zmíněny písně. Jmenuje kapelníka Brandyse, Martina Kunchatu a Františka Turečka. Zmiňuje muzikantskou rodinu Měchurů (Josef a Jakub). Muzikanti Nedbalovi.B1Bimkovácitera, pan Koblížek, kronika, Tomáš Biruha, Mistřín, Svatobořice, Brandys, kapela, Martin Kunchata, František TurečekVyp. Nádaská
Syrovín Stanislav MikelBimková Milada[Hodonín]Jun-6761967dopis2Posílá Bimkové svůj životopis zaměřený na aktivitu ohledně lidové hudby a seznam jeho učitelů.B1Bimkováživotopis, seznam učitelů hudbyVyp. Nádaská
Judas BohušBimková MiladaStrážovice18/01/19671811967dopis2Zasílá jména kapelníků. Kalousek Vojtěch, Judas Šimon, Jirčík Karel, Pořízka Vojtěch, Judas Bohumil – ten složil vlastní skladbu, která je v dopisu jmenována.B1Bimkovákapelníci, Kalousek Vojtěch, Judas Šimon, Jirčík Karel, Pořízka Vojtěch, Judas Bohumil, skladba, textprvní strana je průhlednáVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl Karel[Hodonín]20/07/19702071970dopis1Oznamuje adresátovi, že zpracuje Bučovice a SlavkovskoB1Bimkovásběr písní, Bučovice, SlavkovskoVyp. Nádaská
Bimková MiladaČeský hudební fondHodonín19/06/19681961968dopis2Má povinnost podat zprávu o průběhu sbírání každé dva měsíce. Zpracovala terén na Bučovsku, okres Vyškov a Hanou a 22 obcí. sběr písní je dokončen v Nemoticích, Snovídkách a Mouchnicích. Následně jmenuje hudebníky v každé obci. Na konec jmenuje učitele hudby.B1Bimkovásběr písní, píseň, Bučovsko, Vyškov, Haná, hudebník, učitel hudbyVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl KarelHodonín29/09/19682991968dopis2Průběžně posílá zprávy o pokračování sběru písní. Pana profesora Štědroně již o svém počínání informovala. Chce přijet, ale učí žáky taneční výchovu ve Skalici. B1BimkováŠtědroň, taneční výchova, SkaliceVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl KarelHodonín23/10/196823101968dopis2Posílá zprávu o výzkum z období 15.8 - 15. 10. Ještě půjde do Rousínova a Dědic. Začíná vést kartotéku z Vyškovska. V období okupace je těžké získat důvěru lidí.B1BimkováRousínov, Dědice, VyškovskoVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl Karel[Hodonín][neuvedeno]dopis2Odevzdává kartotéční lístky mimo okres Vyškov. Připravuje další, měl by to být okres Vyškov, Kyjovsko, Hodonínsko a Bučovsko. B1Bimkovákartotéka, Vyškov, Kyjovsko, Bučovsko, HodonínskoVyp. Nádaská
Bimková Miladadokumentace hudebníků ve státním archivuBrno1/12/19701121970dopis1Zpráva o pracovní cestě, odevzdání další části výzkumu, se Zdeňkou Jelínkovou slíbá písně na Kyjovsku.B1Bimkovápracovní cesta, Zdeňka Jelínková, KyjovskoVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl Karel[Hodonín]14/06/19681461968dopis2Ve státním archivu nechává opis písní z Bučovska. Nyní mapuje oblast Bohdalic, Bučovic a spojí to s Kyjovskem a Koryčanskem. V červenci zmapuje Slavkovsko a Rousínov. Prosí Karla, aby jemně upozornil doktora Štědroně, aby si ohledně organizace sběru písní moc nevymýšlel a žádného pomocníka jí neposílal. Hovoří o fotografii hudebníků v Nesovicích, kde jsou fašankové maškary. Opakovaně žádá o určení konzultanta.B1Bimkováarchiv. Bučovsko, Bohdalice, Kyjovsko, Slavkovsko, Rousínov, Štědroň, NesoviceV dopise uvedeno neúplné datum "Pátek 14. 6.". Vzhledem k tomu, že odesílatelka zmiňuje výstavu ve Vyškově, jedná se evidentně o rok 1968. [OV]Vyp. Nádaská, zk. Volčík
Vetterl KarelHospodářská správa ČSAVBrno10/10/196010101960dopis1navrhuje k zakoupení sbírku točivých tanců od Milady Bimkové. K dopisu přikládají posudek ze 7. 12. od Zdenky Jelínkové vypracovaný na sbírku tanců, dětských her a jiných druhů dětského folkloru z Kyjovska a sbírku tanců z Kyjovska.B1Bimkováposudek, Milada Bimková, Zdenka Jelínková, tanec, dětský folklor, dětská hra, KyjovskoVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaHodonín16/11/196016111960dopis1vrací poznámky k rytmu slováckých písní.B1Bimkováslovácká píseň, rytmusVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaHodonín20/04/19612041961dopis1Posílá jí smlouvu k podpisu, kopii smlouvy má vrátit. Dále si má naúčtovat hodiny, které pracovala a k materiálům se záznamy písní má napsat lokalitu a jejich povahu.B1Bimkovásmlouva, sběr písníVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaBrno14/10/196114101961dopis1Táže se, proč ještě neposlala cestovní účet za cestu do Brna.B1Bimkováúčet, BrnoVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl KarelHodonín15/10/196115101961dopis1Posílá o podpisu smlouvu o dílo. Účet za cestu Žádovice-Vřesovice jí vyplatili dvakrát. Účet Kyjov - Brno byl vyplacen správně. Finanční odboru obdržel zprávu od ČSAV ohledně vyplacení honoráře, Bimková vysvětluje, proč daná částka nemohla být zdaněna.B1Bimkovásmlouva o dílo, Žádovice, Vřesovice, Kyjov, Brno, finance, smlouvaVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaHodonín16/10/196116101961dopis1řeší se peníze, smlouvy a sumy B1Bimkovásmlouva, financeVyp. Nádaská
Bimková MiladaKarel VetterlHodonín27/11/196127111961dopis1Posílá účet za Ratíškovice a ptá se, dokdy má odevzdat pracovní výkaz před koncem roku. B1Bimkovápracovní výkaz, RatíškoviceVyp. Nádaská
Bimková MiladaČeskoslovenská akademie věd ÚEFHodonín29/11/196129111961dopis1Vrací pracovní smlouvu na opravu data. Práce bude vykonána od 15. října 1961 do 31. prosince 1961, ve smlouvě je 1962. Požaduje vyplacení první splátky.B1Bimkovápracovní smlouva, datum, financeVyp. Nádaská
Šrámková MartaBimková MiladaHodonín1/12/19611121961dopis1pracovní účty má poslat co nejdříve, dostane peníze za zásilku.B1Bimkováfinance, účet, zásilkaVyp. Nádaská
Vetterl KarelŠnajdr FrantišekMilotice u Kyjova12/12/196112121961dopis1poděkování panu Šnajdrovi za jeho přínosnou spolupráci s badatelkou Bimkovou.B1Bimkovápoděkování, BimkováVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaHodonín17/03/19621731962dopis1Bimková má doplnit text smlouvy o tom, že nezakládá pojistnou povinnost.B1Bimkovátext, smlouvaVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaHodonín26/06/19622661962dopis1zásilku obdrželi v pořádku, cestovní účet poslali k vyřízení. B1Bimkovácestovní účet, zásilkaVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl KarelHodonín1/1/1963111963dopis6Posílá pracovní plán na rok 63 v oboru lidové hudby a tanců. Přikládá seznam matričních obvodů v okrese Hodonín, chce si pořídit ještě z Vyškova a Uherského Hradiště. Dokončila průzkum lidové hudby v Kyjovsku, Hodonínsku a Podluží. Počítá finance za průzkum.B1Bimkovápracovní plán, lidová hudba, tance, Vyškov, Uherské Hradiště, Kyjovsko, Podluží, HodonínskoVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaHodonín5/1/1963511963dopis1Je vytvořená nová smlouva o dílo. Zasílá potvrzení o spolupráci již od roku 1956. Na její práci nahlížejí jako na práci odborného asistenta ČSAV. Karel psal Janu Bimkovi do Svatobořic, zdali by byl ochoten prodat svůj materiál, ale neodpověděl, neodpověděl ani učitel Vrat. Hladký z Gottwaldova. K dopisu je připojeno potvrzení o spolupráci s Bimkovou.B1Bimkovásmlouva o dílo, Jan Bimka, Svatobořice, Gottwaldov, HladkýVyp. Nádaská
Vetterl KarelBimková MiladaHodonín14/10/196414101964dopis1vrací Koblížkovy rukopisy a děkuje za zapůjčení.B1Bimkovárukopis, KoblížekVyp. Nádaská
Šrámková MartaBimková MiladaBřeclav25/11/196425111964dopis1Informace, že je pro tento rok vyčerpaná peněžní kvóta na cestovní účty.B1Bimkováfinance, cestovní účetVyp. Nádaská
Antikvariát Brno[Hospodářská správa ČSAV]Brno7/10/19667101966dopis1žádost o zakoupení sbírky tanců a písní ze Ždánicka a Kyjovska od Milady Bimkové.B1Bimkovásbírka, tanec, Ždánicko, Kyjovsko, Milada BimkováVyp. Nádaská
Antikvariát BrnoBimková MiladaHodonín13.11.196…136196…dopis1Knihu Elizabeth Burchenal, Folk-Dances of Denmark, New York, 1915, kterou obdrželi, jí proplatí.B1Bimkovákniha, antikvariát, Eliz BurchenalVyp. Nádaská
Bimková MiladaHospodářská správa ČSAVBrno25/08/19702581970dopis1Žádá o proplacení částky za záznamy z matrik a z ústního podání o lidových hudebnících z Hodonínska, Rousínova a Bučovicka. Materiál je v archivu.B1Bimkováfinance, Hodonínsko, Rousínov, Bučovicko, archivVyp. Nádaská
Bimková MiladaHospodářská správa ČSAVBrno16/07/19701671970dopis2Žádá o proplacení částky za sbírku 14ti tanců z Kyjovska a popisy strážnických dožínek. Má být přiloženo místopřísežné prohlášení, ale místo něj je přiložen rukou psaný papír, kde počítá finance.B1Bimkováfinance, Kyjovsko, tance, prohlášeníVyp. Nádaská
Bimková MiladaŠevčík VladimírHodonín14/02/19721421972dopis4Posílá výsledky terénního výzkumu ze 41 obcí. Opisy výzkumu zasílá profesoru Bohumíru Štědroňovi a připravuje katalogizační lístky pro ÚEF v Brně.B1Bimkováterénní výzkum, píseň, výzkum, Bohumír Štědroň, katalogizaceVyp. Nádaská
Bimková MiladaVetterl Karel[Hodonín]Feb-7221972dopis2Děkuje za opis zprávy z ČHF. Zmiňuje starý cimbál z roku 1786 po Rudolfu Smetanovi z Uhřic-Milešovic.B1Bimkovácimbál, Rudolf Smetana, cimbál Uhřice, MilešoviceVyp. Nádaská
Bimková Miladaregionální museum v MikulověMikulov21/06/19762161976dopis1Prezentuje výsledky svého výzkumu a stanovuje si cenu.B1Bimkovávýzkum, financeVyp. Nádaská
Bimková Miladaregionální museum v MikulověBrno6/8/1976681976dopis1zpěvní repertoár lidové kapely v obcích. Kostelní písně a kulturní činnost v obcích.B1Bimkovápíseň, sběr písní, kapelaVyp. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice1/2/1906121906Zasílá rozpočet sběratelské práce na rok 1906. O prázdninách pojede na Kroměřížsko, Tišnovsko, Dačicko a Hustopečsko. Potřeboval by tištěný dotazník sestavil by si ho sám - Bude možno zaplatit tisk? Chce napsat také na učitelský spolek na Moravě a článek do učitelského Věstníku. Potřebuje metronom a mapu Moravy. Ptá se na legitimace pro sběratele. B1BímPřipojen je rozvrh sběratelské práce 3s.
Bím HynekJanáček LeošStrážnice24/05/19062451906Ať sdělí, za co má napsat kvitanci. Sbíral jen v Lidéřovicích, Znorovách [Vnorovech] a částečně ve Strážnici. Jak má psát kvitování útrat při sběru písní?B1Bím
Bím HynekJanáček LeošStrážnice24/06/19062461906Týká se nedostatku peněžních prostředků poskytnutých českému odboru na sbírání písní. O prázdninách plánuje cestu do okolí Jimramova a osad podél trati od Tišnova ke Žďáru. K práci potřebuje tištěný dotazník a tištěný dopis. Neví, jak dlouho bude ve strážnici. sběratelské práce e v okolí Strážnice je mnoho. Bez peněz se pracuje špatně.B1Bím
Bím HynekJanáček LeošStrážnice28/06/19062861906Prozkoumá některou z osad u Jimramova. Ve Znorovách [Vnorovách] a Lidéřovicích má ještě mnoho práce. K Jimramovu pojede po 1.8. Zálohu má Janáček poslat do Strážnice.B1Bím
Bím HynekJanáček Leoš7/1/1907711907Děkuje za obdrženou zálohu. Dále se týká uveřejnění "Návodu" ke sbírání jako přílohy denních listů. Bím je názoru, že stačí uveřejnit dotazník. Písně z Tišnovska má připraveny. Zajistil zjištění stáří zpěváků. B1Bím
Bím HynekJanáček LeošStrážnice13/01/19071311907Lokality sběrů a počty zapsaných písní, které Bím zasílá Janáčkovi.B1Bím
Bím HynekJanáček LeošStrážnice17/02/19071721907Posílá písně, uvádí jejich počet a lokality, ve kterých byly sebrány. Bím si přeje, aby v nové sbírce byly uveřejněny i písně zařazené do sbírky vydané akademií. Písně studenta Kůrečky ze Zborov [Vnorov] nemá dosud přepsané. Bím se dotýká Černíkových článků uveřejněných v "Daliboru" č, 18., 19. a 21. Janáček má potvrdit počet písní, které mu Bím zaslal.B1Bím
Bím HynekJanáček LeošStrážnice21/06/19072161907dopis1O prázdninách pojede na Slovensko a chce sbírat na Hané. Nemůže se zavázat pro Slezsko.B1Bímsběr písní, Haná, Slovensko, SlezskoZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice27/06/19072761907dopis1Informuje o tom, kdy pravděpodobně pojede do Velké Bystřice a to buď 15.7. nebo 8.7. Ptá se, kdy se s Janáčkem může sejít.B1BímVelká Bystřice, schůzkaZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice1/7/1907171907korespondenční lístek2Informuje o tom, kdy přijede do Brna tj. 3.7. kolem 11 hodiny.B1Bímschůzka, BrnoZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošVelká Bystřice20/07/19072071907dopis2Písně zapsané uč. Bobkem jsou většinou nové, staří zpěváci je neznají, něco bude i ze zpěvníků, texty se totiž špatně doplňují o nápěvy, které často nikdo nezná. Sbírá i písně staré, zbývá Zašová, Zubří a Vsetínsko. Špatné počasí zdržuje práci. Dále uvádí, kde bude v následujících dnech.B1BímFrantišek Bobek, sběr písní, píseň, Zašová, Zubří, Vsetínsko Dokument je 2x okopírovánZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošVsetín31/07/19073171907dopis2Zdržel se v Leskovci, zítra jede do Strážnice, do Jablunkova pojede, až si odpočine - mezi tím může vykonat, oč Janáček žádá v Bojkovicích. V Zašové pěkné žnecké písně, Rokytnice slabá, v Senince také dobré písně.B1Bímsběr písní, Leskovec, Strážnice, Jablunkov, Bojkovice, Zašová, Rokytnice, Seninka, Valašskooskenovaná obálkaZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice3/8/1907381907dopis2Posílá účet za cestu na Valašsko. Podrobnosti o cestě sdělí ústně. S panem Zemanem ve Velké mluvit nemohl.B1BímValašsko, Velká, Martin Zemanpřílohu k dopisu tvoří kalkulace cestovnéhoZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice4/8/1907481907dopis3Dopis s účtem na 250 K poslal na Hukvaldy. Sbíral v osadách, ze kterých měl písně p. uč. Bobek a v Senince. Zaznamenal přes 400 písní. Do Slezska by jel. Po 15-tém by se zastavil v Luhačovicích.B1BímJosef Bobek, Seninka, Bystřice, Zašová, Zubří, Roketnice kopie a k ní přiložený rukopisZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice6/8/1907681907dopis2Kvitance: na 250 korun, které obdržel od Janáčka za cestu do Brna, na Valašsko (od 1. července do 1. srpna 1907)B1BímValašsko, kvitance, Brnooriginál a konceptZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice7/8/1907781907dopis2Zdůvodňuje, proč nemůže jet do Slezska. Bude sbírat v okolí Strážnice a částečně v Uhrách.B1BímSlezsko, UhryZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice6/12/19076121907dopis1Je hotov s Valašskými písněmi. Žádá informace ohledně zápisu a vazby jednotlivých částí písní. Chce poslat také Písně morkůvské. Bylo by lepší, kdyby osobně zajel do Brna, ale neví jestli je v pokladně výboru dost na cestu.B1BímValašsko, píseň, sběr písní, Morkůvky, financeZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice16/05/19081651908dopis1Na prázdniny pojede sbírat do Velké Bystřice, pak Vsetín-Halenkov-Hrozenkov, Karlovice až k hranicím i přes ně a pak do okolí Val. Klobouk. 4. 7. končí školní rok a může začít svou práci sběratelskou.B1BímVelká Bystřice, Vsetín, Halenkov, Hrozenkov, Karlovice, Valašské KloboukyZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošTišnov14/07/19081471908dopis1Píše, že 13.7. navštívil Brno, ale Janáčka nezastihl, protože odcestoval. Na Valašsko se vypraví začátkem srpna.B1BímValašsko, BrnoZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošVal. Kloboukysrpen190881908pohledniceDosud sebral přes 100 písní. Nyní prohlédne dědiny kolem Val. Klobouk. Vadí mu, že lidé mají mnoho práce na polích. Lépe na podzim a v zimě. Pak ještě navštíví Brumov a Bylnici - pak pojede do Strážnice. V některý h osadách je tyfus, spála a úplavice. Lístek obdržel.B1Bím
Bím HynekJanáček LeošStrážnice29/06/19082961908dopis1Prohlížel sbírky a zjistil, že písně z kraje Halenkov-Hrozenkov-Karlovice nejsou ve velkém počtu sebrány - následuje soupis čísel ze Sušila, BI-III. Chce tam jet sbírat. Je to zpěvný kraj. Kolem Val. Klobouk není ve sbírkách téměř nic.B1BímBukov, Hrozenkov, Karlovice, Valašské KloboukyZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice1/10/19081101908korespondenční lístek3Neměl čas opsat sebrané písně. Snad během tohoto měsíce. Janáček nepřijel do Strážnice. Těší se až přijede. K lístku je přiložen seznam písní, které nasbíral letos na Valašsku.B1BímValašsko, sběr písní, píseňsken, 2x korespondenční lístek, 1x sběr písníZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice1/11/19081111908Zasílá písně, které sebral na Valašsku - 281 p. Na ukázku zasílá vánoční hru Betlemáři z Brumova. Účet již sdělil - 98 K 60 h.Bím
Bím HynekJanáček LeošStrážnice4/12/19084121908dopis1Nezjistil, zda se při písních z Bilnice [Bylnice] tančí. Možná by to mohl zjistit František Ročák, řídící školy v Brumově.B1BímFrantišek Ročák, Brumov, Bilnice [Bylnice] Z. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice14/01/19091411909dopis3Podrobný popis sběrů v Morkůvkách i jména zpěváků a další data. Myslí, že by se stáří zpěváka mělo uvádět u písně. K písním bystřickým připsal slova.B1BímMorkůvky, Bystřice, sběr písní, píseň Z. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice8/2/1909821909dopis2Posílá písně z Velké, Kuželova, Kněždubu, Hroznové Lhoty, Krumvíře, Kbel, Morkůvky a Znorov [Vnorov]. Celkem 1942 p. Písně ze Strážnice, Zvolenova, Petrova, Radějova, Lidéřovic, Znorov Ratiškovic, Rohatce, Černé Hory Dolní Bečvy, Krakovan pošle později. Ubírá si z odpočinku, ale není se vším hotov.B1Bímsběr písní, píseň, Morkůvky, Velká, Kuželov, Kněždub, LhotaZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice13/04/19091341909dopis2Zasílá písně - 104 písní, následuje seznam obcí a počty. Pak 153 písní z Uher. Celkem 257 písní. Dosud odevzdal 2199 písní.B1Bímsběr písní, píseň, UhryZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice15/05/19091551909dopis1Posílá 144 písní - následuje seznam obcí a počty. Dosud odevzdal 2343 písní. Zprávu o schůzi obdržel.B1Bímsběr písní, píseň, Strážnice, Radějov, Zvolenov, Petrov, Zašová, Dolní BečvaZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice15/07/19091571909dopis2Popis sběrů, které by chtěl vykonat o prázdninách 1909 žádá úhradu cestovného 10 Kč denně. Žádá informace o fotografiích zpěváků, které se budou dělat.B1BímHovězí, Halenkov, Hrozenkov, Velké Karlovicetužkou Janáčkovy poznámky o sběratelíchZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice17/07/19091771909dopis1Píše, že Jícha maluje na Slovensku poblíž Nového Města. Psal mu, že se tam dají sebrat písně. Rád by se tam vypravil.B1BímSlovensko, Nové MěstoZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice20/09/19092091909dopis3Podrobná zpráva o sběru písní od 7. do 19. 8. (obce a počty písní) a peněžitá vydání. Je třeba sbírat raději v zimě.B1Bímsběr písní, Brumov, Nedašov, Bilnice [Bylnice], Čičmany, Červený Kameň, Pruské u Trenčína, TrenčínaZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice2/11/19092111909dopis2Posílá seznam (počty a obce) sebraných písní z prázdnin 1909 (Valašsko). Celkem 126 písní. "Dosud odevzdal jsem Vašnosti úhrnem 2469 písní".B1Bímsběr písní, píseň, Morava, UhryJde o dodatek k dopisu z 20.9.1909Z. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice12/12/190912121909dopis1Rád by sebral znorovské [vnorovské] kostelní písně. Ukázku mu podal v r. 1907. Dost práce je také v Petrově a Radějově. Souhlasí?B1Bímduchovní píseň, kostelní píseň, Vnorovy, Petrov, RadějovZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice25/05/19102551910dopis2Sděluje rozvrh sběratelské práce, jde o Vnorovy, Hodonínsko, Kyjovsko, charvatské osady a Poštorná, Tišnov a osady na Tišnovsku, kde jsou Slováci z Uher. Žádá pomoc uč. Vitkoviče a peněžitou podporu pro sběr písní v charvatských obcích. Několik charvatských písní je v Sušilovi...B1Bímsběr písní, píseň, Vnorovy, Hodonínsko, Kyjovsko, Poštorná, Tišnov, UhryZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice9/6/1910961910dopis1Týká se národopisných slavností v Nové Vsi u Břeclavi.B1Bímnárodopisná slavnost, Nová Ves u BřeclaviPřiložen výstřižek z Lidových novin "Zájezd brněnských Čechů na Slovácko".Z. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice16/06/19101661910dopis2V Nové Vsi nic nebylo, krojů jen málo, hudba plechová hrála hlavně valčíky. v Prušánkách obdobné. Všude je cítit tíhu německého kapitálu. Na Tišnovsko pojede v pondělí 4.7. Přijde k Janáčkovi do Varhan. školy.B1Bímsběr písní, Nová Ves, Prušánky, TišnovskoZ. Nádaská
Bím HynekJanáček Leoš14/07/19101471910pohlednice z Moravce1Pozdrav.B1BímpohledniceZ. Nádaská
Bím HynekJanáček Leoš16/08/19101681910pohlednice z Moravce1Uvádí jména hostů v sanatoriu a jména zpěvaček.B1BímpohledniceZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice20/08/19102081910dopis2Seznamuje s výsledky sběru písní v /Terchové/. Slováci budou na Moravci ještě v září a říjnu. Bylo by dobře, kdyby mohl písně zachytit. Mohl by sdělit dobu příjezdu?B1BímTerchová, sběr písníZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice5/1/1911511911dopis9Posílá vyúčtování písní. Kriticky se vyjadřuje k Axmanovu článku v "Pozoru".B1BímPozor, Emil Axman, Ludvík Kunc, Moravskokrumlovsko, Ivančicko, Třebíčsko, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Hustopečsko, Uherský Brod, financePřiložena podrobná zpráva o rukopisných zápisech písní, které Bím odevzdal v BIII. Uvádí také celkovou finanční částku, kterou dostal. Připojuje poznámka doplňující souhrnné číslo (počítá totiž jen nápěvy nikoli textové varianty, připomíná i potíže při zápisech písní vícehlasých. Z. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice23/08/19102381910dopis2Všechny písně chce opsat do 1. září. Přijede do Brna, ale do varhanické školy z časových důvodů nepůjde. V Rožné budou ve 2 25. Slováci mohou přijít až k osmé hodině večer. Navrhuje postup na zachycování písní. Do Znorov [Vnorov] není třeba teď zajíždět, podobné zpěvy se zpívají v Javorníku v kostele.B1BímVnorovy, Javorník, BrnoZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice30/08/19103081910dopis2Odpovídá na Janáčkův dopis, který obdržel 30.8. 9.září mají začátek školního roku, proto nemůže být na cestách. Může se cesta na Moravec uskutečnit od 1. - 7. září? V září nebo říjnu může Janáček z Brna na Moravec zajet kdykoli.B1Bímsběr písní, MoravecZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice11/9/19101191910dopis3Popisuje, jak došlo k poruše fonografu. Podává návrh, k zachycení zpěvů Slováků z Moravce na dokonalejší stroj. Uvádí adresu do Moravce a jména zpěvaček. Byl na koncertě učitel. sdružení, Janáčkova skladba byla přijata s velkým nadšením. Dopíše nově nasbírané písně z Terchové. Mohl by promluvit s p. zemským inspektorem Vlkem o Kloboukách u Brna? Měl by více času na práci s písněmi.B1BímMoravec, sběr písní, Terchová, Valašské Klobouky, BrnoZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice28/09/19102891910dopis2Výtah z Axmanova článku uveřejněného v "Pozoru" č.177 o Prof. Fr. Pospíšilovi a jeho záznamech písní. Má už svůj fonograf opraven? Zpěvačkám na Moravec psal, aby si zaznamenávaly začátky písní a pak je odevzdaly.B1BímFrantišek Pospíšil, Moravec, Axmanodp. 29.9.1910Z. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice1/10/19101101910dopis2Je rád, že je fonograf v pořádku. Článek o lidových spolcích písňových pošle k prohlédnutí. Kde by se měl uveřejnit? O písních Slováků z Moravce a jejich zaznamenávání. Vyúčtování několika cest. Písně nově sebrané na Moravci opíše počátkem října, ostatní písně v listopadu.B1BímMoravec, sběr písní, píseň, financeZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice11/12/191011121910dopis2Posílá písně sebrané na Tišnovsku a odjinud. Uvádí poznámky k písním z Divák u Hustopečí. Přes zimu by rád sebral kostelní písně ve Znorovách [Vnorovech]. 125j písní mu odevzdal učitel Prášek, ale musí je zkontrolovat. Zastavili se u něho Slováci z Moravce? Zmiňuje se o knize "Die Volksliedbewegung in Deutsch-Osterreich,..."B1BímTišnovsko, Hustopeče, Diváky, Vnorovy, sběr písníZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice16/01/19111611911dopis4Rozpočet honoráře za rkp. písní, které Bím sebral a odevzdá L. Janáčkovi.B1Bímhonorář, píseň, Götz, Meinertova sbírkaZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice30/05/19113051911dopis2Zemskému svazu poslal informace o hudcích z Velké Bystřice, Blaho dodal informace do slovenských, zmínil se též o hudcích z Velké. Kde budou pěvecké zápasy? Nemůže se jinak o den v Luhačovicích starat a podává informace o Strážnici - zde ještě nosí kroj, veličtí hrají zřejmě v Uh. Hradišti. Nic není připraveno - asi to nepůjde uspořádat. Je škoda, že veličtí budou chybět. Je již málo času. Vadí u, že se konají dvě slavnosti na dvou místech- Luhačovice a Hradiště.BímVelká Bystřice, hudec, Luhačovice, Strážnice, Uherské Hradištěručně psaná poznámka: Jde o pěvecké zápasy, které chtěl Janáček uspořádat v Luhačovicích.Z. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice29/08/19112981911dopis2Děkuje za návštěvu. Na podzim by mohli fonografem zachytit kostelní písně ve Znorovách [Vnorovech]. Písně v kuželově k zaznamenávání kostelních písní ve Znorovách [Vnorovech] by rád měl kancionál "Rajský slavíček". Prosí o písně, které Janáčkovi odevzdal v r. 1907. Poslal mu písně pro konkurs Klubu přátel umění. Prosí o jejich doručení.B1Bímfonograf, kostelní píseň, Vnorovy, Rajský slavíčekZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice16/09/19111691911dopis2Víno může poslat až za týden. Kolik litrů si bude přát? Znorovské [vnorovské] kostelní písně budou zpívat dva zpěváci a některé i zpěvačky. V Kuželově notoval písně. V neděli chce sbírat ve Znorovách [Vnorovech]. S Janáčkem si přál mluvit P. provinciál z kláštera piaristů. Ve Strážnici mnoho lidí litovalo, že neslyšeli Janáčka hrát.B1Bímduchovní píseň, kostelní píseň, Vnorovy, zpěvák Chudík, zpěvák Mokroš, vínoZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice27/09/19112791911dopis2Děkuje za Nauku o harmonii. Liptovské víno mu pošlou tento týden. Informuje o sběru ve Znorovách [Vnorovech]. Kancionál "Rajský slavíček" od faráře neobdržel. Do Suchova se už nemůže vypravit. Navrhuje termín k zachycení znorovských [vnorovských] kostelních písní. Seznam 17 znorovských [vnorovských] písní, které má Janáček vzít z Brna. "Novočeskou výslovnost" už má.B1BímVnorovy, duchovní píseň, kostelní píseň, Rajský slavíček, Suchov, sběr písníZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice10/10/191110101911dopis2Děkuje za druhý sešit harmonie. Informuje o skladování vína v lahvích. Přijede s pí Kyselkovou do Znorov [Vnorov]? Má někoho připravit, aby dopravil fonograf do školy? Jak je spokojen s vínem?B1Bímvíno, učitel Šmilauer, Vnorovy, harmonieZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice14/10/191114101911dopis2Dostal telegram, že paní Kyselková nepřijede. Chtěl jít pro zpěváka, který jim zpíval na lukách. Na celou neděli může odjet až v květnu. Kdyby to nemohlo počkat do jara, mohl by do Znorov [Vnorov] jen na odpoledne.B1BímKyselková, Petrov, Vnorovy, sběr písnítužkou připsáno několik jmen?, skenZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice20/10/191120101911dopis2Znorovské [vnorovské] kostelní písně nemohli zachycovat, protože zpěváci neznali slova. Zemřel p. farář ve Znorovech [Vnorovech], který zakázal zpívat tyto písně v kostele. Je důležité, aby Janáček požádal arcibiskupa v Olomouci, aby znorovská [vnorovská] fara kancionál "Rajský slavíček" zapůjčila nebo darovala. Nebylo by možno vydat tiskem alespoň výběr z tohoto kancionálu? Měl potíže s T. Kúsalíkem, který byl t. č. v Petrově.B1BímPetrov, kostelní píseň, Vnorovy, Rajský slavíček, arcibiskup, Tomáš Kúsalík, OlomoucZ. Nádaská
Bím HynekJanáček Leoš16/11/191116111911Posílá rozpočet honoráře. Opravuje chyby v počtu písní. Neví podle čeho měřit, některé záznamy byly velmi pracné. Další část dopisu se týká I. dílu Meinertovy sbírky.Bímhonorář, korektura, rozpočet, Meinertova sbírka
Bím HynekJanáček LeošStrážnice29/12/191129121911dopis2Děkuje za Nauku o harmonii. Písně z Čičman jsou opsány. Slova z kancionálu "Rajský slavíček" opsána nemá. Uvádí poznámky o tomto kancionálu. Srovnává písně z kancionálu s písněmi znorovskými [vnorovskými] z úst zpěváků. Notový záznam písně "Velikonoční" - "Na bubny, trouby, píšťaly, housličky..."B1BímNauka o harmonii, Čičmany, Rajský slavíček, píseň Velikonoční, noty, Božan Jan Josef, Chroustovice, František ŠporkaZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice17/01/19121711912dopis2Posílá písně z Čičman a Kuželova. Připojuje o nich stručnou poznámku. Kancionál "Rajský slavíček" má ještě u sebe. Nemá čas opsat všechny notované písně. Je v něm také píseň "Den božího narození, veselme se všichni nyní…"B1BímČičmany, sběr písní, píseň, Rajský slavíček, Kuželov, Den božího narozeníZ. Nádaská
Bím HynekJanáček Leoš4/9/1912491912dopis2Dopis se vztahuje k Hoferově článku uveřejněném ve Slováckých novinách /31.8.1912/, ve kterém vystupuje proti sběratelům lid. písní. Bím navrhuje proti Hoferovu jednání vystoupit a řešit je.B1BímSlovácké noviny, Josef Hofer, sběr písní, Slovácké novinyZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice6/9/1912691912dopis2Týká se sběratelské práce na Kopanicích poté, co farář Hofer vystoupil proti sběratelům. Posílá fotografii dvou zpěváků udělanou panem Gregorem.B1Bímsběr písní, píseň, Kopanice, farář Hofer, GregorZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStarý Hrozenkov7/9/1912791912DOPIS4Zápisky faráře Josefa Hofera o Kopanicích.B1Bímfarář, KopaniceVyp. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice26/06/19132661913dopis2Vybírá pochodové písně i ze sbírek tištěných. Chce také, aby mu byl vrácen Lísův zpěvník. Do Strážnice přijede uč. Krejčí, aby dojednal vydání lístkového zpěvníku. Má dosud doma písně z Popova, Zvolenova [Petrova], Sudoměřic - bude se tam ještě vracet. Varhaníkovi Konstantinovi utekla žena do Ameriky... Byl by rád, kdyby již vyšel první díl písní, když mu bude vyplacen honorář, může jet na další sběr písní. Léta utíkají. Je svobodný...atd.B1BímLísův zpěvník, Strážnice, učitel Krejčí, Zvolenov, Petrov, Sudoměřice, KonstantinZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice2/7/1913271913dopis1Posílá písně pro lístkový zpěvník. Podle Bímova návrhu by se při tisku mělo Ł vynechat a nahradit L.B1Bímlístkový zpěvník, píseň, tiskZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice31/08/19133181913dopis2Přeje Janáčkovi brzké uzdravení. V Nedvědici mohl vykonat delší vycházku jen několikrát. V Popově chce zachytit hru hudců k některým písním. Bude-li pěkné počasí, pan Gregor bude fotografovat. Pojede-li Janáček do Luhačovic, má Bíma uvědomit.B1BímPopov, Strážnice, Medvědice, píseň, sběr písní, Gregor, LuhačoviceZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice15/07/19141571914dopis2Posílá jména zpěváků a zpěvaček z Vel. Bystřice u Rožnova [Valašské Bystřice], případně i s dalšími údaji (věk apod.).B1BímValašská Bystřice, pasportizaceZ. Nádaská
Bím HynekJanáček Leoš27/04/19152741915dopis3Posílá německy vyplněný arch dotazníku jako vzor. Janáček má vyplnit přiložené archy a poslat je do Vídně. Má práci s vyplňováním archů na rekvíz. obilí a mouky ve Strážnici a k tomu ještě balení a rukování. Posílá příklad počítání rekvíz. zásob.B1Bímdotazník, arch, Strážnice, Vídeň, němčinaZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošStrážnice23/04/19182341918dopis1Přikládá přehled počtu písní. Pošle přehled počtu všech písní ze svých sběrů s udáním názvů osad, ve kterých je zaznamenal.B1Bímpíseň, osada, sběr písníZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošUherská Skalica30/07/19223071922dopis1Prosí o potvrzení o odevzdání písní. K žádosti o místo ředitele na škole v Uh. Skalici chce přiložit potvrzení o své sběratelské práci. O toto potvrzení prosí Janáčka.B1BímUherská Skalica, píseň, sběr písní, potvrzení Z. Nádaská
Bím HynekJanáček Leoš17/10/192217101922dopis2Pí Kyselková žádá Bíma o určité znorovské [vnorovské] písně, které však Bím odevzdal Janáčkovi. /r.1907/ Dostal od ústředního výboru pozvánku na schůzi Ústavu pro lidovou píseň. Je tam zván za slovenský výbor? Kdy pojede Janáček?B1Bímpaní Kyselková, Vnorovy, kostelní píseň, schůze, Z. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošSkalica23/02/19232321923dopis2Berní úředník Smištík žádá konexe při získávání místa na konzervatoři v Brně. Následuje jeho životopis. Byla schůze písňového odboru v Bratislavě. Medvecký chce výbor rozšířit o 3 lidi. Vyjde nové vydání Medveckého balad. Bím sbírá na Skalicku – provolání ke sběru písní bude rozšířeno i po Slovensku.B1BímSmištík, Uherská Skalice, písňový výbor, Bratislava, Medvecký, Kolísek, Schneider, Bím Z. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošSkalica10/1/19241011924dopis2Nebyl ani na schůzi v Praze, ani v Bratislavě. p. Kolískovi poslal informace pro tisk dotazníku - vytisknut nebyl, nikdo nechce nic udělat. Nemůže zaslat seznam písní pro nedostatek času. Byla větrná bouře, poškodila školu, sebrala mu skřipec atd. Jen vše opravili, přišla další bouře, vše je zaváté sněhem, vlaky jezdí špatně. Je stále svobodný a vše si musí dělat sám.B1Bímschůze, Praha, Bratislava, Kolísek, dotazníkZ. Nádaská
Bím HynekJanáček LeošSkalica na Slovensku19/09/19251991925dopis1Zasílá žádanou píseň.B1BímpíseňZ. Nádaská
Bím HynekOrel DobroslavUh. Skalica7/10/19317101931dopis7Týká se přenechání slovenských písní z Bímovy sbírky slovenskému pracovnímu výboru SUPLP. Bím se zmiňuje o nezaplaceném honoráři za písně, které odevzdal moravskému výboru. Cituje návrh, který mu zaslal St. Souček. Přikládá náčrtek míst, ze kterých pocházejí písně z jeho sbírky. Odhaduje cenu své sbírky. Dokazuje, že jeho sbírka nebyla zaplacena.B1Bímsbírka, slovenský pracovní výbor, Stanislav Souček, finance, SUPLPZ. Nádaská
Bím HynekRacek JanTišnov9/12/19519121951Poznámky k "Jarní" písni A. Dvořáka. Pan profesor se má postarat, aby byla píseň vydána. Ústav pro lid. píseň v Brně by měl mít vlastní časopis společný pro český, moravskoslezský i slovenský výbor. Nakladatelství Orbis by mohlo otisknout Janáčkovo pojednání o hře hudců. Uvádí své poznámky k "Horňáckým tancům". Táže se na nápěv písně "Žáčkové den veselosti..."Návrh na některé fotografie pro připravované vydání písní z Valašska. Členové výboru mají předem sdělovat návrhy, které má výbor na schůzi projednat. Má se v Orbisu informovat co je s Bímovými 26 písněmi z Hustopečska, které měly vyjít v r. 1951.Bím
Bím HynekSouček StanislavSkalica na Slovensku5/12/19295121929dopis11Dopis se týká nevyřešené otázky Bímova honoráře za písně dodané moravskoslezskému. výboru. Zprávu o své sběratelské činnosti a mapu z výstavy soudobé kultury a soupis sběratelské činnosti přenechává archivu jako dar.Bímpíseň, sběr písní, výbor, mapa, archivadresátem poznačené poznámky k jednotlivým částem dopisu orig. a kopieZ. Nádaská
Bím HynekSouček StanislavUherská Skalica28/05/19292851929dopis2Táže se Bíma, jak se mu sbírá, mluví o Žákově sbírce, fonografických záznamech a sesbíraných písní z TerchovéB1BímŽákova sbírka, fonograf, Terchovápřiložená je obálkaVyp. Nádaská
Bím HynekSouček StanislavSkalica na Slovensku31/05/19293151929dopis5Píše, že byl členem Pracovního výboru od roku 1905, avšak v posledních letech nebyl do výboru zván. Od roku 1906 do 1912 odevzdal výboru 2930 písní a nápěvky mluvy. Dále píše, že v roce 1920 upozornil, že nebude-li sbírka brzo vydána, bude žádat její vrácení. Podle případu sběratele Götze, kterému bylo vyplaceno 21000 Kč si cení svou sbírku na 30000 Kč od čehož je potřeba odpočíst peníze, které už od výboru dostal. K Fonografické akci nemůže nic přesného sdělit, neboť již nemá přesné informace o žijících zpěvácích. Některé zmiňuje konkrétně. (např. z Popova) doporučuje Samko Dudíka z Myjavy. Dále uvádí, že L. Janáčkovy zaslal mapu sběrů, seznam sebraných písní a podobiznu. Žádá informace o těchto věcech. Opětovně žádá, aby se jeho zápisy nestříhaly.B1Bímvýbor, sběr písní, Popov, Samko Dudík, Götz, fonograf, mapa, Leoš Janáčekpoznámka tužkou: orig a kop. obsahuje druhou kartu s podobnými informacemi napsanou jiným způsobemZ. Nádaská
Stanislav SoučekBím HynekBrno29/11/192929111929dopis8Nový předseda výboru odepisuje Bímovi na jeho stížnost, že mu nebyly řádně vyplaceny peníze za sbírku, kterou srovnávají se sbírkou Götzovou. Mapu mu vrátil a bude se snažit uspíšit vydání stále odkládané sbírky. Komentuje, že Bím nemůže být součástí Českého i Slovenského výboru a proto je přeložen do Slovenského. Dále bude dohlížet na to, aby se záznamy uměle nezkracovaly. B1Bímvýbor, sběr písní, finance, Götzova sbírkadokument je 2xVyp. Nádaská
Brychta JaroslavBím HynekLomnice17/06/19361761936dopis1Zasílá "Svatbu v Alexovicích". Předvede ji i na akademii škol v Tišnově.B1Bímpíseň, TišnovVyp. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov10/6/19411061941Potvrzuje, že přijal 9. června 1941 dekret, kterým byl jmenován členem moravského pracovního Ústavu pro LP v Praze.B1BímÚstav pro lidovou píseň, členství ve výboruperem napsáno: 2xZ. Nádaská
Filomena PekárkováBím HynekLomnice15/11/194115111941dopis4Přátelský dopis Bímovy. Píše o vaření, jídle, kostele, hrobech a starých známých, kteří žijí nebo už jsou mrtví.B1Bímkostel, Stará Lomnice, mšeVyp. Nádaská
Bím HynekAlois GregorTišnov20/11/194220111942dopis2Stěžuje si, že jeho písňové sbírky ze Zašové byly v Radiožurnálu odvysílány bez udání autora a jména zpěváků. Jedná se o jeho sbírky, které sesbíral roce 1907 a sdílí je pouze s Ústavem pro lidovou píseň. B1BímRadiožurnál, relace, Ústav pro lidovou píseň, ZašováVyp. Nádaská
Filomena PekárkováBím HynekLomnice5/4/1940541940dopis4Přátelský dopis Bímovy. Na lístcích posílá lidové písně. Pan ředitel Kůra a pan Hejduk k nim připsali noty. Písně zpívaly Anna Morávková a Mařenka Kozáková. Zmiňuje písně "Zdrávas" a "Pan Ježíš je Bohočlověk". Jejich farář je vlastenec a velmi uctívá svatého Václava. B1Bímpíseň, sběr písní, pan Kůra, pan Hejduk, Zdrávas, Ježíš, svatý VáclavVyp. Nádaská
Alois GregorBím HynekBrno28/06/19402861940dopis1Gregor se táže, zdali by se chtěl Bím stát členem výboru Ústavu pro lidovou píseň. Ke členství budou vybídnuti také Dobroslav Orel a Karel PlickaB1BímÚstav pro lidovou píseň, členství ve výboru, Dobroslav Orel, Karel PlickaVyp. Nádaská
Bím HynekAlois GregorTišnov30/06/19403061940dopis1Kladně odpovídá na návrh členství do výboru Ústavu pro lidovou píseň.B1Bímčlenství, Ústav pro lidovou píseň, výbordatum doručení dopisu 2. 7. 1940, odpověď na dopis 3. 7. 1940. K rukopisu psanému tuží je připojena kopie dopisu psaného tužkouVyp. Nádaská
Bím Hynek[Vysloužil Jiří]Tišnov7/2/1945721945dopis1Děkuje panu profesorovi za výtisk zpěvníku J. Černíka: "Po našem".B1Bímzpěvník, J. ČerníkVyp. Nádaská
Alois GregorBím HynekBrno3/9/1946391946korespondenční lístek2Táže se na případné připomínky pro moravskoslezský výbor Ústavu pro lid. Píseň, jejíž schůze se koná 6. září 1946.B1Bímmoravskoslezský výbor, Ústav pro lidovou píseň, schůzeVyp. Nádaská
Alois GregorBím HynekBrno26/06/19482661948dopis1Žádá o Bímovu fotografii pro Ústav pro lidovou píseň. Vystaveni jsou ještě Leoš Janáček a Františka Kyselková. Žádá o svolení otisknout Bímovu studii v brněnské Rovnosti.B1BímÚstav pro lidovou píseň, Leoš Janáček, Františka Kyselková, fotografie, studie, periodikum RovnostVyp. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov6/9/1948691948Zasílá spisky vydané po sjezdu pokrokové mládeže… ve Strážnici v září 1912. Hlavním pořadatelem byl Úlehla. Zmiňuje se o Hoferově hrozbě Černíkovi, píše, že upozornil Janáčka (tenkrát), aby zasáhl a co mu ten odpověděl. Píše o pomstě klerikálů a svém negativním vztahu k nim, jak musel kvůli nim do války apod. Přikládá spisek o folkloru a lidové písni.B1BímVladimír Úlehla, sjezd mládeže, Kopanice, Strážnice, Leoš JanáčekZ. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v Brně [Jiří Vysloužil]Tišnov3/3/19503319503Písně z Drásova zpíval Bímovi pan Machatka, který má v Drásově vypátrat staré zpěváky a zpěvačky. Mají-li být drásovské písně vydány samostatně, musí se písně v Drásově plně vyčerpat. Pan Machatka chce popsat, jak se v Drásově konaly "Králky". Bím si chce z archivu vyzvednout Janáčkovu "Jarní píseň" Zmiňuje se o "27 písních z Hustopečska s průvodem klavíru."B1BímPíseň, Drásov, Osvald Machatka, Hustopečsko, Králkytužkou poznačeno, že dopis došel 6. 3. 1950Z. Nádaská
Bím Hynek[Jiří Vysloužil] Státní ústav pro lidovou píseňTišnov9/3/1950931950dopis3V roce 1907 se vypravil na žádost Leoše Janáčka na výzkum do Velké Bystřice u Rožnova [Valašské Bystřice]. Zapsal 368 písní a poslal je Janáčkovi 5. 1. 1908, 35 písní 2. 11. 1908 a 6 písní 15. 5. 1909. Některé zápisy mu dal učitel František Bobek. Dále má písně z Dolní Bečvy. Má písně ze Vnorov (Znorov) a žádá o fonografickou nahrávku a podporu kan. Geislera a biskupa Geralda Wiesnera. Zmiňuje vesnici Božanov. B1BímLeoš Janáček, Valašská Bystřice, František Bobek, Dolní Bečva, Vnorov, Geisler, Gerald Wiesner, Božanovtužkou poznačeno, že dopis došel 13. 3. 1050Vyp. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov12/7/195012719501Zasílá dvě pojednání k písním z Valašskokloboucka, připojuje tabulku s celkovým počtem písní, které sebral.B1BímValašskokloboucko, Popov, píseň, dopis došel 15. 7. 1950Z. Nádaská
Bím HynekJiří VysloužilTišnov16/08/195016819501Děkuje za písně z Hustopečska, je rád, že se vydává. Tisk je dle něj zdařilý.B1BímTisk, HustopečskoZ. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro LP pobočka BrnoTišnov22/09/19502291950dopis1Zpráva o činnosti v roce 1949 - sběr písní ve Valašských Kloboukách, vánoční hra "Betlémáři" z Brumova, hry hudců z Popova. Článek do měsíčníku Masarykovy československé společnosti. Činnost v roce 1950 - zkoumal Valašsko, Tišnovsko a Slovácko B1Bímsběr písní, Valašské Klobouky, Brumov, Valašsko, Tišnovsko, SlováckoZ. Nádaská
Bím HynekÚlehlová MarynaTišnov27/09/19502791950dopis1Posílá některé písně z Hustopečska. Bez jeho vědomí vyřadili 45 písní z tisku. Táže se, jestli pan Jan Vlacek vrátil fujaru. B1Bímtisk, píseň, sběr písní. Jan Vlacek, fujaraVyp. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov27/12/195027121950dopis1Upozorňuje na chybu v písni č. 111 z "Lidových písní z Hustopečska".B1Bímpíseň, HustopečskoZ. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro LPTišnov28/01/19512811951dopis1Doporučuje vydání VI. a VII. dílu Valašských pěsniček a toto doporučení zdůvodňuje. Prosí o časovou úpravu začátku výborové schůze Stát. ústavu pro lid. píseň.B1Bímpíseň, zpěvník, Valašská pšenička, Jan Nepomuk Polášek, Arnošt KubešaZ. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov29/11/195129111951korespondenční lístek2Prosí o vyhledání 45 lidových písní, které byly vyřazeny z Hustopečských písní, aby si je mohl vzít.B1Bímpíseň, HustopečskoZ. Nádaská
Bím Hynekprofesor ?Tišnov9/12/19519121951dopis7Táže se na informace ohledně "jarní písně" Antonína Dvořáka. Chtěl by ji vyzvednou z jeho archivu, ale neví co pro to udělat, protože Dvořák je již po smrti. Dále zmiňuje, že by mohl Ústav pro lidovou píseň v Brně začít vydávat specializovaný časopis. Má poznámky k Horňáckým tancům. Opravuje chyby v Bartošově sbírce. Zmiňuje sbírku Václava Novotného z Ivančic. Dává rady pro připravované sbírky z Valašskokloboucka a popisuje, co psal Janáčkovi. Táže se na své písně, které nasbíral v Hustopečsku a měly být vydány, ale vydány nebyly.B1BímAntonín Dvořák, píseň, časopis, horňácký tanec, František Bartoš, Václav Novotný, Valašskokloboucko, Ivančice, Hustopečsko Vyp. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro LPTišnov26/02/19522621952dopis1Prosí o poslání zápisu hry hudců z Popova do Tišnova, aby mohl opravit a doplnit výklad o této hře.B1BímPopov, Tišnovdopis došel 3. 3. 1952Z. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v Brně [Jiří Vysloužil]Tišnov9/3/1952931952dopis1Hru hudců z Popova přepsal a poznámky doplnil.B1Bímhudec, Popovdopis došel 12. 3. 1952Z. Nádaská
Brantál JanBím HynekStrážnice23/06/19522361952dopis1omlouvá se, že odepisuje tak pozdě. Posílá fotografii Pavla Kotka a jeho rodiny. O Pavlu Kačerovi zjistil, že žil ve Zvolenově [Petrově] a pracoval jako hlásný zvoník a zpíval písně. Zve Bíma na strážnické národopisné slavnosti.B1BímPavel Kotek, Pavel Káčer, Zvolenov, Petrov, sběr písník dopisu je připojena poštovní obálkaVyp. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov12/11/195212111952dopis1Má pro ústav zhotovit opis Přehledu o množství lid. písní sebraných v jednotlivých osadách ve sbírce Sušilově, ve sbírkách Bartošových a ve sbírce Peckově. Klade otázku týkající se "Horňáckých tanců" zapsaných Martinem Zemanem.B1BímSušilova sbírka, Bartošova sbírka, horňácký tanec, Martin Zeman, Eduard Peckdopis došel 14. 11. 1952Z. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov8/12/19528121952dopis4Zasílá rozepsané počty písní v různých sbírkách podle obcí a okresů, své zápisy od 1893-1948, písně, které odevzdal Janáčkovi - podle toho lze zjistit, co z jeho sběrů chybí. Chybí mu nápěvy písní, které zapisoval s uč. Práškem v Kuželově - po zpracování vše vrátí. B1BímSušilova sbírka, Bartošova sbírka, Peckova sbírka, Uherský Brod, Hodonín, Uherské Hradiště, Hustopeče, Kyjov, Vnorovy, Tichov, Leoš Janáčekdopis došel dne 10. 12. 1952Z. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov6/1/1953611953dopis8Dopis se týká případného otištění Bímových sběrů. Zdá se mu to nemožné, jak pro stáří, tak pro jiné důvody. Uvádí, jak by chtěl mít sbírku rozdělenu a jak je třeba zjistit, které písně se v Ústavu ztratily. Zmiňuje se o svých záznamech písní pořízených na Slovensku, obává se, že byly za války zničeny. Upozorňuje na písně z Terchové a na hru na fujaru a na písně ze Skalice. Dále pokračuje s výčtem různých sběrů.B1Bímsběr písní, píseň, Hodonínsko, Čejkovice, Kuželov, Hroznová Lhota, Mutěnice, Ratíškovice, Rohatec, Terezov, Hrubá Vrbka, Strážnice, Vnorovy, Petrov, Sudoměřice, Skalice, Terchová, Horní Súča, Lopašov, Valašské Meziříčí, Zašovádopis došel dne 8. 1. 1953Z. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov12/4/19531241953dopisUpozorňuje, že bylo 6 sešitů Moravských písní milostných že bylo těžko zjistit, jak a kdy vyšel který sešit a kdy vyjde další. Členům Pracovního výboru prý bylo přislíbeno, že sešity obdrží zdarma - on je ale neobdržel. Také tiskem vydané německé národní písně něm. pra. výboru nebyly dodány. Kam se poděl náklad Moravských písní milostných by měl podat zprávu někdo z nakladatelství Orbis. K dopis přikládá přílohu "Leoš Janáček o lid. písni". V příloze vypisuje názvy písní, zmiňuje Bartošovu sbírku a cituje Bartošův přímluvný dopis. B1BímLeoš Janáček, sbírka, sešit, Moravské písně milostné, O lidové písni, František Bartošdopis došel 14. 4. 1953Z. Nádaská
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov12/4/19531241953Příloha k dopisům ze 3. 6. 1894, 5. 1. 1898 a 10. 11. 1889. Seznam písní od Bíma v BIII (Bartoš – Janáček: Národní písně moravské v nově nasbírané). Dále podává vysvětlení finančních obtíží v době vydání BIII. Následuje opis dopisu F. Bartoše H. Bímovi z 12. 1. 1898. Jen proto, že obdržel několik finančních podpor z ministerstva, mohl sbírat písně při svém malém platu.B1BímNárodní písně moravské v nově nasbírané, Bartoš, Janáček, sběratelství
Bím HynekStátní ústav pro lidovou píseň v BrněTišnov7/1/1954711954dopis1Potřeboval by Te Deum od Witta, očekává sdělení, ve kterém archivu by mohla být. Dole tužkou připsáno, že Wittovu mši of. 10 c-moll má ve fondu hudební archiv moravského musea. B1BímTe Deum, Witte, mše c-mollZ. Nádaská
Kabinet pro etnografii a folkloristiku ČSAVBím HynekPraha2/3/1954231954dopis2Blahopřání k 80. narozeninám a poděkování za dlouholetou spolupráciB1Bímnarozeniny, hudební folklorVyp. Nádaská
Bím HynekPracovní výbor Stát. ústavu pro lidovou píseňBrno7/3/19547319541Poděkování za přání k osmdesátinám.B1Bímnarozeniny, blahopřáníZ. Nádaská
Bím Ignác [Hynek]Schimitz bei Brünn [Brno-Židenice]24/11/191724111917dopis1Odpověď na žádost o udání žádaných dat, která může doložit na jeho žádost vypracované přímo velitel roty a tuto mu zaslat. Žádá o podporu kladného vyřízení jeho žádosti o přidělení, neboť by se rád vrátil do práce, kde působil asi 25 let. B1BímIgnác Bím, vojenská služba, narukováníK dopisu připojen záznam s údaji o narukování, odvodu a vojenskými daty Ignáce [Hynka] Bíma včetně údajů o schopnosti vykonávat vojenskou službu ve strážných službách.Škrabalová
Vojenská správa záložního praporuIgnác BímSchimitz bei Brünn [Brno-Židenice]24/01/19172411917dopis1Potvrzení. Osobní data Ignáce Bíma, odborného učitele, rok odvodu, narukování, přidělení k vojenskému útvaru, schopnost zařazení k strážní službě, současné zařazení v Židenicích. B1BímIgnác Bím, vojenská služba, narukování, Židenice K potvrzení připojen soupis osob povinných k zařazení do domobrany, které na základě zákona o domobraně mohou být osvobozeny od zařazení na základě nepostradatelnosti pro veřejně prospěšnou činnost nebo veřejné zájmy.Škrabalová
Jaromír GelnarBrno20/11/195420111954dopis4životopis Františka Bobka. Následuje popis jeho celoživotní práce coby sběratele lidových písní a jiných slovesných folklorních útvarů. Mnoho sběrů pochází z Valašska. V dopise je zmíněn i Bím a Janáček. Jako problém v mnoha vesnicích viděli alkoholismus jak u mužů, tak u žen. Jmenuje místní učitele a hudebníky. Závěr dopisu tvoří výčet Bobkových článků publikovaných v různých časopisech a návrh na zpracování jeho monografie. B1František Bobek, životopis, celoživotní dílo, píseň, hudebník, Valašsko, článek, Bím, JanáčekVyp. Nádaská
Bím HynekNovotný JanTišnov1/11/19551111955dopis2Děkuje za zprávu, že připraví relaci písní z jeho rukopisné sbírky. Posílá 3 písně z Ivančic. Přeje si ještě něco pro chystanou relaci?B1Bímsběr písní, Ivančice, mužský sbor, jednohlas, harmonizaceRazítko s datem přijetí dopisu 2. 11. 1955.Vyp. Nádaská
Bím HynekNovotný JanTišnov7/11/19557111955dopis1Posílá tři písně z Ivančic a dvě z Morkůvek. Nabízí písně do rozhlasové relace.B1Bím-Novotnýsběr písní, Ivančice, Morkůvky, Hustopečsko, BrněnskoRazítko s datem přijetí dopisu 8. 11. 1955Vyp. Nádaská
Bím HynekNovotný JanTišnov14/12/195514121955dopis1Týká se odvysílané rozhlasové relace, poděkovaní za spolupráci.B1Bím-Novotnýrozhlas, relaceRazítko s datem přijetí dopisu 15. 11. 1955Vyp. Nádaská
Bím HynekNovotný JanTišnov23/01/19562311956dopis2Potvrzuje příjem rukopisů souvisejících s rozhlasovou relací. Prosí o sdělení doručovatelské adresy.B1Bím-NovotnýHradecko, Erbenova sbírka, IvančiceRazítko s datem přijetí dopisu 25. 1. 1956Vyp. Nádaská
Bím HynekNovotný JanTišnov10/2/19561021956dopis2Děkuje za odvysílané relace. Zmiňuje relaci odvysílanou 3. 2. 1956. Cituje pochvalný komentář Aloise Gregora.B1Bím-NovotnýRozhlas, relace, Alois GregorRazítko s datem přijetí dopisu 11. 2. 1956Vyp. Nádaská
Karel VetterlBím HynekBrno2/5/1957251957dopis1ve čtvrtek 09. za Bímem pošle Olgu Hrabalovou, která přepisovala fonografické záznamy. Je třeba záznamy doplnit a popsat. B1Olga Hrabalová, fonograf, záznam, válečekVyp. Nádaská
Bím HynekÚEF ČSAV v BrněTišnov5/5/1957551957dopis4Bude očekávat ohlášenou návštěvu pí Hrabalové. Podává informace o zachycování písní z Terchové na fonografické válečky od Slováků pracujících na statku na Moravci. Píše o záznamech o starověrských nábožných písní ze Znorov a o kancionálu "Rajský slavíček". Uvádí jména zpěváků. Připraví abecední seznam písní terchovských a "starověrských".B1Olga Hrabalová, fonograf, Terchová, Vnorovy, Tišnov, Strážnice, Moraveck dopisu je připojena poštovní obálkaZ. Nádaská
Bím HynekNovotný JanTišnov28/09/19572891957dopis4Týká se rozhlasové relace z 23. a 24. září 1957. Popisuje okolnosti doprovázející vydání sbírky, která je využívána pouze k vědeckému zpracování. Uvádí seznam návrhů, které písně ještě nebyly vydány. Nabízí připravit některé písně se zpěváky, Rozhlas by je pak zachytil na magnetofon.B1Bím-Novotnýrozhlas, relace, sběr písní, Hustopečsko, Alexovice, Ivančice, Zvolenov, Petrov, Strážnice, Lidéřovice, Vnorovy, Ivančice, Němčice, Radějov, Bylnice, Brumov, Popov, Valašská Bystřice, Sudoměřice, harmonizace, magnetofon, nahráváníDopis je přílohou ke křestnímu listu rozhlasové relace s textem, který v rozhlase přednesl.Vyp. Nádaská
Bím HynekÚlehla VladimírTišnov4/1/1942411942dopis7Vypisuje jména hudců, kteří mu hráli v r. 1913 v Popově "točené" a začátky nápěvů 5 písní. V Popově ještě najde tanečnice, které "točené" znají. Moravské tance vyšly ve 3 sešitech, má je prý dcera pí Bakešové. Cituje článek z Českého slova z 28.12.1941 - "Na moravském Slovácku se sbírají lidové písně". Písně mají být zaznamenány u toho, kdo je má vžité. T.č. se nemůže zabývat úpravou své sbírky pro tisk. Mnoho z jeho zápisů písní má charakter studie. Obdivoval důvtip, s jakým zpracovává Úlehla národní píseň. Hudce, kteří mu hráli v Popově má vyfotografovány.B1Popov, Lucie Bakešová, České slovo, hudci, sběr písní, píseňZ. Nádaská
Bím HynekÚlehla VladimírTišnov16/06/19471661947dopis4Oceňuje národopisnou práci /manželů Úlehlových/. Posílá písně/dále uvedeny v dopise/ a připojuje poznámky k jejich interpretaci. Navrhuje ukázky, které by bylo zajímavé podat veřejnosti. Uvádí příčiny toho, proč je mnohé z bývalé kultury lidu neznámé.B1Úlehla, píseň, text, interpretace, národní píseňZ. Nádaská
Bím HynekÚlehlová MarynaTišnov29/09/19502991950Posílá několik písní z Hustopečska, které jsou vydány tiskem. Vypustili mu 45 písní – každý prý tomu moc rozumí. Místo skutečného obrazu zpěvnosti vydávají jen výběry – to je povrchní. Vrátil pan Vlach tu druhou fujaru?B1
Bím HynekÚlehlová MarynaTišnov6/11/19486111948dopis4Posílá 4 písně točené z Popova (i s notami). Ostatní připravuje pro tisk. Dále popisuje velmi podrobně své zdravotní potíže. Udává, že na Kopanicích soustavně nepracoval - tam sbíral Černík. Následují notové zápisy 4 popovských točených.B1Popov, Kopanice, sběr písní, píseň, noty, ČerníkZ. Nádaská
Bím HynekÚlehlová MarynaTišnov22/11/194822111948dopis1Zasílá 2 žnecké ze Zašové výhradně k její potřebě. Popisuje, jak je třeba písně zpívat. Až se vše nacvičí, poslechne si to.B1žatevní píseň, sběr písní, ZašováZ. Nádaská
Bím HynekVetterl KarelTišnov12/11/194712111947Bím souhlasí s uspořádáním písní pro tisk podle jedné osady nebo určitého kraje. Píše o své sbírce. Uvádí příklady větších skupin sebraných písní. Upozorňuje na změny, které po své sběratelské zkušenosti zavedl do sbírky. Své stanovisko chce objasnit v osobním rozhovoru.B1
Bím HynekVysloužil JiříTišnov9/3/1950931950Prosí, aby mu přichystali písně z v dopise jmenovaných sbírek, aby si mohl doma doplnit svoji rukopisnou sbírku. Udává termín své návštěvy v Brně.B1
Bím HynekVysloužil Jiří8/8/1949881949korespondenční lístek2Prosí o sdělení, kde je Janáčkova pracovna a kdy je možno ji prohlédnout. Je už pan ředitel Kunc v Brně?B1Ludvík Kunc, Leoš JanáčekZ. Nádaská
Bím HynekVysloužil JiříTišnov11/9/19491191949dopis1Hovoří o nemoci, která postihuje jeho ústa. Po prohlídce přijde na univerzitu.B1jednání, univerzita, stomatologieVyp. Nádaská
Bím HynekVysloužil Jiří22/02/19492221949Bude se snažit připravit písně z Val. Klobouk a z osad, které Vysloužil Jiří doporučil. Popisuje své celodenní zaměstnání. A.. Gregor má z Valašska jen snímky z Popova. Prohlédne Janáčkovy dopisy, je-li v nich něco vhodného pro valašské písně. Popisuje cestu k sobě, do Tišnova.B1Valašské Klobouky, Popov, píseňZ. Nádaská
Bím HynekVysloužil JiříValašské Klobouky27/11/194927111949korespondenční lístekZbude-li mu 29. 11. čas, zastaví se v ústavu.B1Valašské Klobouky, ústavZ. Nádaská
Bím HynekVysloužil JiříTišnov26/04/19492641949korespondenční lístek2Do Brna přijede až bude hotov s přípravou zpěvníku z Valašskokloboucka. Podrobnosti dají víc práce než opis všech písní.B1Valašské Klobouky, píseň, opisZ. Nádaská
Bím HynekVysloužil JiříTišnov27/10/194927101949dopis1Byl by raději, kdyby byly valašské písničky nejprve vydány a pak na ně upozorněna veřejnost. Chce-li, aby byly Bímovy zápisy předneseny rozhlasem, ať si sestaví vhodný výběr. Při zájezdu na Valašsko ať zjistí, je-li zvonička na fotografii z Popova.B1rozhlas, Valašsko, PopovZ. Nádaská
Bím HynekVysloužil JiříTišnov14/02/19491421949korespondenční lístek1Děkuje za zprávu o postupu tisku písní z Hustopečska. Vypisuje, co má připraveno z Morav. Valašska. Práci odevzdá, až přijede do Brna.B1Hustopečsko, Valašsko, Popov, Brumov, Zašová, sbírkaZ. Nádaská
Bím HynekVysloužil JiříTišnov30/03/19493031949dopisUvádí počet písní sebraných v jednotlivých obcích okresu Valašské Klobouky. Počet písní nedoporučuje zvyšovat. Ve sbírkách Sušila a Bartoše nejsou písně ze 16 osad okr. Val. Klobouky, bude je třeba prozkoumat, písně v nich sebrané pak vydat v doplňkovém svazku. Je žádoucí připravit k vydání sbírku pí Kyselkové z Hané. K písním z Valašskokloboucka připravuje vysvětlivky.B1Valašské Klobouky, Bylnice, Brumov, Tichov, Popov, Nedašova Lhota, Nedašov, Štítná, Smolina, Lidečko Z. Nádaská
Brantál JanBím HynekStrážnice20/06/19522061952Zasílá fotografii Pavla Kotka a jeho ženy a informace o Pavlu Káčerovi z Petrova - vše zpěváci, u kterých Bím sbíral. Zve jej na strážnické slavnosti - i když je to zabarveno silně politicky.B1
Bobek FrantišekJanáček LeošRoketnice12/5/19061251906dopis1sbíral valašské pohádky a pověsti a občas i písně v okolí VsetínaB1Vsetín, píseň, pohádka, pověst, ValašskoVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVelká Bystřice15/11/190615111906dopis1Nasbíral přes sto Valašských písní a neví, co s nimi. B11píseň, Valašsko, sběr písníVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček Leošcca19071907dopis1K Bobkovi přijel Hynek Bím a notoval a prohlížel texty. Zjistili, že poslední zásilka chybí a tak se táže, zda by ji mohl znovu poslat. Prosí o další finance. B1Hynek Bím, text, notování, sbírkaVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVelká Bystřice7/2/1907721907dopis1během měsíce pošle dalších sto stran. Popíše obřady a jména zpěváků, neví, kolik si za to má účtovat.B1sběr písní, obřad, zpěvák, financeVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVelká Bystřicecca19071907dopis3Zasílá písně z Valašska a chce sbírat další. Bude za ně honorář? Má popsat vše ohledně smrtné neděle a "králích pastuších"?B1sběr písní, píseň, smrtná neděle, ValašskoVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček Leošcca19071907dopis1Zasílá svatební písně, nápěvy k několika valašským tancům. Před Velikonocemi chce poslat koledy a obyčeje. B1sběr písní, Valašsko, svatební píseň, tanec Vyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček Leošcca19071907dopis2Před týdnem zaslal zásilku obřadů, písní a svatebních říkání. Táže se, zda má poslat další, které má v zásobě. Prosí o finance na další sběr písní. B1obřad, píseň, tanec, sběr písní, financeVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVelká Bystřice18/05/19071851907dopis1Nějakou dobu se neozýval, protože byl u zkoušky. Je vhodná doba, aby jej Janáček přijel navštívit, protože se koná mnoho svateb a zábavy. O prázdninách nebude v Bystřici, ale v Třebíči.B1zkouška, zábava, píseň, svatba, TřebíčVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVelká Bystřice10/6/19071061907dopis1zasílá opět několik písníB1sběr písní, píseňVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVýčapy u Třebíče25/07/19072571907korespondenční lístek1Žádá o slíbenou zálohu. Nemá peníze a je před vojnou.B1financeVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVelká Bystřice14/12/190714121907korespondenční lístek2Ptá se, jestli má poslat hádanky a říkadla a kdy se bude publikovat chystané dílo?B1hádanka, říkadlo, sběr písníVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVýčapy u Třebíčecca19081908korespondenční lístek1Janáčkovy zaslal sbírku dětských říkadel, výsměšků a přezdívek. Táže se, zdali dopis obdržel. Prosí o finance na adresu: František Bobek, učitel ve Výčapech, Kojetice u Třebíče. B1sbírka, dětské říkadlo, výsměšek, přezdívkaVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVelká Bystřice7/1/1908711908dopis1Zasílá přezdívky, hádanky a říkadla. Ptá se, jestli je ještě něco třeba.B1sběr písní, přezdívky, hádanky, říkadlaVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVelká Bystřice19/03/19081931908dopis2Zasílá popis obřadů Mařena, pastuchy a Dorota, dále koledy a písně. O Velikonocích by chtěl zkoumat další vesnice a prosí a finanční podporu. Příště pošle písně z Velkých Karlovic.B1Velké Karlovice, Mařena, pastuchy, Dorota, finance, píseňVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVnorovycca19091909korespondenční lístek1Zasílá registraci písní z Vnorov. Sepsal 502 začátků písní. Hynek Bím jich prý na tom samém místě nasbíral 80. Táže se, jak bude jeho práce honorována.B1sběr písní, píseň, Vnorovy, Hynek BímVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVnorovy26/04/19092641909korespondenční lístek1Před 14 dny zaslal říkadla a několik her ze Vnorov. Počátky písní sbírá, už jich má přes 300. Prosí o finance. B1Vnorovy, hra, říkadlo, financeVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVnorovyccakvěten190951909korespondenční lístek1Před měsícem zaslal počátky písní a prosí o finance. Od Časopisu muzea dostal z článek 10kč a od "Janáčka" dostal za celý sběr písní dohromady 20kč. Ptá se, jestli ještě někdy dostane nějaké peníze.B1sběr písní, píseň, finance, Časopis muzeaVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVnorovycca19101910vizitka1Je nemocný a prosí o slíbené peníze.B1nemoc, financeVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošTřebíčcca19101910dopis2Onemocněl a úplně přišel o hlas. Je v nemocnici na operaci a bude tam ještě pět neděl. Prosí o peníze za zaslané záznamy písní. Má připraveny k odeslání slovácké hry původní a říkadla při slovácké svatbě.B1nemoc, operace, finance, sběr písní, slovácká hra, říkadlo na svatběVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošNenkovicecca19121912korespondenční lístek1Teď bude půl roku v Nenkovicích na pomezí Slovácka a Hané. Zaslal Janáčkovy říkadla z obou regionů a ptá se, kdy vyjde plánované dílo.B1říkadlo, Slovácko, Haná, sběr písníVyp. Nádaská
Bobek FrantišekP. T.Lechovice u Znojma13/09/19541391954dopis14Akceptuje platbu 700kč, ve své knize Nové dědečkovy pohádky, další publikace se jmenuje Na valašských horách. 4 a půl roku bydlel v Rusku v bytě s několika učitelkami, které z jeho knížek odcizovaly určité pasáže. Vyjmenovává, v jakých časopisech publikoval své příspěvky. K dopisu přikládá popis pětistránkového valašského zvyku topení Mařeny a sedmistránkový rukopis "Jak jsme sbírali s mistrem Janáčkem valašské písně", kde popisuje, jak za ním Janáček přijel na Valašsko a seznamoval se s místními zpěváky.B1Nové dědečkovy pohádky, Na valašských horách, Valašsko, sběr písní, píseň, Leoš Janáček, topení Mařeny Vyp. Nádaská
Bobek FrantišekP. T.Lechovice u Znojma27/09/19542791954dopis16K dopisu přikládá životopis. Zmiňuje malíře Jana Köhlera, který ilustroval Babkou knihu povídek - Když vály větry, a humoresky Pepř i paprika. Napsal i něco o Vilému Mrštíkovi. Napsal románek Jánošík, který vyšel v Moravských novinách. K dopisu jsou dále přiloženy novinové výstřižky 4 Bobkových článků.B1
Boháč VladimírČeskoslovenská akademie věd, kabinet pro lidovou píseňPraha29/07/19552971955dopis1Boháč psal náměstku ministra kultury, Zdislavu Buřívalovi a ministerstvu kultury. V dopise přikládá jako přílohu jejich odpovědi. Třetí přílohou je krátce zmíněný rozhlas, jež vysílal Bímovy sbírky. Dále chce Boháč životopisy moravských hudců, které by mělo obstarat Brno. Navzdory všem překážkám motivuje Brněnský ústav ke snaze o vydání monumentálního díla k jeho 50. výročí.B1Zdislav Buříval, ministerstvo kultury, sběr písní, sbírka, výročí, hudecVyp. Nádaská
Boháč VladimírČeskoslovenská akademie věd, kabinet pro lidovou píseňPraha1/8/1955181955dopis1Přikládá dotazník schválený ministerstvem kultury, ale ten je zkrácený a tak přikládá i úplný od Ladislava Rutta, který zkoumá gajdoše. V roce 1940 se seznámil s gajdošem Všetulou ze Vnorov a chce ho přizvat ke spolupráci. V Lužicích u Hodonína má být jiný gajdoš, který se měl vrátit z USA. Syn Antonína Brandýse z Mistřína je ochoten prodat otcův cimbál.B1dotazník, Ladislav Rutte, gajdoš Všetula, Vnorovy, Lužice u Hodonína, Antonín Brandýs, Mistřín Vyp. Nádaská
[ORBIS]Boháč VladimírPraha16/08/19551681955dopis2Reaguje se na dopis od Boháče. Jsou vyjmenováni různí autoři a jejich sbírky, všichni přitom čekají na vydání. Bohužel organizace nemá tolik fyzických i finančních prostředků, aby vše zvládla. B1sbírka, publikování, píseňVyp. Nádaská
Boháč VladimírČeskoslovenská akademie věd, Ústav pro etnografii a folkloristiku Praha14/09/19551491955dopis2Celý dopis je o přemlouvání ústavu, aby vydal monumentální sbírku lidových písní a argumenty a pobídky k činnosti.B1sbírka, píseň, monumentální díloVyp. Nádaská
Vetterl KarelAntikvariát np. Kniha[Brno]9/9/1964991964dopis s přílohou2Žádost o zakoupení přiložené sbírky tanců za částku 570.– Kčs pro prodávajícího Františka Bonuše.B1Bonušsbírka, nápěv, tanec, proplacení, koupě, Ostravice, Dědice, Vysočina, TrojanoviceVyp. Volčík
Vetterl KarelBonuš František[Brno]23/01/19652311965dopis1Sděluje zjištění, k jakému došli při srovnání sbírky tanců z Rybí, které adresát zaslal 23. 1. 1965. Narazili na duplikát, v jejich exempláři schází dva listy s údaji o tanečnících a 3 tance (štramberský, požehnaný, příborský), navíc adresát přiložil i záznam hry na křídlovku – šotys, polku franc. a galop. Mohou si uvedené listy ponechat? Proplatili by je s další sbírkou, kterou adresát pošle. Ve sbírce A 809 jsou kromě záznamů z Rybí také záznamy tanců ze Štramberku od Rašky, z Kopřivnice, z Petřkovic, z Palačova, z Janovic a jeden tanec bez udání lokality. a názvu. Opisy tanců by mohl adresát nabídnout Slezskému studijnímu ústavu, jestli je už nemají od Hykla.B1Bonušsbírka, tanec, srovnání, duplikát, pasportizace, tanečník, šotyš, polka, galop, štramberský, příborský, požehnaný, Rybí, Štramberk, Kopřivnice, Petřkovice, Palačov, Janovice, Cyril Hykel, Slezský studijní ústavVyp. Volčík
Bönisch Maxenc[Janáček Leoš]Příbor13/02/19061321906korespondenční lístek2Dozvěděl se z novin o jmenování adresáta předsedou Pracovního výboru moravskoslezského pro sbírání národních písní. Má být vydán tištěný leták se zevrubnými pokyny pro sběratele a přispěvatele. Odesílatel by rád něčím přispěl, prosí proto o zaslání tohoto letáku.B1Bönischpracovní výbor, leták, instrukceVyp. Volčík
Bönisch Maxenc[Janáček Leoš]Příbor26/02/19062621906dopis2Zasílá III. Sbírku sebraných písní. K "nové vánoční pastorele" se nemůže dopídit nápěvu, zasílá tedy pouze text. V písni "Žali ženci" nemůže trefit první takt, zdá se mu tato píseň recitativní na způsob žalmů. Má ještě některé písně přichystány, neví, jsou-li někde uveřejněny. Uvádí jejich seznam. Má tyto písně zaslat?B1Bönischsběr písní, nápěv, pastorela, text, recitativ, žalm, seznam, incipitVyp. Volčík
Bönisch Maxenc[Janáček Leoš]Příbor1/3/1906131906dopis1Zasílá lidovou hru "na valachy" a kolední písně. Poznal, že se dopustil nesprávností ohledně lidové mluvy (místní dialekt nezná délky a přízvuk má po polsku na předposlední slabice). Míní, že hra na valachy pochází ze Slovenska, napsal ji tak, jam mu byla diktována, s odchylkami od místního dialektu. Sbírku koled uveřejnil před 4 lety v ČVMSO, i tehdy pochybil z hlediska mluvy. Zasílá opravený exemplář. Zamýšlí ještě zaslat hry na Adama a Evu, na Dorotku atd. Prosí, aby pak obdržel vytištěné exempláře jím nasbíraných koled a her. Správa ČVMSO mu také darovala několik exemplářů.B1Bönischsběr písní, koleda, vánoční hra, dialekt, hra na valachy, přízvuk, tisk, Časopis Vlasteneckého musejního spolu olomouckého, Slovensko, Uhry, Adam a Eva, DorotkaK dopisu dochována obálka s pošt. razítkem.Vyp. Volčík
Bönisch Maxenc[Janáček Leoš]Příbor12/3/19061231906dopis1Zasílá další sbírku. Píseň "Chval každý duch" napsal v chorálu. Upozorňuje na dvě chyby ve svých předchozích záznamech. Kvůli nemoci nemůže vycházet do okolí a sbírat písně podle pokynů adresáta, sbírá tedy u lidí, kteří k němu přijdou. Neví, které písně jsou již obsaženy v některé ze sbírek a nezná také termín, kdy má být sbírání písní ukončeno. Má ještě hru "na valachy" z Rybího, zašle ji později. Opakuje prosbu, jestli by mohl i z této sbírky obdržet několik výtisků.B1Bönischsběr písní, sbírka, duchovní píseň, světská píseň, hra na valachy, korektura, dialekt, výtisk, RybíVyp. Volčík
Bönisch Maxenc[Janáček Leoš]Příbor28/01/19072811907dopis1Opozdil se s touto zásilkou z důvodu nemoci. Píseň č. 26 zdá se odesílateli poněkud rozpustilá, adresát ji může popřípadě vynechat.B1Bönischsběr písníVyp. Volčík
Bönisch Maxenc[Janáček Leoš]Příbor4/2/1907421907korespondenční lístek2Prosí o sdělení, které ze zaslaných zábřežských koled uznal adresát za způsobilé k uveřejnění ve velkém díle "Národní písně v Rakousku".B1Bönischsběr písní, koleda, Zábřeh, Zábřežsko"odp. 6/2 1907"Vyp. Volčík
Bönisch Maxenc[Janáček Leoš]Příbor4/4/1907441907dopis2Zasílá opět několik nápěvů. Pro nemoc se opozdil, nápěvy všech adresátem zaslaných písní nemohl doposud sehnat. H. X. Vobar (rec. Hrabovský) zaslal adresátovi seznam písní ze Štramberku. Pro nemoc nemůže navštívit zpěvačku ve Štramberku, jež tyto písně zná. Zasílá tedy pouze písně, jichž nápěvy našel. Č. 11 nebylo zazpíváno správně, zpěvačka ani odesílatel neznali text, je tedy neúplné.B1Bönischsběr písní, nápěv, seznam, H. X. Vobar, Vojtěch Hrabovský, ŠtramberkVyp. Volčík
Brada VojtěchStátní ústav pro lidovou píseň v BrněKroměříž3/1/1957311957Průvodní dopis ke sbírceB1A 959/s.115
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor15/04/19071541907dopis2Zasílá 28 písní z Příborska. Ptá se, jestli má sbírat dál a jestli za to dostane finanční odměnu. Zmiňuje, že je amatérský fotogram, chtěl by při sběru pořizovat i fotografie.B1Příborsko, píseň, sběr písní, fotografk dopisu je přiložena obálkaVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor26/05/19082651908dopis2Děkuje za odpověď. Chtěl by se věnovat Slezsku. Hledá Vyhlídalův spis a táže se na finance kvůli cestování.B1sběr písní, Slezsko, VyhlídalVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor30/06/19083061908dopis2Na terénní výzkum do Slezska se vydá už 6. července. Má několik přátel informátorů, kteří jsou učitelé a kněží. Nejvíce se chce věnovat Opavsku a Těšínsku. Požaduje cestovní výlohy.B1sběr písní, Opavsko, TěšínskoVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor2/7/1908271908dopis2Ve čtvrtek, 9.7. chce vyrazit do Opavy, dále do Malé Lhoty u Polomi. S dialektologií mu pomůže pan Myslivec. Chce, aby ti dva spolu navázali kontakt. Děkuje za příspěvek na cestovné.B1sběr písní, Opava, Malá Lhota u Polomi, pan Myslivec, dialektologieVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček Leoš[Příbor]10/7/19081071908korespondenční lístek1Začal se sběr písní.B1sběr písní, píseňVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor10/7/19081071908korespondenční lístek1Prošel západ Opavska - Neplachovicko, Stěbořicko a Litultovicko. Sesbíral 100 písní, ale použitelných je tak 30. Zaznamenal taky písně Vyhlídalovy. Plánuje prozkoumat Klimkovicko. Táže se Janáčka, jestli o prázdninách pojede do Hukvald.B1sběr písní, píseň, Opavsko, Neplachovicko, Stěbořicko, Litulovicko, KlimkovickoVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor7/8/1908781908korespondenční lístek1Sebral málo písní, protože lidé hodně pracovali na polích. Vrátí se tam v srpnu nebo v září. Ptá se, jestli někdy Janáček zavítá do přípora.B1sběr písní, polní práceVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor5/11/19085111908dopis3sběr písní dosud hotový není, ještě musí doplnit podrobnosti. Píše žádost do Slezského týdeníku na Opavské obyvatelstvo, aby mu sepsali písně. Hotov bude možná do Vánoc.B1sběr písní, Opavsko, Slezský týdeníkVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor30/06/19253061925dopis2Je rád za nabídku a pojede zkoumat Hlučínsko.B1sběr písní, píseň, HlučínskoVyp. Nádaská
Brotan AntonínMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňPříbor3/12/19293121929revers1Postupuje výboru vlastnictví. K reversu se přiložený stručný životopis s lokalitami, kde Brotan sbíral písně.B1sběr písní, píseň, revers, Opavsko, Hlučínsko, Těšínsko, Slezsko, LašskoVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor28/06/19092861909dopis3V dubnu zaslal Janáčkovi přes sto nasbíraných písní, ale nedostal žádné potvrzení. Ptá se, jestli se bude sbírat i letošní prázdniny.B1sběr písní, píseňVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor011900korespondenční lístek1Do Pruska se klidně rád vypraví.B1sběr písní, píseň, PruskoVyp. Nádaská
Bobek FrantišekJanáček LeošVnorovy6/10/19096101909korespondenční lístek1Sbírá ve Vnorovech říkadla a ptá se, jestli má sbírat i písně. Má pár her od slováckých dětí. Jsou potřeba?B1říkadlo, hra, píseň, sběr písníVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor20/10/190920101909korespondenční lístek1Na Prusku sebral asi sto písní a v Těšínsku taky tak. Vše zašle během listopadu.B1sběr písní, píseň, Prusko, TěšínskoVyp. Nádaská
Brotan AntonínJanáček LeošPříbor30/12/190930121909dopis1Posílá "přiložené paběrky" a k 19. 2. přeje volno.B1sběr písní, píseňVyp. Nádaská
[Vetterl Karel]Broukal Václav[Brno]8/5/1963851963dopis1Uvádí svá zjištění ohledně kramářských tisků nabízených adresátem k odkoupení. Píseň ponocného ad. jsou v vytrženy z Gallašovy Múzy moravské. Za celý konvolut nabízí 200.– Kčs. Prosí o sdělení adresáta, zdali s touto cenou souhlasí.B1kramářská píseň, kramářský tisk, odkoupení, Múza moravská, Josef Heřman Agapit GallašVyp. Volčík
Broukal VáclavÚEF ČSAV v BrněŽarošice12/5/19631251963dopis1Týká se ocenění kramářských tisků, které má ÚEF zájem odkoupit od Václava Broukala.B1kramářská píseň, kramářský tisk, odkoupeníVyp. Volčík
[Vetterl Karel]Broukal Václav[Brno]15/05/19631551963dopis1Vrací archiválie testamentu a děkuje za zapůjčení. Přikládá 2 fotokopie pro adresáta. Vrací také fragment Múzy moravské, 3 kramářské tisky a starou rytinu. Za zbývající tisky nabízí částku 380.– Kčs.fotokopie, kramářská píseň, kramářský tisk, odkoupení, rytina, Múza moravská, Josef Heřman Agapit GallašVyp. Volčík
[Vetterl Karel]Antikvariát np. Kniha[Brno]18/05/19631851963dopis1Žádají o zakoupení přiloženého konvolutu starých kramářských tisků za částku 380.– Kčs od Václava Broukala.žádost, odkoupení, kramářská píseň, kramářský tisk, Václav Broukal, ŽarošiceVyp. Volčík
Broukal Václav[Vetterl Karel]Žarošice18/04/19651841965dopis1Zasílá obrázek Šudákovy kapely z Brna. Má také pohlednice s Kmochem a textem jeho /zhudebněných/ písní.B1fotografie, pohlednice, dechová hudba, Šudákova kapela, František Kmoch, Brnopřiložena pohlednice - kapela Šudákova v BrněVyp. Volčík
Brunclíková MilenaGregor AloisBrno13/06/19471361947V. Úlehla ji pověřil vyhledáním listin, které mu A. Gregor odevzdal. Přikládá exemplář životního běhu pana profesora. Nemá sílu nic opravovat. Asistent prof. Trávníčka se jmenuje Dr. Bořivoj Novák. Gregorovu žádost adresovanou Sdružení kulturních organizací prof. Úlehla nedostal, prosí ho, aby ji napsal a poslal ji na uvedenou adresu.B1
Bruštík Jan[Janáček Leoš]Strání21/08/19062181906dopis2Prosí, aby jim byla poslána nějaká mzda. Zatím nic nedostali.B1Bruštíksběr písní, mzda, honorářVyp. Volčík
Březina Karel[Janáček Leoš]Dombrová [Doubrava]31/01/19073111907dopis2Zasílá další dva příspěvky národních písní, které se zpívají v Radvanicích u Ostravy ve Slezsku. Čím dál méně se zpívají staré písně. Připravuje tanec "Kyjový", který se již netancuje, neví, jestli ještě najde někoho, kdo mu jej správně zazpívá i zatančí. Prosí o sdělení, jsou-li přiložené písně adresátovi vhod.B1Březinasběr písní, tanec, Kyjový, Radvanice, Ostrava, Ostravsko, Slezsko"V dopisu vloženy 2 písně (2l) jež dány do II. řady sbírky. 6. IV. 1930. V. H." K dopisu dochována obálka s poznámkou: "1/2 1907; 2 písně z Dombrové".Vyp. Volčík
Březina Karel[Janáček Leoš]Dombrová [Doubrava]4/2/1907421907dopis2Zasílá dvě nejoblíbenější místní dívčí hry. Kolik je asi příspěvků zapotřebí ne plný tiskový arch? Brzy možná zašle nové, již větší příspěvky.B1Březinasběr písní, dívčí hra, Ostravsko, Slezsko"Obě hry (2l.) vloženy do II. řady sbírek. 6. IV. 1930. VH." K dopisu dochována obálka s poznámkou: "od 6/2 1907; dvě hry z Dombrové".Vyp. Volčík
Březina Karel[Janáček Leoš]Dombrová [Doubrava]19/02/19071921907dopis2Zasílá píseň, kterou s oblibou zpívávali při pasení krav. Byla známa v oblasti pahorkatiny směrem od Lysé Hory ve vesnicích Baška, Janovice, Krásná, Morávka aj., v okolí Frýdku pouze na slezské straně, za Ostravicí ji bylo slyšet už jen zřídka. Líčí, jak se pomocí nápěvu dorozumívali mezi vzdálenými pastvinami v jeho rodné vesnici Baška u Frýdku. Současně uvádí ukázku dialektu z jeho rodiště.B1Březinasběr písní, pastva, dialekt, Lysá Hora, Baška, Janovice, Krásná, Morávka, Frýdek, Slezsko"Píseň vložena do II. Řady sbírek. 6. IV. 1930. VH" K dopisu dochována obálka s poznámkou: "odp. 21/1 1907".Vyp. Volčík
Březina Karel[Janáček Leoš]Dombrová [Doubrava]22/02/19072221907dopis2Zasílá další 4 příspěvky. Vyhovují adresátovi? Pokud ano, bude sbírat dál.B1Březinasběr písní, Ostravsko, Slezsko"V dop. vloženy 4 l. písní, které byly dámy do druhé řady sbírky. 6. III. 1930. VH." K dopisu dochována obálka s poznámkou: "Dombrová; odp. 24/II 1907; tři písně".Vyp. Volčík
Burian JanJanáček LeošRůžov13/03/19081331908dopis2Píše o písních kolem Bouzova a Konic a popisuje výslovnost slov. Zmiňuje dětské popěvky a přidává notový záznam jedné písně. Ptá se, jestli má písně sbírat. B1Konice, píseň, sbírka, dětský popěvekVyp. Nádaská
Burian JanJanáček LeošTroubelice30/10/191230101912dopis1Posílá 4 písně nasbírané na bouzovská.B1sběr písní, píseň, BouzovskoVyp. Nádaská
Burian JanJanáček LeošTroubelice18/02/19131821913dopis2Burianova sestřenice má absolutní sluch a hraje na klavír. Její rodiče váhají, zda má jít studovat učitelství nebo jít na konzervatoř. Táže se proto Janáčka na jeho názor.B1klavír, konzervatořVyp. Nádaská
Burian JanJanáček LeošTroubelice6/10/19136101913dopis1Zasílá Janáčkovi písně z Bouzovska.B1sběr písní, píseň, Bouzovskok dopisu je přiložena obálkaVyp. Nádaská
Burian JanJanáček LeošTroubelice24/10/191324101913dopis1Zasílá další 3 písně z bouzovská a nápěv písně "Dělali zedníci".B1sběr písní, píseň, Bouzovskok dopisu je přiložena obálkaVyp. Nádaská
Burian JanJanáček LeošTroubelice14/01/19141411914dopis1Zasílá další 4 písně z Bouzovska.B1sběr písní, píseň, Bouzovskok dopisu je přiložena obálkaVyp. Nádaská
Burian JanJanáček LeošTroubelice1/5/1914151914dopis1Zasílá 6 písní z Bouzovska.B1sběr písní, píseň, Bouzovskok dopisu je přiložena obálkaVyp. Nádaská
Burian JanJanáček LeošTroubelice20/02/19182021918dopis1Gratuluje Janáčkovi k úspěchu a posílá mu jednu píseň, další písně pošle, jakmile budou úplné.B1sběr písní, píseň, BouzovskoVyp. Nádaská
Burian JanStátní ústav pro lidovou píseňLitovel17/02/19301721930revers1Revers pro výbor, že mu podstupuje nasbírané písněB1revers, sběr písní, píseňk dopisu je přiložena obálkaVyp. Nádaská
Burian JanJanáček LeošLitovel24/01/19312411931dopis1Už si nepamatuje, které písně před válkou poslal a proto znovu posílá všechny, je jich 40. B1sběr písní, píseň, BouzovskoVyp. Nádaská
Burian Janpracovní výbor pro českou národní píseň na Moravě a ve SlezskuLitovel15/11/193115111931dopis1Má v plánu 22. listopadu v litovelském rozhlasu zazpívat 5 lidových písní z kraje a prosí o souhlas.B1rozhlas, píseň, zpěvVyp. Nádaská
Burian JanGregor AloisLitovel23/12/194023121940korespondenční lístek1Děkuje za dopis, vše vyřídí a přeje hezké Vánoce. B1přání, VánoceVyp. Nádaská
Burian JanGregor AloisLitovel8/1/1941811941dopis1Děkuje za kvitanci a vyplní dotazník. Zpěváci k kterých sbíral písně již zemřeli nebo jsou velmi staří.B1sběr písní, zpěvákk dopisu je přiložena obálkaVyp. Nádaská
Státní ústav pro lidovou píseň v BrněBurian JanBrno15/08/19491581949dopis1Na národopisné slavnosti v Libhošti se Janáček? Setkal s prof. Jirouškem, který sbírá písně na Malé Hané. Chtějí vytvořit sbírku lidových písní na Hané a žádají o Burianovy průvodní poznámky. Má jim poslat životopis.B1Malá Haná, sběr písní, píseň, Miroslav Jiroušek, průvodní poznámka, sbírkaVyp. Nádaská
Brychta JaroslavBím HynekLomnice17/06/19361761936Zasílá svatbu v Alexovicích, kterou 2x provedl. Protože měl slepé střevo nemohl vystupovat v Tišnově a v rozhlase. Za půjčení děkuje.B1
Buršíková MiládkaJanáček LeošPraha29/08/19052981905navštívenka1Zasílá slíbené snímky, omlouvá se za technickou nedokonalost.B1Buršíkovásnímek, fotografieK dopise připojena obálka.Vyp. Volčík
Buryanová FrantiškaJelínková Zdenka10/6/19571061957Průvodní dopis ke sbírce.A 944 str. 32
Cibula VáclavPraha20/04/19512041951dopis3Z orbisu došla zpráva, že se bude publikovat antologie zbojnických písní. Cibula spolupracuje se scénáristou J. A. Novotným, a prof. Jiřím Horákem. Antologie by měla obsahovat významné poemy a dosud nepublikované písně z Moravy, Slovácka, Slovenska a zejména Oravy. Kniha bude mít 8 kapitol. Na závěr vypisuje instituce, se kterými navázal nebo naváže spojení.B1zbojnická píseň, antologie, J. A. Novotný, Jiří Horák, poema, Morava, Slovácko, Slovensko, OravaVyp. Nádaská
Cmíral AdolfStátní ústav pro lidovou píseňPraha27/08/19512781951dopis4sběr písní na Znojemsku probíhal od 10. do 21. února. Zaznamenal písně od zpěvačky Marie Urbánkové. Navštívil i Mikulovice a Únanov. Na jihomoravském nářečí mu vadí špatné vyslovování a křik.B1sběr písní, píseň, Znojemsko, Marie Urbánková, Mikulovice, ÚnanovVyp. Nádaská
Cmíral AdolfÚstředí lidové tvořivostiPraha30/11/195130111951dopis2písně na Znojemsku jsou podobné písním horáckým a jihočeským. Oslabení písňového fondu mohlo být způsobeno německým vlivem. Jako výchozí bod svého terénního výzkumu si vybral Plaveč.B1Znojemsko, Plaveč, píseň, sběr písníVyp. Nádaská
Cmíral Adolf[Státní ústav pro lidovou píseň]rok19511951zpráva4Zpráva o cestě na Znojemsko ve dnech 10. – 21. 2. 1951.B1Znojemsko, Zlín, Mikulovice, Hrušovany, Valtice, Gottwaldov, Plaveč, Jindřich Vyhnánek folklorní soubor, lidová tvořivost, zpěvnostVyp. Volčík
MNV – Osvětová beseda ve Znojmě[neuvedeno]Znojmo15/10/195115101951oznámení1MNV – Osvětová beseda ve Znojmě: Oznámení o konání večeru lidových písní Znojemsko zpívá. /Pásmo písní ze Znojemska, které zapsal a harmonizoval A. Cmíral./B1Adolf Cmíral, pásmo, Znojemskozpráva, přiložen plakátVyp. Volčík
Cmíral AdolfStátní ústav pro lidovou píseňPraha3/6/1952361952dopis1Dojíždí na jižní Moravu a mluví o území Znojmo – Moravské Budějovice, Jemnice, Telč. Zaujala ho podobnost s písněmi jihočeskými na Jindřichohradecku, Třeboňsku a Budějovicku. Žádá výbor o povolení ke sběru písní.B1sběr písní, jižní Morava, povolení, jihočeský krajVyp. Nádaská
Cmíral AdolfJanáček LeošPraha11/6/19521161952dopis1Státní ústav akceptuje nabídku Cmírala, že bude sbírat lidové písně na jižní Moravě. Posílají mu směrnice ke sběru písní k odsouhlasení.B1sběr písní, směrniceVyp. Nádaská
Cmíral AdolfJanáček LeošPraha8/7/1952871952dopis2Souhlasí se směrnicemi a má k nim pár otázek. V červenci chce jet sbírat písně na Znojemsko. Přikládá dokument, kde popisuje metody svého sběru písní.B1sběr písní, směrnice, metoda, ZnojemskoVyp. Nádaská
Cmíral AdolfStátní ústav pro lidovou píseňPraha11/7/19521171952dopis1od 22. července do 4. srpna pojede sbírat písně na Znojemsko. Žádá o schválení návrhu.B1sběr písní, píseň, ZnojemskoVyp. Nádaská
[Janáček Leoš]Cmíral AdolfPraha12/7/19521271952dopis2reakce na dopis z 8. 7. s vysvětlením nejasných směrnic.B1sběr písní, směrniceVyp. Nádaská
Cmíral AdolfStátní ústav pro lidovou píseňPraha16/07/19521671952korespondenční lístek1dostal zprávu z Jemnice, že je tam možné nasbírat lidové písně.B1sběr písní, píseň, JemniceVyp. Nádaská
Racek JanJanáček LeošŘícmanice6/8/1952681952dopis1Poslal prof. Cmíralovi přátelské připomínky k jeho vyúčtování. Další věci si má vyřídit s Karlem Vetterlem a Gregorem. Dále churaví.B1sběr písní, směrnice, Karel Vetterl, Alois GregorVyp. Nádaská
Cmíral AdolfStátní ústav pro lidovou píseňPraha28/11/195228111952dopis1Žádá o schválení další cesty na Znojemsko, chce se stavit i v Brně na ústavu.B1Znojemsko, sběr písníVyp. Nádaská
Čech JaroslavVetterl KarelUher. Hradiště12/7/19561271956Průvodní dopis ke sbírce.A 913/s. 192-193
Vetterl KarelČech JaroslavBrno6/11/19566111956dopis1Za sbírku ze Strání nabízí 900 korun a aby mu ji mohl proplatit požaduje určité dokumenty.B1Čechsbírka, financeVyp. Nádaská
Vetterl KarelČech JaroslavUherské Hradiště19/11/195619111956dopis1Připomíná, že mu Čech ještě neposlal požadované dokumenty, aby mu mohl proplatit sbírku.B1Čechsbírka, financeVyp. Nádaská
Čech JaroslavVetterl KarelUherské Hradiště5/11/19565111956dopis1Posílá požadované dokumenty. Dřív nemohl, protože byl na školení. Má mnoho nového materiálu z Částkova a ze Starého Města a Uherského Hradiště. Až je bude mít zpracovány, tak je pošle.B1ČechČástkov, Staré Město, Uherské Hradiště, sbírkaVyp. Nádaská
Vetterl KarelHospodářská správa ČSAVBrno6/12/19566121956dopis2Vetterl doporučuje k zakoupení sbírku písní Jaroslava Čecha a posílá potřebné přílohy. Příloha - nález - sbírka obsahuje 191 písní zapsaných koncem roku 1955 a začátkem 1956 v obci Strání na UherskobrodskuB1Čechsbírka, Jaroslav Čech, píseň, obec Strání, UherskobrodskoVyp. Nádaská
Čechmánek AlfonsJanáček LeošBílovice u Uherského Hradiště24/04/19142441914dopis1Posílá příspěvek k chystané sbírce národních písní moravských. Písně vybral takové, které nebyly ještě publikovány. Pošlu mu jich 14, chce do nich zařadit některé ze Slovácka a ze Súchova [Suchova].B1Čechmáneksbírka, píseň, Slovácko, Súchov, SuchovVyp. Nádaská
Čechmánek AlfonsJanáček LeošBílovice u Uherského Hradiště12/5/19141251914dopis1K těm poslaným 14ti písním připojuje jména zpěváků a místo. K tomu připojuje dalších 6. U některých schází název lokality, protože je zapisoval jeho strýc, Vincent Černý, který je slyšel ve Slováckém krúžku. Lokality: Súchov [Suchov], Starý Hrozenkov, Staré Město.B1Čechmáneksbírka, píseň, Vincent Černý, Súchov, Suchov, Starý Hrozenkov, Staré MěstoVyp. Nádaská
Bartoš FrantišekČerník JosefNezdenice u Uherského Brodu29/04/19022941902dopis5Děkuje za poslané písně, má poslat výtisk časopisu Český lid. Bartoš mu zažádá o finanční odměnu na akademii věd. Příloha 4 písně od Petra Bezruče s názvy: Červený květ, Motýl, Starček, Epilog.B1Černíkpíseň, Český lid, Petr Bezručk dopisu je přiložena poštovní obálkaVyp. Nádaská
Bartoš FrantišekČerník Josef16/01/19031611903dopis1Radí, jak má Černík vyplnit žádost o finance. Má zmínit svoji sbírku, která měla velký ohlas a naléhat.B1Černíksbírka, financek dopisu je přiložena poštovní obálkaVyp. Nádaská
Bartoš FrantišekČerník JosefNa Klatově30/03/19033031903dopis2Akademie už vyčerpala peníze, ale příští rok si na něj určitě vzpomenou.B1Černíkfinancek dopisu je přiložena poštovní obálkaVyp. Nádaská
Bartoš FrantišekČerník Josef2/12/19032121903dopis1Poslal na akademii žádost o finance. Sezení se tam bude konat 4.2. Ptá se, jestli Černík už někdy předtím žádal o finanční podporu.B1Černíkakademie, financek dopisu je přiložena poštovní obálkaVyp. Nádaská
[Prof. Ševčický]Černík JosefTichá19/02/19041921904dopis1Radí Černíkovi, aby se nezapisoval do varhanické školy v Brně, protože se platí velké školné a studium je velmi intenzivní. Odpovídá na jeho otázky ohledně této školy.B1Černíkvarhanická škola, finance, pedagogikaVyp. Nádaská
Bartoš FrantišekČerník JosefNa Klatově10/5/19041051904dopis1Černík nasbíral přes 200 nových písní a má je poslat na akademii.B1Černíkpíseň, akademiek dopisu je přiložena poštovní obálkaVyp. Nádaská
Bartoš FrantišekČerník JosefBrno21/04/19052141905dopis2Bartoš není zcela zdráv. Česká akademie má mít sezení a o Černíkově žádost rozhodne III. a IV. Třída, která zasedá v různý čas.B1Černíkfinancek dopisu je přiložena poštovní obálkaVyp. Nádaská
Černík JosefJanáček LeošStarý Hrozenkov9/9/1906991906korespondenční lístek1Pozdrav z Hrozenkova.B1ČerníkStarý Hrozenkov, pozdravVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Nezdenice u Uherského Brodu18/01/19061811906dopis1Je ochoten sbírat písně na uherském Slovensku a v Liptovské stolici (sv. Mikuláš a Bobrovec), případě u Kopanic (Bošáčky, Lopeník) a v okolí Uherského Brodu. Výlohy za cestování nemůže předem určit. PS: akademie mu po dvou letech vrátila písně a on je chce vydat samostatně.B1Černíkuherské Slovensko, Liptovská stolica, sv. Mikuláš, Bobrovec, Kopanice, Bošáčky, Lopeník, Uherský Brod, sběr písní, píseňVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Nezdenice u Uherského Brodu25/01/19062511906dopis1po domluvě s panem Hložkem mu může poslat sbírky až v dubnu.B1Černíksbírka, HložekVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Bojkovice12/9/19061291906dopis1Původně počítal s podporou 7500 (zlotých?), které ministerstvo věnovalo na sbírání písní, ale prázdniny končí a on musí zpět do Prahy.B1Černíkministerstvo, financeVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Nezdenice u Uherského Brodu19/02/19111921911dopis1Co nejdříve pošle pro Národní píseň v Rakousku svoji sbírku kopaničářských písní. Ptá se, jak to ministerstvo honoruje.B1ČerníkNárodní píseň v Rakousku, sbírka, Kopanice, píseňVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Praha13/03/19111331911dopis2Potřebuje potvrzení o tom, že poslal svoji sbírku písní do výboru pro Národní píseň v Rakousku. Poslal 223 písní, nikoliv 87. Zemský výbor bude vyplácet finance dle počtu písní (pravděpodobně za 223 písní dostane 100 zl). Je tím zklamaný.B1Černíksbírka, píseň, Národní píseň v Rakousku, zemský výborVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš][Praha]31/03/19113131911dopis1Děkuje, že mu pěkně odepsal.B1ČerníkdopisVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Praha, Smíchov22/05/19112251911dopis1Potřebuje peníze, chce vyplatit finance za odevzdané písněB1ČerníkfinanceVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Praha, Smíchov17/06/19111761911dopis3Podpora 200 korun, kterou mu poslal moravský zemský výbor nestačí na 223 písní. Proto žádá Národní píseň v Rakousku, aby mu poslali zpět písně č.122-223, poněvadž nebyly honorovány. Sám Janáček mu v dopisech sliboval, že jeho písně budou adekvátně honorovány a nejsou.B1Černíkpíseň, sbírka, finance, Národní píseň v RakouskuVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Praha20/06/19112061911dopis1Je ochoten zbývající písně odprodat, ale ptá se, zdali se tak stane dle nějaké oficiální normy.B1Černíkpíseň, financeVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Praha, Smíchov27/06/19112761911dopis12. nebo 3. července odjíždí z Prahy do Olomouce.B1ČerníkOlomouc, výjezdVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Olomouc2/7/1911271911dopis1Připomíná mu, že slíbil finančně ocenit písně.B1ČerníkfinanceVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Nezdenice u Uherského Brodu12/7/19111271911dopis1Za 50 korun mu nemůže prodat zbytek písní, protože je tam spoustu písní ze Slovácka a dvouhlasé písně ze Slovenska a Uher. Omlouvá se, ale neprodá je.B1Černíkpíseň, Slovensko, Uhry, Slovácko, financeVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Nezdenice u Uherského Brodu13/07/19111371911dopis2Žádá potvrzení za část odevzdaných písní, které předá zemskému výboru. Ptá se, jestli by za ně mohl dostat alespoň 70 korun.B1Černíkpíseň, zemský výbor, financeVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Nezdenice u Uherského Brodu19/07/19111971911dopis2Žádá o doporučení, aby mohl zemský výbor znovu žádat o finanční podporu při sbírání. B1Černíkfinance, zemský výbor, sběr písní, píseňVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Nezdenice u Uherského Brodu21/09/19112191911dopis1Připomíná mu, aby mu poslal doporučení.B1ČerníkdoporučeníVyp. Nádaská
Černík Josef[Janáček Leoš]Nezdenice u Uherského Brodu26/09/19112691911dopis1Obdržel doporučení.B1ČerníkdoporučeníVyp. Nádaská
Niederle LuborČerník JosefVeletiny25/04/19122541912dopis2Ptá se na jámy v zemi, nejprimitivnější příbytky, které měl Černík vidět Kopanicích. Poté řeší peníze z výboru.B1Černíkjáma v zemi, příbytek, KopaniceVyp. Nádaská
Niederle LuborČerník JosefBrno20/08/19162081916dopis1Bude vydávat I. Díl Národopisného soupisu, který vydá archeologická komise České Akademie spolu s Národopisným Muzeem. Černík je vyzván jakožto znalec slovenské písně moravské, aby napsal stať o tanci a lidové hudbě moravského Slovenska. Niederle tedy žádá IV. třídu, aby mu poskytla dostatečné finance na tento počin.B1Černíknárodopisný soupis, moravské Slovensko, financek dopisu je přiložena poštovní obálkaVyp. Nádaská
Moravskoslezský Svaz OsvětovýČerník JosefBrno10/2/19181021918dopis2Lituje, že se soubor přednášek "Slovenský cyklus" neuskuteční, protože vypadla ta nejdůležitější přednáška. Rušit celý cyklus ale nechce a tak navrhuje jej posunout na podzim.B1Černíkpřednáška, cyklusk dopisu je přiložena poštovní obálkaVyp. Nádaská
Brod MaxČerník JosefPraha9/6/1928961928dopis1Zdraví jej, ale je tak zaneprázdněný, že mu nemůže vyhotovit překladB1Černíkpřekladk dopisu je přiložena poštovní obálkaVyp. Nádaská
Brod MaxČerník JosefPraha20/06/19282061928dopis1Opakuje, že nemá čas na překladB1ČerníkPřekladVyp. Nádaská
Černík JosefMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňBrno5/12/19295121929dopis2Nasbírané lidové písně: na moravských Kopanicích (1898-1912), na Súčanských Kopanicích a v okolí Trenčína, v Nezdenicích, Záhorovicích, Bojkovicích, na Luhačovském [Luhačovickém] Zálesí (1922-24 tam sebral 600 písní). Dohromady sebral cca 1500 písní, z nich asi 50 cikánských v Bojkovicích. Pod tímto výpisem je jeho životopis. Druhá strana je na psacím stroji oficiální revers. B1Černíkmoravské Kopanice, Súčanské Kopanice, Trenčín, Nezdenice, Záhorovice, Bojkovice, Luhačovské Zálesí, Luhačovické Zálesí, revers, životopisVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno30/12/193230121932dopis1Kolega Vladimír Klusák má zápisky od zpěváků a vypravěčů a Černík se diví, že ještě neposlal své záznamy. 3.1. budou mít schůzi a tak se na to zeptá.B1ČerníkVladimír Klusák, zpěvák, vypravěč, schůzeVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno6/1/1939611939dopis1Přijede později, protože musí učit na ústavu.B1Černíkústav, výukaVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno12/7/19401271940dopis1Prof. Horák mu psal a čeká na jeho další zprávu. Děkuje, že Gregorovým přičiněním konečně vyjde zpěvník. B1Černíkprofesor Horák, zpěvníkVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno24/07/19402471940dopis1Prof. Horák podá zprávu referentovi na Ministerstvu školství, jakmile se referent vrátí z dovolené. B1Černíkprofesor Horák, Ministerstvo školstvíVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno4/9/1940491940dopis1Doktor Josef Hutter chválí jeho notaci písní, ale myslí, že má lepší. B1Černíknotace, píseň, Josef HutterVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno6/9/1940691940dopis1Opakuje zprávu, že prof. Horák půjde na ministerstvo školství, jakmile se příslušný referent vrátí z dovolené.B1Černíkprofesor Horák, ministerstvo školství, referentVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno23/10/194023101940dopis1V kurzu, který plánují by mohl přednášet doktor Kolaja a Metoděj Kotásek Robuš z rozhlasu. B1Černíkkurz, doktor Kolaja, Metoděj Kotásek RobušVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno18/11/194018111940dopis1Poslal profesoru Horákovi zpěvník. Vše je na dobré cestě.B1Černíkprofesor Horák, zpěvníkVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno8/1/1941811941dopis1Posílá podepsané prohlášení. Z Uherského Hradiště dosud nedostal odpověď na svůj sborník, nyní se o to zajímá pan Dr. Gardavský? B1ČerníkUherské Hradiště, sborník, financeVyp. Nádaská
Černík JosefMoravský výbor, Ústav pro lidovou píseňBrno9/3/1941931941dopis1Souhlasí, aby mu byl přidělen jako stálý člen Prof. Dr. Vladimír Úlehla.B1ČerníkVladimír Úlehla, výborVyp. Nádaská
Musejní a archeologický spolek Slovácké museumČerník JosefUherské Hradiště24/03/19412431941dopis2Vyjednávají s ministerstvem školství a národní osvěty, jak bude a zdali vůbec bude zpěvník financován. Aby se dostal do povědomí nejširší vrstvy obyvatel, musel by se dávat zadarmo a být financován z veřejných prostředků.B1Černíkministerstvo školství, zpěvník, financeVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno25/03/19412531941dopis1V Brně mluvil s Prof. Horákem a ten mu řekl, že 15. března budou jednat s Uherským Hradištěm ohledně vydání jeho zpěvníku, pokud jej nevydají, vytiskne jej Praha sama. 15. března ale už bylo a nikdo se neozval. Vypisuje mu některé nové zpěvníky: Bedřich Václavek, Karel Plicka, Jan Seidl.B1Černíkprofesor Horák, Uherské Hradiště, Bedřich Václavek, Karel Plicka, Jan SeidlVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno31/03/19413131941dopis1Stěžuje si, že se záležitost s jeho zpěvníkem nikam nehnula. Děkuje za podporu.B1Černíkzpěvník, financeVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno2/5/1941251941dopis1Popisuje, co napsal v dopise doktoru Horákovi. Poukázal na to, že Jan Polášek a Arnošt Kubeša tisknou v Brně III. díl Valašských pěsniček a Slovácký krúžet bude tisknout II. díl Slováckých pěsniček. B1Černíkdoktor Horák, Jan Polášek, Arnošt Kubeša, Valašské písničky, Slovácké písničkyVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno1/8/1941181941dopis2Popisuje, co mu napsal doktor Horák. Zpěvník se stále upravuje a Černík má poslat životopisná data. Není si jist, zdali Horák činnost dokončí a tak nabádá Gregora, aby zpěvník vydali spolu. B1Černíkzpěvník, doktor HorákVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno8/8/1941881941dopis1Těší se na jeho spolupráci. Tiskárna Grafia má už 3 měsíce skluz, ještě nedostal svoji korekturu. Prosí, jestli by nemohl zatlačit na někoho na ministerstvu, aby se věci hnuly.B1Černíktiskárna, korektura, ministerstvoVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno18/12/194118121941korespondenční lístek1Bude muset změnit pořadí článků jednotlivých kapitol.B1Černíkzpěvník, článek, kapitolaVyp. Nádaská
Černík JosefGregor Alois[Brno]5/2/1942521942korespondenční lístek1Potvrzuje, co mu telefonovala paní. Chce ho navštívit a ukázat mu dopis od doktora Horáka. Dialektologický slovníček už je poslaný.B1Černíkdoktor Horák, dialektologický slovník, zpěvníkVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno27/02/19422721942korespondenční lístek1Od 29. ledna nedostal další korekturu. Neví, co dělat.B1Černíkzpěvník, korekturaVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno12/4/19421241942korespondenční lístek1Doktor Horák mu napsal, že průtahy nezpůsobuje on, ale neustálé změny v organizaci nakladatelství. Horák chce psát na ministerstvo, aby se vše urychlilo.B1Černíknakladatelství, ministerstvo, doktor Horák, zpěvníkVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno27/10/194227101942dopis1Konečně se ozvali ohledně vydání zpěvníku, v mezičase udělal ještě pár korektur a neví, jestli se stihnou zanést do rukopisu.B1Černíknakladatelství, korektury, zpěvníkVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno21/12/194221121942korespondenční lístek1Píše vyžádanou adresu: Grafia dělnická knihtiskárna a nakladatelství v Praze II, Myslíkova 15. B1Černíkadresa, tiskárnaVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno14/01/19441411944korespondenční lístek1Už mu poslali korekturu od č. 32 do 67. Má radost, že se věci hýbou.B1Černíkkorektura, tiskárna, zpěvníkVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno11/2/19441121944korespondenční lístek1Obdržel VIII. Korekturu, ale poté 19 dní nic, ačkoliv byli dohodnuti na dvou týdenních intervalechB1Černíkkorektura, tiskárna, zpěvníkVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno16/02/19441621944korespondenční lístek1dne 15. února dostal devátou korekturu a zároveň zprávu, že tiskové průtahy neprotahuje nakladatelství nýbrž cenzury, kterými publikace musí projítB1Černíkzpěvník, korektura, cenzuraVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisRokytná u Nového Města10/1/19451011945korespondenční lístek1Neúspěšně ho hledal v Brně, chce s ním mluvit o kopaničářských písníchB1ČerníkKopanice, píseňVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno25/01/19452511945korespondenční lístek1Požaduje ještě 5 výtisků. Prosí, aby neposílal výtisk panu Balatkovi, už mu jej poslal sám. Naopak žádá, aby poslal výtisk pražskému doktoru Palovi? A opravil notu u č. 183. Dále má poslat výtisk doktoru Emanuelu Kozáčkovi do Slováckého krúžku.B1ČerníkBalatka, Emanuel Kozáček, Slovácký krúžek, zpěvníkVyp. Nádaská
Ščuka JosefGregor AloisMoravská Nová Ves u Hodonína13/03/19451331945korespondenční lístek1Na doporučení prof. Emanuela Ambrose prosí o pět výtisků zpěvníku "Po našem" od prof. Černíka. Ščuka je cimbalista a improvizátor slováckých lidových písní. B1ČerníkEmanuel Ambros, Josef Černík, cimbalista, zpěvník Po našem, slovácká píseňVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno31/05/19493151949korespondenční lístek1Prosí, aby se zůstalo se všemi kapitolami při starém. Kdyby se to měnilo, nedočkal by se tisku ani v roce 1950. B1Černíkkapitola, zpěvník, tiskVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekOtrokovice25/08/19492581949korespondenční lístek1Zdraví jeho i Boženku. Dává mu adresu na doktora Lubomíra Sumce.B1Černíkpozdrav, Lubomír SumecVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno7/9/1949791949korespondenční lístek1Požaduje finální přípravu kapitol, aby mohl udělat rozpočet k tisku.B1Černíkkapitola, zpěvník, tiskVyp. Nádaská
Černík JosefGregor AloisBrno9/11/19499111949korespondenční lístek1Prosí, aby byla omluvena jeho nepřítomnost na chůzi Státního ústavu pro lidovou píseň 10.11., je již tři týdny nemocen. Úlehlovu Živou píseň dostal od paní Úlehlové.B1Černíkschůze, Státní ústav pro lidovou píseň, Vladimír Úlehla, Živá píseňVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekPlačkov u Humpolce9/8/1950981950korespondenční lístek1Ptá se, kde bude o prázdninách, chce se stavit do Lopeníku, Bošáček a Žítkové.B1Černíkpozdrav, Lopeník, Bošáčky, ŽítkováVyp. Nádaská
Černík JosefStátní ústav pro lidovou píseňBrno20/09/19502091950dopis1V příloze vypisuje jeho seznam vydaných děl, článků a absolvovaných přednášek. B1Černíkbibliografie, článek, přednáškaVyp. Nádaská
Černík JosefVysloužil JiříBrno20/09/19502091950korespondenční lístek1Upozorňuje, že v programu publikační činnost leží tři články ladem: Lidová hudebnost, Moravská a Slezská píseň lidová, Horenská píseň lidová. Poslední dvě mělo vydat nakladatelství Melantrich. Také potřebuje svoji sbírku Zpěvy moravských Kopaničářů.B1Černíkčlánek, nakladatelství, píseň Moravská, Slezská, Horenská, KopaničářiVyp. Nádaská
Černík JosefStátní ústav pro lidovou píseň[Brno]12/12/195012121950dopis1Převzal své "Kapitoly" z ústavu pro lidovou píseň.B1ČerníkzpěvníkVyp. Nádaská
Černík JosefStátní ústav pro lidovou píseňBrno28/02/19512821951dopis1Předkládá žádaná data a fotografii pro sbírku Záleské písně z okolí Luhačovic.B1Černíksbírka, Záleské písně, LuhačoviceVyp. Nádaská
Černík JosefStátní ústav pro lidovou píseňBrno28/02/19512821951dopis6Dopis má dvě přílohy. V první je opis odpovědi redakci Orbis, která zamítla tisk publikace Kapitoly o lidovém životě v písních a hudbě. Druhá příloha obsahuje opis dopisu ze 14. února od redaktora Orbisu. Žádá, aby se nově zřízený Ústav lidové tvořivosti v Praze pokusil jeho kapitoly publikovat. B1Černík
Černík JosefStátní ústav pro lidovou píseňBrno28/04/19512841951korespondenční lístek1předkládá rukopis sbírky Záleské písně z okolí Luhačovic a prosí, aby na něm nebylo nic měněno. Ve "Voničce" byl změněn text úvodu a v kapitole O lidovém životě v písních a hudbě byl přidán text. Prosí, aby mu případné změny předem sdělili.B1ČerníkZáleské písně, Luhačovice, sbírka, píseň, rukopisVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekBrno30/05/19513051951korespondenční lístek1Strachuje se, že je Černík v nemocnici a chce se stavit do KopanicB1Černíknemocnice, KopaniceVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekBrno21/06/19512161951korespondenční lístek1Ptá se, jestli je v Mysločovicích. Děkuje za Martina Hudečka, 2. a 3. července bude v Hrozenkově, Bošáčkách a poté v Lopeníku. Zbytek července v Baťově. B1ČerníkMysločovice, Martin Hudeček, Hrozenkov, Bošáčky, Lopeník, BaťovVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekBrno28/12/195128121951korespondenční lístek1Přeje vše nejlepší do nového roku. Letos byli v Baťově blízko Machové, ale v zimě se těžko cestuje, a tak se nesetkali.B1ČerníkBaťov, Machová, Nový rokVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekBrno11/7/19521171952korespondenční lístek1Pozdravuje a ptá se, jak se má on i Boženka. Letos prázdniny neplánují, možná pojedou do Kopanic. B1ČerníkKopanice, prázdninyVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekBrno7/10/19527101952korespondenční lístek1Posílá pozdravy, zima se blíží a dosud jim nedovezli koks, bojí se, že budou mrznout. B1Černíkzima, pozdravVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekBrno17/01/19531711953korespondenční lístek1Děkuje za zásilku. Doufá, že se setkají, chtěl by jet do Bošáček, ale má revma v levé noze.B1Černíkzásilka, Bošáčky, revmaVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekOtrokovice29/10/195429101954korespondenční lístek1Vzpomíná na něj i na Boženku. Projel Otrokovice a Lopeník.B1ČerníkLopeníkVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekOtrokovice29/12/195429121954korespondenční lístek1Přeje k Vánocům a do nového roku. Vzpomíná na staré časy.B1ČerníkVánoce, Nový rokVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekBrno8/4/1955841955korespondenční lístek1Ptá se, jak se mu daří a jestli se letos uvidí třeba v Bošáčkách.B1ČerníkBošáčkyVyp. Nádaská
Černík JosefTomaštík FrantišekLopeník21/08/19552181955korespondenční lístek1Zdraví kolegu z Lopeníku. Vzpomněl si na jeho bývalou školu a chytá se do Bošáček.B1ČerníkLopeník, BošáčkyVyp. Nádaská
Černík JosefÚstav pro etnografii a folkloristiku při ČSAVBrno7/2/1964721964dopis1Podle Aloise Gregora má u sebe Ústav jeho články, které dosud nebyly publikovány: Moravská a Slezská píseň lidová, Janáček na Březové, Vztah Leoše Janáčka k lidové písni na Slovácku, a tak žádá o jejich navrácení.B1ČerníkAlois Gregor, článek, tisk, Leoš Janáček, Slovácko, Březová píseňVyp. Nádaská
Vetterl KarelČerník JosefBrno17/02/19641721964dopis1Zdržel se s odpovědí, protože čekal, až se vrátí Zdenka Jelínková. Zmiňované rukopisy nemají, pan Alois Gregor by mu měl říci, komu je předali. Strojopis Kapitol o lidovém životě písní mu kdysi poslal k nahlédnutí doktor Jiří Horák, ale zase mu jej vrátil.B1ČerníkZdenka Jelínková, Alois Gregor, Kapitoly o lidovém životě písní, Jiří HorákVyp. Nádaská
[Ústav pro etnografii a folkloristiku]Hospodářská správa Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAVBrno1/7/1970171970dopis1Prosí o posílení rozpočtu o 16 000,- aby mohli koupit rukopisné nepublikované záznamy Josefa Černíka.B1Černíkrukopis, Josef ČerníkVyp. Nádaská
Rodina ČerníkovaÚstav pro etnografii a folkloristiku při ČSAVBrno25/11/196925111969parte1Pozůstalí zaslali parte Ústavu. Pohřeb se koná 27. 11. 1969 v Brně.B1Černíkparte, pohřebVyp. Nádaská
Černý František[Janáček Leoš]Opava3/3/1913331913dopis4Ke svému dopisu přikládá několik písní na ukázku. Táže se, zdali má poslat další a jakou formu má zvolit při zapisování dalších písní. Před několika dny byl v Polské Ostravě u ředitele F. Autraty, aby mu odevzdal korespondenci, kterou nalezl při svých studiích v Pruském Slezsku. Přiložené písně nasbíral na Opavsku, odkud pochází. F. Autrata jej přesvědčuje, že by měl sbírat i moravské písně v Pruském Slezsku. Písní je tam hojně, ale podle starších si mladší generace zpívá jen "německo-české slátaniny a odrhovačky". Je ochoten tam sbírat a nechat si zaslat i několik sebraných písní (sbírek) od místních písmáků a farářů. Ocenil by však peněžitou podporu pro tento účel. Jak je to s nápěvy?B1Černýsběr písní, Slezsko, Hlučínsko, Pruské Slezsko, Ostrava, Polská Ostrava, Opavsko, František Autrata, honorářpozn. tužkou na zadní straně dopisu: "Přilož. 20 písní na 22 str."Vyp. Volčík
Černý František[Janáček Leoš]Opava23/03/19132331913dopis1Upozorňuje na dopis ze dne 4. března 1913 ohledně sbírání národních písní. Prosí o zprávu, ráčí-li "reflektovati na […] nabídku" odesílatele, nebo ne.B1Černýsběr písní, SlezskoVyp. Volčík
Černý František[Janáček Leoš]Opava20/04/191320419131Sděluje, že "práce s nápěvy" utěšeně pokračuje. Kvůli nápěvům oslovil jednoho studenta a poštovního asistenta v Opavě. Uvažuje o složení opery z českých, moravských i slezských národních písní. Bude muset v tyto dny ještě dvakrát do Pruska. Žádá znovu o peněžní podporu.B1Černýsběr písní, opera, honorář, Opava, Hlučínsko, Slezsko, Prusko, K dopisu dochována obálka.Vyp. Volčík
Černý FrantišekStátní ústav pro lidovou píseňLhotka u Hlučína27/12/192927121929dopis s přílohou2Oznamuje, že už několik let bydlí na Hlučínsku. Zdá se mu, že od nebožtíka L. Janáčka neobdržel nikdy odpověď ani poděkování za zasílané sbírky. Uvádí své životopisné údaje a informace o tom, kdy a kde sbíral, popř. kde byly jeho písňové záznamy uveřejněny. Na jejich žádost by mohl ještě něco zaslat.B1Černýsběr písní, sbírka, revers, Kateřinky, Opava, Petřkovice, Ludgeřovice, Hlučínsko, Leoš Janáček, Moravskoslezský deník, Moravci a Slezani, Moravskoslezský TýdeníkK dopisu připojen revers.Vyp. Volčík
Daněk RudolfOdry14/11/194914111949dopis1Obdržel dopis a zaslané Hlučínské pěsničky. Změnil působiště, oba dva dopisy k němu dlouho putovaly. Písničky zasílá zpět do Benešova řediteli Kostřánkovi, aby si je případně opsal a potom vrátil. Lituje, že se nebude moct zúčastnit nového hledání (sběru písní?).B2DaněkHlučínské pěsničky, sběr písní
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošRaduň u Opavy3/7/1909371909koresp. Lístek2Autor vlastní sbírku pohřebních písní asi z roku 1850. Pokud si Janáček přeje opis, nechť to oznámí, zároveň ať sdělí, jaký obdrží majitelé honorář. Očekává další zprávyB2Dluhoš1pracovní výbor, Pohřební písně, OpavskoVyp. Volčík
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošRaduň u Opavy5/7/1909571909dopis1Posílá k nahlédnutí Sbírku pohřebních písní, prosí však, aby pak byly poslány zpět se sdělením, zdali vyhovují. Jedná se památku po zemřelém otci odesílatele, kterou uchovává. Zkusí sepsat písně národní z jeho obce (Raduň) a okolí, neboť si nemyslí, že učitel Brotan v jejich obci byl.B2Dluhoš2pracovní výbor, Pohřební písně, sběr písní, OpavskoU textu Janáčkova poznámka zelenou tužkou "Odp., aby posečkal"Vyp. Volčík
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošRaduň u Opavy24/03/19102431910koresp. lístek2Táže se Janáčka, zda zaslané pohřební písně jsou pro něj vhodné. V případě, že nejsou, žádá o jejich zaslání zpět.B2Dluhoš3pracovní výbor, Pohřební písně, OpavskoVyp. Volčík
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošRaduň u Opavydopis3Dotaz ohledně písní, které Janáčkovi zaslal před 3 let. Dosud neobdržel žádné vyjádření k písním, ptá se, jestli byly schváleny pro sbírku nebo ne. Očekává Janáčkovu odpověďB2Dluhoš4pracovní výbor, Pohřební písně, OpavskoNa zadní straně poznámka "odp. 12/8 1911"Vyp. Volčík
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošRaduň u Opavy30/12/191630121916koresp. lístek2Upozorňuje, že doposud nedostal žádnou zprávu o starých pohřebních písních, které Janáčkovi před několika lety poslal. Prosí o jejich navrácení, déle na odpověď nemůže čekat, jsou památkou po jeho zesnulém otci.B2Dluhoš5pracovní výbor, Pohřební písně, OpavskoVyp. Volčík
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošRaduň u Opavy14/10/191714101917koresp. lístek2Žádá Janáčka o navrácení Pohřebních písní v rukopise, které mu před několika lety zaslal. Mají být poslány na adresu Berta Dluhošová v Raduni u Opavy, Slezsko.Dluhoš6pracovní výbor, Pohřební písně - rukopisVyp. Volčík
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošRaduň u Opavy6/2/1918621918koresp. lístek2Žádá opět Janáčka o navrácení Pohřebních písní v rukopise. Déle již čekat nemůže, jsou mu drahým pokladem po stařečkovi. Mají být poslány na adresu Berta Dluhošová v Raduni u Opavy, SlezskoB2Dluhoš7pracovní výbor, Pohřební písně - rukopisVyp. Volčík
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošRaduň u Opavy15/02/19181521918koresp. lístek2Ještě jednou snažně prosí o zaslání pohřebních písní v rukopiseB2Dluhoš8pracovní výbor, Pohřební písně - rukopisVedle adresy poznámka tužkou "došlo 28/III. 1910"Vyp. Volčík
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošTřebovice3/10/19263101926dopis2Upozorňuje, že mu nebyla navrácena sbírka pohřebních písní, které Janáčkovi před několika lety poslal. Žádá opětně a důrazně o brzké navrácení nejdéle do 8 dnů po obdržení dopisu, déle čekati je nemožno.B2Dluhoš9pracovní výbor, Pohřební písně - rukopisNa zadní straně poznámka "odp. 12. Října 1926"Vyp. Volčík
Dluhoš MaxmiliánJanáček LeošTřebovice23/06/19282361928dopis2Vrací se k nezapomenutelným pohřebním písním zděděných po otci, které byly zapůjčeny Janáčkovi pro případné uveřejnění ve sbírce Naše národní písně. V posledním dopise Janáček psal, že je nemůže ve velkém množství hudebnin najít. V případě, že tomu tak skutečně je, nechce jej dále obtěžovat. Žádá jej za tyto písně o skladbu pro zpěv s jeho rukopisným věnováním a vlastnoručním podpisem. Očekává Janáčkovo rozhodnutí. B2Dluhoš10pracovní výbor, Pohřební písně - rukopisObálka s poznámkou "odesláno 25/VI 1920"Vyp. Volčík
Dopitová AnežkaStátní ústav pro lidovou píseňProstějov5/1/1952511952dopis4Autorkou dělnická žena, 65 roků, obsáhle popisuje své dětství a mládí plné zpěvu a tance, životní strasti během 1. světové války, poválečné období bídy a hladu. Líčí své další osudy a uvádí, které písně zpívala, které slyšela v rádiu a které by si ráda znovu poslechla. Nabízí svou sbírku s písněmi. Prosí o odpověď, mají-li zájem o její staré písně. Pokud ano, ať někoho k ní pošlou a ji o tom předem uvědomí.B2Dopitová1Sběr písní, Haná, Čehovice, Bedihošť, Čelčice, první světová válka, rádiová relaceK dopisu přiložený seznam písní, na první straně v záhlaví pozn. tužkou "s. Jurášek"Vyp. Volčík
Dopitová AnežkaČeskoslovenský rozhlas, Praha XIIProstějov5/4/1954541954dopis s lístkem4+1Posílá dvě staré písničky, které zpívala její matka v době svého dětství: Když ty jsi sedláčku Pán s dodatkem (Na hrázi u rybníka), Husarenko malá, mezi husárama. Kritizuje, že "je Morava [Haná] popelkou". Vzpomíná na to, jak ji upoutal nápis v novinách Honba za písničkou. Nabídla zápisy svých starých písní a napsala do brněnského rozhlasu, jestli by měli zájem si knihu s písněmi prohlédnout a opsat si, co se jim hodí. V roce 1952 k ní dorazila dvojice pracovníků. Slíbili, že dají vědět, kdy se budou její písně vysílat, ale dosud nic neslyšela. Při poslechu Brněnského Rozhlasu slyší hovořit o práci a závazcích, poslouchá pořad Morava tančí a zpívá, ale pouze Vsacko, Horní Jasénka, Valašsko, Uherské Hradiště. Stěžuji, že v rozhlase neslyší žádné písně z Hané. Uvádí, které písně vysílané v rádiu zná, které zpívá s jiným nápěvem apod. Současně zmiňuje i při jaké příležitosti se tyto písně zpívaly (okopování řepy, mlácení obilí...). Žádá rozhlas, aby ji zahráli to, co už dávno neslyšela a co se tančívalo (připojuje názvy písní).B2Dopitová2Sběr písní, Haná, Morava, Rozhlas, vysílání, sbírka písníK dopisu připnut lístek s hlavičkou čs. Rozhlasu (Praha 12, Stalinova třída 12) s textem, že přeposílají dopis, ve kterém si s. Dopitová stěžuje, že neví, kam se dostaly písně u ní v r. 1952 zapsané. Podle jejich zjištění u ní nebyli pracovníci brněnského rozhlasu, ale pracovníci z Akademie. Prosí proto, aby bylo s. Dopitové zodpovězeno, kde písně jsou. (podepsán Pavel Štěpán z čs. Rozhlasu)Vyp. Volčík
Dostál JanJanáček LeošNikolčice30/01/19073011907dopis2Dříve, než se dostal do jeho rukou Janáčkův návod ke sběru písní, zabýval se shromážďováním písniček v jeho obci. Nyní jich již větší počet a rád by o nich měl nějaký úsudek, mají-li cenu a zdali jimi může přispět k dílu "Národní písně v Rakousku". Tento týden mají v sobotu (2. 2.) volno, mohl by tedy zajet do Brna, buď ve zmíněný den, anebo v neděli, kde by písně Janáčkovi předložil. Táže se tedy Janáčka, ve kterém z obou dnů a ve kterou hodinu by mu mohl písně přinést k posouzení.B2Dostál1Sběr písní, pracovní výbor, NikolčiceVyp. Volčík
Dostál JanJanáček LeošNikolčice4/2/1907421907dopis1Zasílá Janáčkovi písně, které si v sobotu vybral. Všechny jsou z Nikolčic. Písně Janáčkem označené za špatnější si ponechal doma.B2Dostál2Sběr písní, pracovní výbor, NikolčiceVyp. Volčík
Dostál JanJanáček LeošNikolčice20/02/19072021907dopis2Zasílá Janáčkovi dalších 40 písní sebraných v Nikolčicích a v Nosislavy. Prosí, zdali by mu mohl poskytnout nějakou zálohu, aby si mohl "zapraviti" vydání spojená se sbíráním. Rád by se ohlédl i do nejbližších okolních vsí. Ptá se na názor Janáčka. Budou tam písně i nápěvy stejné? Táže se, jestli vůbec mají ty sebrané písně nějakou cenu.B2Dostál3sběr písní, pracovní výbor, Nikolčice, Nosislav"odp. 24/II 1907 o slíbená záloh."Vyp. Volčík
Dostál JanJanáček LeošNikolčice21/02/19072121907korespondenční lístek2Zasílá Janáčkovi nových 40 písní.B2Dostál4sběr písní, pracovní výbor, NikolčiceVyp. Volčík
Dostál JanJanáček LeošNikolčice12/5/19071251907korespondenční lístek2Zasílá Janáčkovi dalších nově sebraných 30 písní ze své vesnice.B2Dostál5sběr písní, pracovní výbor, NikolčiceDatem dopisu nečitelné, pravděpodobně 11. 5. 1907, podle razítka odesláno 12. 5. 1907Vyp. Volčík
Dostál JanJanáček LeošNikolčice22/05/19072251907korespondenční lístek2Dostálovi bylo řečeno, že by mohl dostat zálohu za "odváděné" písně. Se zálohou předtím nepočítal, nyní by ji však velice potřeboval, prosí proto, jestli je to možné, aby mu bylo vyhověno.B2Dostál6sběr písní, pracovní výbor, Nikolčicedo lístku poznačeno velkými písmeny "odp. 24/V 1907"Vyp. Volčík
Dostál JanJanáček LeošNikolčice12/10/190712101907dopis1S odvoláním na dopis ze dne 24/V. 07 si dovoluje Janáčkovi sdělit, že dosud nedostal odměnu za své písně. Žádá Janáčka, aby mu nějakou zálohu zaslal, je-li to možné.B2Dostál7sběr písní, pracovní výbor, Nikolčice, NosislavPsáno na jiný typ papíru než v případě předchozích dopisůVyp. Volčík
Dostál JanMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňNosislav4/12/19294121929revers1Jan Dostál postupuje zaslané písně ve vlastnictví moravsko-slezského výboru Státního ústavu pro lidovou píseňB2Dostál8Asběr písní, pracovní výbor, Nikolčice, NosislavVyp. Volčík
Dostál JanMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňnedatovánolist s životopisnými daty1Životopisná data odesílatele. Po uveřejnění výzvy Leoše Janáčka ke sběru písní ukázal Janáčkovi svou sbírku. Písně, které se mistrovi líbily, jemu opsal a předal do sbírky písní. Jako odměnu dostal 30 K. Písně sbíral Nikolčicích a pak v Nosislavy. Ve své sbírce měl více než 200 původních písní. Písně nebyly pro mistra hudebně cenné, bylo mu proto řečeno, aby je uschoval, protože po 20 letech budou také hledány. Písně jsou nyní "ve spoustě literatury někdy uleženy". Ke sběru písní se vrátil během první světové války v letech 1915 a 1916, kdy zapisoval "dojímavě melodické" písně neznámého Ukrajince. Na sběr písní pak zapomněl a až nyní v souvislosti se zaslaným příspěvkem si znovu vybavuje časy před 20 lety.B2Dostál8Bsběr písní, pracovní výbor, Nikolčice, Nosislavlist pravděpodobně součástí reversu.Vyp. Volčík
Dostalík JaroslavVysloužil JiříBrno7/8/1950781950korespondenční lístek2Odesílatel je na škole v Brně, ale nemá bohužel čas dostavit se do Ústavu, proto píše. V Olomouci mluvil s prof. Miroslavem Jirouškem, který projevil živý zájem o spolupráci. Debatovali spolu delší dobu, zjistil, že Jiroušek je na Hané, zvl. Na severní, persona grata. Jiroušek prozradil, že má mj. asi 80 písní z Litovelska a z okolí Bouzova. Navrhuje Vysloužilovi, aby s Jirouškem vešel v intenzivní styk. Připojuje adresu (Miroslav Jiroušek, Olomouc, Polská 63). Přesvědčuje, aby mu Pospíšil napsal, že to bude Jiroušek očekávat. V případě, že by měl Jirouškovi něco vyřídit, ať napíše na jeho [Dostalíkovu] brněnskou adresu.B2Doufalík1sběr písní, kontakt, adresa, Haná, Olomouc, Litovelsko, BouzovVyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání10/11/190510111905dopis1Doufalík, na základě poukázání radou Bartošem, odesílá 6 písní označovaných za "poslední to zbytky z tohoto zákoutí. První je mu neznámá, druhá a třetí jsou varianty veleckých [velických?] (nebo opačně), ostatní považuje již za moderní – úpadkové.B2Doufalík1sběr písní, pracovní výbor, StráníPod text dopisu později připsáno: "U dopisu bylo 8 l. písní, již vřazeny do II. řady sbírky. 14. IV 1930. V. H" K dopisu zachována obálka.Vyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání17/01/19061711906dopis3Odesílatel musí odmítnout návrh adresáta, protože stárne, churaví a již toho moc nedokáže. Dodává, že kde se mu naskytne příležitost, tam se bude snažit něco zachytit a Janáčkovi poslat. Podle jeho názoru je na Moravě pravých národních písní už jen pořídku, lepší vyhlídky přisuzuje Slovensku. Uvádí lokality, kde předpokládá cenný písňový materiál – Dolina Leskovská, Bošácká (od Brezové), Hrozenkovsko-Drietomská a Vlárský průsmyk. Vzpomíná také na "zastrčenou" obec Mišeň za Trenčianskými Teplicemi. Zevrubně popisuje, jakým způsobem písně sbíral a zapisoval. Sděluje, že na učitele na Slovensku se nemůže člověk obrátit, neboť to nedovolují žalostné poměry (tamější učitelé by mohli být za takovou spolupráci obviněni z panslavických rejdů). Cesta po vzoru Bartoše by mu vynesla bohatou kořist, mimo jiné i rozmanité nářečí až po Oravu by stálo za prozkoumání.B2Doufalík2sběr písní, pracovní výbor, Kopanice, Slovensko, BrezováVyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání5/3/1906531906dopis s lístkem2+2Po přečtení zaslaného programu odesílatele napadlo, že přece jenom může něčím přispět: sepsal písně, které v jeho paměti utkvěly z dětských let a které se nehodily do jeho dřívějších sbírek, protože měl po ruce jiné. Posílá tedy "celý ten 50-56 let starý krám", myslí si, že pro "vyplnění místa" a "zatarasení mezer" většího díla jsou dosti vhodné a jsou snad dávno zapomenuté, pokud nejsou, tak je snad nikdo nesepsal a sepsal-li je, tak ne v takovém množství. Pochybuje o tom, že by byly "městské" někde sepsány, takže budou když tak při ruce a bude tím ušetřena další práce. Uvádí poznatky a názory ke kramářským písním "Poslyšte lidé" a "Na blízku za městem". Až něco dalšího najde, neopomene Janáčkovi zaslat. Prosí o korespondenční lístek, jestli došla tato zásilka.B2Doufalík3sběr písní, pracovní výbor, kramářské písně, národní písně, městské písněV hlavičce dopisu poznámka "U dopisu vloženo 19 l. písní, jež zařazeny II. řady sbírek. 14. IV. 1930 V. H." Pod textem dopisu připsáno "Datum razítka 5. III. 1906". K dopisu připojen drobný lístek s textem: "22 písní tedy čísla pokračují od těch 6ti v lednu zaslaných, městské nejsou číslované, hodí-li se ten krám mám ještě podobných několik. D." K dopisu zachována obálkaVyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání13/03/19061331906dopis1Odesílá 21 starších písní, až si odpočine, pošle ještě asi 12, pak se "vrátí do našeho století". Pokud mu bude přát zdraví, ohlédne se po nějakých zpěvačkách.B2Doufalík4sběr písní, pracovní výbor, Strání, KopanicePod textem dopisu poznámka: "Datum razítka 13. III. 1906. V dopise bylo celkem 22 l. písní, již uloženy do II. řady sbírek. V. H. 14. IX. 1930." K dopisu zachována obálkaVyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání26/03/19062631906dopis1Posílá zbytek starších písní ("upomínek"), čímž je jeho zásoba vyčerpána. Upozorňuje na dětskou hru z Hradčovic. Prosí o opravy v písni cigánů: 2. verš krem (místo len – krem = kromě, slov. okrem = vyjma), 3. verš zní celý: Okúpaj si, okúpaj si, zavíňaj si, hulaj, belaj, synu milý (a g fis g). B2Doufalík5sběr písní, pracovní výbor, cikánská píseň, dětská hraPod textem dopisu poznámka: "V dopise uloženo 14 l. písní, jež vřazeny do II. řady sbírek. 14. IV. 1930, V. H." K dopisu zachována obálkaVyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání13/06/19061361906dopis2Odesílá zbytky starších písní a pak 15 nově nasbíraných. Dále uvádí poznámky k nářečí Bošáckých Kopaničářů a poukazuje na jeho rozdíl s nářečím sousedních Leskovanů. Pomocí jedné známé Kopaničárky se mu podařilo získat přiložené písně. Konstatuje, že při "všeobecném rozkladu a úpadku" není pro zapisovatele snadné provádět správné záznamy. Poukazuje na úskalí zapisování těchto písní (sbírka bošáckých písní shořela při požáru roku 1893). Navrhuje srovnat bošácké nářečí s nářečími sousedních obyvatel. Bošáčtinu považuje za původní dialekt. B2Doufalík6sběr písní, pracovní výbor, nářečí, srovnávání dialektů, Kopanice, Březová pod Lopeníkem, Lopeník, VyškovecK textu dopisu uvedena poznámka: "Datum razítka 13. 6. 1906", na druhé straně listu poznámka: "V dopise bylo 29 l. písní, jež uloženy do II. řady sbírek. 14. III. 1930. V. H."Vyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání19/08/19061981906dopis2V příloze zasílá nápěvy k textům písní, které mu byly zaslány. Dalo mu práci, než se správných nápěvů dopídil, neboť "toto moderní hulákající pokolení nemá pro staré písně smyslu." Při pátrání se dozvěděl, že existuje ještě více exemplářů svatebního říkání, asi 3. Uvádí poznatky ze svého bádání na toto téma, stejně tak sděluje i údaje, v jakých zpěvnících byly předtím uvedeny.B2Doufalík7sběr písní, pracovní výbor, Strání, kramářské písně, jarmareční literatura, kostelní zpěvyNa obálce poznámka "V obálce bylo 9 l. písní, jež zařazeny do II. řady sbírek. 14. III. 1930 V. H" K dopisu zachována obálka.Vyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání12/10/190612101906korespondenční lístek2Odesílatel sepsal "Ukázky sedmera nářečí a podřečí z okolí Strání" s krátkým pojednáním o každém z nich a s připojenými ukázkami písní i s notovým zápisem. Jedná se o samostatnou práci, čerpal z vlastního názoru a přesvědčení – nenáhlý přechod z moravštiny do slovenštiny přes osady Korytná – Strání – Březová – Lopeník – Bošácké – Lieskovské Kopanice – Vápenky (Nová Lhota) s tvrdým nářečím. Požaduje Janáčkovo sdělení, jestli mu to má zaslat, v případě, že se to nehodí, má také sdělit, aby to darmo neposílal (je toho 7 archů).B2Doufalík8sběr písní, pracovní výbor, nářečí, Moravské KopaniceVyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání2/11/19062111906dopis2Zasílá dopodrobna vypracovaná pravidla březovštiny. Podle svědectví samotných Březovanů se jedná o jediné nářečí svého druhu na Moravě. Kdyby se Janáčkovi práce nehodila, žádá ji zaslat k uveřejnění některému z časopisů. Je si jistý, že to bude i některé širší kruhy zajímat. (...) Březovany považuje za velmi výřečné, kteří umí pěkně vypravovati.B2Doufalík9Pracovní výbor, nářečí, dialekt, BřezováVyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání26/03/19072631907korespondenční lístek2Odesílatel se pokusí o vyzkoumání nápěvů k textům, které mu byly zaslány, aby je pak s případnými melodiemi na zvláštním lístku poslal zpět. Neví, jestli ke všem textům vyhledá nápěvy. (…) Některé z legend jsou odesílateli známy, jedna je v Bartošově zpěvníku pod č. 979, jiná pod č. 983, jedna pod č. 404 (...), na jednu z nich je tam parodie. Za nějakou dobu se přesvědčí. Škodí mu počasí, cítí se celý ochablý.B2Doufalík10Pracovní výbor, sběr písní, texty, nápěvy, parodieVyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání14/09/19071491907korespondenční lístek2Žádá Janáčka o zprávu, jestli obdržel nápěvy ke svatebním náboženským písním, které mu byly poslány začátkem léta.B2Doufalík11sběr písní, Pracovní výbor, svatební písně, náboženské písněDo textu vepsáno červenou tužkou "odp".Vyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání24/04/19082441908dopis2Odesílatel již nemůže sebrat další příspěvky do sbírky národních písní, prosí proto uctivě Janáčka, jestli má po ruce za tímto účelem [sběr písní] nějaký fond, aby mu za zaslané upotřebitelné příspěvky vyplatil honorář. Mohl by pak zpěvačkám, které jej ve sbírání podporovaly, odevzdat jejich podíl. B2Doufalík12sběr písní, Pracovní výbor, honorář, zpěvačkyNa zadní straně dopisu nečitelné poznámky inkoustovým peremVyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání27/04/19082741908korespondenční lístek2Podává informaci o zaslaných příspěvcích: starších krátkých písní by mělo být, spolu s dětskými hrami, asi 100. Kromě toho zaslal také nověji sebrané písně v léskovském a bošáckém nářečí, celkem 30. Dále obstaral 11 melodií ke svatebním písním. Pojednání o dialektech, bude-li k potřebě, je v rozsahu asi dvou archů.B2Doufalík13sběr písní, Pracovní výbor, nářečí, dialekt, dětské hry, svatební písně, nápěvy, studieNa přední straně korespondenční Lístku nečitelný rukopis tužkou.Vyp. Volčík
Doufalík AloisJanáček LeošStrání3/5/1908351908korespondenční lístek2Odesílatel s poděkováním sděluje, že obdržel zásilku.B2Doufalík14sběr písní, Pracovní výborNa přední straně korespondenční lístku text písně "Ej zahraj ně hudečku".Vyp. Volčík
Drahlovský JosefJanáček LeošPřerov20.3.18942031894dopis4Sděluje, že nemůže přijet do Brna, slíbil otci, že jej na velikonoční úterý navštíví a v jiné dny má zkoušku koncertu na den 1. dubna (Svatoplukova památka). Studují (…) Dvořáka, Čajkovského s plným orchestrem a jelikož zkoušky stojí velké peníze, nelze je odkládat. Zároveň posílá krátkou úvahu o hanáckých tancích, s jíž návrhy ke konci může Janáček "dle svého dobrozdání naložiti". Informuje o oznámení pana Nešvary v novinách o skladbách a skladatelích. Ptá se proto Janáčka, jestli je mu o tom něco známo. Prosí jej, aby tento arch uschoval.B2Drahlovský1sběr písní, Pracovní výbor, Haná, tance, úvaha, pojednáníText dopisu pouze na jedné straně, zbylé 3 strany obsahují Drahlovského úvahu o hanácké hudbě a hanáckých tancích.Vyp. Volčík
Drahlovský JosefJanáček LeošPřerov25.7.18952571895korespondenční lístek2Oznamuje, že ve středu 24. 7. byl u něj prof. Černý, (…) hovořili ohledně programu koncertu.B2Drahlovský2TanceVyp. Volčík
Drahlovský JosefJanáček LeošPřerov15/01/19061511906korespondenční lístek2Sděluje, že ke sbírání "národních" písní bude nejpříhodnější doba o prázdninách, protože je dlouhý den a pohodlné počasí. Chce se tedy o to pokusit. Co se týče cestovních výloh, neví, kolik na to bude potřeba věnovat, obrací se proto na Janáčka, protože tomu bude asi nejlépe rozumět. Žádá jej o návrh, na základě něhož se dohodnou a také o sdělení, co všechno se má sbírat.B2Drahlovský3sběr písní, Pracovní výbor, Haná, cestovní nákladyVyp. Volčík
Dušek MethodStátní ústav pro lidovou píseňVelké Karlovice15/12/192915121929životopisná dataB2Dušek1AVyp. Volčík
Dvořák ArnoštJanáček LeošTřešť22/04/19122241912dopis2Zasílá 16 písniček, které sebral od služky Tonči z Třeštic, pokud je ovšem dovedl zachytit. Prosí o shovívavost v případě nedostatků notace aj., jichž bude určitě dost.B2Dvořák1sběr písní, Pracovní výbor, Jihlavsko, Třešť, TřešticeListy obsahují 2 ražené zrcadlově obrácené kartuše LLONA MILL; na zadní straně velká poznámka zelenou tužkou: "odp 29 / IV 1912 Vyp. Volčík
Dvořák ArnoštJanáček LeošTřešť14/01/19141411914dopis3Týká se návrhu, který odesílatel podal na loňské okresní konferenci. Pro jihlavský školní okres by měl být pořízen přiměřený výběr lidových písní, který by se cvičil závazně na všech školách okresu. Vyslovuje proto prosbu k Janáčkovi, aby svými vzácnými radami pomohl takový výběr sestavit.B2Dvořák2sběr písní, Pracovní výbor, školní výuka, JihlavskoVyp. Volčík
Dvořák ArnoštJanáček LeošTřešťreversDvořák3AVyp. Volčík
Dvořák ArnoštJanáček LeošTřešťživotopisná dataDvořák3BVyp. Volčík
Ehrmann FrantišekJanáček LeošOlomouccca1912241912dopis1Odesílatel usuzuje, že má Janáček do fonografu nasbíraných několik písní, které by mohly být rozmnoženy gramofonovými deskami. Jeho ideálem by bylo podat do Itálie ukázky lidového kostelního zpěvu, kdy celý kostel zpívá unisono. Pět zpěváků by tomuto ideálu sotva pomohlo, proto má v úmyslu v této záležitosti počkat, až to společně prodiskutují.B2Ehrmann1Fonograf, záznamy, kostelní zpěvy, OlomoucVyp. Volčík
Elschek OskárHrabalová OlgaBratislava30/10/197830101978dopis4Sděluje, že dosud nenašel text smlouvy s Čsl. Rozhlasem, předběžně posílá alespoň texty z obou seminářů, z minulého a z tohoto roku. Výzva k vydavatelstvím bude uveřejněná v NA, dokument k výchově etnomuzikologů ve Slovenském národopise. Brzy pošle rozhlasovou smlouvu.B2Elschek1Československý rozhlas, výzva, dokument, vydavatelstvíK dopisu připojen Dokument k výchově etnomuzikologů a etnochoreologů na vysokých školách a Výzva k československým vydavatelstvím. Přiložena obálka.Vyp. Volčík
Elschek OskárHrabalová OlgaBratislava7/4/1983741983dopis1Obrací se na O. Hrabalovou ve věci nového karpatsko-balkánského projektu, jeho charakteristika vyšla v čísle Carpatobalcanica 1981. Nabízí jí účast ve formě příspěvku o moravské lidové písni. V příloze dopisu jsou instrukce pro autory příspěvků. Na září 1983 připravují další etnografický seminář na východním Slovensku.B2Elschek2Carpatobalcanica, studie, instrukceK dopisu přiložena kopie obsahu chystané monografie Volkslied und Volksmusikkulturen in den Karpaten und auf den Balkan.Vyp. Volčík
Felix JiříJanáček LeošFrenštát4/7/1909471909dopis1Má přichystané písně z Frenštátska. Na počátku prázdnin je přepíše a pošle k použití.B2Felix1B2_Felix_001pracovní výbor, sběr písní, FrenštátskoZk. Volčík
Fiala JiříHrabalová OlgaOlomouc20/11/198720111987dopis1Připravuje antologii českých lidových písní a pamětí o Francouzské revoluci a napoleonských válkách. Prosí o pořízení opisu varianty písně Člověče mizerný.B2Fiala1napoleonské války, Guberniální sbírka, píseň Člověče mizernýZk. Volčík
Fiala JiříHrabalová OlgaOlomouc31/03/19883131988dopis1Připravuje k vydání monografii věnovanou životu a dílu obrozeneckého lyrika Václava Jaromíra Picka. Některé Pickovy texty byly zhudebněny a zlidověly, obrací se proto s dotazem, zda se ve fondech ÚS nachází některé písně z přiložených incipitů.B2Fiala3monografie, Václav Jaromír Picek, Bedřich Václavek – pozůstalost, incipityZk. Volčík
Fiala JiříHrabalová OlgaOlomouc29/04/19882941988dopis1Děkuje za zaslané informace. Omlouvá se za způsob jejich získávání.B2Fiala5monografie, Václav Jaromír Picek, Bedřich Václavek – pozůstalost, incipityZk. Volčík
Fialka BedřichJanáček LeošKroměříž13/01/19061311906dopis2Sděluje, že má dva syny na gymnáziu, jednoho v 5. a druhého ve 2. třídě, zaberou mu všechen volný čas. Ve školním roce mu tedy chvíle, kterou by měl věnovat sbírání písní. Navíc písně, které měl, poslal už školnímu radovi Bartošovi, který je už vydal. Vzpomíná, že za ně dostal asi před 4 lety honorář 8 korun, ale neaspiroval na něj.B2Fialka1sběr písní, Pracovní výbor, HanáVyp. Volčík
Foerster Josef BohuslavGregor AloisPraha8/3/1945831945dopis1Poděkování moravskému výboru za čestný výtisk Černíkova sborníku slovenských lidových písníB2Foerster1Slovenské lidové písně, výtiskVyp. Volčík
Františka Jandová[Gregor Alois]Maršov2/7/1947271947dopis3Odpověď na adresátův dopis. Písně sbírala za války, většinou je zapisovala ze zpěvu otce a otcova známého. Posílá seznam těch písní, které neobjevila v Sušilově sbírce. Zápisy dalších písní nemá dokončené (chybí nápěvy).B2Jandová2sběr písní, Horácko, Dačice, DačickoVyp. Volčík
Frel AntonínÚstav pro lidovou píseň v BrněDolní Újezd25/10/195525101955dopis2Na základě předchozího slibu posílá Sborník písní z Velkého Újezdu u Lipníku n. Bečvou (okres Hranice), které zapsal jako student v roce 1912. Zapsal 21 písní, z nichž nejvíce si cení těch, které zpívala jeho stařenka Anna Fröhlichová, matka jeho otce, která již tehdy v r. 1912 měla asi 70 let. Bydlela v Mokři, osadě u obce Staměřice, okres Hranice (obec je přifařena do Velkého Újezdu). Ráda zpívala, její synové byli venkovští hudebníci. Jedná se o písně č. 8, 11, 12, 14. Poznámky k písním napsal Dr. Jiroušek z Olomouce, profesor Vysoké školy pedagogické. Druhý sešit zapsaných písní nemůže už delší dobu nalézt. Slíbené záhorské písně, otištěné v brožurce Vzpomínky od Antonína Sehnala pošle po vrácení přiloženého sešitu. Prosí o laskavé zapůjčení Karlovy sbírky písní s doprovodem houslí pro školu, zaslanou úředně doporučeně na školu. Vrátí ji úředně doporučeně nazpět. Táže se, jestli není sbírka písní od Vorla ke koupi.B2FrelA 864/s.47sběr písní, Pracovní výbor, Záhoří, sbírka písníkopie, originál uložen pod sign. A 864Vyp. Volčík
Friedrich FrantišekJanáček LeošSvinov7/12/19067121906dopis2Prosí o navrácení některých slezských pověstí, které Janáčkovi zaslal prof. Kubis. Slezské pověsti budou dány do tisku. K dopisu přikládá dvě slezské písně, prosí o sdělení, jestli vhodné a jestli má příležitostně něco ze Slezska zaslat.B2Friedrich1slezské pověsti, pracovní výbor, sběr písní, Slezsko"Dvě písně vložené do dopisu, zařazeny do II. řady sbírek. V. H."Vyp. Volčík
Friedrich FrantišekJanáček LeošSvinov1/12/19071121907dopis1Zasílá několik tanečních popěvků ze Slezska. Kromě nich má sesbírány některé písně svatební, v zimě bude dál sbírat. Prosí o sdělení, jsou-li zaslané písně vhodné a má-li sbírat dále. Sesbíral také řadu slezských pověstíB2Friedrich2slezské pověsti, pracovní výbor, sběr písní, taneční popěvky, svatební písněV zápatí dopisu poznámka tužkou: "Podle pracovního deníku 1. 12. 1907".Vyp. Volčík
Friedrich FrantišekJanáček LeošSvinov29/01/19082911908dopis1Prosí o sdělení, kolik písní je vhodnýchB2Friedrich3slezské pověsti, pracovní výbor, sběr písní, taneční popěvky, svatební písněNa levém okraji dopisu poznámka "[1907"]Vyp. Volčík
Friedrich FrantišekJanáček LeošSvinov3/2/1908321908dopis2Kromě Janáčkovi zaslaných slezských písní sestavil celou sbírku pověr, pověstí, dětských říkadel apod. Sbírka obsahuje 180 arch. Stran. Navrhuje ústní domluvuB2Friedrich4pracovní výbor, sběr písní, slezské pověsti, pověry, dětské říkankyNa levé straně listu ve sloupci poznámky "1.20, 3.60, 7.20"Vyp. Volčík
Friedrich FrantišekJanáček LeošSvinov27/09/19092791909dopis1Opětně předkládá několik písní ze Slezska. Žádá o výběr těch, které se Janáčkovi hodí, např. zatrhnutím barevnou tužkou. Prosí pak o zaslání písní zpět, aby mohl opsat nebo doplnit a zaslat jejich opisy.B2Friedrich5pracovní výbor, sběr písní, SlezskoVyp. Volčík
Friedrich Františekředitelství Slezského studijního ústavu v OpavěSvinov10/10/194910101949dopis1Odpověď na dopis ze dne 23. 9., č. j. 2.601/49. Fr. Friedrich je nemocný, upoután na nemocniční lůžko. Informuje o pokusu vydání sbírky všech národních písní z oblasti našeho státu: byl učiněn již na začátku 20. století, tj. ještě za Rakouska, sebrané písně byly zaslány L. Janáčkovi, který byl uspořádáním sbírky pověřen, není známo, z jakého důvodu k vydání nedošlo. Friedrich sám sbíral v letech 1906 – 1908 slezské písně, zasílal je do Brna (doloženo písemnou korespondencí s L. Janáčkem). Kopie písní bohužel nemá. Později již písně nesbíral, zabýval se folklorem, sbíral staré slezské pověsti a pověry. Upozorňuje na Antonína Holáně, který má slušnou sbírku slezských národních písní (byl navštíven i Helenou Salichovou – Friedrich se návštěvy také zúčastnil, ale nemůže říct, kolik písní si odnesla) B2Friedrich6slezské pověsti, pracovní výbor, sběr písní, SlezskoVyp. Volčík
Fröhlich AntonínHelfert, Vladimír?Dolní Újezd6/2/1936621936dopis4Odesílatel převzal po Dr. Františku Přikrylovi vedení časopisu Záhorská Kronika, který po přestávce několika let vychází za jeho redakce a jeho nákladem (za velkých finančních obětí). Byl upozorněn Dr. Fr. Přikrylem, že před válkou sbíral lidové písně ze Záhoří odborný učitel Felix Zlobil. Nyní je ředitelem ústavu hluchoněmých v Dubnici nad Váhom. Odpověděl, že jich sebral několik set (asi 500 s notací i s textem) a odevzdal je adresátovi. Dále poukazuje k němu. Prosí o laskavé zapůjčení všech záhorských lidových písní a o odborný posudek. Písně by pak opět vrátil v krátké době, hradí veškeré výlohy. Rád by některé uveřejnil v Záhorské kronice. Je-li možno, prosí o črtu nebo článek o lidové písni na Záhoří pro Záhorskou kroniku. Příspěvky se honorují a jeho odborný článek by časopisu velice prospěl. Odesílatel uveřejnil menší črtu o lidové písni ze Záhoří ve 2. čísle. Toto číslo zasílá společně s dopisem. Prosí o laskavé vyhovění zmíněné žádosti. Všímá si nejen národopisu, ale písně jej také, jako milovníka hudby, zajímají. Svého času se připravoval na státnici i ze zpěvu, houslí atd.B2Fröhlich1sběr písní, Záhoří, Záhorská kronika, článekDopis psán na linkovaném papíře, pod podpisem odesílatele razítko Záhorské kroniky.Vyp. Volčík
Frolka AntonínVetterl KarelBrno21/08/19602181960Pro pracovní úkoly se musí zříci uspořádání sbírky (která musí být dodána ještě tohoto roku do nakladatelství), tuto práci převezme Dušan Holý. U pí Húskové si má D. Holý vyzvednout výpisy za sbírek, které ing. Húska pořídil ke srovnání a má se s ní dohodnout na spoluautorství ing. Húsky na sbírce. B2Frolka16Antoš Frolka, Ladislav Húska, sbírka, PodlužíPod podpisem A. Frolky připojena poznámka tužkou: "Mělo by se odříci kraj. nakl. /Ve/"Zk. Volčík
Frolka AntošStátní ústav pro lidovou píseňBrno19/12/195019121950dopis1Odesílatel sděluje, že by velmi rád přijal pověření k vypracování písňové monografie Podluží, mohl by se však touto prací zabývat intenzivněji až po roce. Do té doby se potřebuje věnovat monografii o svém otci (ak. malíř Antoš Frolka), kterou by rád odevzdal jako svou disertační práci. Ve sběru písní písně na Podluží by chtěli v lednu s ing. Húskou podniknout ještě 2-3 zájezdy, čímž by bylo Podluží zhruba vyčerpáno. Pro podrobnější "vyčerpání" považuje za potřebné s různými stařečky a stařenkami na Podluží udržovat kontakt a zjišťovat občasnými zájezdy, co mají nového "na papírkách napsáno". Přepsaný písňový materiál odevzdají do konce února 1951.B2Frolka4monografie, PodlužíDopis psán na psacím stroji. V pravém horním rohu poznámka tužkou o. 773/50.Vyp. Volčík
Frolka AntošVetterl KarelBrno1/12/19541121954dopis2Reakce na ocenění soupisu Podlužáckých písní. A. Frolka sděluje, že plně souhlasí s ohodnocením soupisu v první, druhé i třetí položce, neboť 1 Kčs za opis písně, resp. 0,50 Kčs za opis nápěvu bez textu či naopak, považují za přiměřenou cenu. Pokládají však za nízkou obtížnostní přirážku při vyhledávání materiálu, neboť kromě písňových sbírek bylo potřeba prohlédnout (i s nepatrným nebo negativním výsledkem) mnoho materiálu, kde by se mohly nějaké záznamy písní očekávat, proto chtějí (A. Frolka a Ing. Húska) přiložit ještě seznam časopisů a literatury, která byla prohlédnuta, s poznámkou, jaký byl výsledek. Dále sděluje, jakým způsobem byl sestaven soupis. Chtějí zdvořile požádat o úpravu hodnocení jejich sběratelské práce.B2Frolka7sbírka, PodlužíDopis zhotoven na psacím stroji na poloprůhledném papíře; podepsán A. FrolkouVyp. Volčík
Frolka AntošČSAV, Kabinet pro ethnografii a folkloristikuBrno28/11/195528111955dopis s přílohami10Předkládá 242 písní , které nasbíral na Podluží v čase od 5. 1. 1955 do 5. 6. 1955.B2Frolka9sbírka, PodlužíK dopisu přiloženy lístky s poznámkami o sběru písní (incipity, informace o interpretech, údaje o nákladech, výpočty pro stanovení honoráře, literatura…)Vyp. Volčík
Frolka Antoš, Húska LadislavÚstav pro lidovou píseňBřeclav1/4/1952141952korespondenční lístek2Oznámení odjezdu na Podluží: "Dovolujeme si oznámit, že dnes jsme od pěti na Podluží."B2Frolka6sběr, PodlužíRazítko s datem vepsaným tužkou: "4. IV. 1952, č. 110/50".Vyp. Volčík
[ČSAV, Kabinet pro ethnografii a folkloristiku]Frolka AntošBrno9/3/1956931956dopis1Potvrzení vzájemné úmluvy ze 7. 3., na základě níž připraví A. Frolka spolu s ing. L. Húskou výběr "nejcennějších a nejtypičtějších písní z Podluží", v počtu asi 600 – 700 variant. Rukopis by měl být hotov nejpozději do konce června 1957. Vzhledem k závazné dohodě ústavu a Státního nakladatelství o tom, že bude ústav lektorovat každou sbírku z Moravy, která bude zařazena Státním nakladatelstvím do edičního plánu, bude potřeba, aby A. Frolka a L. Húska odevzdali rukopis včas k nahlédnutí. V zájmu hladší spolupráce je doporučeno, aby se sběratelé s ústavem dohodli na podrobnostech, které se týkají základního uspořádání sbírky, vnější úpravy a pasportizace písní. Ústav v tomto směru očekává adresátovy návrhy.B2Frolka11pasportizace, sběr, selekce, PodlužíDopis vyhotoven na psacím stroji na průhledném žlutém papíru. V pravém horním rohu na lícové straně uvedena poznámka červenou tužkou "127/E".Vyp. Volčík
[-ek]ČSAV, Kabinet pro ethnografii a folkloristikuBrno29/02/19562921956dopis s přílohou3Žádost o zakoupení sbírky lidových písní od Ant. Frolky pro ústav za částku 1600 Kč s podle ocenění v přiloženém nálezu.B2Frolka10sbírka, PodlužíK žádosti přiloženo: 1.) potvrzení o zaplacených daních prodávajícího, 2.) místopřísežné prohlášení, 3.) nález a ocenění sbírky lidových písní z Jižní MoravyVyp. Volčík
Galko LadislavHrabalová OlgaBratislava11/4/19731141973dopis1Píše o těžkostech s tiskem Slov. spievanok, dotýká se situace v jejich ústavu a rodinných problémů.B2Galko1Slovenské spievanky, Slovenská akadémia viedZk. Volčík
Galko LadislavHrabalová OlgaBratislava8/10/19798101979dopis3Děkuje za recenzi IV. dílu Slovenských spievanok. Vysvětluje sestavení seznamu písní a důvod, pro který nemá u jednotlivých svazků rejstřík lokalit. Bude potřebovat pomoc při doplňování textů z Čelakovského.B2Galko2Slovenské spievanky, seznam lokalitZk. Volčík
Galko LadislavHrabalová OlgaBratislava9/11/19819111981korespondenční lístek2Kde byla uveřejněna píseň "Kde k Dunaju přišla, vody sa pýtala…"?B2Galko3píseňV korespondenční lístku uveden nápěv a text 2. sloky.Zk. Volčík
Gelnar JaromírSocha VincencBrno31/01/19613111961dopis1Děkuje za obě zásilky písní, váží si těchto zápisů nejen pro jejich pečlivost provedení, ale i pro všestrannost, s jakou zachycují písňový fond lašského centra. Je překvapen obsáhlým a neobyčejně zajímavým repertoárem A. Šenkové. Sbírku prostudovali, našli pouhý jeden duplikát. Pořídili také seznam písní podle abecedního pořadí lokalit, interpretů a incipitů, který přikládají. Za sbírku nabízí částku 1073,-- Kčs.B4Socha5sběr písní, seznam, incipit, honorář, duplikát, Lašsko, Kozlovice, Lhotka, Anežka ŠenkováK dopisu přiložen seznam zaslaných písní s poznámkou obsahující vyčíslení honoráře.Vyp. Volčík
Gelnar JaroslavHykel Cyril12/6/19631261963Mohl by C. Hykel doplnit údaje u uvedených informátorů, které identifikovali na fotografiích?
Gelnar JaroslavHykel CyrilBrno12/6/19631261963dopis1Obrací se na Hykla s dotazy na doplnění osobních údajů zpěváků, tanečníků a muzikantů, které identifikovali na fotografiích při společném pátečním setkání. Zbylé fotografie by identifikovali příležitostně při setkání jich obou s Františkem Bonušem.B2Hykl2sběr písní, Lašsko, fotografie, pasportizace, zpěváci, tanečníci, muzikantiVyp. Volčík
Gregor AloisJanáček LeošBrno26/11/192626111926pohlednice1Omlouvá se, že nemůže přijít na schůzi. Má lektorské cvičení na universitě.B2Gregor1schůzePohlednice, na rubové straně Antonín Dvořák (kresba: R. Peithner)Zk. Volčík
Gregor AloisJanáček LeošBrno16/03/19271631927korespondenční lístek2Odesílatel by mohl příští týden ve středu, čtvrtek a v sobotu ve 3 hodiny.B2Gregor2schůzeZk. Volčík
Gregor AloisBrno7/10/19407101940Týká se žádosti o finanční podporu pro vydání písní ze Slezska, které sesbírala Helena Salichová.B2Gregor3sběr písní, pracovní výbor, sbírka, Slezsko, Helena Salichováčervenou tužkou poznámka "V Brně 7. Října 1940" a v pravém horním rohu "č. 65/40"Zk. Volčík
Gregor AloisBrnocca194019402Jako jednatel Moravského výboru Ústavu pro lidovou píseň se obrací na adresáta s prosbou o navržení osoby, která by mohla referovat na chystaném kurzu pro národopisné pracovníky na Slovácku. Návrh na uspořádání kurzu mu poslal J. Horák, byl vypracován A. Václavíkem a referentem veřejné osvětové služby J. Vávrou. Na zvláštní poradě v Praze 20. května byl pak návrh upraven do realizovatelné podoby. Na základě přání prof. Horáka, aby Moravský výbor mohl navrhnout jména některých vhodných přednášejících, chce odesílatel uvést Josefa Černíka. Pokud by adresát věděl o někom dalším, má co nejdříve napsat.B2Gregor4kurz pro národopisné pracovníky, SlováckoV pravém horním rohu poznámka červenou tužkou: "č. 66/40"Vyp. Volčík
Gregor AloisBím HynekBrno28/06/19402861940Táže se, zda by Bím nechtěl být členem výboru. Poznamenává, že podle informací z Prahy byli někdejší členové slovenského výboru (Vážný, Orel, Plicka) vybídnuti, aby se stali členy českého výboru. Žádá rychlou odpověď.
Gregor AloisBím HynekBrno3/9/1946391946korespondenční lístekVýbor má schůzi 6. září 1946, kdyby měl připomínky, má je odeslat. Gregor podá po schůzi zprávu o usnesení výboru.
Gregor AloisSlámečka FrantišekBrno3/6/1949361949dopis2Dostal na starost zrevidovat nářeční stránku písní z okolí Brumova ze sběrů Hynka Bíma. Prosí tedy o vysvětlení podtržených slov.B2Gregor6V hlavičce dopisu poznámka červenou tužkou "č. 157/49". Připojena odpověď Fr. Slámečka; Brumov, 5.6.1949 Informoval se u pamětníků. Význam podtržených slov neznají. Slova "Kadaj" a "tacko" se užívají v obcích púchovského okresu.Zk. Volčík
Gregor Alois[Ústav etnografie a folkloristiky AVČR]Brno14/01/19641411964dopis2Poděkování za přání k narozeninám.B2Gregor7Zk. Volčík
Gregor AloisIndra BohuslavBrno17/03/19501731950dopis1Slezský ústav urguje vyúčtování sběru písní lidových písní ze srpna 1949, ledna a února 1950, může to poslat? Je potřeba k němu připojit i přehled vykonané práce.B2Indra24sběr písní, Hlučínsko, vyúčtováníVyp. Volčík
Gregor AloisJiroušek MiroslavBrno18/08/19501881950dopis1Reaguje na dopis ze dne 11. 8. 1950. Těší se na spolupráci, pověřil J. Vysloužila, aby poslal potřebné informace. Mimoto se dozvěděl od J. Dostalíka, že má sbírku písní z Litovelska a z okolí Bouzova. Mohl by tuto sbírku svěřit Ústavu k vydání? J. Vysloužil by i v tomto případě podal další pokyny.B2Jiroušek3sběr písní, Haná, Jiří Vysloužil, Jaroslav Dostalík, Litovelsko, Bouzov, sbírkadopis zachován i s tužkou psaným konceptemVyp. Volčík
Gregor AloisStátní ústav pro lidovou píseň, Praha[Brno]22/03/19502231950dopis1Upozorňuje, že členka výboru, Františka Kyselková, se dožívá 27. března 1950 pětaosmdesáti let. Den před tím se v neděli koná na její počet čestný večer, kde promluví on a J. Racek. Považuje za dobré, aby si také na ni vzpomněli dopisem. Přikládá program večera. Vyjadřuje poděkování S. Petírovi za zaslání ministerského věstníku a za to, že mu obstaral korespondenci s F. Bartošem.B2Kyselková35jubileum, upozornění, čestný večer, Jan Racek, korespondence, Stanislav Petír, věstníkVyp. Volčík
Gregor AloisSalichová HelenaBrno24/05/19502451950dopis1Informuje o chystaném výzkumu LP na Bílovecku a Klimkovsku. Podle sdělení J. Vysloužila se zabývá sběr písní LP v této oblasti i syn adresátky. Žádají ji o vyjádření, zdali se hodlá výzkumu přímo či nepřímo účastnit. Rádi by uvítali mezi spolupracovníky také jejího syna. Prosí proto o předběžné rady a připomínky: 1. o znalcích kraje, kteří by je uvedli ke zpěvákům, 2. o místních sběratelích, kde sbírali, mají-li sbírku apod., 3. jména těch, kteří by se chtěli sběru písní účastnit.B4Salichová12sběr písní, Slezsko, Bílovecko, Klimkovsko, Leoš Janáček, Jiří Vysloužil, Milan Salich, příprava, harmonogramVyp. Volčík
Gregor AloisScheufler VladimírBrno23/01/19502311950dopis1Jménem SÚ PLP posílá požadavek o vyúčtování za sběr písní na Těšínsku, potřebují také jeho zprávu a nasbíraný materiál.B4Scheufler7sběr písní, Slezsko, Těšínsko vyúčtováníVyp. Volčík
Gregor VladimírÚstav etnografie a folkloristiky ČSAVOlomouc6/11/19606111960dopis1Upozorňuje na pozůstalost hanáckého národopisce Františka Novotného (zemřel 10. 2. 1958). Obrátila se na něj jeho dcera O. Šmoldasová a umožnila mu nahlédnout do pozůstalosti, zjistil, že se tam nachází cenné materiály o Hané, Valašsku a Horácku. Vyjednal by s Ústavem o předání této části. Jsou ochotní tuto pozůstalost převzít? Za jakých podmínek? Uvádí, co všechno zjištěná část sbírky obsahuje.B4ŠmoldasováFrantišek Novotný, Olga Šmoldasová, pozůstalost, Haná, Valašsko, Horácko, tanec, Královničky, odkoupení"mnoho převzato z ciz. mat. pozůst. naduč. Opluštila"Vyp. Volčík
Gregor VladimírÚstav etnografie a folkloristiky ČSAVOlomouc21/11/196021111960dopis1Soupis materiálu z pozůstalosti F. Novotného již provedl, přikládá jej ke zprávě, prosí proto o sdělení, zda bude něco z toho možné zakoupit. O pozůstal Z. Opluštila se mu nepodařilo nic zjistit. Chystá se napsat zhodnocující článek o F. Novotném do Českého lidu.B4ŠmoldasováFrantišek Novotný, Olga Šmoldasová, Haná, pozůstalost, Ludmila Mátlová, Zdeněk Opluštil, Český lid, Zdenka Jelínková, odkoupeníK dopisu připojen posudek s poznámkami ke sbírce písní a tanců z pozůstalosti F. Novotného, který vypracovala Z. Jelínková 16. 1. 1961Vyp. Volčík
Grmela TomášJanáček LeošStřebenice [Třebenice]15/01/19061511906dopis1Nemůže vyhovět výzvě odesílatele, aby dále sbíral lidové písně (špatný zdravotní stav).B2Grmela1sběr písní, pracovní výborVyp. Volčík
Hamrle AntonínJanáček LeošPraha5/8/1901581901dopis1Náčrtek cimbálu z Kunčic pod Radhoštěm nelze reprodukovat, žádají buď o zhotovení dokonalého výkresu, který by byl "způsobilý k reprodukci" nebo popř. toto vyobrazení z textu zcela vypustit.B2Hamrle1náčrt, cimbál, Valašsko, reprodukceVyp. Volčík
Havelka EmanuelKyselková FrantiškaHodonín4/5/1936451936dopis3Dozvěděl se od M. Kolaji, že by se ráčila ujmout práci na "Národních písní na Kyjovsku-Ždánsku" pro vlastivědný sborník III. Sv. a že by napsala požadovaný článek. Posílá koncept článku zhotovený F. Horákem, korespondenci M. Kolaje s 2 kamarády na Kyjovsku. Uvádí detaily k požadované článku (rozsah, předpokládaný obsah atd.). Článek by pak prohlédl M. Kolaja a Havelkův kolega Komárek po stránce fonetické. Může jim pomoci bez nároku na honorář? Horákovi článek vrátil, aby jej přepracoval, ten však poslal vše zpátky po 3 měsících. Věc spěchá, prosí proto, jestli by mohla článek odevzdat nejpozději do 10 dnů.B2Kolaja1D-Esborník, Maxmilián Kolaja, Kyjovsko, Ždánicko, koncept, František Horák, korektura, honorář, rozsahDopis později přeposlán M. Kolajou.Vyp. Volčík
Havlík AntonínJanáček LeošPraha8/1/1907811907dopis4Dotaz, zdali píseň o sv. Jiří "dosud v ústech lidu žije". Jsou někde uloženy Sušilovy zápisy textových variant této písně? Kam se asi dostaly původní zápisy Sušilovy sbírky po vydání? Dá se z nápěvu usoudit stáří písně?B2Havlík1Sušilova sbírka, legenda o Sv. Jiří, varianty, textVyp. Volčík
Havlík AntonínJanáček LeošPraha11/4/19071141907dopis4Poděkování za vysvětlující odpovědi. Odůvodňuje, proč se vyptával na Sušilovy varianty o sv. Jiřím. Studie odesílatele měla vyjít ve Věstníku akademie, ale rukopis mu byl vrácen, protože publikace změnila své zaměření (bude věnována přehledům a nikoliv odborným článkům). Navrhuje vyhledat nějakého pamětníka Sušilovy sběratelské akce a opětně jej vyslechnout, žije-li ještě někdo takový. Odesílatel se snažil vypátrat něco o Sušilově pozůstalosti, ale marně, pouze v Zemském muzeu je něco z jeho korespondence.B2Havlík2Sušilova sbírka, legenda o Sv. Jiří, varianty, text, pozůstalostVyp. Volčík
Helfert VladimírJanáček LeošBrno20/12/192720121927dopis1Žádá o omluvení své nepřítomnosti na dnešní schůzi, je na odjezdu na Vánoce.B2HelfertPracovní výbor, schůzeDopis s hlavičkou Hudebně-vědeckého semináře Masarykovy univerzity, Brno, Sirotčí 7.Vyp. Volčík
Helfert VladimírSmetánka EmilBrno20/10/193620101936koncept dopisu1Smetánkovi poslán seznam zpěváků (+ odkaz na dopis Černíka ze 7. 5. 1936) s vysvětlením, proč neposílá více: před časem poslali ústřednímu výboru seznam zpěváků. Chlumský jednal o zpěvácích s Kuncem, Kunc byl upozorněn, že mu nebudou uhrazeny výlohy. Před 5 dny jej žádal, aby poslal seznam zpěváků Smetánkovi, Kunc odpověděl, že je již pozdě, staří zpěváci vymírají. Helfert se bude snažit poslat ještě další adresy.B2HelfertFonografická komise, seznam zpěváků, adresykoncept dopisu psaný na papířeVyp. Volčík
Helfert VladimírSmetánka EmilBrno30/10/193630101936koncept dopisu1Poslány adresy od Dr. Vetterla a Smetany.B2HelfertFonografická komise, seznam zpěváků, adresykoncept dopisu psaný na papířeVyp. Volčík
Helfert VladimírChlumský JosefBrno30/10/193630101936koncept dopisu1Adresy poslány SmetánkoviB2HelfertFonografická komise, seznam zpěváků, adresykoncept dopisu psaný na papířeVyp. Volčík
Helfert VladimírSmetánka EmilBrno14/11/193614111936koncept dopisu1Poslány adresy od ředitele Černíka (s odkazem na dopis z 6. 11. 1936) a adresa Františky Foltynové z Frýdku.B2HelfertFonografická komise, seznam zpěváků, adresykoncept dopisu psaný na papířeVyp. Volčík
Helfert VladimírBrno15/01/19371511937koncept dopisu1Dopis fonografické komisi: 1. Upozornění na zpěváky faráře Blechy v Hrubé Vrbce. 2. Muzejní spol. ve Val. Kloboukách: valašská hodinka se bude natáčet na provizorní desky, upozorňují jej na to, aby se spojili se zdejším Radiojournalem a odbornou společností, mají-li zájem.B2HelfertFonografická komise, Hrubá Vrbka, Muzejní společnost Valašské Klobouky, nahrávání, Radiojournalkoncept dopisu psaný na papířeVyp. Volčík
Helfert VladimírVetterl KarelBrno25/01/19372511937zápis z tel. hovoru1Z Radiojournalu bylo Vetterlovi sděleno, že prof. Chlumský při dotazu u pražského Radiojournalu ohledně financování fonografické akce prohlásil, že brněnský výbor Ústavu pro lid. píseň nic nedělá a proto celá akce vázne. Dr. Vetterl proti této pomluvě protestoval. Prof. Chlumský se dále rozčiloval po tom, co se dozvěděl, že Radiojournal nemá na akci peníze.B2HelfertFonografická komise, Radiojournal, finance, Moravský výbor pro lidovou píseňzápis z telefonického rozhovoru připojený ke konceptům dopisůVyp. Volčík
Helfert VladimírHorák JiříBrno29/01/19372911937koncept dopisu1Žádá jej o informace v těchto záležitostech: 1. otázka fonografické akce, jak se v té věci chová Chlumský, referuje o jeho poslední pomluvě – svaluje na Výbor odpovědnost. Výbor bude nucen požádat III. třídu akademie, aby věc vyšetřila. Žádá, aby sám zjednal pořádek. 2. týká se ukončení tisku Moravských písní milostných.B2HelfertFonografická komise, Radiojournal, finance, Moravský výbor pro lidovou píseň, tiskkoncept dopisu psaný na papíře s podtrženými daty, kdy byly dopisy odeslány. Červenou tužkou poznámka v levém horním rohu: "2/37"Vyp. Volčík
Heřmanský FrantišekJanáček LeošTurčianský Svätý Martin [Martin]22/01/19242211924dopis2Správa Matice Slovenskej podává zprávu o sběratelské akci. Přihlásil se jim Karel Plicka, že by sbíral písně lidové písně. Dobrou pomůckou je mu sbírka písní zesnulého Andreje Halaši, ze které si opíše texty písní z dědiny, do které se chystá jít, tam k nim získá nápěvy a vedle toho zapisuje i nové písně. Protože má neplacenou dovolenou, poukazují mu [Matice] měsíčně 700 Kčs. Bratislavská pobočka nedala dosud iniciativu k soustavnému sběru písní, tak se práce chopili sami. Nechtějí ale separátní akci, takže to oznamují SÚPLP i prof. Orlovi v Bratislavě. Jejich druhým plánem je sestavení indexu slovenských národních písní, ať už budou vydány tiskem nebo jenom zaznačeny v rukopise. Duplikát by dali k dispozici ústavu.B2HeřmanskýPracovní výbor, sběr písní, Slovensko, Karel Plicka, Matice Slovenská, Andrej Halaša, sbírka, index písníVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou14/05/19061451906dopis2Nabízí své služby u příležitosti sběru písní lidových písní. Podává informace o sobě, svém zaměstnání a lokalitách, kde by mohl o prázdninách sbírat (Dřevohostice, Bystřice pod Hostýnem, Rajnochovice, Kelč, Paršovice, Týn u Lipníka, Pavlovice). Žádá Janáčka o potřebné instrukce.B2Hlobil1Pracovní výbor, sběr písní, Moravské Záhoří, Hostýnské Záhoří, Lipenské Záhoří, Dřevohostice, Bystřice pod Hostýnem, Rajnochovice, Kelč, Paršovice, Týn u Lipníka, Pavlovice, Záhorská KronikaVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou21/02/19072121907dopis2Sděluje, že o prázdninách začal sbírat písně ze Záhoří, kvůli rodinným záležitostem jich se bral sotva deset, ale tento rok [1907] se hodlá více věnovat sběratelství. Na Záhoří může o prázdninách docházet z Lipníka, náklady s tím spojené by si chtěl hradit případným honorářem (dočetl se, že v Čechách jsou sběratelé honorováni za dosud netisknuté písně). Slíbil však vydavateli Záhorské Kroniky, že od října 1907 bude v časopise uveřejňovat vždy po jedné záhorské písničce. Může si činit nároky na honorář? I v případě, že několik písní by dal vytisknout v Záhorské kronice? Do které doby nejpozději mají být sebrané písně poslány do Brna?B2Hlobil2Pracovní výbor, sběr písní, Záhoří, Moravské Záhoří, Lipenské Záhoří, Záhorská kronikaOdp. 24/II 1907Vyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošRadkovy20/07/19072071907dopis2Předtím, než začne sebraný písňový materiál přepisovat, se táže, jak mají být přepisy vedeny (píseň po jedné stránce papíru? Všechny "verše" pod notaci přímo, nebo zvlášť? Postačí u písně uvést zpěváka, jeho stáří a bydliště?) Sděluje také, že v Jablůnce u Vsetína sbíral písně nadučitel Valchář, stejně tak i v Kateřinicích u Ratiboře, kde by se ještě asi mnoho dalo zapsat.B2Hlobil3Pracovní výbor, sběr písní, Záhoří, Moravské Záhoří, Lipenské Záhoří, Jablůnka, Kateřinice, Ratiboř, Vsacko, VsetínskoOdp. 24/VII 1907Vyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou18/12/190718121907dopis1Neobdržel ani leták ani oběžník, proto napsal asi ⅔ písní, které loni a letos sebral na Záhoří, podle "zdání svého". V rázovitosti ani dialektu neshledává většinou nic zvláštního. Prosí Janáčka o pokyny ke sběru písní a očekává dalších rad. Na Záhoří se hodlá vypravit o Vánocích, chtěl by proto Janáčka poprosit o přiměřenou zálohu.B2Hlobil4Pracovní výbor, sběr písní, instrukce, Moravské Záhoří, Hostýnské Záhoří, Lipenské Záhoří, Haná, ValašskoVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou27/06/19082761908korespondenční lístek2Prosí o zaslání slíbeného stipendia, 5. července pak odjíždí na Bečvy.B2Hlobil5Pracovní výbor, sběr písní, Valašsko, honorářVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošDřevohostice15/08/19081581908korespondenční lístek2Již dvakrát byl za Rožnovem a zapsal na 140 valašských písní. V Horní Bečvě mu sdělil kolega Tomášek, že byl pověřen tímtéž úkolem, proto tam nesbíral. Je-li však třeba, ještě jednou se tam vypraví. Přeje si to Janáček, nebo už o tom dopsal zmíněný kolega?B2Hlobil6Pracovní výbor, sběr písní, Rožnov, Rožnovsko, Horní Bečva, Valašsko, Karel TomášekOdp. 16/VIII 1908 10hVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou81908korespondenční lístek2Je zcela srozuměn. Prosí o sdělení, jestli by mohl prozkoumat Valašské Klobouky a okolí směrem k Brumovu.B2Hlobil7Pracovní výbor, Valašsko, Valašské Klobouky, Valašskokloboucko, Brumov, BrumovskoVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček Leoš[Lipník nad Bečvou]3/11/19083111908navštívenka1Přepsal už asi 70 písní, má ještě přes 100 dalších. Kvůli nemoci (neurastenie) může přepisovat jen velmi zřídka.B2Hlobil8Pracovní výbor, sběr písníVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou6/12/19086121908dopis1Zasílá sesbírané písně. Nedbalost při jejich přepisování omlouvá svou chorobou.B2Hlobil9Pracovní výbor, sběr písní, ValašskoVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček Leoš[Lipník nad Bečvou]16/01/19091611909navštívenka1Rád by se o "ostatcích" vypravil někam za písničkami, pokud si to bude Janáček přát.B2Hlobil10Pracovní výbor, sběr písníVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou8/2/1909821909pohlednice1Chystá se zajet do Vřesiny a Klimkovic, jinde v okolí se prý nic nezachovalo. Prosí o přiměřenou zálohu.B2Hlobil11Pracovní výbor, sběr písní, Ostravsko, Klimkovice, VřesinaPohlednice s dánskou reklamou na korespondenční službu.Vyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou24/02/19092421909korespondenční lístek2Za hrozné sněhové vánice došel do Vřesiny, kde zapsal asi 40 písní. Nebude je načisto přepisovat, dokud mu nebudou dodány kompletní texty, má to být asi za 3 neděle. Do Klimkovic nebylo absolutně možné se dostat.B2Hlobil12Pracovní výbor, sběr písní, Ostravsko, Klimkovice, Vřesina, textyVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou4/8/1909481909dopis1Sděluje, že za týden nastupuje na studijní cestu, takže letos se již za písněmi nikam vypravit nemůže. Prosí, aby si na něj Janáček vzpomenul o Vánocích anebo o příštích prázdninách, bude opět rád sbírat.B2Hlobil13Pracovní výbor, sběr písní, Záhoří, Moravské Záhoří, Lipenské ZáhoříVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou26/09/19092691909dopis3V Kodani měl to štěstí navštívit Hjalmara Thurena, známého folkloristu. H. Thuren jej informoval o svých sběrech na Faerských ostrovech a o dalších folkloristických aktivitách (příprava "Melodií středověkých dánských balad"). Projevil živý zájem o českých snahách v tomto oboru, ochotně by vstoupil v písemný kontakt s Janáčkem, aby nabyl bibliografických vědomostí, šťasten by byl za některý ze sešitů "Kytice". Připojuje adresu na H. Thurena. NB. Proč také u nás neprobíhá sběr písní pomocí fonografu?B2Hlobil14studijní cesta, Kodaň, Dánsko, Hjalmar Thuren, Faerské ostrovy, Kytice, adresaVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošLipník nad Bečvou12/7/19101271910korespondenční lístek2Jede na Staré Hamry, kde se na nějaký čas zdrží. Byly tam už prováděny sběry písní?B2Hlobil15Pracovní výbor, sběr písní, Staré HamryPoznámka: "odp"Vyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošValašské Meziříčí22/07/19122271912dopis1Zvolna se zotavuje po těžké chorobě, má dost volného času, který by mohl věnovat práci. Mohl by uspořádat materiál, přepisovat, nebo transponovat za předem ustanovený honorář.B2Hlobil16Pracovní výbor, úpravy písní, transpozice, přepisy písní, honorářVyp. Volčík
Hlobil FelixJanáček LeošValašské Meziříčí7/8/1912781912dopis2V nejbližším okolí není nic pozoruhodného, snad na Vsetínsku by ještě něco našel. Je ve finanční tísni, prosí proto Janáčka, aby mu doplatil to, co mu přísluší za dosavadní sběratelskou práci.B2Hlobil17Pracovní výbor, sběr písní, Valašsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, honorářodp. 18/VIII 1912Vyp. Volčík
Hodža MilanJanáček LeošPraha23/02/19282321928dopis1Odpovídá na jeho dopis se sdělením, že jej 29. 2. dopoledne čeká na ministerstvu.B2Janáček10schůzeVyp. Volčík
Holý DušanHrabalová Olga[Brno]12/4/19801241980dopis1Posílá dva příspěvky do písňového archívu: 1. zápisy od učitele Josefa Korhoně z Drahanovic 2. výtvory Jana Jarošky z Velké nad Veličkou s jeho průvodním dopisem. Příště pošle některé zápisy písní od posluchačů národopisu. Věděl by také o některých velkých monografiích dokumentovaných zvukově a přepsaných po textové stránce (700 písní od rodáka z Velké n. Veličkou, 300 písní od rodáka z Osvětiman). Žádá, aby to projednala s Karlem Fojtíkem.B2Holý1sběr písní, Josef Korhoň, Drahanovice, Jan Janošek, Velká nad Veličkou, Luboš Holý, monografie, sběratelé, Osvětimany, Velká nad Veličkou, Karel Fojtík"DOPORUČENĚ x: Poděkoval jsem mu a zároveň sdělil, že materiál předávám do ÚEF ČSAV Brno."Zk. Volčík
Holý DušanHrabalová Olga[Brno]7/11/19807111980dopis1Posílá monografii zpěváka z Osvětiman, kterou v roce 1970 odevzdala absolventka Anna Rýznarová, provdaná Mlýnková. Předává také zápisy z Plavče u Znojma od absolventky Zuzany Pokorné /dějiny uměni - národopis/. Přikládá k tomuto materiálu nahrané kazety a žádá za ně čisté, připojuje také nějakou korespondenci, v níž zprostředkovává jisté kontakty.B2Holý2výzkum, Osvětimany, monografie, Anna Rýznarová Mlýnková, Bohumil Mlýnek, Zuzana Pokorná, Plaveč u Znojma, kazety, kontaktyZk. Volčík
Holý DušanHrabalová Olga[Brno]16/02/19811621981dopis1Táže se, jestli má adresátka už inventarizovaný výzkum Z. Pokorné, která si chce své záznamy ze sběrů z Plavče u Znojma nechat zaplatit. V případě, že je její výzkum už podchycen v inventáři, musí udělat "jiný pořádek". Podává další informace o výzkumu a hodnotí jej. Myslí, že Karlu Fojtíkovi by se tento případ dal předložit bez zbytečně komplikovaného výkladu.B2Holý3výzkum, Plaveč u Znojma, Znojemsko, honorář, Zuzana Pokorná, Karel FojtíkDopis s obálkouZk. Volčík
Holý DušanHrabalová Olga[Brno]8/9/1983891983dopis1Přečetla po opisovačce i text? Je rád, že to všechno vyjde do konce toho roku.B2Holý4korektura, text, vydáníDopis s obálkouZk. Volčík
Holý DušanHrabalová Olga[Brno]10/9/19831091983dopis1Mohla by mu poskytnout svou bibliografii?B2Holý5Bibliografie"Spěchá!!!" Dopis s obálkouZk. Volčík
Holý DušanHrabalová Olga[Brno]30/08/19843081984dopis6Ještě jednou děkuje za údaje, které však nepoužije kvůli údajům o dataci. Vysvětluje, že se vše vztahuje ke dvaceti písní tzv. stavební jednotky "Třeba su já dcerka", která byla r. 1972 podrobena rozboru na stránkách NA (Marta Šrámková, Oldřich Sirovátka). Dále podává informaci o polemice s Volodymyrem Hošovským. Přikládá poslední dopis, který Hošovskému poslal.B2Holý6datace, Třeba su já dcerka, stavební rozbor, Marta Šrámková, Oldřich Sirovátka, polemika, Volodymyr Leonidovyč Hošovskyj[Připojen poslední dopis V. Hošovskému s poznámkami D. Holého.]Zk. Volčík
Horák Aloisredakce Rovnosti v BrněLetovice5/4/1962541962dopis1V Rovnosti jej zaujal článek O. Hrabalové "Lidová píseň váže národy v jedno štěstí". Posílá informace o sobě, o svém působení v Hukvaldech, o svých dřívějších sběratelských aktivitách.B2Horák_Alois1dopis, Rovnost, článek, sběr písní, Příborsko, Frenštátsko, sbírkaZk. Volčík
Horák AloisHrabalová OlgaLetovice27/04/19622741962dopis6Potěšilo jej vyzvání adresátky, aby poslal k nahlédnutí svou sbírku lidových písní. Sděluje informace o sobě, o svém učitelském působení, stručně seznamuje se svou sbírkou a přikládá seznam textových incipitů.B2Horák_Alois3dopis, Rovnost, článek, sběr písní, Příborsko, Frenštátsko, sbírka, textové incipity[Součástí dopisu je seznam textových incipitů]Zk. Volčík
Horák JiříHelfert VladimírPraha3/4/1937341937dopis1V příloze zaslán: 1.) dekret, kterým je V. Helfert jmenován předsedou moravskoslezského výboru SÚpLP. 2.) dekret, kterým je jmenován prof. Dr. Tomáš Čep rádným členem moravskoslezského výboru SÚPLP.B2HelfertPracovní výbor Státního ústavu pro lidovou píseňPoznámka červenou tužkou v levém horním rohu: "48/37"Vyp. Volčík
Horák JiříJanáček Leoš[Praha]1919navštívenka1Zasílá návod pro sběratele.B2Horák_Jiří1Pracovní výbor, sběr písní, návodnedatovánoVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha14/04/19241441924výpis z dopisu1Pochvalná slova směřující k Janáčkově skladatelské tvorbě, která zaznamenala úspěch v Berlíně.B2Horák_Jiří2skladatelská tvorbaK výpisu přiložen lístek s poznámkami, které o Janáčkově tvorbě napsal Jiří Horák. Dopis uložen v obálce, na níž je jako adresát uveden "Dr. Prof. Jan Racek, Brno"Vyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha4/7/1924471924výpis z dopisu1Úryvek z pochvalného dopisu týkající se Janáčkových oper a skladeb.B2Horák_Jiří2skladatelská tvorbaK výpisu přiložen lístek s poznámkami, které o Janáčkově tvorbě napsal Jiří Horák. Dopis uložen v obálce, na níž je jako adresát uveden "Dr. Prof. Jan Racek, Brno"Vyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha19/12/192419121924výpis z dopisu1Vzpomíná na "vzácnou chvíli", kdy byl na návštěvě u Janáčka.B2Horák_Jiří2skladatelská tvorbaK výpisu přiložen lístek s poznámkami, které o Janáčkově tvorbě napsal Jiří Horák. Dopis uložen v obálce, na níž je jako adresát uveden "Dr. Prof. Jan Racek, Brno"Vyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha31/12/192431121924korespondenční lístek2Informace o chystané schůzi hlavního výboru Ústavu pro lidovou píseň (naplánována na sobotu 10. 1. v 9:30)B2Horák_Jiří3Pracovní výbor, schůzeVyp. Volčík
Horák JiříJanáček Leoš[Praha]15/02/19251521925navštívenka2Zasílá opis referátu Zdeňka Nejedlého. Referát Stanislava Součka pošle příští týden.B2Horák_Jiří4referát, opis, Zdeněk Nejedlý, Stanislav SoučekVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha19/12/192619121926korespondenční lístek2Informace o chystané schůzi hlavního výboru Ústavu pro lidovou píseň (naplánována na sobotu 7. 1. 1927 v 9:30) a o plenární schůzi.B2Horák_Jiří5Pracovní výbor, schůzeVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha17/12/192617121926dopis2Upozorňuje, že se schůze hlavního výboru nemůže konat koncem ledna, je potřeba v tu dobu už podat vyúčtování a výroční zprávu. Dále sděluje požadavek ministerstva, aby jim byl zaslán doklad o doplatcích za chronoskop.B2Horák_Jiří6Pracovní výbor, schůze, vyúčtování, výroční zpráva, chronoskop, doklad, financeVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha6/4/1927641927dopis1Sděluje, že moravským výborem navržená schůze dne 19. 4. [1927], která by projednala návrh p. Pazdírka, se konat nemůže. Včas proto oznámí jiný návrh data.B2Horák_Jiří7Pracovní výbor, schůzeVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha14/07/19271471927dopis2Ministerstvo školství oznámilo zaslaným přípisem, že povolilo 2000 k. na tisk, které budou vyplaceny k 1. říjnu.B2Horák_Jiří8Pracovní výbor, financeVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha28/11/192728111927dopis1Budou podniknuty konečné kroky ohledně tisku, prosí proto, aby dal adresát připravit hotový rukopis. J. Horák jej převezme 2. prosince v Brně.B2Horák_Jiří9Pracovní výbor, tisk, sbírka, rukopisVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha18/12/192718121927dopis1Sděluje informace o chystané schůzi (čas, program) hlavního výboru SÚPLP, která se bude konat 7. 1. 1928.B2Horák_Jiří10Pracovní výbor, schůzeVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha7/2/1928721928dopis1Informuje Janáčka o přípravě písní do tisku. Všech prací se J. Horák účastní jako jednatel. Komisi bylo uloženo Hlavním výborem, aby dojednala smlouvu, tudíž jí vzrostla odpovědnost. Vyžádali si rozpočet na tisk od Státního nakladatelství, od tiskárny Politika, zahájili také jednání s Akademií.B2Horák_Jiří11Pracovní výbor, Moravské písně milostné, tisk, nakladatelstvíNa rubové straně poznámky tužkou ohledně dalšího postupu při jednání o tisku.Vyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha8/4/1928841928dopis3Oznamuje Janáčkovi, jaké kroky byly podniknuty pro vydání písní: 1.) Z. Nejedlý zajistil tiskárnu Grafia, 2.) O grafickou úpravu se postará František Kysela, 3.) Bylo zrušeno jednání s Akademií a se Státním nakladatelstvím, 4.) Vše je tedy připraveno, 3. 4. předložil návrhy J. Jakubcovi, který s nimi souhlasil, 5.) Měl by napsat na ministerstvo osvěty a připomenout své požadavky (ústav pro lidovou píseň už to učinil). Nepovažuje výčitky, které mu adresoval Janáček, za oprávněné. B2Horák_Jiří12Sbírka, Moravské písně milostné, grafická úprava, tiskVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha15/04/19281541928dopis2Sděluje, že byli se Z. Nejedlým a F. Kyselou v tiskárně Grafia, které zadali tisk moravské i německé sbírky. Informuje o záležitostech týkajících se písma a notové sazby. Podle ředitele tiskárny chybí rukopisu jednotná typografická úprava. Prosí proto Janáčka, aby se s Pavlem Vášou dostavili 23. dubna do Prahy, kde proběhne schůze v bytě Z. Nejedlého.B2Horák_Jiří13Pracovní výbor, Moravské písně milostné, tisk, typografieVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha8/5/1928851928dopis3Děkuje za zprávu o zaslání sbírky Z. Nejedlému. Co se týká cestovného, obrátí se na J. Polívku. Janáčkův požadavek považuje za samozřejmý, v případě, že má výbor ještě nějaké peníze, budou mu ihned odeslány. Za obtížnější pokládá rozhodnutí ohledně tisku úvodu [od Janáčka a Váši] a zvýšení nákladu na 3000 výtisků. Text by musel být předložen recenzentům, souhlasí s tím také J. Jakubec i Z. Nejedlý. Obdržel poukázku min. školství na dotaci 15 000 Kč věnovanou "na činnost ústavu v r. 1928". Prosí o zaslání tématu chystané přednášky na mezinárodní sjezd pro lidové umění a také o připojení francouzského resumé včetně titulu.B2Horák_Jiří14Sbírka, Moravské písně milostné, úvod, tisk, recenze, náklady, dotace, přednáška, resumé, Zdeněk Nejedlý, Jan Jakubec, Jiří PolívkaVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha9/5/1928951928dopis2Právě obdržel adresátův dopis. O myjavských hudcích pojedná v komitétu, připomíná také, aby zaslal potřebné podklady (titul a resumé) ke své přednášce. Oznamuje, že obdržel šek na 35 000 Kč, včera 15 000 Kč, dohromady 50 000 Kč spolu s 20 000 z loňského roku.B2Horák_Jiří15myjavští hudci, přednáška, titul, resumé, dotace, příspěvek, financeVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha20/05/19282051928dopis3Posílá své poznámky a výhrady k jeho předmluvě ke sbírce, na kterých se shodli se Z. Nejedlým. Podle jejich přesvědčení vyžaduje předmluva některé změny. Čekají na jeho rozhodnutí, tiskárna je již připravena, takže bude možné hned začít s tiskem.B2Horák_Jiří16Sbírka, Moravské písně milostné, předmluva, korektura, Zdeněk Nejedlý, tiskK dopisu zachována obálka.Vyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha25/05/19282551928korespondenční lístek2Ve spěchu adresátovi sděluje, že jeho předmluvu má Stanislav Souček.Horák_Jiří17Sbírka, Moravské písně milostné, úvod, předmluvaVyp. Volčík
Horák JiříJanáček LeošPraha7/6/1928761928dopis1Obdržel od tiskárny první korekturu, doufá, že ji adresát dostane také. Text úvodu má S. Souček, má se na něj tedy obrátit, ať mu odevzdá rukopis. V případě chystané přednášky L. Janáčka na kongresu lidového umění nejspíš došlo k nějakému nedorozumění, lhůta však již prošla, takže není možné nic dělat.B2Horák_Jiří18Pracovní výbor, tisk, korektura, sbírka, rukopis, přednáška, Stanislav SoučekVyp. Volčík
Horák JiříGregor AloisPraha19/12/194119121941dopis2Sděluje, že se na něj obrátil Jan Smejkal, který po delší dobu sbírá "Slovácké piesničky", poslal mu také na ukázku tří písní s textem i nápěvem. Doporučil J. Smejkalovi, aby kontaktoval A. Gregora. Zvažuje další možnosti spolupráce s J. Smejkalem, aby získali široky okruh spolupracovníků. Připravují Černíkovu sbírku. V případě prof. Úlehly zaslal na ministerstvo podání s návrhy, které mu A. Gregor oznámil, intervenoval také osobně. Po jednání s cenzurou pociťuje naději, že Černíkova sbírka bude v blízké době povolena, prosí však, aby se o tom Černíkovi nezmiňoval (až bude povolení jisté, oznámí mu to sám).B2Horák_Jiří20Jan Smejkal, Bílovice u Uherského Hradiště, Slovácké piesničky, Josef Černík, sbírka, Úlehla, cenzuraVyp. Volčík
Horák JiříStátní ústav pro lidovou píseň, BrnoPraha27/07/19512771951dopis1SÚ PLP v Praze potvrzuje přijetí dopisu a vyjadřuje brněnské pobočce upřímnou soustrast nad úmrtím vážené sběratelky.B2Kyselkova37oznámení, kondolence, úmrtíVyp. Volčík
Horák JiříSmetana RobertPraha7/1/1952711952dopis1Sdělují, že se na schůzi SÚ PLP shodli na naléhavé nutnosti vydat sbírku zlidovělých písní, kterou adresát společně s B. Václavkem připravili k tisku . Žádá jej tedy jménem Ústavu, aby oznámil, zdali je dílo připraveno k tisku, popř. aby dílo dokončil, předložil rukopis k posouzení a uvedl, kdy bude s rukopisem hotov.B4Smetana23sbírka, České písně lidové a zlidovělé, Bedřich Václavek, rukopis, vydání, tisk, příprava, dokončeníVyp. Volčík
Horák JiříStátní ústav pro lidovou píseňPraha15/01/19521511952dopis1V příloze zasílají opis dopis, který poslal R. Smetana jako odpověď na dotaz o vydání znárodnělých písní.B4Smetana24opis, České písně lidové a zlidovělé, Robert SmetanaVyp. Volčík
Horák JiříStátní ústav pro lidovou píseňPraha4/3/1952431952dopis1V příloze zasílá opis listu R. Smetany, týká se vydání světských písní zlidovělých a vyjednávání s nakladatelstvím Orbis. Dále prosí o zprávu, jestli Č. Gardavský ještě pomýšlí na vydání lidových tanců moravských, na kterém začal pracovat za války.B4Smetana25opis, České písně lidové a zlidovělé, Robert Smetana, Čeněk Gardavský, moravský lidový tanecVyp. Volčík
Horák JiříSmetana RobertPraha25/02/19522521952opis dopisu (příloha)1Potvrzuje přijetí dopisu z 18. 2. t. r. Sděluje, že SÚ PLP nemá nakladatelské právo. S nakladatelstvím Orbis jsou ve spojení. Žádají tedy, aby zaslal Ústavu své návrhy a navázal styk s pobočkou Ústavu v Brně, se kterou bude jednat o úpravě. Trvají na tom, aby se jeho edice písní formátem a základní úpravou shodovala s vydáním Moravských písní milostných. Považují za potřebné, aby s nakladatelstvím jednal vždy jen prostřednictvím ústavu a později, v případě sazby, bude jednat s tiskárnou přímo.B4Smetana25Bedice, České písně lidové a zlidovělé, nakladatelské právo, nakladatelství, Orbis, úprava, typografie, Moravské písně milostné, Leoš Janáček, Pavel Váša, Zdeněk NejedlýVyp. Volčík
Hort JaroslavJelínková ZdenkaLukovany19/03/19581931958Odpověď na dopis Z. Jelínkové se zápisem taneční hry.A 1069/s.44-46
Hořáková MarieStátní ústav pro lidovou píseňSlopné27/11/194927111949dopis2Omlouvá se, že nedonesla další lidové písně, jak slíbila. Jako nápravu posílá seznam písní, které je ochotná na požádání sepsat.B2Hořáková1sběr písní, Valašskokloboucko, seznamSoučástí dopisu je seznam 25 písníVyp. Volčík
Hořáková MarieStátní ústav pro lidovou píseňSlopné12/3/19501231950dopis1Napsala asi 28 písní, omlouvá se, že je posílá tak pozdě.B2Hořáková2sběr písní, Valašskokloboucko"Došlo 15/III. 50"Vyp. Volčík
Hořáková MarieStátní ústav pro lidovou píseňSlopné19/02/19511921951dopis2Loni poslala asi 28 písní bez nápěvů. Prosí o odepsání, které z těch písní se jim nejvíce líbily a ke kterým ještě nemají nápěv. Neměli už cestu na Valašskokloboucko (podle informace Dr. Jindry, který tam v r. 1949 zapisoval písně)? Uvádí údaje o sobě.B2Hořáková3sběr písní, ValašskoklobouckoVyp. Volčík
Hořká LudmilaStátní ústav pro lidovou píseňDvořisko15/06/19501561950dopis2Reakce na dopis z 9. 6. 1950. Informuje o svých sběratelských aktivitách a tom, že svou dokončenou sbírku předala Slezskému studijnímu ústavu, který jako hodnotitele přizval V. Scheuflera. Je proto dotčena obsahem předchozího dopisu, protože za sběratelku považuje pouze sama sebe, V. Scheufler je pouze hodnotitelem. Těžce také nese to, že Scheufler u v příspěvku v ČL neuvedl u písní, že jsou z její sbírky. Souhlasí, aby disponovali s jejími písněmi pouze za předpokladu, že zastávají stejný názor, co ona.B2Hořká2sběr písní, sbírka, Opavsko, Kravaře, Hlučínsko, Vladimír Scheufler"Došlo 16. VI. 50"Vyp. Volčík
Hořká LudmilaStátní ústav pro lidovou píseňDvořisko3/7/1951371951dopis3Vznáší námitky k tomu, co se dočetla ve 2. čísle Radostné země na str. 103, kde bylo uvedeno, kolik písní sebrali Scheufler, Zdeněk Vavřík a dvojice Vysloužil-Nečas. Protestuje proti informaci o Scheuflerových sběrech, zápisy jsou výsledkem její čtyřicetileté práce, Scheufler je pouze opravoval. Požaduje navrácení své sbírky.B2Hořká3sběr písní, sbírka, Opavsko, Kravaře, Hlučínsko, Vladimír ScheuflerVyp. Volčík
Hořká LudmilaStátní ústav pro lidovou píseňDvořisko18/01/19561811956dopis1Reakce na dopis z 29. 12. 1955. Ráda by byla přijata za spolupracovnici. Honorář ji mohou určit sami. Zasílala by jak písně, tak vyprávěnky, vesměs v hlučínském nářečí. Prosí o odpověď.B2Hořká5sběr písní, sbírka, Opavsko, Kravaře, písně, vyprávění, dialektVyp. Volčík
Hořká LudmilaStátní ústav pro lidovou píseňDvořisko23/01/19562311956dopis1Dodatek k dopisu ze dne 29. 12. 1955. Poslala již dvě ukázky národopisných prací, dosud nedostala odpověď. Posílá ještě třetí. V případě, že jí nebude odpovězeno, další zasílání bude považovat za bezúčelné.B2Hořká6sběr písní, sbírka, Opavsko, Kravaře, záznamyVyp. Volčík
Hospodářská správa ČSAVÚstav etnografie a folkloristiky ČSAVBrno6/3/1961631961dopis1V příloze zasílají dopis O. Šmoldasové ze dne 4. 3. 1961. Z jejich strany je záležitost již uzavřená. V dopise jsou nabídky, které tlumočili již K. Vetterlovi. Zasílají celý dopis k dispozici.B4Šmoldasovápozůstalost, František Novotný, Haná, odkoupení, Olga Šmoldasová, Karel VetterlVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha19.06.18951961895zálepka2Děkuje za zaslanou podobiznu Sušila. Táže se, jestli by nebylo možné dostat Sušilův autograf a první vydání jeho sbírky ze 30. let.B2Hostinský1František Sušil, podobizna, autograf, sbírka, Národní písně moravskéVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha7/4/1905741905dopis3Informuje Janáčka o chystané cestě do Vídně na schůzi komitétu pro vydávání lidových písní. Teprve z novin se dozvěděl, že Janáček byl opomenut a nebyla mu zaslána pozvánka. Zvažuje možnosti práce komitétů (zdá se mu "zabezpečena" jejich autonomie. Přál by si sejít se s Janáčkem před zasedáním komitétu.B2Hostinský2Pracovní výbor, komitét, schůzeVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha10/4/19051041905zálepka2Informuje Janáčka o jednání ve výboru. Pozván byl i Bartoš, ale ze zdravotních důvodů odmítl, jako náhrada za něj určen Janáček. V Čechách a na Moravě budou zřízeny dvě samostatné komuniké, české a německé. Janáčkovi dojde pozvání s výzvou, aby navrhl dalších 5 osob do českého komitétu na Moravě a ve Slezsku.B2Hostinský3Pracovní výbor, komitét, schůze, Morava, Slezsko, František BartošVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha15/05/19051551905navštívenka1Navrhuje navštívit Janáčka v hotelu chvíli po jeho příjezdu.B2Hostinský4Pracovní výbor, schůzeVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPrahacca19061906dopis3Sděluje o úmyslu pražského výboru jednat ve shodě s moravským výborem, jako základ pro vypracování vlastního provolání nebo cirkuláře proto navrhují, aby byl vypracován podle elaborátu zhotoveného Moravským výborem. Prosí tedy o zaslání 6-7 exemplářů.B2Hostinský5Pracovní výbor, Morava, provolání, cirkulářVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha19/04/19061941906dopis2Informuje o jmenování české komise v Praze. Žádá zprávu o tom, v jakém stavu je práce komitétu na Moravě (vypracování stanov, provolání, dotazník atp.).B2Hostinský6Pracovní výbor, komitét, MoravaVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha18/05/19061851906zálepka2Děkuje také za druhou zásilku. Těší se na shledání s ním, vymění si zprávy o jejich [sběratelské] akci.B2Hostinský7Pracovní výbor, schůzeVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha22/05/19062251906navštívenka1Bude potěšen, když jej Janáček navštíví, bude od 4. hodiny doma.B2Hostinský8Pracovní výbor, schůzeVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPotštýn [Potštejn]17/08/19061781906dopis3Děkuje za zaslání brožurky o sbírání písní. Oznamuje, že také jednali o Pommerově návrhu, ale upustili od něj (Hostinskému se zdál pro české sběratele příliš elementární). Po prázdninách předloží brožurku pražskému komitétu.B2Hostinský9Pracovní výbor, instrukce, Josef PommerVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha28/12/190628121906dopis4Pražský komitét vznese požadavek na subvenci na rok 1907, táže se proto, jakou částku zažádá Janáček pro Moravský výbor. Je ministerstvem schválena sazba za listový arch, kterou Janáček uvedl v brožurce? Přikládá výtisky letáků pražského komitétu a informuje o dalším postupu výboru.B2Hostinský10Pracovní výbor, letáky, honorář, instrukceVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha7/5/1909751909dopis4Podává Janáčkovi informace o změnách v byrokratických postupech v rámci sběratelské akce. Pochvaluje si své dřívější rozhodnutí důrazně prosazovat autonomii všech pracovních výborů. Nastala změna ve vyplácení záloh. Sděluje své stanovisko k výzvě ke stykům s Pommerovým časopisem D. deutsche Volkslied.B2Hostinský11Pracovní výbor, periodikum, Deutsche Volkslied, Josef PommerVyp. Volčík
Hostinský OtakarJanáček LeošPraha11/6/19091161909dopis4Informuje Janáčka o své krátké přednášce na kongresu ve Vídni. Byl požádán, aby převzal také Janáčkův referát, na vše měl pouhých 20 minut.B2Hostinský12Pracovní výbor, schůze, přednáškaK dopisu přiložen opis referátu O. Hostinského na téma činnosti Moravského výboru; na zadní straně dopisu Janáčkovy črty nápěvů z lidové mluvyVyp. Volčík
Hošovskyj VolodymyrVetterl KarelLviv [Lvov]28/12/196628121966dopis2Poděkování za zásilku výtisků bibliografie a za novoroční blahopřání. Posílá svůj článek k posouzení, v dohledné době pošle k posudku i výtisk práce o systematizaci a katalogizaci písní. Pochvalně se vyjadřuje k bibliografii, není spokojen pouze s její polskou částí od Sobieské.B2Hošovskyj1Bibliografie, studie, katalogizace, sbírka písní, halekačky, Ukrajina, Podkarpatská Rus, Zakarpatská UkrajinaVyp. Volčík
Houser JanJanáček LeošPlzeň6/8/1900681900korespondenční lístek2Zasílá Janáčkovi vydanou novinku, sbírku od Aloise Ručky ["Dva ženské dvojzpěvy s průvodem klavíru"] spolu se sbírkou K. Weise ["Písně otroka pro střední hlas s průvodem klavíru"] a sbírkou II. Cyklus valčíků od Josefa Nešvery. Doufá, že si díla Janáček ponechá a bude jeho nakladatelství dále věnovat pozornost.B2Houser1Sbírka, dvojzpěvy, valčíkyVyp. Volčík
Hrabalová OlgaFiala JiříBrno6/1/1988611988dopis1Vyhovuje žádosti o opis písně z guberniální sbírky pro jeho antologii. Podává informace o originálu zápisu písně a o náležitostech potřebných k jeho publikování.B2Fiala2antologie, Guberniální sbírka, píseň Člověče mizernýDopis vyhotoven na psacím stroji na průhledném žlutém papířeZk. Volčík
Hrabalová OlgaFiala JiříBrno26/04/19882641988dopis1O Pickových písních by bylo možné zjistit víc přímo v ústavu. Uvádí počty zápisů písní u incipitů, na něž se ptal v dopise ze dne 31.3.1988 a dobu ze které zápisy pocházejí.B2Fiala4monografie, Václav Jaromír Picek, Bedřich Václavek – pozůstalost, incipityZk. Volčík
Hrabalová OlgaHorák Alois[Brno]24/04/19622441962dopis1Děkuje za dopis týkající se jejího článku "Lidová píseň váže národy v jedno štěstí", který poslal adresát redakci Rovnost. ÚEF v Brně má zájem o jeho zápisy [písní], prosí tedy o sdělení, může-li sbírku zapůjčit k nahlédnutí.B2Horák_Alois2dopis, Rovnost, článek, sběr písní, Příborsko, Frenštátsko, sbírkaZk. Volčík
Hrabalová OlgaBřicháček JaroslavBrno1/3/1963131963dopis2Odpověď na jeho příspěvek "Než zmizí úplně", který předala ústavu k vyřízení redakce Rovnosti.B2Hrabalová4příspěvek, RovnostVyp. Volčík
Hrabalová OlgaSlavka MichalBrno27/03/19752731975dopis1Dostali k vyřízení od MZM jeho dopis ze dne 10. 2. 1975. Odpovídá na dotazy týkající se písně "Teče voda, teče, přes velický majír…".B2Hrabalová7píseň, variantaZk. Volčík
Hrabalová OlgaRegionální muzeum v MikulověBrno6/8/1976681976dopis1Materiál z výzkumů Milady Bimkové na Hustopečsku je pečlivě zaznamenán a má význam pro další studium sociologie a kultury současné vesnice. Materiál doporučuje nákupní komisi k zakoupení.B2Hrabalová8Milada Bimková, Hustopečsko, sběr písní, sociologieZk. Volčík
Hrabalová OlgaMíšek FrantišekBrno18/02/19851821985dopisK dopisu ze dne 8. 2. t. r. Informace o gramofonové akci firmy Pathé pořídili nahrávky lidových zpěváků a lidových kapel z celého Československa.B2Hrabalová11nahrávky, PathéVyp. Volčík
Hrabalová OlgaSatke AntonínBrno3/9/1987391987dopis1Váží si nabídky na zpracování kapitoly o dětském folkloru, bohužel už se věnuje jiným tématům, v tomto stadiu se již k tomu nechce vracet. Doufá, že se najde někdo mladší, kdo se tématu ujme.B2Hrabalová14monografie, Těšínsko, dětský folklorVyp. Volčík
Hrabalová OlgaKvapil PavelBrno15/02/19881521988dopis2Odpověď na dopis ze dne 8.2. 1988. Hodnotí rukopis zpěvníku písní z Lipenského Záhoří. Uvádí poznámky k jednotlivým tematickým oddílům. Nezapomněl, že slíbil zpěvník, který vydal s E. Dubovou? Nebylo by záhodno napsat na ČHF?B2Hrabalová16sbírka, Lipenské Záhoří, dialekt, rukopisVyp. Volčík
Hrabalová OlgaKvapil PavelBrno2/3/1988231988dopis1Sděluje své stanovisko k návrhu scénáře pořadu ze sbírky V Zábřeze na rynku, který jí poslal pan Riedl.B2Hrabalová18námět, scénář, pořad, reakce"doc. Pavlu Kvapilovi, Olomouc"Vyp. Volčík
Hrabalová OlgaKrejčová MarieBrno27/03/19752731975dopis1K písním, které poslala Čsl. rozhlasu a které byly postoupeny ústavu, by rádi měli i nápěvy. Proto se u ní zastaví některý z pracovníků, aby je natočil. Nahrál by také písně, na které by si ještě vzpomněla.B2Hrabalová19texty, Podluží, magnetofon, nahráváníVyp. Volčík
Hrabalová OlgaSvoboda JaroslavBrno24/07/19872471987dopis1Vyjadřuje upřímné poděkování za zápisy písní, které věnoval Ústavu. Sděluje, jaký mají tyto zápisy význam. U A. Šulové zapisovala odesílatelka také, neví však, kdo zapisoval nápěvy B. Indrovi. Bohužel nemůže dosud poslat výtisk hotové sbírky, stále nepřišla.B4Hrabalová4sběr písní, sbírka, Šumperk, Šumpersko, Zábřežsko, Severní Morava, Anežka Šulová, Bohuslav IndraVyp. Volčík
Hradil FrantišekJanáček LeošStrání12/10/191012101910korespondenční lístek2S listem L. Janáčka šel k Aloisi Doufalíkovi. Věci, které si Janáček přál, není možno v krátké době sehnat, mladíci, kteří tance před 3 roky tancovali, se vrátí až po hodech.B2Hradil1Pracovní výbor, tance, Strání, tanečníciZk. Volčík
Hrazdíra Cyril MetodějJanáček LeošBrno20/01/19062011906dopis3Hned po společné schůzi navázal styky s P. Vyhlídalem, učitelem Mojžíškem, nadučitelem Černínem v Pusté Polomi. Píše o svých plánovaných sběrech písní (Opavsko, Těšínsko, Frýdecko) a uvádí předběžný odhad výdajů ke sběratelské akci. Ke koncertu novinek, který připravuje Janáček, nemůže ničím přispět, nemá čas věnovat se vlastním [skladatelské] práci.B2Hrazdíra1Pracovní výbor, schůze, sběr písní, Opavsko, Těšínsko, Frýdecko, náklady, výdajeVyp. Volčík
Hudec FabiánStátní ústav pro lidovou píseňBrno21/09/19522191952dopis1Zasílá 35 písní nasbíraných na Hané. Podává informace o sběru písní (začali v únoru 1951, na jaře zaslali L. Mátlové 34 sebraných písní). Prosí o vyjádření, zdali má jeho sběratelská práce smysl, v případě že ano, žádá o sdělení, za jakých podmínek s nimi má nadále spolupracovat. Sděluje své plány dalších sběrů a podává informace o doposud nasbíraných písních (většina z nich zapsána u sl. Růženy Dudkové v Tovačově, písně z Troubek zaslány L. Mátlové)B2Hudec2sběr písní, Tovačovsko, Tovačov, Troubkyč. 333/52Vyp. Volčík
Hudec FabiánStátní ústav pro lidovou píseňBrnodopis1Odpověď na dopis ze 7. října 1952. Ve věci vyhotovení posudku nenaléhá, k dalšímu sbírání písní se dostane až o prázdninách. V případě požadavku za písně navrhuje, aby byl vyplácen obnosem 10,- Kčs za píseňB2Hudec4sběr písní, Tovačovsko347/52.Vyp. Volčík
Huška JosefZdenka JelínkováStrážnice22/03/19512231951dopis1Výbor slavností lidového tance a zpěvu ve Strážnici žádá Z. Jelínkovou, aby pomohla programové komisi Strážnice 1951, zvláště v případě přípravy programu dětských souborů 30. 6. (za program odpovídá Kateřina Mastná) Žádají dále, aby se dostavila na schůzi programové komise dne 31. 3. Byli by rádi, kdyby přijela už dopoledne a vyhledala K. Mastnou.B2Jelínková22festival, Strážnice, program, komise, příprava, dětský folklór, Kateřina MastnáVyp. Volčík
Indra BohuslavJanáček LeošZábřeh21/02/19102121910korespondenční lístek2Má v rukopise 34 lidových písní s dosud netištěnými nápěvy. Může je ještě upotřebit pro "Národní píseň v Rakousku"? Poukazuje na výlohy, které měl při sbírání písní, v případě, že písně budou upotřebeny, prosí o uhrazení honoráře (80k za listový arch).B2Indra1Pracovní výbor, sběr písní, honorář"odp"Vyp. Volčík
Indra BohuslavJanáček LeošZábřeh5/4/1910541910korespondenční lístek2Zaslal Janáčkovi 3. 3. svou sbírku národních písní a poté dopis, v němž jej prosil o nějakou zálohu. Dosud mu nedošla odpověď, prosí proto o zprávu, došla-li sbírka vůbec.B2Indra2Pracovní výbor, sběr písní, honorář"Odp 8/4 1910"Vyp. Volčík
Indra Bohuslav[Janáček Leoš]Zábřeh23/04/19102341910dopis2Zasílá dodatek ke své sbírce, převážně slovenské písně. Prosí o opravení některých chyb v dialektu, hlavně co se týče tvrdého l, a o sdělení, jestli zásilka došla. Kdy vyjde dílo "Rakouská píseň"?B2Indra3Pracovní výbor, sběr písní, slovenské písně, dialektVyp. Volčík
Indra BohuslavJanáček LeošZábřeh21/07/19102171910korespondenční lístek2Zaslal už Janáčkovi sbírku národních písní a pak dva dodatky, prosí proto o slíbenou zálohu, která mu měla být zaslána hned poté, co Janáček obdrží státní subvenci. Má ještě dvě národní písně, neví však, jestli už byly otištěny či ne. Může mu to sdělit Janáček?B2Indra4Pracovní výbor, sběr písní, slovenské písně, honorářVyp. Volčík
Indra BohuslavÚstav pro lidovou píseňBrno23/09/19292391929dopis1Prosí o udělení sběratelského stipendia v hodnotě 2000 Kč. Sděluje ústavu informace o svých dosavadních sběratelských aktivitách. V případě udělení stipendia se zavazuje věnovat celý výtěžek své sběratelské činnosti Ústavu.B2Indra5Pracovní výbor, sběr písní, Zábřežsko, Šumpersko, honorářVyp. Volčík
Indra BohuslavÚstav pro lidovou píseňBrno22/01/19302211930dopis1Děkuje za poskytnutí stipendia 2000 Kč na sběratelské aktivity na Zábřežsku a Šumpersku. V příloze předkládá kvitanci na 1000 Kč (již nasbírané písně přepisuje na čisto a během necelého měsíce je předloží výboru).B2Indra6Pracovní výbor, sběr písní, Zábřežsko, Šumpersko, honorářVyp. Volčík
Indra BohuslavGregor AloisBrno17/10/193217101932dopis1Děkuje za zaslaných 1000 Kč. Během měsíce předloží svůj letošní sběratelský výtěžek, asi 150 písní, které přepisuje 2x na čisto.B2Indra7Pracovní výbor, sběr písní, Zábřežsko, Šumpersko, honorářVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňKomárno26/01/19382611938dopis1Na vyzvání K. Vetterla předkládá další výtěžek ze své sběratelské činnosti, jedná se o písně sebrané většinou v letech 1906 až 1914, které tehdy neodevzdal ústavu (Janáčkovi). Podává další informace o písních s poznámkou, že na podzim r. 1935 odevzdal Fr. S. Součkovi sbírku 200 písní, za níž mu byl slíben honorář, ale asi v důsledku jeho úmrtí nebyla tato záležitost vyřízena. Oznamuje, že má vypůjčen od ústavu Náš lid od R. Smetany.B2Indra8Pracovní výbor, sběr písní, Zábřežsko, Šumpersko, honorářVyp. Volčík
Indra BohuslavHelfert VladimírKomárno5/5/1938551938dopis1Děkuje za dopis, v němž mu bylo sděleno, že bude záležitost jeho sbírky projednána ústavem v květnu. Má ještě mnoho staršího (i nového) materiálu k přepsání, plánuje to zaslat ústavu ještě letos.B2Indra10Pracovní výbor, sběr písní, Zábřežsko, ŠumperskoVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňBrno9/5/1938951938dopis1Reaguje na dopis ze 7. t. m. Přikládá podepsaný revers a podává informace o ústavem dosud nehonorované sbírce, kterou odevzdal S. Součkovi s poznámkou, kolik dostával za jednu píseň. Započal již s přepisováním písní, prosí však, aby vzali na zřetel náklady spojené se sběratelskou činností, částku 5 Kč považuje za malou. Písně odevzdává ve dvou stejnopisech.B2Indra12Pracovní výbor, sběr písní, Zábřežsko, ŠumperskoK dopisu připojen revers k písním č. 501 až 750, později připojen další revers k písním č. 301 až 500.Vyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov1/6/1949161949dopis1V příloze zasílá přehled slok písní Bímovy sbírky, v němž podle přání K. Vetterla vyškrtal rozvedené strofické útvary. Poznámky a opravy provádí červenou tužkou. Na dopis z 31. 5. odpoví zvlášť, předběžně sděluje, že je ochoten zúčastnit se akce.B2Indra14Hynek Bím, sbírka, sběr písní, Slezsko, sběratelská akce, schůzeVyp. Volčík
Indra BohuslavRacek JanPánov4/8/1949481949dopis1Vrátil se ze severní Moravy, kde sebral 127 písní. Nyní je přepisuje. Prosí o opětovné zaslání potvrzení o sbírání písní, které přiložil k žádance o příděl benzinu určené pro ONV ve Velké Bíteši (žádanka se jim někde ztratila). Přijede příští týden do Brna. Kdy jej může navštívit? Chce se informovat, jak to vypadá se zájezdem do Slezska. Plánuje vzít Erbenovu sbírku, kterou ústavu slíbil. Korektura Bímova zpěvníku "usnula" v tiskárně.B2Indra15sběr písní, Slezsko, sběratelská akce, Erben, sbírka, korektura, Hynek Bím, tiskVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov23/09/19492391949pohlednice1Dokončil opisování písní z Kobeřic a Bolatic, potřeboval by pokračování od A. Nováka i od J. Nečase. Plánuje se stavit na ústav a přivézt s sebou Havlíčkovy "Práce o verši české lidové písně".B2Indra17sběr písní, Slezsko, sběratelská akce, Kobeřice, Bolatice, Andělín Novák, Jaromír Nečas, Karel Havlíček Borovský, Práce o verši české lidové písněVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov18/12/194918121949dopis1Odpověď na dopis ze dne 17. 12.: Ad 1. Rukopis severomoravských písní dodá do konce ledna 1950. Ad 2. Právě dokončil opis písní z Hlučínska. Ad 3. Je možné zájezd na Hlučínsko odložit aspoň na 3 ledna? Ad 4. Doufá, že bude v lednu schůze výboru ústavu, na níž bude referováno o programu na rok 1950. Ad 5. Gratulace J. Vysloužilovi ke jmenování do funkce koncipisty. 6. Přání do Nového roku. Opisy písní z Valašskokloboucka bude moci pořídit až po lednu 1950. Sděluje návrhy k dalším sběrům na Hlučínsku, navrhuje mj. sbírat v Sudici a v Třebomi.B2Indra20rukopis, sběr písní, Hlučínsko, Valašskokloboucko, program, Sudice, TřebomVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov21/03/19502131950dopis1Potvrzuje příjem dopisu z 17. t. m. Vyúčtování již Ústavu předložil. Žádá o zaslání těchto formulářů, aby je přepsal na žádané formuláře. Přehled své dosavadní práce na Hlučínsku zaslal Slezskému studijnímu ústavu. Vyúčtování za únor 1950 nepředložil a ani nepředloží.B2Indra25sběr písní, Hlučínsko, vyúčtováníVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov3/8/1950381950dopis1Po dohodě s Piňosem byl stanoven termín odjezdu na Těšínsko na 29. srpna 1950. Do konce srpna bude moci dokončit výběr písní z Valašskokloboucka. Bude moci obstarat, jako doposud, přídavkové lístky na potraviny? 28 t. m. se staví do Ústavu pro informace došlé z Těšínska, vyzvedne si také všechna potřebná potvrzení o jejich pověření ústavem sbírat lidové písně.B2Indra27sběr písní, termín odjezdu, Těšínsko, Valašskokloboucko, potvrzení, pověřeníVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov25/08/19502581950dopis1V příloze zasílá písně z Valašskokloboucka, které sbíral v listopadu 1949 s J. Dostalíkem. Není to úplný výběr, nemohl jej dokončit pro nedostatek papíru.B2Indra30sběr písní, seznam, Valašskokloboucko, Jaroslav DostalíkVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov4/2/1951421951dopis1Sděluje, že se může účastnit sběru písní na Boskovsku. Prosí o podrobnosti týkající se sběru písní, před jeho započetím by se dostavil osobně do ústavu.B2Indra32sběr písní, Boskovsko, BoskovickoVyp. Volčík
Indra BohuslavSlezský studijní ústavPánov11/2/19511121951dopis1Potvrzuje přijetí dopisu ze 2. t. m. Je ochoten pracovat se SSÚ co nejtěsněji, ale jeho dobrá vůle nestačí. Nevlídností zažil dost i do Ústavu pro lid. píseň a proto se věnoval jiným pracím. II. část článku o zkoumání lidové písně na Hlučínsku může dodat až v březnu. Lituje, že skoro celý rok 1950 "ztratil ve zbytečných a nechutných polemikách s J. Vysloužilem". Žádá o navrácení rukopisu první části článku kvůli nutným opravám a doplněním. Během března by zaslal celý článek.B2Indra33sběr písní, Hlučínsko, článek, Jiří VysloužilVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov15/03/19511531951dopis1V příloze zasílá dvojmo přepis 145 písní sebraných na Boskovsku ve dnech 13. a 18. února t. r. v obcích Benešov, Boskovice, Pavlov, Suchý, Valchov, Velenov, Žďárná. Připojuje seznam písní. Vyjadřuje připomínky k délce letáku (měl by být aspoň o 8 stranách). Texty i notaci přepsal po dohodě s Piňosem sám.B2Indra35sběr písní, Boskovsko, Boskovicko, Benešov, Boskovice, Pavlov, Suchý, Valchov, Velenov, Žďárná, letákVyp. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov2/4/1951241951dopis1Sděluje, že mu ředitel střední školy Vojtěch Vavrečka dal k dispozici sešit textů písní, které sesbíral ve Velkých Hošticích. Jeho zápisy doplnil jmény zpěváků a zpěvaček, ty pak s I. Stolaříkem vyhledali a zapsali nápěvy. Popisuje další práce na sbírce písní z Boskovicka a další zamyšlený postup při jejich zpracování, V. Vavrečkovi už jeho zápisy poslal zpět.B2Indra37sběr písní, Velké Hoštice, Vojtěch Vavrečka, Ivo Stolařík, Boskovicko, sbírkaVyp. Volčík
Indra BohuslavSlezský studijní ústav Opava, Dr. ŠejtarPánov31/05/19513151951dopis2Seznam písní s hornickou tematikou, které zasílá v příloze. Připojuje stručnou poznámky k písní. 1. číslo Radostné země dostal a pročetl, vydání jej potěšilo.B2Indra39sběr písní, hornická píseň, Radostná zeměZk. Volčík
Indra BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňPánov31/08/19513181951dopis1Sděluje, že je ochoten účastnit se sběru písní na Třinecku. Dostaví se do Ústavu 6. září kvůli schůzce s P. Ebenem a pro sestavení přesného programu. Žádá však zálohu 2000 Kčs na cestovní výdaje, přídavkový potravinový lístek a odeslání zprávy na ONV v Těšíně, aby vydali výzvu a akci podporovali. Z. Jelínková ať připraví potvrzení od Ústavu, že jsou vysláni na Třinecko. Současně píše o schůzce 6. 9. i P. EbenoviB2Indra40sběr písní, Třinecko, Zdenka Jelínková, Petr Eben, Těšín, potvrzeníVyp. Volčík
Indra BohuslavÚstav pro lidovou píseňPánov1/10/19511101951dopis1Zprávu o výjezdu na Třinecko s P. Ebenem podá do 14 dní. Anežce Šulové v Rudě nad Moravou již napsal, čeká na její odpověď, po jejím obdržení napíše ústavu.B2Indra42sběr písní, Třinecko, Petr Eben, Těšín, Anežka ŠulováVyp. Volčík
Indra BohuslavSlezský studijní ústav, ref. pro folkloristiku OpavaPánov20/10/195120101951dopis1K věci Scheufler - Hořká: Informace o uložení sbírky písní z Dvořiska ve Státním ústavu pro lid. píseň v Brně. Vysvětluje, proč označil jako sběratele Dr. Scheuflera. U L. Hořké zapisovali také Dr. Vysloužil aj. Nečas. Poznámka k Hlučínskému zpěvníčku.B2Indra44sběr písní, Hlučínsko, Slezsko, Ludmila Hořká, Vladimír Scheufler, Jiří Vysloužil, Jaromír Nečaspřiložena noticka pro Radostnou zemi.Zk. Volčík
Indra BohuslavHořká LudmilaPánov21/10/195121101951dopis2Adresátčina sbírka je po dohodě s ní uložena v ostravském muzeu. Jde o texty, notové záznamy se ztratily při stěhování. Žádá redakci Radostné země, aby byla uvedena jako sběratelka písní z Dvořiska. Vysvětluje, proč uvedl jako sběratele Dr. Scheuflera. Omlouvá se za nepříjemnost, kterou svým článkem způsobil.B2Indra45sběr písní, Hlučínsko, Slezsko, Jiří Vysloužil, Jaromír Nečas, Vladimír Scheufler, Petřvald, Hošťálkovice, Koblov, Petřkovice, Dvořisko, OstravskoZk. Volčík
Indra BohuslavSvoboda JaroslavPánov15/02/19541521954koncepty14Odpověď na dopis ze dne 31. 10. 1953. Souhlasí s tím, aby jeho písně byly upravovány pro sborový zpěv. Přikládá výtisk "Severomoravských písní lidových". Od A. Šulové má zapsáno na 300 písní zapsaných z let 1928-1934. Podává informace o textu písní a dialektu.B2Indra49sběr písní, Anežka Šulová, Severomoravské písně lidové, dialektSoubor konceptů několika dopisů napsaných tužkou, poznámky doplňovány bokem; Vložen dopis – adresátka neuvedena: Seznam některých Indrových sbírek a informace o tancíchZk. Volčík
Janáček LeošUhrovič MartinBrno11/9/19071191907korespondenční lístek2Dostal jeho [Uhrovičovu] sbírku písní. Hned z počátku tam shledává pěkné písně.B2Janáček5Pracovní výbor, sběr písní, Mikulčice, Lužice, PodlužíVyp. Volčík
Janáček LeošČeská akademie věd a uměníBrno3/5/1922351922dopis1Mohl by za přiměřenou cenu dostat dva exempláře sbírky Národní písně moravské (Bartoš – Janáček, 1901)?B2Janáček6Sbírka, Národní písně moravskéNa levé straně dopisu připojeno razítko ČAVU s odpovědí: "Nelze vyhověti, poněvadž dílo jest rozebráno. V úctě Ant. …."Vyp. Volčík
Janáček LeošPolívka Jiří[Brno]30/05/19273051927dopis2Jsou hotovi. P. Váša žádá zálohu 1000 Kčs. Pokud to adresát schválí, mohl by ji vyplatit z peněz moravskoslezského odboru. Prosí o sdělení rozhodnutí.B2Janáček7Pavel Váša, záloha, moravskoslezský odborVyp. Volčík
Wiener, Karl Ritter vonJanáček Leoš[Brno]nedatovánodopis2Připomíná adresátův slib, že je navštíví na podzim. Má k nahlédnutí písňový materiál a také asi 32 fonografických záznamů písní.B2Janáček8sbírka, fonograf, nahrávkaVyp. Volčík
Cvek Vojtěch[Gregor Alois]Vysoké Studnice22/05/19472251947korespondenční lístek2Reaguje na příspěvek ve dvojčísle 2.-3. Vlastivědného věstníku moravského. Na dotaz ohledně sbírek lidových písní odpovídá s doporučením obrátit se na učitelku Františku Jandovou z Maršova, která sesbírala a zapsala mnoho písní z okolí Dačic.B2Jandová1sběr písní, Maršov, Horácko, Dačice, Dačicko, Františka JandováVyp. Volčík
Jankovec Josef EmanuelŠindler ValentinKladno14/01/19281411928dopis3Děkuje za to, že vymohl honorář a za propagaci zemplínských písniček. Zasílá opět několik písní a klavírní doprovody syna Vladimíra k jemu známým písním. Informuje o své přednášce v Praze v "Jednotě výchovné a humanitní", osvědčily se mu krátké výklady nebo pouhé přečtení textu před přednesem. Mohlo by se to tak prezentovat i v rozhlase? Dozvěděl se z Radiojournalu, že adresát v úterý zpívá. Uvádí seznam písní, které se v Praze líbily. Přikládá sešitek pro slečnu Vodičkovou a 1 hektografovaný pro pana Seitla.B2Jankovec2sběr písní, Zemplínsko, Praha, Brno, přednáška, rozhlas, Radiojournal, doprovodVyp. Volčík
Jankovec Josef EmanuelŠindler ValentinKladno5/2/1928521928dopis3Posílá řadu zemplínských písní s prosbou, aby je uplatnil v brněnském rozhlase. Popisuje svůj způsob, jakým vytváří klavírní doprovod. V případě, že by se tento materiál nehodil pro Radiojournal, prosí, aby jej vrátil. Má ještě na 450 zápisů, ale nikde o ně není zájem je vydat. Od ministerstva školství a Matice Slovenské nedostal ani po 13 měsících odpověď, ocenila je pouze Česká akademie, obdržel 600 a pak 500 Kč, hodlá jí proto odevzdat celý materiál.B2Jankovec3sběr písní, Zemplínsko, Radiojournal, doprovod, Matice Slovenská, Česká akademieVyp. Volčík
Jednotný národní výbor v JihlavěZdenka JelínkováJihlava11/10/195011101950dopis1Tělovýchovná sekce Okresního pedagogického sboru v Jihlavě prosí o sdělení, zda by v říjnu nemohla v Jihlavě uspořádat kurs tanců pro učitele národních a středních škol.B2Jelínková12kurz, tance, výuka, HoráckoVyp. Volčík
Jednotný národní výbor v JihlavěZdenka JelínkováJihlava18/10/195018101950dopis1Děkují za její sdělení. Prosí ji, aby si sama určila datum konání kurzu. Sdělují, jakou si představují náplň kurzu. Prosí také, aby účastníci dostali materiály k probraným a byli seznámeni s literaturou.B2Jelínková13kurz, tance, Horácko, výuka, materiályVyp. Volčík
Jednotný národní výbor v JihlavěStátní ústav pro lidovou píseňJihlava25/11/195025111950dopis1Poděkování za uvolnění Z. Jelínkové kvůli vedení dvoudenního kurzu národních tanců v Jihlavě.B2Jelínková19Kurz, tance, výuka, HoráckoVyp. Volčík
Jelínková ZdenkaHynek BímTřebíč27/02/19482721948korespondenční lístek2Vysvětluje význam slova "štykovaná", "lincovaná" a "obijaná" pantličkama zelenýma.B2Jelínková1dialektVyp. Volčík
Jelínková ZdenkaVysloužil JiříVelká nad Veličkou22/08/19502281950korespondenční lístek2Sděluje, že přepisuje klobúcké tance a čeká na vyřízení žádosti. Prosí jej, aby napsal na MŠVU a zjistil, co se děje s její žádostí. Do 28. je ve Velké, pak jede na školení do Trhové Kamenice. V Brně bude od 3. září, takže by mohla hned nastoupit na ústavu. Má pro ně již spoustu přepsaného materiálu z ValašskaB2Jelínková7žádost, Písně a tance z ValašskoklobouckaVyp. Volčík
Jelínková ZdenkaVysloužil JiříVelká nad Veličkou26/08/19502681950dopis4Popisuje svou neutěšenou situaci kvůli uváznuté žádostí o přeložení (není zařazena na místo v nastávajícím školním roce, je "zatím úplně ve vzduchu"). Snaží se žádost přes některé osoby poposunout. Klobúcké tance odevzdá při návratu do Brna 3. září. Kromě nich odevzdá ústavu i 50 tanců z Rožnova. Jeho sbírku stihne zkontrolovat po 3. září.B2Jelínková9žádost, Písně a tance z Valašskokloboucka, sbírka, RožnovVyp. Volčík
Jelínková ZdenkaOkresní národní výbor v BoskovicíchBrno11/5/19511151951dopis2Děkuji za zaslanou fotografii a sděluje, že popisy tanců pošle ihned, jakmile je bude mít zpracované. Zapsali asi 30 tanců a mnoho variant, sama je překvapená, co vše se podařilo zachytit. Navrhuje uskutečnit natáčení páru z Protivanova v neděli 10. června. V případě, že termín vyhovuje, napíše p. Kolářovi, který zařídí všechny podrobnosti. Vzala by i magnetofon a nahrála by některé zpěváky a starou protivanovskou houslovou muziku.B2Jelínková30sběr písní, tance, Boskovicko, Horácko, Protivanov, filmování, nahrávání, magnetofonVyp. Volčík
Bimková MiladaJelínková ZdenkaHodonín31/01/19523111952dopis1Je potřeba, aby se domluvily na dokončení sbírky. Obdržela už od J. Seeháka klavírní doprovody a s připomínkami ohledně popisů tanců. Může jí poslat sbírku domů, kvůli přepracování? Hovořila už s V. Frolcem o rozboru písní a co je potřeba zařídit dalšího? Odesílatelku vyzval F. Bonuš, aby si připravila skupinu verbířů a dva páry k filmování do Zlína na 9., 10. a 11. 2. Může se zeptat Dobrovolného a J. Štiky, zdali se příští týden koná přednáška? Nemůže přijet na jejich poradu ohledně točivých tanců, má nácvik v Moravském Písku.B2Jelínková37sbírka, doprovod, filmování, točivý tanec, verbíř, verbuňk, Václav Frolec, František Bonuš, Zlín, Gottwaldov, Jan Seehák, Jaroslav Štika, František Dobrovolný, Moravský PísekVyp. Volčík
Jelínková ZdenkaPavlištík KarelBrno1/7/1952171952dopis2Týká se sběrů na Uherskohradišťsku, které budou uspořádány na podzim a v zimě t. r., o prázdninách provedou předvýzkum. 23. - 35. 7. by přijela do Uherského Hradiště a vše by prodiskutovala s celým jeho souborem a současně zapsala i tance, které již v okolí objevili. Psala už J. Čechovi, požádala ho jej o hudební zápisy těchto tanců. Prosí o seznam tanců a mapku Uherskohradišťska. Na oplátku by je naučila velickou sedláckou.B2Jelínková44sběr písní, tance, Uherskohradišťsko, soubor, Jaroslav ČechVyp. Volčík
Jelínková ZdenkaNárodní hudební vydavatelství OrbisBrno17/12/195217121952dopis2Týká se přepisu Dětských her a písní z Horňácka, který Z. Jelínková odevzdala nakladatelství pro tisk. Chce se domluvit na podrobnostech, hlavně co se týče úpravy celé sbírky. Posílá také úvod Jany Berdychové o hře vůbec, prosí o zařazení před nebo za předmluvu. Ke sbírce pošle ještě začátkem ledna i několik fotografií.B2Jelínková57sbírka, dětské hry, písně, dětský folklor, Orbis, úvod, tisk, fotografieVyp. Volčík
Jelínková ZdenkaSimon FrantišekBrno23/01/19622311962dopis1Potvrzují příjem 25 tanečních písní ze Žďárska a těší se na další zápisy. Rádi by s ním sepsali smlouvu o dílo, protože se jedná o nejjednodušší cestu k honorování zápisů. Uvádí údaje, které budou potřebovat pro smlouvu. Po jejím sepsání by ji zaslali k podpisu.B4Simon2sběr písní, Žďársko, Horácko, tanec, taneční píseň, smlouva, honorářVyp. Volčík
Jelínková ZdenkaStátní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, PrahaBrno8/2/1954821954dopis2Týká se korektury jeho sbírky tanců. Nenašla vážnějších závad, navrhuje však rozvést příliš stručné popisy některých tanců, včetně údajů k líšeňskému odzemku, a zařadit také dívčí taneční hry. Myslí, že by s tím souhlasil i F. Bonuš.B4Svoboda_František15sbírka, Líšeň, Brněnsko, korektura, příprava k tisku, tanec, dívčí hra, líšeňský odzemek, František BonušVyp. Volčík
Jelínková ZdenkaHospodářská správa ČSAVBrno16/01/19611611961Posudek o sbírkách písní a tanců z pozůstalosti Fr. Novotného.22přiložen rozpis ohodnocení materiálů Novotného poznámka tužkou: viz Šmoldasová - uloženo
Jestřabiková KateřinaHrabalová OlgaBoršice29/12/195729121957dopis2Blahopřání do nového roku. Děkuje za knížku a za peníze. Od Anežky odešel muž.B2Hrabalova1Vyp. Volčík
Jestřabiková KateřinaHrabalová OlgaBoršice26/03/19582631958dopis1Posílá boršickou nevěstu a ručník s boršickým vzorkem.B2Hrabalova2Vyp. Volčík
Anežka Hrdá, Miloš HrdýOlga HrabalováBrno28/04/19842841984dopis1Z pozice vedoucích souboru Lúčka posílají sbírečku písní o víně "Pime, chlapci, pime víno".B2Hrabalova9sbírka, soubor LúčkaVyp. Volčík
Jiroušek MiroslavStátní ústav pro lidovou píseňOlomouc8/7/1950871950dopis1Na základě domluvy s J. Vysloužilem a A. Gregorem se přihlašuje ke sběru písní lidové písně na Hané, prosí o zaslání příslušných směrnic a případně i zálohy na úhradu výloh. Hodlá vydat výběr hanáckých lidových písní (podobně jako vydal J. Kunc Slovácké písně), prosí proto o pokyny a připomínky.B2Jiroušek1sběr písní, Haná Jiří Vysloužil, Alois Gregor, Kunc Jan, Slovácké písně, Hanácké písně, záloha, instrukceVyp. Volčík
Jiroušek MiroslavStátní ústav pro lidovou píseňOlomouc21/08/19502181950dopis1Potvrzuje přijetí dopisu ze dne 18. 8. a 17. 8. Má asi 80 lidových písní z Litovelska, Bouzovska, z okolí Vilémova, Jesence atd. Obdržel je od ředitele J. Buriana z Litovle. Domnívá se, že jsou to písně z Čech, podle něj bude potřeba velké opatrnosti při výběru. Dále informuje o svém záměru vydat výběr hanáckých lidových písní v edici Krajského nakladatelství. V rámci odpovědi na dopis ze dne 17. 8. sděluje, že po jeho obdržení odjel do Slatinic, aby tam projednal podmínky sběru písní LP. Podává výčet možných spolupracovníků, kteří by mu ve sběru písní pomohli, a výčet lokalit, kde bude zapisovat do konce tohoto roku.B2Jiroušek4sběr písní, Haná, Litovelsko, Bouzovsko, Vilémov, Jasenec, Litovel, Slatinice, Slatinky, Lutín, Luběnice, Čechy pod Kosířem, Drahanovice, Ludéřov, Pěnčín, LoučanyPodtrženo "p. řed. v. v. J. Buriana" s poznámkou "Nejsou to písně z našeho majetku?"Vyp. Volčík
Černík JosefGregor AloisBrno7/1/1938711938dopis1Na základě domluvy s F. Všetečkovou může podat zprávu o její "zásobě" písní teprve po 20. lednu. F. Všetečková si zatím pořizuje seznam svých písní.Františka Všetečková, sbírkaVyp. Volčík
Černík JosefGregor AloisBrno31/01/19383111938dopis1Záležitost ohledně písní F. Všetečkové již vyřídil 22. ledna, prosí proto o sdělení, co má učinit s elaborátem? Podá o tom referát na příští schůzi. Má také zpěvníček – opis F. Všetečkové, který jí bude muset vrátit.Vyp. Volčík
Minářová JosefaFrolka AntošJihlava26/11/195026111950dopis2Odesílatelka má napsány popěvky, teprve sem tam něco píše. Také má 2 sloky písně "Na Vánoci dlouhé noci", dál ji neumí. Z jara navštíví svou nejstarší sestru, jistě se ji na něco zeptá. Vzpomíná, že za jejího dětství se hodně zpívalo na poli, i její matka ráda zpívala, zpívalo se všude. Sděluje, že je nyní na Vysočině nezdravé počasí, moc lidí je nemocných, nejspíše se jedná o chřipku. Od paní učitelky Jelínkové dosud žádné psaní nedošlo, jak jí říkali.B2Frolka3sběr písní, Jihlavsko, Vysočina, popěvky, texty písníV horním okraji dopisu poznámka tužkou: "Dopis MuDr. A. Frolkovi; Uložit v ÚEF! D. Holý 26. 2. 95"Vyp. Volčík
Jochymek Jaroslav[Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV]Olomouc14/05/19601451960dopis1Sděluje, že dokončil 14 krátkých humorných povídek. Získal staré veršované dopisy. Uvádí, jak stylizoval svou práci. O tom, jakým způsobem a jakými prostředky získávání další materiál, zpraví adresáta ústně. Oznamuje, co bude jeho sbírka obsahovat. B2Jochymekkorespondence, povídka, sbírka, tanec, Brno, Buchlovice, SlováckoK dopisu přiložena obálkaVyp. Volčík
Jochymek Jaroslav[Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV]OlomoucAug-6181961dopis s přílohou1+1Dne 9. 8. 1961 by navštívil adresáta. Pokud to v tento den není možné, nechť napíše, který den by mu vyhovoval.B2Jochymekschůze, Brno, Buchlovice, SlováckoK dopisu připojen přepis staré korespondence z r. 1907.Vyp. Volčík
Jurčík VěkoslavJanáček LeošKostelec u Holešova30/06/19073061907korespondenční lístek2Co se týče žaltáře, ten není jeho vlastnictvím. Majitel jej prodal za 42 K právě zřízenému krajinskému muzeu v Kroměříži, v poslední chvíli však odesílatel zadržel jeho přepravu na určené místo. Majiteli nezáleží na tom, kam se kniha dostane. Pokud by ji Janáček upotřebil, zakoupí knihu jako archeologický objekt a s kroměřížským muzeem záležitost urovná.B2Jurčík1kniha, žaltář, muzeum, odkoupení, KroměřížVyp. Volčík
Jurčík VěkoslavJanáček LeošKostelec u Holešova29/10/190929101909dopis1Před několika lety poslal adresátovi dopis, kde mu oznámil, že má po ruce hojně textů národních písní, z nichž snad mnohé nejsou zaznamenány. Dostal se tento dopis do adresátových rukou? Prosí také o sdělení, ráčí-li ještě sbírat národopisný materiál.B2Jurčík2sběr písní, text, Haná"odp"Vyp. Volčík
Jurčík VěkoslavJanáček LeošKostelec u Holešovacca19101910dopis1zasílá příspěvek k chystanému vydání lidových písní, něco přes sto textů. Prosí o zaslání návodu ke sbírání a údaj o výši honoráře. Disponuje ještě asi tisícem dalších textů, které v krátkosti odešle. Budou k moravským písním pojaty i písně slovenské? Má i něco ze slovenské strany.B2Jurčík3sběr písní, text, Haná, SlovenskoVyp. Volčík
Jurčík VěkoslavJanáček LeošPrahacca19101910dopis3Zaslal před týdnem adresátovi svazek textů slováckých lidových písní. Prosil jej, aby v případě, že si je chce ponechat, zaslal část honoráře, jinak aby texty poslal obratem zpět. Opakuje proto svou žádost. Peněžní podporu považuje za svůj honorář, protože obnos zdaleka nehradí výlohy ani námahu sběratele. Vše, co doposud Janáčkovi zaslal, považuje za svůj majetek, žádá tedy, aby ke každé jeho písni uvedená ve sbírce bylo připojeno jeho jméno. Svůj požadavek považuje za oprávněný vzhledem k nepříjemnostem a trampotám spojeným se sbíráním. V opačném případě vrátí vyplacený obnos a bude žádat o vrácení svých zásilek.B2Jurčík4sběr písní, text, Slovácko, honorář, sbírkaVyp. Volčík
Jurčík VěkoslavJanáček LeošPraha29/04/19102941910korespondenční lístek2Potvrzuje přijetí předchozího dopisu, souhlasí s jeho obsahem a posečká. Doufá, že spolupracovníci obdrží po jednom edičním exempláři. Minulý týden byl v okolí Trenčína, zaznamenal tam několik pěkných písní, které opíše a odešle. Není hudebníkem, nemůže tedy zapisovat melodii.B2Jurčík5sběr písní, text, melodie, Trenčín, Slovensko, exemplářVyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošKřoví17/01/19071711907dopis1Reaguje na Janáčkem rozeslanou výzvu, aby byly sbírány všechny lidové písně a říkadla. Jurečka zasílá na ukázku některé písně, prosí, aby mu obratem odpověděl, jestli se mu budou hodit. O prázdninách by pak sbíral písně v jejich obci i v okolí. Doufá však, že bude poctěn nějakou menší odměnou za sbírání. Má Janáček zájem také o pověsti, zvyky při křtech, při svatbě, nákres obce atd.? Sděluje, že zde hraje od r. 1899 kapela na plechové nástroje. Místní kostel je více 100 let starý. Nabízí rovněž výpis zajímavostí z farní pamětní knihy. Prosí o zaslání menší zálohy pro sběr písní.A5361A536/1sběr písní, říkadla, Horácko, honorář, pověst, zvyk, křest, svatba, dechová hudba, kostel, farní kniha, zálohaVyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošKřoví23/01/19072311907dopis2Zasílá 29 písní, které se zde zpívají, které slyšel při zábavě atd. Bude nyní stále sbírat po celý rok. Prosí adresáta o zálohu, protože už měl některé výdaje při sběrech písní. Budou se u nich konat asi 3 svatby, takže zase zašle několik písní.B2Jurečka1sběr písní, Horácko, svatba, záloha, zábavaVyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošKřoví7-Jan1907dopis2Zasílá adresátovi nápěvy k písním, které Janáček ráčil přijmout, zároveň zasílá ještě 14 písní, které zde slyšet zpívat (některé na svatbě). Přeje si fotografii obce Křoví a zdejší kapely? Později zašle více písní a také zvyky při ostatcích. Připojuje informace o místních zpěvácích, muzikantech (složení kapely) a také o starých budovách či místních názvech.B2Jurečka2sběr písní, Křoví, Horácko, svatba, fotografie, zvykosloví, ostatky, zpěvák, muzikant, interpret, kapela , nástroj, složení, budova, místní názevNa druhé straně dopisu informace o místních zpěvácích, muzikantech atd. Vyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošKřoví7-Jan1907dopis1Zasílá ještě asi 20 písní, ať si odesílatel vybere, která se mu budou hodit. Prosí zároveň o zálohu za zaslané písně (pro potřebu vyplacení zpěváků) a taky o sdělení, kolik písní bylo dobrých.B2Jurečka3Vyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošKřoví7-Jan3111907dopis1Srdečně děkuje za zaslanou zálohu. Zasílá písně, které si Janáček přál, mimoto přidává ještě první sloky 13 nových písní.A53610A536/10sběr písní, Horácko, zálohaVyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošKřoví8/2/1907821907dopis1Bude se řídit Janáčkovými pokyny a podle nich zapisovat písně, stojí ho to však peníze a není sám, kdo zde písně sbírá (jsou dohromady 3 sběratelé) – těmto lidem bude muset zaplatit hned nebo předem, stejně tak bude muset obdarovat i zpěváky. Prosí jej proto o zaslání zálohy alespoň 10 korun.B2Jurečka4sběr písní, záloha, Horáckok dopisu dochována obálka s poznámkou: "odp 8/2 1907 odmítnuto zálohu"Vyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošKřoví18/02/19071821907dopis3Posílá adresátovi přes 90 písní. Prosí však, aby mu poslal ještě alespoň 4 koruny 30 haléřů jako zálohu na nejnutnější výdaje, které činní asi 8 korun a 30 haléřů. Zasílá také písně kostelní z roku 1849.A536A536/14sběr písní, záloha, HoráckoVyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošKřoví11/3/19071131907pohlednice1Oznamuje, že zde byla F. Kyselková. Byl s ní také 2 dny v Křižínkově a v Katově. Prosí, aby vše spočítal a jemu v brzké době zaslal.B2Jurečka5Františka Kyselková, sběr písní, Horácko, Křižínkov, Katov, honorářVyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošKřoví21/03/19072131907dopis3Před svátky odjíždí pryč, prosí proto o zaslání 4 korun a 35 haléřů, o které žádal ještě před příjezdem F. Kyselkové. Tyto peníze vydal z vlastní kapsyB2Jurečka6Františka Kyselková, sběr písní, Horáckok dopisu dochována obálka s poznámkou: "7 k dělal účet jeho u pí Kyselkové"Vyp. Volčík
Jurečka JanJanáček LeošVelká Bíteš9/4/1907941907pohlednice1Doposud nedostal odpověď, doufá, že ji co nejdříve obdrží.B2Jurečka7sběr písní, zálohaVyp. Volčík
Jurkovič DušanJanáček Leošcca 19051905dopis1Sděluje, že nákladem A. Schrolla ve Vídni začal vydávat dílo "Práce lidu našeho" s českým, německým a francouzským textem. Přikládá na ukázka list tohoto díla a posudky cizích odborných listů. V Čechách má zatím celkem 22 odběratelů, potřebuje 120, aby mohl pokračovat ve vydávání. Žádá proto Janáčka, aby také přistoupil k odebírání. Dále uvádí rozsah tohoto díla.B2Jurkovič1Anton Schroll, Práce lidu našeho, posudek, odběratel, rozsah, sešit"přihlášen prac. Výbor"Vyp. Volčík
Jurkovič DušanJanáček LeošBrno29/03/19072931907pohlednice1Po 1. [dubnu?] by snad jel na Detvu. Prosí o sdělení adresy Pacovského [Emil Pacovský], chce se s ním domluvit, zdali tam zůstane na delší dobu.B2Jurkovič2Detva, Emil Pacovský, adresaVyp. Volčík
Jurkovič DušanJanáček LeošBrno5/6/1908561908korespondenční lístek1Má za to, že bude ve středu doma a pak přijde v 10 hod. V případě, že by musel odjet do Prahy, dá o tom vědět zprávou.B2Jurkovič3schůzeVyp. Volčík
Jurkovič DušanJanáček LeošBrno3/5/1910351910dopis1Lituje, že se nemůže dostavit na schůzi – ve středu a ve čtvrtek je zaměstnán v zámku v Novém Městě nad Metují.B2Jurkovič4schůze, zámek, Nové město nad MetujíVyp. Volčík
Jurkovič DušanJanáček Leošcca19121912navštívenka1Zasílá rukopis staré sbírky.B2Jurkovič5rukopis, sbírkaVyp. Volčík
Jurkovič DušanJanáček LeošBratislava28/02/19282821928pohlednice1Prosí o zaslání 3 knížek rukopisných písní, které nechal u Janáčka. Naposledy o nich psal P. Váša.B2Jurkovič6rukopis, sbírkaVyp. Volčík
Kabinet pro etnografii a folkloristiku při ČSAVStátní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha8/2/1954821954Poznámky ke korektuře sbírky tanců F. Svobody. Bude možné do sbírky ještě dodatečně zařadit dívčí taneční hry a některé údaje k líšeňskému odzemku?
Káčer TheodorJanáček LeošKuželov27/06/19072761907dopis2Zasílá příspěvek k zamýšlené sbírce písní z Rakouska.B2Káčer1sběr písní, Horňácko, Pracovní výborNa druhé straně dopisu připojena poznámka V. Helferta: "K dopisu uloženy písně na 3 str. fol., a to notované: ’Když sem išél’, ’Vandrovali tesari’ a další nenotované. Všechny uloženy do II. Skupiny sbírky. 30. 3. 1930. Helf."Vyp. Volčík
Kánia AdolfJanáček LeošBrno21/01/19072111907korespondenční lístek2Žádá o laskavé sdělení, které jím zaslané písně by mohly být použity k adresátovu účelu. Uvádí seznam s 10 písňovými incipity.B2Kania1Pracovní výbor, sběr písní"odp 22/1 1907"Vyp. Volčík
Kánia AdolfJanáček LeošBrno7/2/1907721907korespondenční lístek2Prosí o přichystání všech "neupotřebitelných" příspěvků, přišel by si pro ně 9. t. m. v 6. hodině večer.B2Kania2Pracovní výbor, sběr písní"7/II"Vyp. Volčík
Kánia AdolfJanáček LeošBrno8/2/1907821907dopis3Dnes mu došla nová zásilka písní, vyjímá z nich pouze 1. verš. V případě potřeby by byl ochoten napsat celou píseň.B2Kania3Pracovní výbor, sběr písní, textnečitelná poznámka V. HelfertaVyp. Volčík
Kašpar JosefJanáček LeošValašská Polanka23/09/19102391910dopis4Prosí o zapůjčení 1000 korun. Tuto částku musí vyrovnat do 26. 9. a 1. 10., jinak mu hrozí hanba a posměch, na stáří pak žebrácká hůl.A1334finance, půjčka, báseň, Valašskona přední straně tužkou psaného dopisu se nachází Kašparova báseňVyp. Volčík
Kašpar JosefJanáček LeošValašská Polanka4/3/1911431911dopis3Zasílá několik písní a básní z vlastní tvorby. Popisuje svou neutěšenou finanční situaci, musel prodat seno i dobytek, aby se vypořádal s věřiteli. Prosí Janáčka, zdali by mu mohl nějak pomoct. Mohl by i z básní něco těžit?A1334vlastní tvorba, Valašsko, alkoholismus, lichvaK dopisu zachována i obálkaVyp. Volčík
Kašpar JosefJanáček LeošValašská Polanka11/3/19111131911dopis1Dne 4. t. m. zaslal na jeho adresu několik svých písní a doporučený dopis, ale nedostal doposud žádnou odpověď. Ve věci své tíživé finanční situace sděluje, že se těžko vyhne půjčce u lichváře.A1334vlastní tvorba, finance, lichva, Valašskona obálce poznámka "odp 14/3 1911"Vyp. Volčík
Kašpar JosefJanáček LeošValašská Polanka16/03/19111631911zálepka2Reaguje na dopis z 14. 3. t. r. Pokud rýmovačky nemají pro adresáta žádnou cenu, žádá, aby je obratem zaslal zpět.B2Kašpar_Josef1vlastní tvorba, ValašskoVyp. Volčík
Kašpar JosefJanáček LeošPolanka16/03/19111631911Když nemají rýmovačky pro něj ceny, ať je obratem pošle zpět, on je dále upotřebí.
Vysloužil JiříKašpar ZdeněkBrno1/3/1950131950dopis1SÚ PLP hodlá v budoucnosti vydat monografii lidové písně vsackého okresu. K tomuto účelu poslouží sbírky ústavu a materiál získaný sběr písní místních národopisných pracovníků a sběratelů. Byl by adresát ochoten navázat spolupráci s ústavem? Ve dnech 10. a 20. uspořádají sběr písní lidové písně na vsackém okresu, nebylo by účelné, kdyby sbírali v oblastech, kde již pracoval nebo kde má sběr písní rozpracovaný. Mohl by poradit, ve kterých lokalitách již sbíral a jakým způsobem? Má zájem o to, aby jeho materiál byl zveřejněn v monografii.B2Kašpar_Zdeněk1sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráceVyp. Volčík
Kašpar ZdeněkStátní ústav pro lidovou píseňVsetín2/3/1950231950dopis2Odpovídá na dopis z 1. 3. t. r. Sděluje, ve kterých lokalitách doposud sbíral (Velké Karlovice – Podťaté). Nemá nic proti spolupráci, bude mít však cenu jedině tehdy, bude-li monografie pokud možná úplná a bude obsahovat "maximum žijících písní dosud nezapsaných nebo výběr z tohoto maxima" . Doporučuje provést sběr písní v dědinách, kde se doposud sbíralo nejméně (uvádí seznam vesnic). Poznamenává, že dokonalý sběr písní může provést jen domácí člověk sžitý s lidem, který žije roky v jedné dědině. Je ochoten dát svůj příspěvek k dispozici, ale nebude to tak rychle. Připojuje další výhrady ke sběratelské akci.B2Kašpar_Zdeněk2sběr písní, sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Vsacko, Velké Karlovice, Podťaté, Halenkov, Hošťálková, Kateřinice, Liptál, Jasénka, Rokytnice, Semetín, Jasenice, Valašsko, spolupráceVyp. Volčík
Vysloužil JiříKašpar ZdeněkBrno7/3/1950731950dopis1Sdělují, že dopis Z. Kašpara je velmi potěší. O jím zmíněných výhradách ví. Budou se těšit, až jej poznají osobně. Vše další osvětlí a dohodnou.B2Kašpar_Zdeněk3sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráceVyp. Volčík
Okresní rada osvětová na VsetíněStátní ústav pro lidovou píseňVsetín27/03/19502731950dopis1Upozorňují, že nebyl respektován požadavek Z. Kašpara (z výzkumu měly být vyjmuty lokality okolí Vsetína a Velkých Karlovic). Žádají proto, aby byla v tomto směru učiněna náhrada a lokality byly z výzkumu vyňaty.B2Kašpar_Zdeněk4sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Velké Karlovice, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráce"13/3 50 ve Vsetíně – Jasenka: návštěva Jurášek + Stolařík, dal adresy zpěváků ve Vel. Karlovicích"Vyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňOkresní rada osvětová na VsetíněBrno27/05/19502751950dopis2Popisují průběh vznikající spolupráce mezi ústavem a Z. Kašparem (J. Jurášek a I. Stolařík jej navštívili 13. 3. v jeho působišti a obdrželi od něj adresy některých zpěváků ve Velkých Karlovicích, poté tam prováděli průzkum). Domnívali se, že bylo se Z. Kašparem dosaženo žádoucí dohody. Z dopisu Okresní rady osvětové však vyplývá, že došlo k nedorozumění. Prosí proto inspektorku z OROnV, aby ještě jednou se Z. Kašparem o celé záležitosti pohovořila.B2Kašpar_Zdeněk5sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Vsetínsko, Vsacko, Velké Karlovice, Valašsko, spolupráceVyp. Volčík
Vysloužil JiříKašpar ZdeněkBrno19/06/19501961950dopis1SÚ PLP využívá příležitosti za účelem navázání opravdu upřímné spolupráce jej zvou k pracovní poradě, která se bude konat 22. t. m. v 10 hod. dopoledne na Grohově ul. Č. 7. Chtějí jej ujistit, že v zájmu věci a plynulého výzkumu chtějí spolupracovat se všemi sběrateli a podporovat jejich činnost. Doufají, že se vyjasní všechna nedorozumění.B2Kašpar_Zdeněk6sběr písní, monografie, výzkum, schůze, Vsetín, Velké Karlovice, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráceVyp. Volčík
Gregor AloisKašpar ZdeněkBrno11/10/195011101950dopis1SÚ PLP jej na základě úmluvy s A. Gregorem žádá, aby se co nejdříve závazně přihlásil k tomu, že bude sbírat písně v osadách na vsetínském okrese, které si sám vybral. Jeho zprávy nutně potřebují pro plánování. Dokdy by jim mohl zaslat nasbírané písně? Podrobnosti o honoráři aj. pošlou do 14 dnů.B2Kašpar_Zdeněk7sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráce, honorářVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňKašpar ZdeněkBrno6/11/19506111950dopis1V příloze zasílá text prohlášení o sbírání písní na Vsetínsku. Prosí o co nejdřívější doplnění a odeslání, musí totiž plánování sběru písní LP oznámit včas MŠVU.B2Kašpar_Zdeněk8sběr písní, monografie, výzkum, schůze, Vsetín, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráce, prohlášeníSoučástí dopisu prohlášení o chystaném sbírání LP ve vsetínském okrese a Z. Kašparem vyplněná verze tohoto prohlášení, kterou odeslal 7. 11. 1950.Vyp. Volčík
Kašpar ZdeněkStátní ústav pro lidovou píseňVsetín9/3/1951931951dopis1Oznamuje, že vzhledem k důležitým úkolům, které musí jako ředitel místní školy plnit, nemůže dodat sbírku vsackých písní v termínu do 31. 3. t. r. Materiál může zpracovat a plně se věnovat sběrům až o prázdninách, kdy může předat správu školy kolegyni.B2Kašpar_Zdeněk9sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráceVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňKašpar ZdeněkBrno26/09/19512691951dopis1Upozorňují, že se blíží doba, kdy musí Ústav podat MŠVU zprávu o vykonaném sběru písní za III. Čtvrtletí roku 1951. Žádají jej proto o brzkou zprávu, jak pokročilo jeho sbírání. Bylo by potřebné, aby podal alespoň část písní.B2Kašpar_Zdeněk10sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráceVyp. Volčík
Kašpar ZdeněkStátní ústav pro lidovou píseňVsetín23/10/195123101951dopis1Vysvětluje příčiny nedodržení svého slibu, že pošle nasbírané písně a že bude nadále sbírat na Vsacku. Teprve teď byl dvě neděle "na pěsničky". Je těžké rozhodnout dilema: Sbírat u těch posledních "valašských Mohykánů"? Nebo třídit a připravovat materiál? Zajistil si opisování materiálů, ale bylo tam mnoho chyb. Bude se snažit do konce listopadu poslat alespoň 50 písní.B2Kašpar_Zdeněk11sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráceVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňKašpar ZdeněkBrno25/10/195125101951dopis2Vysvětlují, že potvrzení o sbírání, kterým by se mohl vykázat školským úřadům, mu nebylo zasláno, neboť při setkání se Z. Jelínkovou na strážnických slavnostech prohlásil, že toto potvrzení není třeba, jelikož z rodinných důvodů nebude moct sbírat písně o prázdninách.B2Kašpar_Zdeněk12sběr písní, monografie, výzkum, Vsetín, Vsetínsko, Vsacko, Valašsko, spolupráceVyp. Volčík
Keral AloisPředsednictvo Pracovního výboru pro Moravu a SlezskoLiboš1/20/19072011907dopis1Zasílá malou sbírku písní, které slyšel zpívat od starých neurčených zpěváků, nejsou ani se staročeském zpěvníku. Zároveň žádá, jestli by mu výbor mohl poskytnout nějakou podporu, aby mohl podarovat zpěváky.B2Keral1Pracovní výbor, sběr písní, zpěvník, HanáVyp. Volčík
Keral AloisJanáček LeošLiboš1/25/19072511907korespondenční lístek2Táže se, jakým způsobem zaslané písně nemají cenu.B2Keral2Pracovní výbor, sběr písní, HanáVyp. Volčík
Klima JosefVetterl Karel3/8/1960381960Posílá fotokopii ukolébavky z tabulátoru z kláštera Seitenstetten.H 27
Koblížek AntonínVetterl KarelDambořice9/4/1963941963dopis4Odpovídá na adresátův dopis, v němž se tázal na osobu Jiřího Gála. Uvádí informace o složení místní muziky a jiné údaje o instrumentální hudbě (příležitostech, při kterých hrála apod.)B2Koblížeksložení, dechová hudba, smyčcová hudba, instrumentální hudba, Kyjovsko-Ždánicko.Vyp. Volčík
Koblížek AntonínVetterl KarelPopiceDec-651965dopis2Upřímně zdraví a sděluje, že obdržel od M. Bimkové z Hodonína dopis s přáním, aby napsal také adresátovi, potěší ho to. Myšlenky má stále upřené na důchod, se kterým není spokojen. Nemůže se dostavit do Břeclavi na soud, tak tam posílá svou dceru. Informuje o svém zdraví, byl 2 a půl měsíce v nemocnici.B2Koblížek1Vánoce, Milada Bimková, soudní spor, "Vzpomínky Ant. Koblížka, které byly součástí dopisů, jsou uloženy pod sign. Z 41"Vyp. Volčík
Koblížek AntonínVetterl KarelPopice28/02/19662821966dopis3Pozdravuje a sděluje, že adresátovi zaslal dopis o tom, co a jak se odehrávalo, předešle o Vánocích. Přiměla jej k tomu M. Bimková. Vlach mu odepsal, ale od něj dosud nemá odpověď. Posílá mu vše "ze zemědělské paměti". Má se dostavit 3. 3. k soudu, ale nemůže jít, posílá dceru. Stěžuje si na poměry v Dambořicích. Uvádí dále, že byl nemocen.B2Koblížek2Vánoce, Milada Bimková, soudní spor, Dambořice, Podluží"Vzpomínky Ant. Koblížka, které byly součástí dopisů, jsou uloženy pod sign. Z 41"Vyp. Volčík
Koblížek AntonínVetterl KarelPopice26/01/19682611968dopis4Srdečný pozdrav K. Vetterlovi. Informuje o průběhu soudního procesu, o založení ROH pod názvem Vrbasův kraj. Poslali mu i svůj časopis. Vzpomíná na mlýn Hrachovec u Dražůvek a na příhody v kapele z Archlebova (cesta na zámek). Stěžuje si na svůj zdravotní stav (má jen jedno oko). Sděluje své pocity za soudu a názory na něj.B2Koblížek3dechová hudba, ROH, Vrbasův kraj, mlýn, Dražůvky, Archlebov, soudní spor, Podluží"Vzpomínky Ant. Koblížka, které byly součástí dopisů, jsou uloženy pod sign. Z 41"Vyp. Volčík
Koblížek AntonínVetterl KarelPopice28/02/19662821966V dopise zaslal "Co a jak se odehrávalo předešle o vánocích". Teď posílá "Z mají paměti, jak technika zemědělství jde kupředu…" - 7 listů. Píše o svých problémech s důchodem.Koblížek
Koblížek AntonínVetterl KarelPopice26/01/19682611968Týká se soudu A. Koblížka ve věci důchodu, která ještě není úplně vyřešena. Uvádí stručné podobenství o Jobovi.Koblížek
Koblížek AntonínVetterl KarelnedatovánoMá problémy s důchodem. Má jít do Břeclavi k soudu. Vzpomíná, jak bavil lidi. Přeloženo 8 listů "Z mých pamětí, jak byl lid náboženský a věřil na strašidla a čarodějnictví" a "Vánoce".Koblížek
Kobylka JaroslavStátní ústav pro lidovou píseňDobrá Voda u Česká BudějovicJul-501950dopis3Byl upozorněn J. Horákem o chystaném výzkumu na Kopanicích. Protože adresát zná dobře tento kraj, navrhl mu, aby navázal spolupráci se SÚ PLP a o prázdninách na Kopanicích vykonal průzkum hudebnosti tamějšího lidu. Připojuje údaje o své dosavadní vědecké činnosti (disertační práce - monografie o Žítkové). Táže se na možnost obdržet sběratelské stipendium. Bude si hradit jízdné, stipendium by se týkalo nákladů za ubytování a stravování.B2Kobylka1Moravské Kopanice, Jiří Horák, výzkum, sběr písní, disertační práce, stipendium, Žítková, monografieRazítko SÚ PLP s datem 10. 8. 1950Vyp. Volčík
Kobzík JosefKyselková FrantiškaBřeclav12/7/19211271921dopis3Odpovídá na dopis tázající se na seznam odzemků. Neví, co tím ředitel míní – odzemek má jednu melodii a v lokalitě se tančí zřídka. Uvádí, které písně mohl ředitel myslet (čardáše, verbuňky, písně "do skoku"). Soudí tak podle toho, že byl přítomen na slavnosti Matice v Břeclavě, kde se písně "do skoku" zpívaly a hrály. Připojuje seznam (incipity) některých těchto písní, až si vzpomene na další, také je pošle. Co vrtěné, kterých si nikdo nevšímá? Považuje za škodu, že se nikdo z odborníků o podobné věci nezajímá. V Tvrdonicích a v Lanžhotu by se ještě ledacos dalo vytěžit.B2Kobzik1Podluží, Tvrdonice, Lanžhot, tanec, odzemek, čardáš, verbuňk, vrtěná, "do skoku", seznam, Matice Moravská, slavnostVyp. Volčík
Kolaja Maxmilián[ÚEF AVČR]Brno9/5/1960951960dopis4Zasílá poznámky a informace ke sbírce písní Františky Kyselkové v kyjovském a ždánickém okrese. Sděluje, proč k vydání sbírky nedošlo. Uvádí příklady písní zapsaných F. Kyselkovou. Ke zprávě připojuje další dopisy z let 1935 - 1936. Omlouvá se, že nemůže kvůli nemoci udělat více.B2Kolaja1Slovácko, Kyjovsko, Ždánicko, Františka Kyselková, Emanuel Havelka, nářečíKe dopisu připojena korespondence z let 1935 a 1936, která souvisí s přípravou sborníku o Kyjovsku a Ždánicku.Vyp. Volčík
Budík ArnoštLunga JaroslavBrno15/03/19351531935dopis3Děkuje za dopis ze dne 6. 3. i s přílohou Kyjovských písní. Sděluje své připomínky ke článku, myslí si, že by se mu měla věnovat mnohem větší péče a měli by do toho "zapřáhnout" odborníka, který by zpracoval materiál ze Sušila, Bartoše atd. U písní poznamenává, že by se mělo dbát na vědečtější přístup (s důrazem na přesnou pasportizaci). Poukazuje také na potřebu všímat si zbytků starých lidových hudeb (zmínky o cimbálu, který byl donedávna na Kyjovsku), vyslechnout i staré muzikanty a zapsat jejich paměti. Mělo by se také přihlížet k pracím, kterou už jsou, považuje za hrubou chybu zařazovat Koryčany k Hané. V případě 6 písní uvedených v článku míní, že písně nepřináší žádný náhled. Vzpomíná na svou účast na podobné akci v kolektivu Studijní sdružení Velká, kde spolupracoval s F. Pujmanem, A. Hábou, zná se i s Plickou a ví od něj, jak si při této práci počínat. Uvádí další pokyny a připomínky k přípravě sborníku.B2Kolaja1ASlovácko, Kyjovsko, Ždánicko, sborník, článek, studie, stať, Sušilova sbírka, Bartošova sbírka, pasportizace, cimbál, Koryčany, Haná, Studijní sdružení Velká, Ferdinand Pujman, Alois Hába, Karel Plicka, Maxmilián Kolaja, František NedvědickýVyp. Volčík
Kolaja MaxmiliánLunga JaroslavBrno31/03/19353131935dopis4Vyjadřuje nespokojenost nad materiálem, který byl zaslán adresátovi pro vydání sborníku (chybí materiál ze Ždánicka). Upozorňuje, že musí být pořízen výběr materiálu ze všech obcí nebo alespoň z určitých oblastí. Kolik místa chtějí této kapitole věnovat? Ve věci poznámek k textu Františka Horáka neví, co by k tomu dodal, i přes určitou znalost písní se nepovažuje za odborníka. Reaguje na žádost adresáta, aby poslal písně, které zná od mamičky. Posílá 3 z nich. Chtěl by se jednou sejít s J. Kuncem nebo s J. Černíkem, písně jim zazpívat, aby je oni zapsali. Letos na podzim a v zimě byla ve Vlkoši a v Ježově sbírat písně F. Kyselková. Musí tedy pracovat i sní. Má ještě asi 40 zaznamenaných písní od mamičky. Chce se po návratu z Jugoslávie stavit do Brna, sejít se s F. Kyselkovou, vše zaznamenat a pak nechat zkontrolovat třeba J. Černíkem, potom teprve písně vydat. Táže se na záležitosti ohledně úprav textu (Psát foneticky, nebo spisovně?). Byl u něj Jandásek, aby mu pro Sokol upravil texty národních písní. Horákův text si dovolil sem tam opravit. Přikládá 3 listy Horákova textu a 3 papíry s písněmi.B2Kolaja1Bsborník, rukopisný materiál, Vracov, Milotice, Vacenovice, Vlkoš, Skoronice, Kelčany, Ježov, Skalka, Labuty, text, korektura, úprava, Františka Kyselková, František Horák, Jan Kunc, Josef Černík, Jan Jandásek, Sokol, JugoslávieVyp. Volčík
Kolaja Maxmiliánneznámý adresátBrno13/05/19361351936dopis3Vyzvedl u F. Kyselkové dopis, který jí poslal E. Havelka. Napsal F. Horákovi, že se adresát ujme práce, bude-li větší rozsah a dají-li mu trochu času. Stavil by se dnes (13. 5.) po půl šesté.B2Kolaja1D-Esborník, schůze, Františka Kyselková, Emanuel Havelka, František HorákTužkou psaná zpráva. Na druhé straně dopis E. Havelky adresovaný F. Kyselkové ohledně jejího příslibu ujmout se práce na "Národních písní na Kyjovsku-Ždánsku"Vyp. Volčík
Kolaja VladimírJelínková ZdenkaBrno3/4/1951341951dopis1Zasílají zápis ze schůze programové komise Strážnice 1951 ze dne 31. 3. 1951.B2Jelínková24schůze, příprava, komise, festival, Strážnicesoučástí dopisu příloha se zápisem schůze konané 31. 3. 1951Vyp. Volčík
Kolaja VladimírJelínková ZdenkaBrno23/05/19512351951dopis1Pozvánka na schůzi programové komise v pátek 25. května t. r. v 16:00 ve Strážnici. Výborová schůze se koná v sobotu 26. května.B2Jelínková32schůze, příprava, komise, festival, StrážniceVyp. Volčík
Kolář JosefStátní ústav pro lidovou píseňProtivanov18/01/19511811951dopis1Navazuje na dopis o spolupráci ve sběru písní lidových písní na Boskovicku. Je ochoten spolupracovat na této akci. Bude se snažit získat adresy těch, na které by se měli obrátit, event. může neznámé písně zapsat a opatřit původním nápěvem. Mají zájem také o svatební říkání? Říkání se vztahují k určitému chodu jídel při svatební hostině.B2Kolář1sběr písní, Boskovicko, spolupráce, adresa, svatební hostina, říkáníVyp. Volčík
Kolář JosefStátní ústav pro lidovou píseňProtivanov28/01/19512811951dopis1Nemůže v tak krátké době zaopatřit adresy zpěváků v obcích. Považuje za užitečné kontaktovat jednotlivé místní národní výbory, které by mohly dát alespoň předběžné informace. Uvádí seznam lidí v jednotlivých obcích, na které by se mohli obrátit.B2Kolář3sběr písní, Boskovicko, spolupráce, adresa, Buková, Josef Slepánek, Lipová, Josef Klíč, Benešov, Pavlov, Žďárná, Josef Dvořáček, Repechy, Marie Marková, svatební písně, prostějovský okresVyp. Volčík
Kolařík ZdeněkStátní ústav pro lidovou píseňUherský Brod25/09/19522591952dopis1Sděluje, že když se naposledy na začátku září stavil na Ústavu, zapomněl se zeptat na adresu zpěváka (či zpěvačky) v Bojkovicích. Prosí proto o tuto adresu. Také se chce dozvědět, kdy se bude konat první krúžek. V úterý byli v Bystřici [pod Lopeníkem?] a sepsali další písně, jednu i s moravskou modulací. Zjistili tam také údaje o smyčcové kapele. Považuje za chybu, že nevyužili špatného počasí v první polovině září, nyní se ve všední dny kvůli zemědělským pracím sbírat nedá. Chystají výzkumnou výpravu do Prakšic.B2Kolařík1zpěvák, zpěvačka, Moravské Kopanice, Bojkovice, Bystřice pod Lopeníkem, moravská modulace, smyčcová hudba, smyčcová kapela, sběr písní, výzkum, PrakšiceVyp. Volčík
Komise pro organizaci vědeckých společností ČSAVÚEF ČSAVPraha17/06/19651761965Žádají, aby sledovali osud sbírek Joži Vochaly a v případě potřeby učinili vhodná opatření k jejich zabezpečení. V příloze přikládají opis dopisu, jenž byl J. Vochalovi zaslántužkou: komise - Vochala
Komise pro organizaci vědeckých společností ČSAVVochala JosefPraha16/06/19651661965Uznání za dlouholetou práci, kterou věnoval lašskému sběratelskému úsilí. ČSAV nemá zatím možnost všechny shromážděné materiály vědecky zpracovat a výsledky zveřejnit.tužkou: komise - Vochala
Komise pro organizaci vědeckých společností ČSAVÚEF ČSAVPraha3/7/1965371965Doplňkem k dopisu ze dne 17.6. t. r. sdělují, že obdrželi zprávu o úmrtí Joži Vochaly. Pokládají za aktuální sledovat osud materiálů, které zemřelý sběratel nashromáždiltužkou: komise - Vochala
Košelka JiříJanáček LeošPopov8/7/1912871912dopis16Zasílá seznam písní, tak jak si adresát žádal. Omlouvá se za nedostatek duševních sil, je již 61 let starý, ale stále se věnuje hudbě a zpěvu. Od 12 let až dodnes hraje na tanečních zábavách. V případě, že by k němu adresát chtěl přijet, ať dá 6 dní předem vědět.B2Košelka1Luhačovské Zálesí, seznam, tanecSoučástí dopisu seznam incipitů lidových písní z repertoáru odesílatele.Vyp. Volčík
Kotek IgnácJanáček LeošFrýdlant22/07/19062271906korespondenční lístek2Těší se na jeho návštěvu, od středy do neděle je mu k dispozici.B2Janáček4Pracovní výbor, sběr písnídopis psán pravděpodobně jinou osobou, než je odesílatel (pocházel z odlišné sociální vrstvy)Vyp. Volčík
Kovařík JosefJanáček LeošRovečné23/05/19102351910dopis4Před dvěma dny se dozvěděl z denního tisku o tom, že PvMS má asi 6000 písní a že své práce ukončuje. Zpráva jej zarazila, protože od nového roku sbírá písně ve zdejší obci i v okolí, takže by mohl Výboru odeslat 125-130 písní. Vzhledem k vytíženosti a celkové únavě chtěl vše dokončit o prázdninách. Může písně ještě odeslat? Do které doby? Potřebuje obdržet určitou lhůtu. Sděluje připomínky k vybídnutí ke sběru písní lidové písně, které minulý rok v listopadu obdrželi učitelé od c. a k. školní rady. Je možné, že mnoho jeho kolegů má u sebe nějaký materiál. Navrhuje požádat c. a k. školní radu, aby si vyžádala od učitelů zprávy o sběru písní lidové písně. Vzpomíná také na svá studijní léta, kdy mu byl L. Janáček učitelem.B2Kovařík1Horácko, Sulkovec, sběr písní, denní tisk, periodikum, školní rada, seznam"odp"Vyp. Volčík
Kovařík JosefPracovní výbor Stát. ústavu pro lidovou píseňRovečné29/07/19102971910dopis3Předkládá 129 písní sebraných v Sulkovci a okolí (Nyklovice, Polom, Nedvězí, Nedvězíčko, Ubušín, Veselá).B2Kovařík2Horácko, sběr písní, seznam, Sulkovec, Nyklovice, Polom, Nedvězí, Nedvězíčko, Ubušín, Veselá, Prostějov, OlešniceVyp. Volčík
Kračmer JosefJanáček LeošPraha9/3/1907931907dopis4Táže se, jakému osudu se dostalo písní, které sesbíral na Slovácku a v okolí Kyjova. Byly přijaty do tisku, nebo ne? Čeká na adresátovu odpověď. Co se týče písní, které chtěl poslat po Velikonocích, nebude moci dostát slova. Počká, než bude zase o prázdninách sbírat, na nové pokyny a výtky, které mu adresát pošle. Kolik moravských písní již má sebráno? Mezi Slováky žijícími v Praze vzbuzuje odesílatel zájem o sběr písní.B2Kračmer1Slovácko, Kyjov, Kyjovsko, Praha, sběr písní"odp 10/III 1907"Vyp. Volčík
Kračmer JosefJanáček LeošPraha15/05/19071551907dopis3Před 4 měsíci zajel za adresátem do Brna a odevzdal mu svých 100 sebraných písní z okolí Kyjova. Později obdržel odpověď, že byly písně prohlédnuty a přijaty. Janáček se zmínil o honoráři, mile rád by proto přijal nějakou část z přisouzeného honoráře. Kdy budou sběratelům rozdělovány?B2Kračmer2Slovácko, Kyjov, Kyjovsko, sběr písní, honorářK dopisu dochována obálka s Janáčkovou poznámkou "odp 15/V 1907"Vyp. Volčík
Kračmer JosefJanáček LeošSvatobořice5/8/1907581907dopis2Dozvěděl se, že se Janáček dotazoval po jeho adrese. Míní snad vyplnit svůj slib? Odesílatel hodlá o prázdninách pokračovat ve sbírce slováckých písní z okolí Kyjova. Chce se s ním setkat v Luhačovicích.B2Kračmer3Praha, Slovácko, Kyjov, Kyjovsko, Luhačovice, honorář, sběr písníK dopisu přilepena obálka s poznámkou "15 k."Vyp. Volčík
Kračmer JosefJanáček LeošBrno3/10/19113101911dopis2Obrací se na Janáčka v záležitosti svých písní. Před 3 lety sebral na Slovácku (v okolí Kyjova) 100 písní, které adresátovi odevzdal pro "Národní píseň v Rakousku". Písně byly přijaty. Poměry jej nutí k tomu, aby se na něj obrátil s žádostí o honorář, který mu přísluší za odevzdané písně (1 koruna za píseň). Žádá jej tedy o zbývající honorář 85 korun, zaslaný na uvedenou adresu.B2Kračmer4Slovácko, Kyjov, Kyjovsko, Brno, Karlovy Vary, Vsetín, Bečva, lázně, sběr písní, honorář"odp. 7/10 1911"Vyp. Volčík
Kračmer JosefJanáček LeošBrno12/10/191112101911zálepka2Jeho nedávný dopis zůstal nezodpovězen, píše tedy znovu. Prosí opět o vyplacení honoráře 75 korun za sebrané písně.B2Kračmer5Slovácko, Kyjov, Kyjovsko, Brno, sběr písní, honorář, nemocniceVyp. Volčík
Kračmer JosefJanáček LeošBrno19/02/19121921912dopis3Opět se adresáta obrací z žádostí, aby splatil alespoň část honoráře za 100 sebraných písní z okolí Kyjova a Hodonína, což mu bylo slíbeno v lednu.B2Kračmer6Slovácko, Kyjov, Hodonín, Kyjovsko, Brno, sběr písní, honorářVyp. Volčík
Kračmer JosefStátní ústav pro lidovou píseňBrno5/12/19295121929dopis1Na základě vyzvání Výboru zasílá stručná životopisná data spolu s údaji o své sběratelské činnosti.B2Kračmer7životopis, sběr písní, sbírka, Slovácko, Neděle, Svatobořice, Mistřín, Milotice u Kyjova, Ratíškovice, Dubňany, Napoleon, svatební píseň, taneční píseňK dopisu připojen reversVyp. Volčík
Krajský národní výborStátní ústav pro lidovou píseňBrno9/11/19499111949dopis1Zasílají podání Fr. Svobody z Líšně o zařazení jeho díla do plánu na rok 1950 pro vydání. Žádají, aby dílo posoudili a podle výsledku navrhli k vydání.B4Svoboda_František5sběr písní, sbírka, Líšeň, Brněnsko, František Svoboda, tiskVyp. Volčík
Krajský národní výbor v BrněJelínková ZdenkaBrno8/6/1952861952dopis1Žádají, aby Z. Jelínková převzala referát na téma Lidový tanec, píseň, hudba, který by přednesla 19. srpna v rámci školení pro vedoucí a členy souborů lidového tance (17. – 24. srpna 1952). Své rozhodnutí k referátu má sdělit písemně nebo telefonicky.B2Jelínková43žádost, referát, školení, tanceVyp. Volčík
Krajský národní výbor v BrněJelínková ZdenkaBrno27/11/195227111952dopis1Adresátka byla jmenována členem poroty pro posouzení tanečních souborů. Prosí ji, aby se jako člen této poroty zúčastnila 7. 12. estrádní hry souboru Radost, který působí při JAMUB2Jelínková56porota, komise, tance, estráda, soubor, Radost, JAMUVyp. Volčík
Krajský národní výbor v BrněJelínková ZdenkaBrno29/12/195229121952dopis1KNV v Brně ji jmenoval předsedkyní poroty pro posouzení tanečních souborů při krajské přehlídce v Brně ve dnech 4. a 11. 1. 1953 v Domě armády.B2Jelínková58porota, komise, tanec, přehlídka, souboryVyp. Volčík
Krajský národní výbor v BrněStátní ústav pro lidovou píseň v BrněBrno15/11/195015111950Zasílají výměr o převodu zaměstnanců do příjmů. Přiloženo: Potvrzení o příjmu výměru o převodu do příjmů, bez podpisu ze dne 20.11.1950 KNV v Brnětužkou: KNV-Vysloužil
Krajský národní výbor v BrněVysloužil JiříBrno23/08/19502381950Převádí ho do zaměstnanecké skupiny správních zaměstnanců.
Krajský národní výbor v BrněVysloužil JiříBrno4/11/19524111952Od 1. 10. t. r. mu poukazují příjmy, které pobíral před nástupem základní vojenské služby. Vyhovují jeho žádosti a rozvazuje jeho pracovní poměr správního zaměstnance ve Stát. ústavu pro lidovou píseň v Brně. Na vědomí a k doručení - Ředitelství Státního ústavu pro lidovou píseň.tužkou: KNV-Vysloužil
Krajský národní výbor v OstravěStátní ústav pro lidovou píseňOstrava23/11/195023111950dopis1Sdělují informace o chystaném krajském školení lidových písní a tanců, které se bude konat 3. - 10. 12. v Ostravici pod vedením Františka Bonuše z Prahy. Velmi nutně potřebují spolupráci Z. Jelínkové, prosí proto, aby ji SÚ PLP pro tento kurz uvolnil.B2Jelínková17Kurz, tance, výuka, František Bonuš, Ostravice, FrenštátskoVyp. Volčík
Kramařík JaroslavVetterl Karel011900Chce vyřešit otázku adresátova členství v NSČ.
Krčméry Štefan, Matica slovenskáJanáček LeošTurčianský Svätý Martin29/12/192429121924dopis1Adresátův list ze 14. t. m. o sběratelské práci K. Plicky je velmi uspokojující. Matice slovenská bude pokračovat ve vydávání "Slovenských spevov". Materiál živé zpěvnosti na Slovensku považují za nevyčerpatelný. Mohl by zase navštívit některou zpěvnou dědinu? Udělali by vše, čím by mohli být nápomocni.B2Krčméry1sběr písní, Karel Plicka, Slovenské spevy, SlovenskoVyp. Volčík
Kretz FrantišekJanáček LeošAbbazia [Opatija]15/05/19051551905pohlednice2Jakmile se vrátí ze sjezdu, odpoví na jeho [Janáčkův] dopis.B2Kretz1odpověď, sjezdVyp. Volčík
Kretz FrantišekJanáček LeošUherské Hradiště19/05/19051951905dopis1V příloze zasílá seznam. Není to ani polovina záznamů, sestavil jen to, co měl při ruce, má na tuto činnost málo času.B2Kretz2seznam, sběr písní, Slovácko, UherskohradišťskoVyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice26/07/19622671962dopis1Obdržel od něj [Vetterla] dopis ze dne 23. 7. 1962. Myslí, že bude nejlepší, když zašle oba zpěvníky – vojenský i s ostatními písněmi, svatební zvyky a také Špalíček. Cenu mají stanovit sami. Vlastní ještě další věci, které by mohly patřit také do Ústavu, adresát má tedy napsat, o co všechno má zájem.B2Kříž2sbírka, zpěvník, vojenská píseň, svatební zvyk, Špalíček, odkoupeníVyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice27/07/19622771962dopis2Odesílá Vojenský zpěvník se Svatební smlouvou, která tam byla vložena, a Špalíček. Prosí o sdělení posudku a rozhodnutí, zda si materiál ponechá. Měl by zájem také o říkání a zvyky z Nové Dědiny? Před lety mu je nadiktovala stařenka Hrabalová, 86 let. Zapsal od ní také pořekadla a nápisů v chalupách na tzv. "Božích požehnáních". Dále má zapsány pohádky a pověsti od stařenky Čeléďové z Malenovic. Zachytil také zaříkávání zaklínačů.B2Kříž3sbírka, zpěvník, vojenská píseň, svatební zvyk, Špalíček, odkoupení, říkání, zvykosloví, Nová Dědina, pořekadlo, pohádka, pověst, zaříkávání, zaklínadlo, zaklínačVyp. Volčík
[Vetterl Karel]Kříž FerdinandBrno28/07/19622871962dopis1Děkuje za zaslané zpěvníky a špalíček. Vzhledem k nástupu na krátkou dovolenou provede ocenění materiálu až ve 2. polovině srpna. Nejraději by jej osobně navštívil koncem příštího měsíce.B2Kříž4vojenská píseň, zpěvník, Špalíček, sbírka, schůze, Vyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice6/8/1962681962dopis1Je potěšen, že by jej adresát koncem srpna navštívil. Opsal pro něj zvyky, písně a říkání z Nové Dědiny a okolí. Opsal také říkadla při hrách ("pokřikovánky"), starodávné nápisy na Božím požehnání atd. Snad by jej zajímaly i povídky.B2Kříž5sbírka, zpěvník, vojenská píseň, svatební zvyk, Špalíček, odkoupení, říkání, zvykosloví, Nová Dědina, pořekadlo, pohádka, pověstVyp. Volčík
Kříž Ferdinand[Vetterl Karel]Otrokovice16/08/19621681962dopis1Děkuje za poslední dopis a těší se na jeho návštěvu. Sděluje možnosti, kde bude možné se v Gottwaldově [Zlíně] potkat a jak se na místo setkání dopravit. Nachystá všechen materiál, který by jej mohl zajímat.B2Kříž6vojenská píseň, sbírka, schůze, doprava, Kvítkovice, OtrokoviceVyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice1/9/1962191962dopis1Souhlasí s obnosem 433.- Kč s. Požadovaná potvrzení pošle po návratu z dovolené. Byl by rád, kdyby se muzejní pracovníci podívali na jeho věci. Obává se však, že z keramiky toho má příliš málo, než aby to stálo za cestu, jednalo by se hlavně o obrazy. Rád by je koncem měsíce u sebe přivítal. Upravil by také dle jeho rad úvod k pověstem o květinách.B2Kříž8sbírka, zpěvník, vojenská píseň, svatební zvyk, Špalíček, odkoupení, říkání, zvykosloví, Nová Dědina, pořekadlo, pohádka, pověstVyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice12/9/19621291962dopis2Přikládá žádané potvrzení a prohlášení. Při této příležitosti sděluje o nálezu mezi materiály, které má po svém otci, chtěl by jej požádat o posudek. Jedná se o knihu not s nápisem Musikalien. Uvádí další údaje o této knize a o jejím písňovém obsahu. Podařilo se mu sehnat také výtisk Pastýře Balaje obsahující popis hanácké jizby, hanáckého kroje a zvyků při pasení, v případě zájmu mu ji může přenechat.B2Kříž9sbírka, pozůstalost, svazek, Musikalien, kniha, Haná, hanácká jizba, hanácký kroj, zvyk, zvykosloví, pastva"odp 15/9"Vyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice20/09/19622091962dopis1Omlouvá se za omyl a přikládá osvědčení od ONV v Gottwaldově [Zlíně]. Napsal mu již L. Kunz, bude rád, když se u něj zastaví, má však již jenom 6 věcí, které by ho snad mohly zajímat. Bude vděčný i za návštěvu I. Krska, který by se podíval a ocenil jeho obrazy. Chystá se mu poslat svazek not k posouzení.B2Kříž11osvědčení, potvrzení, sbírka, Ludvík Kunz, Ivo Krsek, obraz, svazek, MusikalienVyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice25/09/19622591962dopis1Posílá k prohlédnutí a k posouzení svazek not "Musikalien". Do knihy vložil také pohled s portréty "Českého kvarteta" a jejich podpisy, i toto pokládá za možnou součást hudebních sbírek.B2Kříž13kniha, sbírka, svazek, Musikalien, posudek, České kvarteto, MusikalienVyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice2/11/19632111963dopis1Nasbíral mnoho materiálu, který by jej mohl zajímat. Roztřídil sesbíraný materiál do několika skupin. K zapsaným písním se naučil také nápěvy. V případě, že by jej materiál zaujal, nechť sdělí, který den by ho mohl navštívit.B2Kříž15sbírka, stěhování nevěsty, harfenice, milostná píseň, zvykosloví, narození, křest, halekání, pohřeb, nápěvVyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice28/11/196328111963dopis1Přikládá úvod a dvě legendy (Petrklíče, Zuzčiny pantoflíčky). Prosí, aby jej předal p. prof [O. Sirovátkovi?], byl by povděčen za jeho posudek.B2Kříž16úvod, legenda, Petrklíče, Zuzčiny pantoflíčky, posudekNa druhé straně dopisu poznámka: "etiologické - ověřit, literárně rozvíjí, vlastní stylizace, příjemně, plynule, s lidovými prvky; odkud slyšela? Nepamatuje?"Vyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice8/12/19638121963dopis1S nabídnutým obnosem souhlasí. Bude se držet pokynů a vyhýbat se literární úpravě, i když v případě malenovského nářečí to považuje za obtížné. Uvádí informace o dřívější pověsti Malenovic (označovány za "Moravské Podřipsko"). Prosí o vrácení povídek, aby je mohl upravit a zaslat zpět se všemi dalšími. Chystá se zajít na faru, aby zjistil další údaje o tetičce Čeledové. Vzpomíná na její vyprávění, uvádí povídku, kterou takto zachytil. Nasbíral také další materiál (říkanky, hádanky, rozpočítávačky, písně).B2Kříž19odkoupení, zakoupení, úprava, nářečí, Malenovice, farní úřad, povídka, vyprávění, dětský folklor, říkanka, hádanka, rozpočítávačka, píseň, nápěvVyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice5/2/1964521964dopis1Dokončil povídky o tom, jak vznikly jednotlivé květy. Zjistil také podrobnosti o "tetičce z malenovského Žleba". Vše zapsal a přiložil jako úvod k povídkám. Uvádí další údaje týkající se povídek, které jsou zapsány podle malenovského nářečí, a také informace o tetičce, původem z Louk u Malenovic. Zapsal pro K. Vetterla také deset starodávných písní a naučil se jejich nápěvy, kromě toho zaznamenal také říkanky a rozpočítávačky. Navrhuje, aby s tím vším přijel do Brna a setkal se s O. Sirovátkou.B2Kříž20povídka, pasportizace, údaje, nářečí, Oldřich Sirovátka, Louky, Malenovice, Zlínsko, píseň, nápěv, říkanka, rozpočítávačkaVyp. Volčík
Kříž FerdinandVetterl KarelOtrokovice10/5/19641051964dopis1V posledních týdnech nashromáždil folkloristický materiál, jehož jednotlivé součásti uvádí v dopise. Pro O. Sirovátku zpracoval náboženské motivy o květinách a zvířátkách. Koncem května má cestu do Brna, takže by vzal materiál s sebou. Který den se s nimi může potkat?B2Kříž21sbírka, dožínky, halekání, svatba, převážení nevěsty, žertovná píseň, říkání na řemeslníky, vojenská píseň, milostná píseň, náboženský motiv, Oldřich SirovátkaSoučásti dopisu i tužkou psaný koncept odpovědi od K. Vetterla.Vyp. Volčík
Kříž VladimírÚEF ČSAVBystřice nad Pernštejnem28/07/19612871961dopis1Táže se, zda by měli zájem o vojenské a jiné staré písničky, které si vojáci na vojně opisovali a zpívali. Získal je na Bystřicku v originálních opisech, některé z nich pochází z dob okupace Bosny a Hercegoviny, jsou psány v Mostaru roku 1892. Jiné byly psány r. 1917. Jeho bratr Ferdinand Kříž v Otrokovicích má také celou řadu vojenských písní, které sesbíral tamtéž, většinou bez nápěvu.B2Kříž1vojenská píseň, sbírka, Bystřicko, Bosna a Hercegovina, Mostar, Otrokovice, Ferdinand KřížVyp. Volčík
Kuba LudvíkJanáček LeošVídeň20/02/19072021907dopis2Na základě provolání, které vyšlo jako příloha Moravské Orlice, zasílá svůj příspěvek v podobě moravských písní. Jedná se o 29 zápisů pořízených v roce 1887 v Dubňanech u Hodonína při návratu z cesty po Rusku. Vyměření honoráře ponechává na Janáčkovi. Do čela dalmatského odboru byl jmenován L. Kuba.X4162X4/162Pracovní výbor, Moravská Orlice, výzva, provolání, sběr písní, Dubňany, Hodonín, DalmácieVyp. Volčík
Kuba LudvíkJanáček LeošVídeň5/1/1909511909dopis2Táže se na svůj příspěvek k moravské části díla "Lidová píseň v Rakousku", který poslal před 2 lety. V dalmatském odboru již totiž mají tyto záležitosti vyřešeny a honoráře jsou vyplaceny.B2Kuba1Pracovní výbor, sběr písní, honorář, Dubňany, Hodonín, DalmácieVyp. Volčík
Kuba LudvíkJanáček LeošPraha9/2/1914921914dopis2Žádá o navrácení rukopisu, nebo o zaslání honoráře (podle toho, jak PVms rozhodl v případě jím zaslaných písní). Český odbor tuto záležitost vyřešil již před 6 lety.B2Kuba2Pracovní výbor, sběr písní, honorář, Dubňany, Hodonín, Český výborVyp. Volčík
Kuba LudvíkJanáček LeošPraha9/3/1914931914korespondenční lístek1Upozorňuje, že dosud čeká na vyřízení svého dopisu. Tato záležitost se táhne již osmý rok.B2Kuba3Pracovní výbor, sběr písní, honorář, Dubňany, HodonínVyp. Volčík
Kuba LudvíkKabinet pro lidovou píseňPraha22/04/19532241953dopis1Děkuje za blahopřání k devadesátinám a za projev uznání jeho činnosti pro obor.B2Kuba5pozdrav, blahopřání, poděkováníVyp. Volčík
Kubeš RichardJelínková ZdenkaProtivanov14/01/19521411952dopis1Navrhuje, jestli by nebylo možné spojit vystoupení jejich hudby s tanečním párem na den 26. 2. t. r. s účinkováním v rozhlasu, které je naplánováno na 18. 2., aby nemusel podniknout dvojí cestu do Brna.B2Jelínková36vystoupení, rozhlas, Horácko, tanceVyp. Volčík
Kubeš RichardJelínková ZdenkaProtivanov21/10/195221101952dopis1Informuje o uspořádání národopisného odpoledne dne 9. 11. 1952, kde by byl zopakován program vystoupení souborů na Zimním stadionu. Pokládal by za velmi prospěšné, pokud Z. Jelínková zahájila tuto akci svým proslovem. Prosí, aby mu co nejdříve sdělila, jestli bude moci přijet.B2Jelínková51vystoupení, tance, program, proslovVyp. Volčík
Kubeš RichardJelínková ZdenkaProtivanov4/11/19524111952dopis1S radostí přijali její zprávu o příjezdu do Protivanova. Sděluje možnosti, v kolik a jak bude nejlepší se tam dopravit. Zasílá plakát k akci. Délku proslovu si může upravit podle svého uvážení.B2Jelínková54žádost, program, tance, proslov, vystoupení, přehlídka, ProtivanovVyp. Volčík
Kubeša ArnoštHelfert VladimírValašské Meziříčí20/10/193720101937dopis2S radostí četl zprávu o zahájení nové sběratelské akce SÚpLP. Uvádí, že s J. N. Poláškem sbírali písně v okolí Valašského Meziříčí, Polášek zapisoval melodii, on text. Z důvody nemoci Poláška nyní zapisuje s kolegou Bielkou. Nasbírané písně by po dohodě s Poláškem poslal ústavu. Mohli by dostat příspěvek na cestovné a na občerstvení pro zpěváky? Míní, že Moravské písně milostné jsou neznámé, ale je o ně zájem. Navrhuje nabídnout je všem školám. Prosí o zaslání všech sešitů určených pro reálné gymnázium ve Valašském Meziříčí.B2Kubeša1sběr písní, Valašsko, Valašskomeziříčsko, Jan Nepomuk Polášek, Rudolf Bielka, melodie, text, finanční příspěvek, Moravské písně milostné,Vyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňKubeša ArnoštBrno25/10/193725101937dopis1S radostí uvítají písně, které sesbírali s J. N. Poláškem a kolegou Bielkou. Jejich zásilka bude podle zvyklostí honorována. Ve věci Moravských písní milostných sděluje, že výtisk dosud nebyl dán na trh, je potřeba, aby se obrátil na vydavatelství Orbis. Jeho podnět, aby byla sbírka nabídnuta školám, bude tlumočit na Ústředním výboru v Praze.B2Kubeša2honorář, sběr písní, Valašsko, Valašskomeziříčsko, Rudolf Bielka, Jan Nepomuk Polášek, honorář, Moravské písně milostné, edice, Orbis, PrahaVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňKubeša ArnoštBrno11/1/19381111938dopis1Sdělují, že na schůzi moravskoslezského výboru SÚ PLP byla s povděkem vzata na vědomí jeho ochota postoupit výboru sbírku lidových písní. Zároveň proto prosí o zprávu, kolik písní mají již nasbíráno a jaké měl výlohy se sbíráním lidových písní.B2Kubeša3schůze, sběr písní, Valašsko, sbírka, výlohyVyp. Volčík
Kubeša ArnoštHelfert VladimírValašské Meziříčí3/2/1938321938dopis1Omlouvá se, že se dosud neozval. Psal J. N. Poláškovi (je v Kroměříži), ohledně písní, které chtěl poslat, ale dosud neodpověděl. On sám nemá ještě ani 100 písní. Vynasnaží se, aby mohl něco poslat a s nimi podle možnosti i písně od Poláška. Moravský písní milostných je pořád jen 6 sešitů, nevyšlo jich od té doby víc?B2Kubeša4sběr písní, Valašsko, Jan Nepomuk Polášek, Moravské písně milostnéVyp. Volčík
Kubeša ArnoštGregor Alois[neuvedeno]4/1/1944411944dopisSrdečně děkuje za doporučení. Dosud od úřadu práce nic nedostal. Je navržen na funkci organizátora v osvětové službě ve Valašském Meziříčí. Zrovna potřebují na tamějším gymnáziu zeměpisce, ale bez zkoušky z němčiny jej nenechají. Hlavně, aby byl doma, třeba i mimo školu.B2Kubeša5Valašsko, Valašské Meziříčí, zaměstnání, reálné gymnázium, zeměpisVyp. Volčík
Kubeša ArnoštHelfert VladimírValašské Meziříčí5/10/19445101944dopis2Zasílá "pěsničky" [sbírka Valašské pěsničky, IV. díl]. Popisuje práci, kterou vynaložili J. N. Poláškem při sbírání písní a obtíže, s jakými se potýkali (nedostatek volných dní, nemožnost získat dovolenou). Navrhuje nejlepší zpěváky zaznamenat na zvukový pás. Mohlo by se to zorganizovat z Brna? Sděluje svůj a Poláškův záměr vydat v budoucnu monografii Valašsko v písni. Sami sebrali na 4500 písní včetně nových či zajímavých variant. Prosí o napsání recenze do Lidových novin.B2Kubeša6Valašsko, sběr písní, sbírka, Valašské pěsničky IV, zvuková nahrávka, Holešov, Studijní ústav. Brno, recenze, Lidové novinyVyp. Volčík
Kubeša ArnoštGregor AloisValašské Meziříčí (?)25/02/19452521945dopis1Děkuje za článeček o pěsničkách. Ztratil adresu J. Černíka, prosí jej o zaslání této adresy na lístku. Prosí také o přímluvu u Černíka, aby zapůjčil Kadavého Slovenské spevy. H. Bím se bojí, že by se ztratily, půjčil prý dopisy Janáčka aj. V. Helfertovi a nemůže je dostat zpět. Chybí jim [Kubešovi a Poláškovi] pro srovnávací práci.B2Kubeša7adresa, sbírka, srovnání, komparace, Josef Černík, Hynek Bím, Leoš Janáček, Ján Kadavý, Vladimír Helfert, Slovenské spevyVyp. Volčík
Kubeša ArnoštHelfert VladimírValašské Meziříčí5/3/1945531945korespondenční lístek2Týká se možnosti zapůjčení Kadavého [Slovenské spevy] od J. Černíka, který se však bojí poslat sbírku poštou. Kubeša od adresáta obdrží zpěvník "Po našem". Psal mu J. Horák, aby připravili vybraný zpěvník pro vydání SÚ PLP. Už prošli většinu Valašska, tak by to mohli sebraný materiál připravit.B2Kubeša8sběr písní, Valašsko, Ján Kadavý, Slovenské spevy, Josef Černík, Po našem!, Jiří Horák, vydání, ediceVyp. Volčík
[Gregor Alois]Kubeša ArnoštBrno22/02/19502221950dopis1Odpověď na jeho poslední zprávu. Není možné, aby odkládali sběr písní na Vsacku, protože se musí držet pracovního plánu pro celý rok. V případě VI. Svazku Valašských pěsniček uvádí, že přijedou kvůli projednání této věci před zahájením sběru písní, asi 10. března t. r., podle předchozí dohody. Orbis vzal zprávu o tisku Valašských pěsniček na vědomí.B2Kubeša9sběr písní, Valašsko, plán, výzkum, Valašské pěsničky, vydání, OrbisVyp. Volčík
Kubeša ArnoštGregor AloisValašské Meziříčí23/02/19502321950korespondenční lístek2Sděluje svůj plán účastnit se akce, po tom, co se jeho kolegové vrátí po sčítání lidu. Ve valašském krúžku pospíší s přípravou besedy, někdo jej pak zastoupí. Mohli by pak 11. 3. začít. Děkuje za ohlášení pěsniček Orbisu. Má napsat, kdy určitě přijede.B2Kubeša10sběr písní, Valašsko, krúžek, beseda, Valašské pěsničky, vydání, OrbisVyp. Volčík
[Vysloužil Jiří]Kubeša ArnoštBrno7/3/1950731950dopis2Informují, kdy k adresátovi zavítají. Projednají s ním vydání Valašské svatby, přiveze dopis z Orbisu, kde je uvedeno, jak bude nutné postupovat. Poté by mohli vyjít do terénu. sběr písní by měl trvat do 19. t. m. Dále uvádějí organizační pokyny ke sběru písní (budou rozděleni do 3 dvojic). Odesílatel přiveze nahrávací přístroj, po ukončení sběru písní nahrají nejtypičtější písně.B2Kubeša11sběr písní, výzkum, Valašsko, Valašskomeziříčsko, valašská svatba, Orbis, nahráváníVyp. Volčík
Vysloužil JiříKubeša ArnoštBrno7/3/1950731950dopis1Odesílatel by k adresátovi dojel ve čtvrtek, kdy by mohli plánovat sběr písní a projednat vydání adresátových záznamů (z Orbisu přišly již dispozice ohledně Meziříčské svatby. Sděluje další informace k plánovanému sběru písní (rozdělení do dvojic, přidělené lokality apod.). Kvůli plánovanému přespání ve Valašském Meziříčí prosí o zamluvení hotelu. J. Nečas by přijel v pátek, tentýž den by vyrazili do terénu. Odesílatel vezme nahrávací přístroj, po ukončení sběrů a dodání zpráv od jednotlivých sběratelů by nejtypičtější písně nahráli.B2Kubeša12sběr písní, výzkum, Valašsko, Valašskomeziříčsko, valašská svatba, Orbis, nahrávání, Jaromír NečasObsah dopis skoro totožný s předchozím dopisem ze stejného dne, pouze v některých drobnostech se odlišuje.Vyp. Volčík
Kubeša ArnoštStátní ústav pro lidovou píseňBranky na MoravěMar-5031950korespondenční lístek2Omlouvá, že doposud neposlal zapsané písně na Vsacku. S výsledkem sběru písní není spokojen, stěžuje si na "úřední" povahu sběru písní (s policejním doprovodem). Za nejvhodnější dobu považuje prázdniny. Druhá dvojice se mohla věnovat jen sběru písní, takže byla ve výhodě. Nejstarší zpěváci zůstali stranou sběru písní. Doplnění svatby se zdrží, prosí jej proto, aby poslali do tisku VI. díl Valašských pěsniček.B2Kubeša13sběr písní, Valašsko, Vsetínsko, Vsacko, Horní Vsacko, Dolní Vsacko, Jan Nepomuk Polášek, Valašská svatba, sbírka, Valašské pěsničkyNeuvedeno datum, podle poštovního razítka odesláno 1. 4. 1950.Vyp. Volčík
Kubeša ArnoštStátní ústav pro lidovou píseňValašské Meziříčí5/5/1950551950dopis1Omlouvá se za nezaslání textů písní sebraných na Vsacku, pošle je v dohledné době. Posílá cestovní účet. Zapisovateli not půjčil 200 Kčs. Poslali do tisku rukopis VI. dílu, jak je žádal? Kdy vyjdou písně Bímovy a Černíkovy?B2Kubeša14sběr písní, text, Valašsko, Vsetínsko, Vsacko, účet, Valašské pěsničkyVyp. Volčík
Gregor AloisKubeša ArnoštBrno23/05/19502351950dopis1Týká se připomínek k vzájemné spolupráce v souvislosti s přípravami další sběratelské a vydavatelské akce. Žádají jej o stanovisko k poskytnutí materiálu z Valašskokloboucka. Ve věci vydání VII. Svazku Valašských pěsniček navrhují, aby materiál publikovali v edici Ústavu. Jak probíhá příprava sbírky o svatbě z Valašského Meziříčí? Je již přepracovaná? Čekají na jeho zprávu o sběru písní a na materiál i vyúčtování. Byli by vděčni také za jeho podrobný sběratelský plán, kvůli koordinaci s prací Ústavu.B2Kubeša15sběr písní, Valašsko, Valašskokloboucko, Vsetínsko, Vsacko, rukopis, Valašské pěsničky, Valašská svatba, vyúčtováníVyp. Volčík
Kubeša ArnoštStátní ústav pro lidovou píseňValašské Meziříčí9/7/1950971950dopis2Sděluje, že je ochoten sbírat písně pro Ústav v nejbližší době, prosí však, aby to bylo ohlášeno na valašskomeziříčském ONV jako kulturní brigáda. Dále prosí, aby SÚ PLP požádal školský referát ONV o jeho ponechání na střední škole ve Valašském Meziříčí, má být totiž učitelem v Zubří. V nejbližších dnech pošle sebrané písně ze Vsacka. sběr písní na dolním Vsacku hodnotí negativně. Navrhuje sbírat ve vybraných vesnicích na Horním Vsacku, na Rožnovsku a na Frenštátsku. Ve věci VI. a VII. dílu Valašských pěsniček trvá J. N. Polášek na pokračování ve vydávání. Žádají, aby VII. díl byl poslán do tisku jako VI., "Valašská svaďba od Mezříča" vyžádá ještě doplnění. Různorodost písňového materiálu v těchto sbírkách vyhovuje potřebám krúžků. Uvádí informace k tisku – kromě Orbisu bude tisknout i Brněnská tiskárna. Očekává zprávu, kdy přijede zapisovatel not.B2Kubeša16sběr písní, Valašsko, Vsetínsko, Vsacko, Zubří, Jan Nepomuk Polášek, Vsetínsko, Vsacko, Dolní Vsacko, Horní Vsacko, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Rožnovsko, Tylovice, Hážovice, Vigantice, Hutisko, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Horní Bečva, Frenštátsko, Tichá, Kunčice, Kozlovice, Veřovice, Valašské pěsničky, sbírka, valašská svatba, Zlín, Gottwaldov, Brno, tiskárna, Praha, Orbis"dopis odp."Vyp. Volčík
Kubeša ArnoštStátní ústav pro lidovou píseňValašské Meziříčí23/08/19502381950dopis1Posílá valašské písně sesbírané v březnu t. r. Zároveň žádá o zaslání rukopisu VII. Dílu Valašských pěsniček.B2Kubeša17sběr písní, Valašsko, Vsetínsko, Vsacko, Valašské pěsničkyVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňKubeša ArnoštBrno7/9/1950791950dopis1Potvrzují, že obdrželi záznamy písní ze Vsacka. Neposlal však záznamy nápěvů od spolupracovníka J. Dostalíka. V příloze zasílají požadovanou sbírku, prosí o přijetí potvrzení.B2Kubeša18sběr písní, Valašsko, Vsetínsko, Vsacko, nápěv, Jaroslav DostalíkSpodní strana listu obsahuje dopis adresovaný ČRo Ostrava.Vyp. Volčík
Gregor AloisKubeša ArnoštBrno25/11/195025111950dopis1Podle sdělení J. Dostalíka si adresát při sběru písní na Vsetínsku poznamenal adresy zpěváků v obcích Halenkov, Janová, Ústí, Hošťálková, Ratiboř, Růžďka a Leskovec. Začátkem prosince bude Ústav pokračovat ve sběru písní, prosí proto, aby zaslal tyto adresy zaslal J. Dostalíkovi co nejdříve.B2Kubeša19sběr písní, Jaroslav Dostalík, Vsetínsko, Vsacko, Halenkov, Janová, Ústí, Hošťálková, Ratiboř, Růžďka, Leskovec, adresa, Vyp. Volčík
Kubeša ArnoštStátní ústav pro lidovou píseňValašské Meziříčí26/11/195026111950dopis1Na žádost Ústavu zasílá adresy zpěváků na Vsacku. Zpěváky poznačil i při textu písní. Zároveň spolu s J. N. Poláškem prosí o vyslovení souhlasu s vydáním Valašských pěsniček, VI. a VII. díl, jak slíbil J. Racek. Ke sbírce připojuje Slovníček neznámých výrazů, jak je tomu u Slováckých pěsniček. Oceňuje Bímovy písně z Hustopečska, považuje je však za příliš drahé, klade důraz na dostupnost sbírek. Životopisy zpěváků, fotografie, zvyky, o kraji a lidu připravuje pro velkou monografii Valašsko v písni, hudbě a tanci. Orbis je ochoten sbírku vydat, žádá jen o souhlas Ústavu. Věří, že neodmítnou, A. Gregor byl s Valašskými pěsničkami podle článků v Lidových novinách spokojen.B2Kubeša20sběr písní, Vsetínsko, Vsacko, adresa, Jan Nepomuk Polášek, souhlas, Jan Racek, Valašské pěsničky, Slovácké pěsničky, slovníček, Hynek Bím, Hustopečsko, pasportizace, fotografie, monografie, Orbis, Alois Gregor, recenze, Lidové novinyVyp. Volčík
Kubis AdolfJanáček LeošMoravská Ostrava7/3/1906731906dopis1Sděluje, že je ochoten zapojit se do sběratelské práce. Prosí jenom, aby mu byl naznačen postup a způsob, jakým má být nápomocen. Ke studiu lidové písně považuje za vhodné období prázdnin, snad i těch velikonočních. Není však k cestování zaopatřen po finanční stránce, byl by nucen spoléhat se na předchozí podporu. Má již u sebe značný materiál z vlastních výzkumů.B2Kubis1Pracovní výbor, sběr písní, Ostravsko, Slezsko, spolupráce, finance, podpora"14/III odp. v ten rozum, že se udělí direktiva po první zásilce písní ze Slezska. Podpora přislíbena."Vyp. Volčík
Kudrnová [Hošovská] TamaraVetterl KarelPrahanedatovánodopis2Těšila se na setkání s adresátem, aby mu mohla říct, jak si ho její otec [Volodymyr Hošovský] váží. Měla už končit své studium prací o ukrajinských baladách. O. Sirovátka ochotně poslal dopis i svou práci. K rodičům se už brzy nedostane, studium tedy nebude končit tam, sotva ji však přijmou na poslední ročník AMU. Prosí o sdělení odesílatele, kdy bude v Praze.B2Kudrnova1schůze, studium, Volodymyr Hošovský, Ukrajina, balada, AMU, PrahaVyp. Volčík
Kudrnová [Hošovská] TamaraVetterl KarelPrahanedatovánodopis2Sděluje radost z adresátova návratu a z jeho dopisu. Popisuje svou komplikovanou situaci v otázkách studia (cítí odpor vůči své osobě kvůli státní příslušnosti, kterou může změnit až za 5 let). Myslela si, že na AMU vyučují i dějiny hudby jako u nich, ale po udělení povolení od Ministerstva školství má podanou žádost na filozofické fakultě, obor folkloristika. Marně čeká na povolení z univerzity. Táže se na další záležitosti ohledně studia. Moc prosí, aby ji navštívil.B2Kudrnova2studium, AMU, univerzita, filozofická fakulta, folkloristikaVyp. Volčík
Kunc Jan[Helfert Vladimír]Brno3/7/1940371940dopis1Děkuje za dopis z 27. 6. i za návrh jeho členství v Moravsko-slezském výboru Ústavu pro lidovou píseň, zároveň děkuje za přijetí. V příloze zasílá své stručné curriculum vitae.B2Kunc1návrh, členství, přijetí, životopis, curriculum vitae"Došlo 4. VII. 1940"Vyp. Volčík
Kunc JanGregor AloisBrno19/06/19411961941dopis1Potvrzuje, že obdržel dekret ministerstva školství a národní osvěty ze dne 14. května 1941, jímž byl jmenován členem Moravského pracovního výboru Ústavu pro lidovou píseň v Praze.B2Kunc2dekret, jmenování, členství, PrahaVyp. Volčík
Kunc JanGregor AloisBrno29/06/19412961941dopis1Omlouvá svou neúčast na schůzi Ústavu pro lidovou píseň z důvodu dlouho se protahujících přijímacích zkoušek.B2Kunc3schůze, neúčast, omluvaVyp. Volčík
Kunc JanGregor AloisBrno2/7/1941271941dopis1Odpověď na zprávu z 29. 6. t. r. Oznamuje, že volbu místopředsedy moravského výboru Ústavu pro lidovou píseň přijímá. Jarmila Svobodová byla do dramatického oddělení ústavu přijata.B2Kunc4jmenování, členství, Jarmila SvobodováVyp. Volčík
Kunc JanGregor AloisBrno1/25/19442511944dopis1Odpověď na dopis z 23. ledna t. r. Oznamuje, že souhlasí s tím, aby mohl J. Černík v II. Vydání Kopaničárských písní otisknout také písně z téže oblasti, které jsou majetkem Ústavu. V případě těch písní, které nesebral Černík, měl by uveřejnit, od koho je má a kdo byl sběratelem. Pokud obdrží nějaký větší honorář, měl by poměrnou část věnovat Ústavu pro lidovou píseň.B2Kunc5sbírka, Moravské Kopanice, Josef Černík, honorář, tiskVyp. Volčík
Kunc JanGregor AloisBrno7/2/1945721945dopis1Děkuje za zaslání knihy "Po našem!" od J. Černíka, kterou včera obdržel. Písně v ní obsažené považuje za velmi pěkné a cenné, rovněž i úvod a poznámky "K notaci písní", včetně dialektologického slovníčku. Neví, jestli knihu dostal zdarma, nebo za ni má zaplatit.B2Kunc6poděkování, kniha, sbírka, "Po našem!", úvod, notace, dialektVyp. Volčík
Kunc JanČSAV, Kabinet pro lidovou píseňBrnoApr-5341953dopis2Děkuje za vzpomínku a přání, kterou mu poslali k příležitosti sedmdesátin. Vrací se ve svých vzpomínkách k lidovým písním, které byly jeho láskou již od studentských let, kdy publikoval v novinách fejeton o Janáčkových průvodech ke Kytici lidových písní.B2Kunc8poděkování, blahopřání, jubileum, fejeton, Leoš Janáček, Kytice lidových písníVyp. Volčík
Kunc JanÚEF ČSAV BrnoBrno17/08/19631781963dopis2Děkuje za blahopřání, jež mu bylo zasláno telegraficky k jeho osmdesátinám.B2Kunc9poděkování, blahopřání, jubileumVyp. Volčík
Kunc JanKabinet pro Lidovou píseňMar-531953Děkuje za blahopřání k 70 narozením a vzpomíná na svou práci věnovanou lidové písni.
Kunc JanKabinet pro Lidovou píseňApr-531953Poděkování za blahopřání k sedmdesátinám.
Kvapil PavelHrabalová OlgaOlomouc8/2/1988821988dopis2Na základě nabídky Olgy Hrabalové posílá k posouzení písně z Lipenského Záhoří. Dále sděluje, s jakými nesnázemi edičního rázu se setkal při jejich sestavování.B2Hrabalova15sbírka, Lipenské Záhoří, dialekt, rukopisdopis s obálkouVyp. Volčík
Kvapil PavelHrabalová OlgaOlomouc8/2/1988821988Posílá písně z Lipenského Záhoří a prosí o prohlédnutí jejich rozdělení do skupin. Uvádí několik poznámek o sestavování této sbírky.
Kynčl RudolfSouček StanislavVelká nad Veličkou31-Mar31931dopis1Pojednává o sběratelské činnosti odesílatele. Na základě přiloženého dopisu P. Váši se na adresáta obrací s dotazem, zdali by mu mohl pomoci s úpravou po stránce notace. Táže se též ve věci třídění písní. Zmiňuje sběratelskou činnost M. Zemana, kterou on sám nijak nenarušoval. Prosí o radu v případě zápisu písní kostelních a pohřebních.B2Kynčldialektologie, duchovní píseň, kostelní píseň, pohřební píseň, notace, sběr písní, seznam, svatební píseň, vlastní tvorba, Kateřina Hudečková, Pavel Váša, Martin Zeman, Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Horňácko, Slovácko"odp. 24. 3. 1931"Vyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou7/9/1931791931dopis1Píše ohledně programu naplánovaného k 28. říjnu. Rozhodl se pro jeho rozdělení na 12 dílů a posílá přibližnou kostru. Mělo by se jednat o pohádku.B2Kynčlduchovní píseň, kostelní zpěv, nahrávání, pohádka, rozhlasVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou10/9/19311091931dopis2Podle mínění odesílatele je škoda, že k plánovanému vysílání nedojde. Navrhuje tento program ponechat na 7. března. V případě Javorníka prosí, aby byl ponechán postní a velikonoční období, kvůli svému puritánskému charakteru, Hrubá Vrbka by pak byla ponechána na advent a Vánoce, kdy vynikne její "lyričnost". Podává návrhy plánovaných témat týkajících se období po Novém roce (zabíjačka, drápání peří atd.). Prosí o sdělení, co z toho by mohlo být realizováno.B2Kynčladvent, duchovní píseň, fašanek, koleda, kostelní zpěv, nahrávání, půst, rozhlas, Nový rok, Svatá Kateřina, Svatá Lucie, Mikuláš, Velikonoce, Hrubá Vrbka, Javorník, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou12/10/193112101931dopis1Sděluje, že byl překvapen dopisem Radiojournalu. Čekal vlídné přijetí "Uječka Matěje Škrobáka". Advent však byl přijat. Počítají s odesílatelem, že bude připravovat Javorník, nebo mají ještě někoho druhého? Je mu též nejasné vysílání "Dětí na Slovácku". Kdo program připraví? Jak to myslí adresát s "Pozdravem p. prezidentovi z Hodonína"? Bude na něm spolupracovat také odesílatel? Počítají tam s návrhem, který sestavil pro 28. 10.? Prosí o odpovědi na tyto otázky.B2Kynčladvent, rozhlas, nahrávání, Radiojournal, Josef Bohuslav Foerster, Hodonín, Javorník, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou21/10/193121101931dopis1Libreto pro prosince má již rozděláno, myslí si, že bude adresát spokojen. Ve věci "Pozdravu p. prezidentovi z Hodonína" byl požádán aby zhotovil pro 7. březen asi 8 věcí, které nechají zhudebnit mistrem [Vladimírem] Ambrosem. Navrhl jim, aby program v Hodoníně udělali společně s Ňorkovou muzikou a s tanečníky z Hrubé Vrbky. Prosí adresáta, aby k tomu zaujal otevřené stanovisko.B2Kynčldoprava, libreto, rozhlas, Ňorkova muzika, Vladimír Ambros, Hodonín, Hrubá Vrbka, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou7/12/19317121931dopis2Týká se volby prostor pro nahrávání. Uvádí, kde všude by bylo možné nahrávat (kromě kostela). Zpěvy budou předneseny s harmoniem, antifony budou bez doprovodné hudby. Prosí, aby vedle odesílatele byli uvedeni jako autoři také Jan Ňorek, Martin Holý a Josef Sup.B2Kynčlantifona, duchovní píseň, harmonium, kostelní zpěv, nahrávání, rozhlas, Martin Holý, Jan Ňorek, Josef SupVyp. Volčík
Kynčl RudolfRadiojournal BrnoVelká nad Veličkou12/1/19321211932dopis2Předkládá k nahlédnutí dopis činitele města Hodonína, s nímž na přání K. Vetterla vyjednával písemně a osobně. Týká se vysílání z Hodonína, které proběhne 7. března (přání prezidentovi) za spoluúčinkování kapely a dalších účastníků z Hrubé Vrbky. Odesílatel by tam odrecitoval "Pohádku nejpěknější", část programu z hodonínské je uvedena v předloženém dopise. Prosí o sdělení, chce-li podobnou reportáž za jejich přispění.B2Kynčlgratulace, pohádka, reportáž, rozhlas, Dělnická akademie, Ňorkova muzika, Hodonín, Hrubá Vrbka, Horňácko, SlováckoNa rubové straně listu dopis od člena Dělnické akademie z 11. ledna 1932, který obsahuje nástin programu slavností v Hodoníně. Pod textem dopisu R. Kynčla na lícové straně se nachází tužkou psaný koncept odpovědi od K. Vetterla.Vyp. Volčík
Kynčl RudolfRadiojournal BrnoVelká nad Veličkou15/01/19321511932dopis2Sděluje, že kvůli zdravotnímu stavu nebude moci on ani J. Sup do 15. února t. r. přijet. K účinkování Ňorků na Hábově přednášce doporučuje, aby je při té příležitosti nahráli také na gramofon. Posílá také návrh své představy o recitaci "Pohádky nejpěknější". Uvádí, jak postupuje práce na programech "Šlahačka" a "Děti". Obdržel Plickovu sbírku písní od kanceláře prezidenta.B2Kynčlgramofon, přednáška, recitace, reportáž, rozhlas, Alois Hába, Ňorkova muzika, Plickova sbírka, Hrubá Vrbka, Hodonín, Horňácko, Slovácko"odp. podle konceptu 16/1 31 KV."Vyp. Volčík
Kynčl RudolfRadiojournal BrnoVelká nad Veličkou22/01/19322211932dopis2Zasílá reportáž, prosí o její posouzení a o rozšíření zprávy. Datum bere jako závazné. Byl navštíven zástupci Hodonína kvůli přípravám na akci, chtějí si za účelem vysílání pronajmout hodonínskou Sokolovnu. Uvádí nástin programu a možnosti, jak může být program uskutečněn (navrhuje jeviště s černou nebo bílou oponou). Ohledně nákladu nemůže v tuto chvíli podat žádný návrh. Doporučuje potvrdit hodonínským zástupcům datum konání akce, uvádí proto adresu soudního rada K. Nováka.B2Kynčldechová hudba, plechová hudba, hudecká muzika, kovářská, pěvecký sbor, recitace, reportáž, rozhlas, sedlácká, tanec, Martin Holý, Jan Ňorek, Karel Sup, Joža Úprka, Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Hodonín, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou1/2/1932121932dopis1Uvádí, že Sokolovna nemá telefon, záležitost se ovšem dá rychle vyřídit. Sbor, o nějž se jedná, je smíšený, asi 30 zpěváků, avšak odesílatel zařídil, aby zpíval dětský sbor. Nebylo námitek. Prosí, aby ze zdravotních důvodů nemusel při recitaci před obecenstvo (byl někým udán, že ve stavu nemocného mluvil do rádio, někteří dokonce usilují o jeho odvolání z vedoucího místa na školách).B2Kynčldětský sbor, pěvecký sbor, recitace, HodonínVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel][Velká nad Veličkou]2/2/1932221932dopis1Týká se plánované schůze v Hodoníně, kde by si adresát prohlédl prostory pro rozhlasové vysílání a kde by byl předveden program. Potom by se dopravil autem do Velké [nad Veličkou], kde proběhne porada s odesílatelem, s K. Supem, M. Holým a J. Ňorkem. Poté se přesune zpět do Hodonína. Tam mu bude předveden pěvecký spolek, aby mohl rozhodnout o jejich zařazení do programu. Žádá, aby mu adresát ihned napsal, jestli v plánovaný den přijede, vše ostatní zařídí.B2Kynčlpěvecký sbor, rozhlas, schůze, Martin Holý, Jan Ňorek, Karel Sup, Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Hodonín, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou5/2/1932521932dopis3Oznamuje, že hodonínská Sokolovna je ke dni 6. března již obsazená, Dělnická akademie pro plánovanou akci zajistila sál Evropa. Vyjadřuje svůj názor ohledně rozhlasového vysílání. Navrhuje vysílat z Velké [nad Veličkou] s linkou přes Hodonín (vrbecká výprava by pak na druhý den vystoupila v Hodoníně), nebo vysílat z Hodonína soukromě a nechat vrbeckou výpravu vystupovat veřejně na druhý den. Rozhlasový přenos budou poslouchat i na Hradě. Prosí adresáta, aby by jej jmenoval stálým poradcem či spolupracovníkem, popř. aby požádal o institucionální podporu jeho činnosti ze strany okresního školního výboru v Hodoníně nebo ministerstva školství. Tím by získal odesílatel klid pro práci a pokoj od udavačů.B2Kynčlrádio, rozhlas, rozhlasový přenos, Sokol, Anna Horáková-Gašparíková, Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Hodonín, Praha, SlováckoPod textem dopisu poznámka odesílatele: "–5./II.– Přikládám lísteček, který jste asi omylem vložil do posledního dopisu!"Vyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou17/02/19321721932dopis2Sděluje, že přijel z Hrubé Vrbky, kde s M. Holým celou záležitost prodebatoval. Zaobíral se při té příležitosti cikány a zapsal si tři písně. Až přijede adresát do Hrubé Vrbky ke zkouškám, zavolají jednotlivé a udělají určitý plán. Po ujednání s M. Holým předkládá přibližný počet účinkujících spolu s návrhem vyúčtování. Informuje o dalších novinkách (o cestě A. Háby do Egypta, o vysílání radiových relací atd.).B2Kynčlčtvrttónová hudba, orientální hudba, nácvik, příprava, rozhlas, sběr písní, vyúčtování, Alois Hába, Martin Holý, Jan Ňorek, Karel Sup, Karel Vetterl, Hodonín, Hrubá Vrbka, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou23/02/19322321932dopis2Kritizuje odvysílanou reportáž "Lyžaři na Javorině". Popisuje adresátovi, jaká je situace ohledně jeho zdravotního stavu a jeho snahy setrvat ve funkci ředitele školy (bylo mu doporučeno změnit místo, což však odmítá).B2Kynčlfašanek, gramofon, reportáž, rozhlas, Lyžaři na Javorině, StrážniceVyp. Volčík
Gašpáríková AnnaKynčl RudolfPraha7/3/1932731932dopis1Poslouchali v Lánech adresátův pozdrav prezidentu Masarykovi. Alice Masaryková napsala lístky se vzkazy. Prosí, aby tyto vzkazy odevzdal těm, komu jsou určeny.B2Kynčlpozdrav, rozhlas, Slovač, Hrubá Vrbka, Lány, Hodonín, Alice Masaryková, Tomáš Garrigue MasarykVyp. Volčík
Vetterl KarelKynčl Rudolf[Brno]30/03/19323031932dopis2Po jejich rozloučení zdržel odesílatele V. Úlehla s ředitelem a s dalšími lidmi z Velké a kritizoval jimi chystaný program. Poznamenal si proto konkrétních 10 bodů z Úlehlovy kritiky (týkají se zpěvu světských písní, některých zvyků, původnosti přednesených písní apod.) Ve Veselí se setkal s L. Húskem. Na základě jeho připomínek je přesvědčen, že se V. Úlehla v některých bodech mýlí. Prosí adresáta, aby odpověděl na všechny body. Upozornil jej přímo, že námitky, které má proti adresátovi, uplatnil právě adresát vůči jeho poslední dílu Lyžaři na Javorině. Je možná diskuze o folkloru?B2KynčlBílá sobota, film, kritika, Květná neděle, libreto, rádio, přednáška, svatba, světská píseň, Zelený čtvrtek, zvyk, Velikonoce, Lyžaři na Javorině, Ladislav Húska, Vladimír Úlehla, Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
[Vetterl Karel]Úlehla Vladimír[Brno]30/03/19323031932dopis2Týká se námitek, které vznesl adresát ke Kynčlově libretu. Po debatě s L. Húskem si odesílatel mnohé ujasnil a nepokládá Kynčlovo libreto za tak špatné, aby jeho zařazení do rozhlasu poškodilo záměry adresáta. Sděluje také Kynčlovy výtky programu "Lyžaři na Javorině". Nabádá k opatrnosti při posuzování slováckého folkloru – apriorní soudy, zvláště ty z úst učitele L. Zemana, mají subjektivní platnost.B2Kynčlarchaismus, flora, kritika, libreto, milostná píseň, nářečí, program, rozhlas, sedlácká, Ladislav Húska, Rudolf Kynčl, Leoš Zeman, Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Holý Martin[Vetterl Karel]Hrubá Vrbka1/4/1932141932dopis3Ve Velké nad Veličkou se sešel s R. Kynčlem. Obdržel od něj peníze, ze kterých zaplatil výlohy, ostatní rozdělí účinkujícím. Byl mu ukázán také adresátův dopis [ohledně kritiky V. Úlehly] s požadavkem, aby adresátovi sám napsal. Vyjadřuje proto své poznámky k 10 bodům z libreta, ke kterému měl V. Úlehla výhrady.B2Kynčlfašanek, flora, hasičský sbor, kritika, Květná neděle, rádio, rozhlas, sedlácká, senoseč, svatba, světská píseň, tanec, Sv. Blažej, Tři králové, Velikonoce, Ladislav Húska, Vladimír Úlehla, Hrubá Vrbka, Javorník, Komárno, Vrbovce, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou2/4/1932241932dopis4Reakce na kritiku V. Úlehly, která odesílatele velmi roztrpčila. Na konkrétní výtky odpovídá v 10 bodech, které vytyčil adresát: 1. zpěv v Hrubé Vrbce v období postu 2. O "rajském kvítí" 3. O zvyku "na Blažeja" 4. Polykání kočiček 5. Termíny při klukovských hrách v Hrubé Vrbce. Míní, že V. Úlehla jednal nespolečensky. Odesílatel nemá čas na to, aby se věnoval javořinskou reportáží.B2Kynčlfašanek, flora, kritika, Květná neděle, senoseč, svatba, světská píseň, Sv. Blažej, Velikonoce, Ladislav Húska, Martin Holý, Jan Ňorek, Vladimír Úlehla, Hrubá Vrbka, Javorník, Vrbovce, Horňácko, SlováckoV záhlaví dopisu poznámka "Důvěrné! Pro Vás a ostatní lidi dobré vůle!" Na konci dopisu poznámka: "Ostatní posudky o reportáži už nepošlu! Bylo by to zbytečné! Vzpomeňte si někdy!"Vyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou12/4/19321241932dopis1. S Holým jsou v práci na "Cikánech". "Děti Slovácka" mají zatím odložit. 2. Písničky k 18.4: má u sebe. Čeká jen na šlágry, aby mohl dát Norkovi direktiva. 3. Jestli s nimi počítají, prosí o ochranu úřadů 4. Námitky proti prof. Úlehlovi. 5. Názor na Leoše Zemana. 6. Prosí o ochranu své práce. 7. Pracuje v archivu v Hrubé Vrbce 8. Poslední jejich reportáž udělala velký rozruch. 9. Ptá se na příští reportáž. 10. Mohli by s Hábou přijet k nim?archiv, kritika, libreto, relace, reportáž, rozhlas, šlágr, Jan Čumpelík, Alois Hába, Martin Holý, Jan Hus, Jan Ňorek, Stanislav Souček, Vladimír Úlehla, Leoš Zeman, Brno, Hrubá Vrbka, Lučenec, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou14/04/19321441932dopis s přílohou2+1Chystá program s "cikány" [Kubíkovou muzikou], M. Holý o tom adresátovi podá zprávu. Odesílatel lituje, že nevěděl dříve, jak to vypadá ve věci A. Háby, mohl připravit večer o Ňorkově muzice. Zatím chce, aby něco vykonal M. Holý, za tím účelem jej navštívil v Hrubé Vrbce, kde mu doporučil přijet s kapelníkem do Velké [nad Veličkou]. Má od Háby na starost i jeho program, tak nachystá direktivu i pro druhý program. V bodech uvádí svou představu o programu. Přikládá také plánovaný program s prosbou, aby k tomu adresát sdělil svůj názor.B2Kynčlcifra, cifrování, dětská hra, fašank, nácvik, obyčej, pohřební píseň, program, rádio, rozhlas, sedlácká, svatba, svatební píseň, táhlá, ukolébavka, verbuňk, zvyk, Kubíkova muzika, Ňorkova muzika, Alois Hába, Jan Ňorek, Pavel Trn, Martina Zeman, Brno, Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoK dopisu připojen nástin programu nadepsaný heslem "Důvěrné!".Vyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou17/04/19321741932dopis2Změna programu nutí odesílatele přes adresátův zákaz poslat jako svého zástupce M. Holého, protože je pro zamýšlenou věc velmi potřebný. Také musí místo odesílatele upravit program s A. Hábou, projednat s adresátem program, podat zprávu o "Cikánech" (program s Kubíkovou muzikou) a připravit program pro Německo. Mění tedy dispozice proti záměra Radia. Podrobnosti k 1. Novému programu; 2. Druhému programu; 3. K "Cikánům"; 4. K vedení a k poradě sdělí M. Holý.B2Kynčlcestovní výdaj, doprava, libreto, porada, rádio, rozhlas, schůze, Kubíkova muzika, Alois Hába, Martin Holý, Hrubá Vrbka, Horňácko, SlováckoNa rubové straně poznámky tužkou týkající se výdajů spojených s přípravou libreta a s nácvikem programu.Vyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou23/04/19322341932dopis2Sděluje, že příprava Ňorkovy muziky probíhá dobře. Prosí adresáta, aby mu zaopatřil fotografii Ňorků z Brna přímo od fotografa. Připravuje program o "cikánech" (Kubíkova muzika), ale naráží na obtíže. Na jeho náměty k programu adresát dosud neodpověděl. Sděluje, že 23. 4. byl ve Velké nad Veličkou V. Úlehla. Odesílatel nechce, aby se dostal i do Hrubé Vrbky.B2Kynčldětský zpěv, fotografie, pohřeb, program, rozhlas, schůze, svatba, Kubíkova muzika, Ňorkova muzika, Alois Hába, Vladimír Úlehla, Brno, Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel][Velká nad Veličkou]26/04/19322641932dopis2Z pondělní přednášky A. Háby má velkou nepříjemnost. Mluvil ještě s M. Holým o příštím programu "U cikánů", navrhuje zobrazit jejich všední život, nebo cikánskou svatbu. Míní, že by do toho mohla být "vpletena" také ukolébavka mladé cikánky a nějaké anekdoty. V případě programu pro mezinárodní rozhlas si myslí, že jejich melodické a rytmické podání je dobré a zajímavé, ale harmonické cítění pokulhává, považuje to projev úpadku. Museli by velmi cvičit, bude na to v létě čas? Požádal fotografa, aby adresátovi poslal snímek Ňorkovy kapely. Táže se na uskutečňování programu "Naše děti" nebo "Vojáci, vojáci..." či "Robotěnka".B2Kynčlfotografie, gramofonová deska, harmonie, melodie, modulace, pásmo, přednáška, reportáž, rozhlas, rytmus, svatba, ukolébavka, Kubíkova muzika, Ňorkova muzika, Alois Hába, Martin Holý, Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou30/04/19323041932dopis1Sděluje, že jej mrzí adresátovo zklamání z Ňorkovy muziky. Příště zařadí do kapely vrbeckého cikána Jožku [Kubíka]. Uvádí, jak probíhá příprava programu o cikánech.B2Kynčlkontráš, primáš rozhlas, Ňorkova muzika, Jiří Ňorek, Jožka Kubík, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou17/05/19321751932dopis2Po odeslání expresu dne 16. 5. poslal i telegram a píše ještě po rozmluvě s M. Holým. Ať dopadnou jednání s redaktorem jakkoliv, upozorňuje, že honorován by měl být v první řadě M. Holý a "cikáni", jemu samotnému [odesílateli] nejde o peníze. Pokud by adresát chtěl "Děti [Slovácka]", ať pošle brzy zprávu.B2Kynčlhonorář, libreto, reportáž, rozhlas, Kubíkova muzika, Martin Holý, Hrubá Vrbka, Petrov, Velká nad Veličkou, Strážnice, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Vetterl Karel]Velká nad Veličkou[1.10.1932]101932dopis2Prosí o přímluvu adresovanou zemské školní radě, neboť se obává, že po zvolení nového obecního zastupitelstva by mohl přijít o místo ředitele školy. Sděluje, že mu do Vánoce vyjde "Slovácká pohádka". Cikáni [Kubíkova muzika] byli u něj, rádi by zpívali koledy. Obrací se proto na adresáta, aby to podle svého uvážení zařídil. Jak bude letos slavit 28. říjen? Co vše chystá Radiojournal? Až se sejde s adresátem, povykládá, jak se u nich končil film a co z toho vzešlo.B2Kynčlfilm, koleda, natáčení, přímluva, Radiojournal, rozhlas, zemská školní rada, Kubíkova muzika, Slovácká pohádka, Horňácko, Slovácko"odp. 31/X"Vyp. Volčík
[Státní ústav pro lidovou píseň]Kynčl Rudolf[Brno]21/06/19382161938dopis1Podle informací K. Vetterla má mít adresát obsáhlou sbírku lidových písní. Byl by ochoten tyto písně postoupit výboru? V kladném případě prosí, aby zaslal svou sbírku na ukázku.B2Kynčlsběr písní, sbírka, odkoupení, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Helfert Vladimír?]Velká nad Veličkou30/06/19383061938dopis1Uvádí, že jeho dobrý přítel Alois Hába se před lety snažil obstarat si fonograf pro nahrávání, ale marně. Seznamuje adresáta se svou sběratelskou činností. Má asi 2500 zaznamenaných písní. Navrhuje, aby se adresát, nebo jím pověřená osoba, zastavil u něj ve Velké [nad Veličkou], aby s ním mohl o všem pohovořit.B2Kynčlfonograf, rádio, rozhlas, sběr písní, sbírka, Alois Hába, Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
[Státní ústav pro lidovou píseň]Kynčl RudolfBrno9/5/1939951939dopis1Moravskoslezský výbor SÚpLP se usnesl zakoupit adresátovu sbírku lidových písní. Žádají proto zaslání sbírky k nahlédnutí.B2Kynčlsbírka, odkoupeníVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Helfert Vladimír?]Velká nad Veličkou17/05/19391751939dopis1Odesílatel doposud zpracoval pouze část své sbírky, proto ji neposílá. Opakuje, že by potřeboval alespoň jednoho spolupracovníka, dovolenou a přístroj na pořizování záznamů, o který bezúspěšně usiluje už léta (snažil se o to také A. Hába). Je ochoten některé zápisy předvést a o záležitosti pohovořit, pokud za ním zavítá někdo z výboru.B2Kynčlsbírka, nahrávání, odkoupení, Alois Hába, Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou5/5/1941551941dopis1Vyjadřuje znepokojení nad děním ve Slovácku. Chce ještě zachránit, co se dá, staří rychle odcházejí. Má téměř 3000 zapsaných písní, chce je zachytit "na desky" nebo "na vosk", také by dohlédl ve školách "velického kúta" [Horňácka] na vyučování zpěvu. Odkazuje se na A. Hábu, který pro něj žádal přístroj a glejt na ministerstvu školství. Sám odesílatel se na ministerstvo také obrátil, současně píše i J. Horákovi. Žádá také doporučení adresáta pro získání přístroje a podpory pro úřadů k návštěvám škol. Přikládá dopis švagra jako důkaz svého snažení. Prosí o adresátovo sdělení, zajel by za ním osobně do Brna a vše projednal.B2Kynčlfonograf, jmenování, nahrávání, sbírka, přímluva, výuka zpěvu, úřední žádost, Alois Hába, Jiří Horák, Jan Ňorek, Velká nad Veličkou, Javorník, Nová Lhota, Vápenky, Hrubá Vrbka, Kuželov, Malá Vrbka, Louka, Lipov, Suchov, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou29/05/19412951941dopis1Prosí adresáta o odpověď na předchozí dopis a také o přiložení švagrova dopisu.B2KynčlžádostVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou31/05/19413151941dopis2Děkuje za dopis. J. Horák mu zatím neodepsal. Ve třech bodech popisuje svou rozsáhlou badatelskou práci [podobně jako v dopise z 5. 5. 1941] a navrhuje soubor opatření (program) pro uchování folkloru v oblasti "Velického kúta" [Horňácka]. K tomu potřebuje nějakou formu písemného doporučení (glejtu). Opakuje své návrhy, které představil v dopise z 5. 5. 1941. Upozorňuje, že se "k veslu dostali ubozí nedoukové".B2Kynčlnahrávání, sbírka, šlágr, přímluva, výuka zpěvu, úřední žádost, Alois Hába, Jiří Horák, Kubíci, Jan Ňorek, Ňorci, Ňorkova muzika, Joža Úprka ml., Velká nad Veličkou, Javorník, Nová Lhota, Vápenky, Hrubá Vrbka, Kuželov, Malá Vrbka, Louka, Lipov, Suchov, Horňácko, SlováckoPoznámka odesílatele pod textem dopisu: "Po stránce finanční snad ví mšano [Ministerstvo školství a národní osvěty] – co má dělat!"Vyp. Volčík
Horák JiříKynčl RudolfPraha5/6/1941561941dopis2Potvrzuje, že obdržel oba dva dopisy z 5. 5. a ze 29. 5. t. r. Navrhuje adresátovi ihned zahájit jednání s předsedou Moravského výboru A. Gregorem ohledně rukopisných záznamů lidových písní. Pokud by se rozhodl postoupit tyto písně v majetek Ústavu, bude s ním dohodnuta cena. Ve věci fonografického záznamu a návštěv škol pojedná na ministerstvu. U fonografické akce připomíná, že to bude nesnadné – od r. 1940 nebylo možné získat potřebné stroje a materiál. O výsledcích jednání podá zprávu.B2Kynčl…Afonograf, nahrávání, sbírka, šlágr, přímluva, výuka zpěvu, úřední žádost, Alois GregorNa rubové straně listu se nachází text dopisu určený A. Gregorovi, kterému byl dopis od J. Horáka přeposlán.Vyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Gregor Alois]Velká nad Veličkou7/6/1941761941dopis2Obdržel dopis od J. Horáka, který přikládá. Písní zaznamenal mnoho, často i těch, které jsou už sebrány, ale velké množství z nich má variace a "přídavky", které ve sbírkách nenašel. Ke každé z nich uvádí pasportizační údaje. Nechce adresát někdy přijet za ním do Velké [nad Veličkou]? Nebo že by přijel za nimi do Brna? Potřebuje úřední glejt, aby mu pak mohlo být umožněno vyhledat si pomocníky na školách. Považuje za škodu, že nedostane fonograf. S radiem [rozhlasem] má špatné zkušenosti. Slováckému muzeu v Uh. Hradišti přenechal svou slováckou izbu.B2Kynčl…Bfonograf, muzeum, pasportizace, rádio, rozhlas, sběr písní, sbírka, slovácká izba, variant, Brno, Uherské Hradiště, Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoDopis se nachází na rubové straně dopisu od J. Horáka ze dne 5. 6. 1941.Vyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou13/06/19411361941dopis1Obdržel dopis od svého švagra týkající se úřední podpory jeho aktivit. Uvádí úryvky z tohoto dopisu, které se zmiňují o podniknutých krocích J. Horáka i A. Gregora (vypracování žádosti pro ministerstvo školství, obstarání finanční podpory od Akademie věd) a ve kterých je doporučen další postup.B2Kynčlfinanční podpora, fonograf, sběr písní, sbírka, úřední žádost, Akademie věd, Ministerstvo školství a národní osvěty, Jiří Horák, BrnoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou17/06/19411761941dopis1Mnohokrát děkuje za vše, co pro něj adresát udělal. Po minulém natáčení s Českým rozhlasem v Brně se utvrdil ve svém názoru, že ve Velké [nad Veličkou] postupuje dekadence. Kriticky se vyjadřuje k současnému stavu prezentace folkloru, v rámci které se "mazanější z lidu stali nechutnými herci s nataženou pravicí". Kritikou míří také na pedagogickou mládež, která je, podle jeho mínění, "naprosto v poutech šlágrů". Zdůrazňuje, že je potřeba v této situaci zůstat klidný a soustředit síly na usilovnou práci.B2Kynčldekadence, kritika, rádio, rozhlas, šlágr, Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou16/10/194116101941dopis s přílohou1+1Přikládá opis zprávy, kterou podává do Prahy přímo do rukou J. Horáka. O prázdninách adresáta hledal přímo v jeho domě, ale neúspěšně, ale vzkaz mu snad vyřídili. Podobně měl učinit M. Kolaja.B2Kynčlschůze, Maxmilian Kolaja, Jiří Horák, PrahaVyp. Volčík
Kynčl RudolfHorák JiříVelká nad Veličkou16/10/194116101941příloha – opis dopisu1Sděluje, že teprve 14. října obdržel list MŠaNO. Zaslal jej i s doporučujícím listem okresnímu inspektorovi, kterého rovněž žádá o doporučení (výnosem nebo osobním listem). Žádal také doporučení pro Strážnicko, pokud to nevyjde, tak pro dědiny "velického kúta" [Horňácka]. Dotazníky jsou dosud u něj. Od 1. 7. do dnešního dne [16. 10.] pracoval 8 hodin mimo pochůzky do terénu. Situaci považuje za zlou, má za to, že se musí začít už od školy. V místní škole už začali. Zpracovaný písňový materiál je ze ¾ hotový. Chce adresát vidět i materiál zhotovený nanečisto, nebo jej má po částech zasílat? Přes 1100 zápisů písní už má zpracovaných nanečisto. Ustavení chvíli potrvá, ale další činitele již má. Prosí o další instrukce.B2Kynčldoporučení, dotazník, film, sběr písní, výuka, Ministerstvo školství a národní osvěty, Karel Plicka, Nová Lhota, Vápenky, Suchov, Mlýny, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Velká nad Veličkou, Lipov, Horňácko, Strážnicko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou24/10/194124101941dopis s přílohou1+3Předkládá zprávu pro Ústav a Ministerstvo školství a národní osvěty. Prosí, aby zprávu tlumočil vlivným lidem u ministerstva a aby jednali rychle.B2Kynčlgramofon, jmenovací dekret, kritika, muzeum, nahrávka, propagace, přednáška, rozhlas, sběr písní, sbírka, sedlácká, šlágr, variant, Ministerstvo školství a národní osvěty, Ňorkova muzika, Sokol, Alois Hába, Karel Plicka, Ferdinand Vach, Karel Vach, Brno, Praha, Uherské Hradiště, Nová Lhota, Vápenky, Suchov, Mlýny, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Velká nad Veličkou, Lipov, Strážnicko, Horňácko, SlováckoSoučástí dopisu je zpráva určená pro Ústav a pro Ministerstvo školství a národní osvětyVyp. Volčík
Kynčl RudolfÚstav pro lidovou píseň, Ministerstvo školství a národní osvětyVelká nad Veličkou31/10/194131101941dopis3Předkládá zprávu o své činnosti. 1. Navštívil obce, které v seznamu uvádí a hovořil s jejich učitelskými sbory, farními úřady i s lidovými zpěváky a pracovníky. Výsledkem bylo založení pracovních skupin. O výsledcích jejich práce podá zprávu. 2. Svou činnost oznámil také předsedovi "Národopisné Moravy" Janu Uprkovi, jeho pomoci nežádá, lépe bez ní. 3. V revui "Lidová tvorba" – Uh. Brod uveřejnil provolání a stručný postup práce 4. Ošv v Hodoníně informoval o své činnosti.B2Kynčlfarní úřad, hlášení o činnosti, seznam, učitelský sbor, Národopisná Morava, Lidová tvorba, Nová Lhota, Vápenky, Suchov, Mlýny, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Velká nad Veličkou, Lipov, Uherský Brod, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfÚstav pro lidovou píseň, Ministerstvo školství a národní osvětyVelká nad Veličkou7/11/19417111941dopis1Podává zprávu o své činnosti. Týká se zejména spolupráce s kostelními sbory v Hrubé Vrbce, Kuželově, Velké nad Veličkou, Nové Lhotě, Kuželově a Javorníku. Sděluje, že mu farní úřady vycházejí hodně vstříc. Velmi mu pomáhá školní inspektor Jan Andrys, který odesílateli udělil doporučení pro celý okres. Chce proto navštívit také strážnické gymnázium. Ocenil by, pokud by někdo ze strany adresovaných institucí přislíbil návštěvu na školách.B2Kynčlcírkev českobratrská evangelická, dotazník, farní úřad, kostelní zpěv, kostelní sbor, duchovní píseň, kalvinismus, kalvínství, kancionál, kroj, unisono, pohřební zpěv, zpěvník, Hrubá Vrbka, Kuželov, Velká nad Veličkou, Nová Lhota, Javorník, Horňácko, Strážnicko, Ostrožsko, Uherskohradišťsko, Uherskobrodsko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou15/11/194115111941dopis1V sedmi bodech podává zprávu o své činnosti se zřetelem na spolupráci s farními sbory (ve Velké nad Veličkou, Nová Lhotě a v Kuželově). Oznamuje také přípravy a nacvičování starodávných adventních písní a koled ve školách. Nová Lhota, Velká [nad Veličkou] i Kuželov se silně brání novotám zaváděným ve zpěvnících. Kvůli nedostatku času nemůže vyrazit do ostatních dědin. Čeká také ještě žádané další dotazníky. Míní navštívit Hroznovou Lhotu, Tasov, Kozojídky a Žeraviny. Děkuje za zmínku o jeho činnosti v Ministerském Věstníku, hodně to pomůže. Poukazuje na pozoruhodnost novolhotského rukopisného zpěvníku, měl by se i fotografovat. Uvádí adresu novolhotského faráře. Druhý zpěvník byl prodán do Kamenné Lhoty [Ostrožská Lhota]. Bude po něm pátrat.B2Kynčladresa, advent, dotazník, farní úřad, kostelní zpěv, kostelní sbor, duchovní píseň, kancionál, katolická církev, koleda, nácvik, Vánoce, výuka zpěvu, zpěvník, Velká nad Veličkou, Nová Lhota, Kuželov, Kamenná Lhota, Ostrožská Lhota, Hroznová Lhota, Kozojídky, Tasov, Žeraviny, Horňácko, Ostrožsko, SlováckoPoznámka odesílatele pod textem dopisu: "Promiňte, musím zprávy podávat stručně! Osobně by bylo lepší!"Vyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou18/11/194118111941dopis s přílohou1+2Posílá provolání, které rozšířil do všech škol Strážnicka i na strážnické gymnázium a inspektorátům v Hodoníně, Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Prosí adresáta, aby po odsouhlasení obsahu textu, event. jeho úpravě, bylo toto provolání dáno k otisku těm novinám a redakcím, které adresát uzná za vhodné. Sděluje, že na jejich škole intenzivně nacvičují starodávné písně a koledy. Prosí o šíření přiloženého provolání.B2Kynčladvent, duchovní píseň, farní úřad, koleda, prohlášení, školský inspektorát, varhany, Strážnice, Hodonín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, SlováckoPříloha obsahuje provolání na dvou listech, které je určeno "Všem správám a ředitelstvím národních a středních škol, farním úřadům, obecním úřadům na Moravském Slovácku a všem lidem dobré vůle!"Vyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor Alois[Velká nad Veličkou]Dec-41121941dopis2Podává hlášení o svých aktivitách. Zmiňuje výsledky jednání s učiteli obecních a klášterních škol a se zástupci strážnického gymnázia. Provolání, které adresátovi poslal [viz dopis z 18. 11. 1941] i pro noviny, dále šíří na všechny školy strážnického okresu a ve střediscích (Velká [nad Veličkou], Nová Lhota, Lipov, Strážnice), každá škola dostala také oba dotazníky. Příští neděli proběhne v kostelech zpěv starodávných adventních písní a koled. S dětmi nacvičuje za přítomnosti velického varhaníka. Připomíná, že malá zmínka MŠaNO ve Věstníku by velmi posloužila.B2Kynčladvent, adventní píseň, duchovní píseň, koleda, prohlášení, varhany, František Cetl, Julius Klusák, Karel Klusák, Jan Okénka, Jan Úprka, Martin Prášek, Hroznová Lhota, Kozojídky, Tasov, Žeraviny, Velká nad Veličkou, Nová Lhota, Lipov, Strážnice, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Gregor Alois]Velká nad Veličkou21/01/19422111942dopis1Týká se aktivit odesílatele, které rozvíjí ve spolupráci se školami. Na základě výnosu OSV v Hodoníně by měl dostat podrobné zprávy o činnostech škol ve věci nácviku zpěvu. Bylo též vydáno nařízení, aby mu byl při návštěvách škol předveden školní lidový zpěv. Píše současně J. Horákovi a prosí, aby nad ním byla držena ochranná ruka a aby byl vybaven "určitou dozorčí pravomocí ve škole i na veřejnosti". Jednal s J. Uprkou, který nebude proti jeho činnosti, spíše pomůže. Ujišťuje adresáta, že nebude zklamán.B2Kynčldětský sbor, nařízení, školní zpěv, výnos, Jiří Horák, Jan Uprka, Hodonín, Malá Vrbka, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou20/02/19422021942dopis5Podává zprávu o své činnosti pro ministra školství a národní osvěty, pro předsedu ÚpLP, prezídium Národopisné Moravy a pro okresní školní výbor v Hodoníně. Uvádí, jaké lokality navštívil, se kterými školami spolupracuje atd. Zdůrazňuje, že škola má za úkol nejen zachovávat, ale i oživit. Svůj kraj považuje za nejzachovalejší národopisnou rezervaci. Prosí, aby byl prostřednictvím MŠaNO jmenován národopisný odborník jako úřední dozor a aby bylo sloučeno Strážnicko s Ostrožskem.B2Kynčladventní píseň, danaj, dialekt, domácká výroba, kancionál, koleda, kroj, nářečí, kostelní zpěv, obyčej, školní zpěv, šlágr, výuka zpěvu, zvyk, Kubíkova muzika, Národopisná Morava, Antoš Frolka, Julius Klusák, Vladimír Klusák, Jan Ňorek, František Okénka, Jan Úprka, Joža Úprka, Martin Prášek, Leoš Zeman, Martin Zeman, Dubňany, Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Tasov, Uherský Ostroh, Žeraviny, Velká nad Veličkou, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Javorník, Kuželov, Nová Lhota, Vápenky, Tasov, Lipov, Hodonín, Strážnice, Brno, Praha, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou27/02/19422721942dopis3Vysvětluje svou představu úředního dozoru (funkce podobná inspektorovi) pro záležitosti slováckého folkloru, protože usiluje o to, aby Slovácko nebylo prezentováno jako "špinavé, blbé, opilé, nevzdělané…". Uvádí, že Martin Prášek je Kuželovjan, jeho dobrý přítel, adresát jej dobře jmenoval. V případě "lidí z Javorníka" připomíná, že je dozor potřeba, volá po pořádku. Poslal adresátovi "Lidovou tvorbu", aby si přečetl jeho článek a viděl, co dělá redakce s tiskem. Zasílá přílohu ["Úřední národopisný dozor"] s prosbou, aby mu adresát podle svých možností zařídil, co zařídit může.B2Kynčlcenzura, kritika, prohlášení, tisk, výuka zpěvu, Lidová tvorba, Martin Prášek, Joža Úprka, Hroznová Lhota, Javorník, Kuželov, Strážnicko, Ostrožsko, Hodonínsko, Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko, Horňácko, Slovácko Přílohu dopisu tvoří prohlášení s názvem "Úředně národopisný dozor", ve kterém odesílatel navrhuje opatření s cílem zachovat "čistotu" slovácké tradiční kultury, mj. vyzývá k cenzuře po stránce lidového umění.Vyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou2/4/1942241942dopis1Velikonoční pozdrav. Sděluje, že se chystá do sanatoria. K práci se vrátí až po svém návratu. Prosí adresáta o projev dobré vůle ve věci zkoušky Čestmíra Hanzíka.B2KynčlVelikonoceVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou8/8/1942881942korespondenční lístek2Podává zprávu o dosavadním průběhu své práce. Doposud opsal nanečisto všechny písně, přibližně 1400, opravil je a roztřídil podle obcí. Materiál bude posílat v abecedním pořadí jednotlivých vesnic. Přepisuje ještě pro Obzinu celou knihu, kterou chce vydat. Táže se na způsob, jakým bude chráněna jeho sběratelská práce apod. Nyní se zaměří na přepis not, jména lidí a historii každé obce, od těch "méně charakteristických" (Blatnička, Hluk), až po nejzpěvnější obce (Hrubá Vrbka). Podá o tom zprávu.B2KynčlBlatnička, Hluk, Hrubá Vrbka, Kuželov, Malá Vrbka, Javorník, Nová Lhota, Suchov a Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoNad poštovním razítkem s datem odeslání poznámka: "Odpověď ze dne 13/8 42."Vyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou2/7/1942271942korespondenční lístek2Sděluje, že se pokouší sestavit krajový zpěvník pro školy, zatím aspoň pro Strážnicko. Podal na MŠaNO žádost o přidělení národopisného dozoru na školách na Strážnicku, Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku. Prosí, aby adresát jeho žádost podporoval. O prázdninách se chce věnovat zpracovávání sesbíraného materiálu. Prosí o tlumočení této zprávy J. Horákovi v Praze.B2Kynčlsbírka, zpěvník, Jiří Horák, Strážnicko, Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkousrpen/září19429-Aug1942korespondenční lístek2Se zpracováním materiálu je skoro hotov. Může adresát napsat, co chce uvést v komentáři? Má se svým sesbíraným materiálem přijet do Brna osobně?B2Kynčlkomentář, sbírkaVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou15/09/19421591942dopis1Kromě komentáře je se svou prací hotov a mohl by ji snad odevzdat. Pouze čeká na zprávu adresáta, co všechno má uvést v komentáři. Uvádí, kolik sebral písní v jednotlivých vesnicích. Celkový počet je 1450. Zdůrazňuje, že "slovácké rezervaci" musí být pomoženo, vše rychle mizí.B2Kynčlsběr písní, sbírka, Blatnička, Hluk, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Javorník, Kuželov, Nová Lhota, Velká nad Veličkou, Moravské Kopanice, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor Alois[Velká nad Veličkou]22/09/19422291942dopis1Děkuje za obsáhlou odpověď. Čeká stále na zprávu od J. Horáka. Do Brna může přijet v některou sobotu nebo pondělí, cenu nechť nabídne adresát sám, plně mu důvěřuje. Je ochoten podepsat i revers se svými připomínkami. Uvítal by, kdyby sbírka mohla nést název "Pěsničky uječka Matěja Škrobáka", tak, jako izba v hradišťském muzeu. Jakmile se ozve J. Horák, dá se do práce na komentáři. Pokud chce adresát sbírku dříve než s komentářem, může ji poslat.B2Kynčlhonorář, komentář, muzeum, odkoupení, pseudonym, revers, sbírka, slovácká izba, Jiří Horák, Matěj Škrobák, Uherské Hradiště, Slovácko, HorňáckoVyp. Volčík
Gregor AloisKynčl Rudolf[Brno]23/09/19422391942dopis1Odpověď na dopis ze dne 22. září 1942. Podotýká, že by bylo nejlepší, aby sbírku poslal hned, komentář může zaslat později. Uvádí, jakým způsobem Ústav honoruje písně. Za 1450 zaznamenaných písní by obdržel 7 250 K, odesílatel však navrhne 10 000 K. Bude vyplacena po odevzdání reversu. Jeho znění bude dohodnuto při adresátově návštěvě. Na zprávu J. Horáka nemá adresát čekat.B2Kynčlhonorář, komentář, odkoupení, revers, sbírka, schůze, Jiří HorákVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou24/09/19422491942dopis2Osobní zpověď odesílatele ve věci jeho vztahu k lidové písni a ke sběratelské práci. Svou sbírku považuje za životní dílo, ke kterému má silný vztah. Myslí si, že by mělo být honorováno alespoň 12 K za záznam a k tomu 2 600 K válečného přídavku na všechny výdaje. Dohromady by se jednalo o 20 000 K. Prosí o vyhotovení úředního přípisu, aby se mohl svou práci legitimizovat.B2Kynčlcimbál, honorář, muzeum, odkoupení, sbírka, slovácká izba, Uherské HradištěV dopise je mj. přeškrtnuta věta sdělující, že za peníze z případného honoráře by si zakoupil cimbál.Vyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou27/09/19422791942dopis1Děkuje za práci, kterou adresát vykonal. Sděluje, že byl navštíven vedoucím min. radou A. Rathauským za účelem získání látky k národopisnému kratšímu filmu (asi svatba). Odesílatel si myslí, že z hlediska filmového zachycování Slovácka se opakují a prohlubují ty samé. Nemá proto k těmto akcím důvěru. Vyjadřuje také své zhnusení nad tím, kolik skladatelé "odrhovaček" inkasují za svou tvorbu, zatímco sběratelé písní (např. Karel Weis) žijí v nuzných poměrech.B2Kynčlfilm, kritika, svatba, Alois Rathauský, Karel Vacek, Karel Weis, PrahaVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou7/10/19427101942dopis1Děkuje za vše, co adresát doposud udělal pro jeho životní práci. Dozvěděl se od J. Horáka, že již o honoráři za jeho materiál jednali a že sehnal úhradu na fonografické záznamy lidových slováckým písní. Psal mu také V. Boháč, že má být pověřen vrchním vedením této akce K. Plicka. Místo něj doporučuje odesílatel A. Hábu, to samé radil O. Chlubnovi a J. Křičkovi. Byl O. Chlubnou požádán o libreto z prostředí suchovské bohémy. Od J. Horáka se také dozvěděl, že obdrží dvojjazyčné úřední pověření, doposud ale nic neobdržel.B2Kynčlfonografická akce, honorář, libreto, nahrávání, úhrada, finance, Ministerstvo školství a národní osvěty, MŠaNO, Národopisná Morava, Slovácký krúžek, Vladimír Boháč, Alois Hába, Jiří Horák, Osvald Chlubna, Jaroslav Křička, Karel Plicka, Hrubá Vrbka, Javorník, Velká nad Veličkou, SlováckoVyp. Volčík
[Horák Jiří]Gregor Alois[Praha]8/10/19428101942dopis1Vzhledem k nedorozumění, které vzniklo tím, že předpokládal souhlasnou odpověď R. Kynčla ve věci výše honoráře (10 000 K), zatímco R. Kynčl později sdělil svůj nesouhlas (žádá 20 000 K a 2 600 K jako válečnou přirážku). Odesílatel Kynčlovi také oznámil, že sehnal úhradu na fonografické záznamy slováckých písní. Vedením celé akce má být pověřen K. Plicka, ale R. Kynčl navrhuje, aby byl povolán A. Hába. Z náznaků R. Kynčla usuzuje, že doba pro fonografickou akci není zrovna nejvhodnější. Prosí adresáta o opis zprávy, kterou odeslal R. Kynčlovi, aby pražský i brněnský výbor postupovali jednotně.B2Kynčlfonografická akce, honorář, kopie, opis, nahrávání, úhrada, finance, Rudolf Kynčl, Alois Hába, Karel PlickaVyp. Volčík
Horák JiříGregor AloisPraha16/10/194216101942dopis3+2Potvrzuje přijetí zpráv adresáta ze dne 26. 9. a 8. 10. t. r. Děkuje za zmínku o knize "Náš kraj a lid", prosí však, aby o ní nereferoval – je již rozebrána a její nové vydání nelze uskutečnit. V případě publikace J. Černíka uvádí, že může Ústav zahájit vydavatelskou činnost pod Školním nakladatelstvím. Cenzurní povolení na Černíkovu sbírku již mají, dají tiskárně příkaz, aby tisk pokud možno urychlili. Prosí adresáta o sdělení této zprávy J. Černíkovi. Ve věci odkoupení sbírky od R. Kynčla připojuje opis listu, který R. Kynčlovi zaslal. Poukázali mu 4000 K jako subvenci. Uvádí, podle jakých kritérií má být stanoven honorář. R. Kynčla hodlají pokládat za experta výhradně pro fonografickou akci, zahájili v tomto směru jednání, aby vyhověli naléhání "Slováckého krúžku" v čele V. Boháčem. Podotýká, že je sám přesvědčen o tom, že pro tak rozsáhlou akci není vhodná doba.B2Kynčlcenzura, fonografická akce, honorář, referát, sbírka, tisk, Česká Akademie, Náš kraj a lid, Školní nakladatelství, Slovácký krúžek, Vladimír Boháč, Josef Černík, Rudolf KynčlPříloha obsahuje dopis J. Horáka adresovaný R. Kynčlovi ze dne 26. 9. 1942.Vyp. Volčík
Horák JiříKynčl RudolfPraha26/09/19422691942dopis – příloha2Sděluje, že jednal o adresátově žádosti na ministerstvu [MŠaNO]. Ministru školství bude doporučeno, aby adresát obdržel doporučení , na základě kterého by mohl pokračovat ve své práci. Blahopřeje ke sběratelskému výsledku, dohodl se s A. Gregorem, že bude adresátovi vyplacen vyšší honorář. Vedle toho mu bude poukázáno 4000 K a úhradu hotových vydání. Upozorňuje zároveň na chystanou akci ze strany fonografického archivu České Akademie. Ústav považuje adresáta za experta, je proto požádán, aby zaslal seznam osob a kapel, které by byly zaznamenány na fonograf.B2Kynčl…Afonograf, fonografická akce, honorář, sbírka, seznam interpretů, úhrada, Česká akademie, Ministerstvo školství a národní osvěty, Alois GregorPříloha dopisu náležící k dopisu z 16. 10. 1942Vyp. Volčík
Horák JiříGregor AloisPraha13/11/194213111942dopis2Táže se, jak pokročilo jednání s R. Kynčlem ohledně prodeje jeho sbírky. Oznamuje, že nastala změna v organizaci ministerstva školství a dojde patrně k úplné změně referentů. Odesílatel považuje ÚpLP jako ryze vědeckou a studijní instituci a nemá tedy za úkol pouhou propagaci lidové písně a popularizaci lidového zpěvu. Podal žádost o subvenci 50 000 K pro ústav. Prosí adresáta, aby připravil vyúčtování subvencí z ministerstva školství, uvádí konkrétní sumy, které má vyúčtovat. Obrátí nyní svou pozornost ke zpěvníku J. Černíka. Navrhuje kalkulaci, z níž by mohli vyjít při odkoupení sbírky R. Kynčla.B2Kynčlfinance, kalkulace, odkoupení, sbírka, zpěvník, reorganizace, sběratelské stipendium, subvence, vyúčtování, Ministerstvo školství a národní osvěty, subvence, Josef Černík, Rudolf KynčlVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou13/11/194213111942dopis1Děkuje adresátovi za vykonané úsilí. Byl požádán J. Křičkou a O. Chlubnou o libreto ze suchovské bohémy. K. Smrž žádá návrhy na krátké filmy ze slováckého prostředí. Chystají něco z Velké [nad Veličkou], ale v jiném provedení, než "Lidi z Javorníka" obsahující plno chyb. Prosí o sdělení, kdy má přivézt elaborát, aby se mohl pustit do další práce. Pozitivně hodnotí svatbu, na které byl, z hlediska zpěvu však byla mládež, mimo zpívající dívky, zakřiknutá. Pochvaluje si atmosféru, která nastala, jakmile začali hrát s Ňorkovou muzikou.B2Kynčlfilm, fotografie, libreto, svatba, Lidé z Javorníka, Ňorkova muzika, Osvald Chlubna, Jaroslav Křička, Karel Smrž, Velká nad Veličkou, Suchov, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou16/11/194216111942dopis1Sděluje, že obdržel dopis od J. Horáka, v němž se mnohé vysvětlilo. Žádá adresáta, aby znova udal podmínky a dobu, kdy by měl [odesílatel] přijet.B2Kynčlhonorář, odkoupení, schůze, Jiří HorákVyp. Volčík
Horák JiříGregor AloisPraha19/11/194219111942dopis2Potvrzuje přijetí dopisů z 15. t. m. Je překvapen zprávou, že R. Kynčl dosud nezaslal výboru hotovou a připravenou sbírku. Prosí adresáta, na R. Kynčla naléhal kvůli jejímu odevzdání. Ve věci honoráře za sbírku zůstává u svého návrhu. Obdržel z ministerstva školství potvrzení, které R. Kynčl žádal. Ve věci schůze v Praze má adresát aspoň tři dny předem oznámit, kdy přijede. Připomíná, že má zhotovit vyúčtování do konce r. 1942.B2Kynčlhonorář, odkoupení, sbírka, schůze, subvence, urgence, vyúčtování, Ministerstvo školství a národní osvěty, Rudolf KynčlVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou28/11/194228111942dopis2Cestu do Brna musel odložit kvůli zdravotním problémům. Dá vědět, kdy bude moci přijet. Při revizi sbírky chce být osobně přítomen. Hába byl s jeho prací spokojen, stejně tak Plicka, i když záznamy provádí naprosto jinak než on. Svou sbírku nenechá "roztrhnout", musí zůstat celá. Odmítá cenzuru, chce, aby v ní bylo ponecháno vše. Potvrzení, které mu bylo několikrát avizováno, stále nepřišlo, psal kvůli tomu J. Horákovi.B2Kynčlcenzura, sbírka, schůze, Alois Hába, Jiří Horák, Karel Plicka, SlováckoDva řádky z dopisu jsou začerněny (patrně odesílatelem) tak, aby nebyly vůbec čitelné.Vyp. Volčík
Gregor AloisKynčl RudolfBrno2/12/19422121942dopis2Týká se dokončování sbírky adresáta. Odesílatel vysvětluje, že nedojde k žádné její "revizi" (navrhuje spíš použít termín "kolaudace"), natož k cenzuře. Adresátova poznámka o tom, že nechce nechat sbírku "roztrhnout", je odesílateli nejasná. Žádá pouze, aby adresát posílal po částech ten materiál, který již považuje za hotový. Připomíná, že se musí domluvit na honoráři, čeká proto na adresátovy návrhy.B2Kynčlcenzura, honorář, sbírkaVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou3/12/19423121942dopis1Pokud to bude možné, přijede k adresátovi 7. prosince po deváté hodině, pokud ne, pošle balíček do rukou adresáta. Dozvěděl se, že jistá sbírka byla na Ústavu rozstříhána, jednotlivé písně vyřazeny a něco ponecháno, proto napsal předchozí dopis.B2Kynčlsbírka, selekce, schůze, Jiří Horák, PrahaVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou8/12/19428121942dopis1Děkuje za vřelé přijetí, které se mu od adresáta dostalo. Znovu opakuje prosbu, aby mu zemská školní rada nebo okresní školní výbor vystavil dekret, kterým by se mohl prokazovat u nadřízených úřadů (hovořil o tom i s okr. školním inspektorem z Hodonína). Prosí také, aby byl o jeho činnosti vyrozuměn také ministr E. Moravec a aby obdržel od adresáta zprávu, jakmile bude jeho sbírka přijata.B2Kynčldekret, sbírka, schůze, Jiří Horák, Emanuel Moravec, HodonínVyp. Volčík
Kynčl Rudolf[Ústav pro lidovou píseň]Velká nad Veličkou28/11/194428111944dopis2"Zpráva o národopisné a lidovýchovné činnosti za rok 1944" vypracovaná Rudolfem Kynčlem.B2Kynčldialekt, duchovní píseň, film, fotografie, kostelní píseň, kroj, kurz zpěvu, sběr písní, studie, varhany, výstava, výuka zpěvu, zpěvník, Hody z Hrubé Vrbky, Horňácká svatba, Národopisná Morava, Ňorkova muzika, Slovač, Strážná Hůrka, Úprkův kraj, Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Moravská Nová Ves, Nová Lhota, Velká nad Veličkou, Blatnice, Nivnice, Hodonín, Praha, Strážnice, Uherské Hradiště, Zlín, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfGregor AloisVelká nad Veličkou14/02/19451421945pohlednice1Děkuje adresátovi a sděluje, že o "některých tíživých myšlenkách" pohovoří při osobním setkání. Je v polovině korektury připravovaného materiálu, má ale mnoho starostí, co s tím vším bude.B2Kynčlkorektura, schůzeVyp. Volčík
[Státní ústav pro lidovou píseň]Kynčl RudolfBrno18/05/19491851949dopis2SÚpLP v Brně plánuje pro nejbližší dobu vydat sbírky lidových písní ze všech krajů Moravy a Slezska. Bude potřeba doplnit sbírky o etnografický, historický i dokumentární materiál. Prosí proto adresáta, aby k rukopisné sbírce, která je na Ústavu uložena, připojil stručný slovní úvod, který by obsahoval: 1. stručný životopis sběratele, 2. Popis způsobu sběru písní, 3. Popis prostředí, ve kterém sbíral, 4. stručné životopisy zpěváků, 5. zprávu o současném stavu lidového zpěvu v oblasti. Výlohy spojené s vypracováním tohoto úvodu budou hrazeny, zaslaný materiál pak bude použit se svolením adresáta k vydání písní.B2Kynčledice, pasportizace, sbírka, úvod, životopisPozn. Červenou tužkou: "Mnoho z toho je u nás v koresp. s Kynčlem."Vyp. Volčík
Kynčl RudolfStátní ústav pro lidovou píseňVelká nad Veličkou19/05/19491951949dopis1Potvrzuje přijetí dopisu z 18. 5. t. r. a táže, do kdy má elaborát odevzdat a zdali je vydání jeho (odesílatelovy) sbírky myšleno vážně, jelikož má před sebou mnoho práce.B2Kynčlsbírka, úvod, termínVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňKynčl RudolfBrno23/05/19492351949dopis1K dotazům z dopisu ze dne 19. t. m. sdělují, že vydávání rukopisných sbírek je Ústavem považováno za prioritu, o čemž svědčí chystaná Bímova sbírka písní z Hustopečska. Elaborát adresáta budou potřebovat pro rok 1950, kdy je naplánováno vydání lidových písní z okresu Strážnice.B2Kynčledice, sbírka, tisk, tiskárna, vydání, Lidové písně z Hustopečska, Živá píseň, Ministerstvo informací a osvěty, Hynek Bím, Vladimír Úlehla, StrážniceVyp. Volčík
Kynčl RudolfVysloužil JiříVelká nad Veličkou25/06/19492561949dopis1Dopis s poznámkou "Přísně důvěrné". Prosí adresáta, aby chránil jeho životní práci. Plně důvěřuje A. Gregorovi, ale písně, které zaslal v roce 1943 Ústavu, již "figurovaly v ústech" lidí, kteří ani z Velké [nad Veličkou] nejsou.B2Kynčlsbírka, Alois Gregor, Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Kynčl RudolfVysloužil JiříBrno14/07/19491471949dopis1Sděluje, že má u sebe mnoho materiálu: písně, staré tance, žertovné zpěvy i tzv. "chytačky". Mnoho si úmyslně ponechal z dřívějších "nejistých a zlých" dob. Vše si dopředu nachystá a zastaví se adresáta v Brně, kde provede jenom hlavní korekturu a uspořádání. Zmiňuje též "tajče", žertovné tance, chytačky, zapomenuté tance, "podhusár", "trnka", "žabská", k tomu ještě pověsti, pořekadla atd.B2Kynčlcifra, korektura, podhusár, pořekadlo, pověst, pranostika, sbírka, sedlácká, schůze, tajč, trnka, tanecVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňKynčl RudolfBrno15/07/19491571949dopis1Děkuje za dopis. Navrhuje, že zajede za adresátem do Velké [nad Veličkou], kde by si domluvili další postup. Zpravuje adresáta ve věci nových edičních zásad Ústavu, podle kterých budou vydávány všechny jejich sbírky, např. Bímova sbírka, která je již v tisku.B2Kynčledice, ediční zásada, instrukce, sběr písní, sbírka, schůze, tisk, Lidové písně z Hustopečska, Hynek Bím, Velká nad Veličkou, Horňácko, Slovácko, SlezskoVyp. Volčík
Kynčl LuděkVysloužil JiříVelká nad Veličkou30/09/19503091950dopis1Prosí adresáta, aby na adresu R. Kynčla poslal jeho sbírku. R. Kynčl chce provést konfrontaci určitých písní znova, druhý díl sbírky má přichystán. Při konfrontaci druhého dílu našel řadu nových věcí, které se váží k prvnímu dílu.B2Kynčlsbírka, Rudolf Kynčl, Velká nad Veličkou, Horňácko, Slovácko"Došlo 2. října 1950"Vyp. Volčík
Kyselka FrantišekJanáček LeošOřechov9/11/19099111909korespondenční lístek2Přijede ve čtvrtek 11. t. m. s fonografem a dostaví se v 8. hodinu do varhanické školy. Trávila 2 a 1/2 dne na cestách.B2Kyselkova12schůze, fonografVyp. Volčík
Kyselka FrantišekJanáček LeošOřechov14/11/190914111909dopis4Odesílatel omlouvá svoji ženu, která z důvodu nemoci musela odříct chystanou cestu.B2Kyselkova13omluva, Františka KyselkováVyp. Volčík
Kyselka FrantišekJanáček LeošBrno18/02/19101821910dopis2Při schůzi v adresátově pracovně se opomenula zmínit, zdali by mohlo být vzato v úvahu použití zemského automobilu při některé z velkých cest na Uherské Slovensko (zvláště s důvody snadnější osobní dopravy i přepravy fonografického a fotografického přístroje). Prosí jej, aby zapůsobil na poslance Budínského, který by mohl podporovat tyto záležitosti.B2Kyselkova14schůze, automobil, sběr písní, Slovensko, fonograf, fotoaparát, Jaroslav BudínskýVyp. Volčík
Kyselka FrantišekČerník JosefBabice7/3/1945731945dopis1Připomíná, že 27. března 1945 bude mít jeho žena 80 let. Její činnost zasluhuje, aby si na ni někdo vzpomenul, přichází tedy s požadavkem, aby jí byla věnována stručná vzpomínka v Lidových novinách a aby snad aby A. Gregor za Pracovní výbor vzpomínku učinil.B2Kyselkova32vzpomínka, jubileum, tisk, Lidové noviny, Alois GregorVyp. Volčík
Kyselka FrantišekGregor Alois[Babice]12/3/19451231945dopis5Posílá některá životopisná data své ženy.B2Kyselkova33vzpomínka, jubileum, životopisK dopisu připojen koncept medailonku k jubileu F. KyselkovéVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov16/01/19061611906dopis1Oznamuje, že je ochotna účastnit se národopisné činnosti. Až se naskytne příležitost, navštíví jej a požádá o informace.B2Kyselkova1sběr písní, spolupráce, instrukceVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček Leoš[Ořechov]cca19071907dopis3Na základě přání odesílatele uvádí informace o své osobě, sběratelské zkušenosti apod. (datum a místo narození, vzdělání, povolání, počet sebraných písní a lokality, kde sbírala).B2Kyselkova2Kamenice, Jihlava, Josef Klimeš, Nové Veselí, Žďár nad Sázavou, Filip Toufar, Brno, Ivančice, sběr písní, Brněnsko, Novoměstsko, Třebíčsko, Bítešsko, Tišnovsko, Jihlavsko, Holešovsko, Slovensko, Hajany, Petrova Ves, Šaštín, František Bartoš, sbírka"Může být listopad - prosinec 1907 - viz seznam Kys (pozn. O. H., seš. III."Vyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov15/03/19071531907dopis1V příloze zasílá výkaz svých výdajů, žádá, aby jí byly co možná nejdříve poukázány.B2Kyselkova2sběr písní, výdaj, nákladVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov20/06/19072061907dopis2S lítostí oznamuje, že cesta do Tábora je znemožněna – A. Andrlíková je od 1. června v Holešově a pobude tam do 15. července. Jak v této záležitosti postupovat? Adresu do Holešova jí A. Andrlíková neuvedla. S radostí opatří adresátovi chřest.B2Kyselkova3sběr písní, Tábor, Antonie Andrlíková, HolešovVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov13/10/190713101907korespondenční lístek2Odpovídá na Janáčkův dotaz. U A. Andrlíkové zapsal 45 písní, odevzdala jich 28 a 17 odevzdá příště.B2Kyselkova4sběr písní, Antonie AndrlíkováVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov7/12/19077121907dopis1Zasílá potvrzení a podotýká, že ji dosud z Tovačova texty odevzdaných nápěvů k hanáckým tancům nedošly. Bude se o ně hlásit,B2Kyselkova5sběr písní, Tovačov, text, nápěv, tanec, HanáVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošTovačov4/2/1908421908pohlednice1Je v Tovačově, vyrazila 3. 2. 1908. Výsledek oznámí osobně.B2Kyselkova7sběr písní, HanáVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov2/4/1908241908dopis2Obdržela 1. dubna zprávu od vdovy Anny Švomové, že umí zpívat 160 písní. Podle přiloženého seznamu s incipity očekává, že většina se bude dát notovat. V Litovli by také mohla dobře pořídit. Doufá, že se bude moc po Velikonocích vydat do Telče.B2Kyselkova6sběr písní, Anna Švomová, seznam, Litovel, Haná, TelčVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov12/7/19081271908dopis3Oznamuje výsledek osmidenní cesty do Protivanova a Litovle. sběr písní v Protivanově jí zabral 3 dny, výtěžek ze sběru písní je značný, sebrala kolem 80 písní. V Litovli a okolí strávila 5 dní, nepodařilo se jí zapsat ani 50 písní. Uvádí možné důvody tak malého počtu. Prošla asi deset osad na Litovelsku.B2Kyselkova7sběr písní, Haná, Protivanov, Litovel, LitovelskoNa titulní straně dopisu poznámka k písním: "viz seznam č. 988-1055 – odevzd. 14. 9. 1908, 1056-1089 – odevzd. 16. 9. 1908, pozn. O. H. 1976"Vyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov21/07/19082171908dopis3Děkuje za přímluvu u ředitel F. Autraty. Po návratu z návštěvy rodičů je ochotná podniknout nějakou cestu, třeba do okolí Pernštýna [Pernštejna]. Prosí však, aby naznačil, na kterou stranu by se měla odebrat, zdali k Tišnovu, Kunštátu, k Novému Městu nebo Velkému Meziříčí. Na otázku ohledně peněz na cestu do Protivanova a Litovle poznamenává, že jí bylo vyplaceno 50 korun, na cestě však byla plných 8 dnů, mělo by jí tedy náležet 30 korun.B2Kyselkova6František Autrata, sběr písní, Pernštýn [Pernštejn], Tišnov, Kunštát, Nové Město, Velké Meziříčí, Protivanov, Litovel, úhrada, výdaj, nákladčervenou pastelkou podtrženo "Tišnov" s poznámkou "sběr 1906", černou tužkou Kunštát a Nové měst [0 záznamů], červenou Velké Meziříčí ("1906"), Protivanov ("sběry 31. 1906") a Litovel ("sběry 31 1908")Vyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov28/07/19082871908korespondenční lístek2Děkuje za přímluvu. Oznamuje, že se navrátila z návštěvy u rodičů, je ochotna někam vyjet. Kdo sbírá na Kyjovsku?B2Kyselkova6sběr písní, KyjovskoVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov21/08/19082181908dopis3Oznamuje plánovaný sběr písní u Pernštýna [Pernštejna], kam se vydá v příštích dnech. Ráda by se ještě letos vydala na Uherské Slovensko. Obdržela však radu, že se tam nemá vypravit bez průvodního listu vydaného ministerstvem, aby se vyhnula nepříjemnostem. Žádá proto adresáta, jestli by jí vymohl průvodní list u ministerstva (v listu je potřeba naznačit účel cesty).B2Kyselkova7sběr písní, Horácko, Pernštýn, Pernštejn, Slovensko, průvodní list, ministerstvoVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov23/09/19082391908dopis2Oznamuje, že se vrátila z cesty podniknuté do okolí Pernštýna [Pernštejna]. Vyjadřuje částečné zklamání, mezi sebranými písněmi však 50 z nich považuje za opravdu pěkné. Byla na cestách od 17. do 23. v osadách Lískovec, Kovářová, Býšovec-Věžná, Vechňov [Věchnov], Pivonice, Koroužné, Štěpánov, Ujčov a Doubravník. Písně zašle co nejdříve.B2Kyselkova8sběr písní, Horácko, Pernštýn, Pernštejn, Lískovec, Kovářová, Byšovec, Býšovec, Věžná, Vechňov, Věchnov, Pivonice, Koroužné, Štěpánov, Ujčov, DoubravníkVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov1/8/1909181909dopis3Uvádí, kam se letos vydala sbírat a na jak dlouho (2 cesty po 5 dnech do okolí Slavkova a Kojetína, 2 cesty po 1 dni do Rosic za Slováky, dohromady 12 dní). Písně od Slavkova jsou odevzdány, zbylé se dopisují. Kam je má odeslat, až budou dopsány? Brzy se vydá do Byteše [Bíteše] a okolí. Očekává hojnou žeň, z předloňského sběru písní [1907] se dozvěděla, že v osadách Březky [Březí] a Borovník se dosud tancují Královničky atd. Je také informována, že v blízkosti Dačic jsou staré písně v Kalištích a Krásonicích [Krasonicích], dále v lokalitách Doupě a Rosička Panenská [Panenská Rozsíčka]. Sbírá tam snad někdo?B2Kyselkova9sběr písní, Haná, Horácko, Brněnsko, Slavkov, Kojetín, Byteš, Bíteš, Březky, Březí, Borovník, Dačice, Dačicko, Kaliště, Krásonice, Krasonice, Doupě, Rosička Panenská, Panenská Rozsíčka, Královničky"odesláno 120 K 3/VIII 1909"Vyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov2/9/1909291909dopis2Oznamuje, že je z první cesty na Meziříčsko zase doma. Prošla Křoví, Březký, Vlkový, Osovskou Bítýšku, Tasov, Holubí Zhoř, za 5 dní nasbírala asi 70 písní. Nepodařilo se jí vypátrat to, co bylo provedeno ve Velké Bíteši v minulém roce, avšak hlavní pracovník, který předvedl zpěvy a tance, je ze Stanoviště, vydá se za ním při druhé cestě na Velkomeziříčsko. Ohledně ministerského výnosu upozorňuje, že dosud nic neobdržela.B2Kyselkova10sběr písní, Meziříčsko, Velkomeziříčsko, Křoví, Březské, Vlkový, Osovská Bítýška, Tasov, Holubí Zhoř, Velká Bíteš, Stanoviště, ministerský výnos, průvodní listVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov31/10/190931101909korespondenční lístek2Upozorňuje na chybu v zápisu písně č. 1508. Dnes jede do Modřic za Slováky, podá o tom zprávu.B2Kyselkova11sběr písní, chyba, Modřice, SlovákVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček Leošneuvedeno3/9/1910391910telegram1Odesílatelka oznamuje, že přijede dnes večer do Brna.B2Kyselkova15schůzeVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov15/01/19111511911dopis3Sděluje, že k vypočítání svého požadavku si vzala na pomoc Bartošovu sbírku. Odevzdala celkem 2000 písní. Při stanovení ceny 80 K za tiskový arch se jedná o 3200 - 3600 K. S připočtením nákladů vzniklých při opisování a cestovních náhrad vychází výsledný požadavek do výše 3700 - 4100 K. Tento výpočet učinila na základě adresátova udání honoráře. B2Kyselkova16sbírka, František Bartoš, náklad, výdaj, honorář, cestovní náhradaVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov25/01/19112511911dopis4Týká se neshod v otázkách honorování sběratelské práce. Odesílatelka cítí, že adresáta zaskočil její a Bímův výpočet. Považuje za správné a spravedlivé, aby se ustanovila cena za listový arch nebo za jednotlivou píseň.B2Kyselkova17…sběr písní, honorář, náklad, Hynek BímVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov3/6/1911361911dopis3Zasílá podrobnější plán sběru písní . Míní začít v hejtmanství Moravskotřebovském hejtmanství, v Jevíčském okrese, dále v okolí Mor. Třebové (pokud jsou v něm české osady), poté v Zábřežském hejtmanství v soudních okresech Mohelnice, Šilperk [dnes Štíty], Šumberk [Šumperk] a Zábřeh. K tomu potřebuje asi jeden měsíc. Ráda by také zavítala do německých okresů s dědinami s českými obyvateli (Rýmařovsko...). Bude-li s prací hotová, připraví rozvrh pro Slezsko.B2Kyselkova18sběr písní, plán sběru písní, Moravskotřebovsko, Jevíčsko, Moravská Třebová, Zábřežsko, Mohelnice, Mohelnicko, Šilperk, Štíty, Šumperk, Šumperk, Šumpersko, Zábřeh, Rýmařovsko, německý jazykový ostrovVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov14/07/19111471911dopis2Zasílá 78 slováckých písní a zároveň také "Naše Slezsko" od faráře J. Vyhlídala. Prosí o nahlédnutí do nich, aby jí mohl napsat, má-li v těchto místech dál pátrat po dalších písních, nebo se obrátit do jiného kraje. Slezsko jí zabere nejméně 14 dní, Kralice u Prostějova 4-5 dnů. Očekává podrobnější zprávu o cestě do Slezska, v případě, že by se do těch krajů vydala, potřebovala by jeho spis, aby neopakovala totéž.B2Kyselkova19sběr písní, slovácká píseň, Slezsko, Naše Slezsko, Jan Vyhlídal, Kralice na Hané, ProstějovVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov10/8/19111081911dopis3Je vypravena za Slováky do Kralic u Prostějova, v sobotu 12. 8. odjíždí. Fonograf tentokrát nemíní vzít, pokud bude třeba, vezme jej napodruhé. Písně z Moravy již přepsala nanečisto, je jich 115. Kontaktovala faráře J. Vyhlídala, odpověděl, že jí může dát informace ředitel F. Autrata. Nebude prý na škodu, když se vydá po jeho [Vyhlídalových] stopách, čím dále od Opavy, tím více písní. F. Autrata odjede asi tyto dny do Teplic u Hranic na Moravě. Míní tam za ním dojet z Prostějova (nemůže na Slezsko odjet bez doporučení). Prosí o sdělení, kde bude další prázdniny adresát pobývat.B2Kyselkova20sběr písní, Kralice na Hané, Prostějov, fonograf, Jan Vyhlídal, František Autrata, Teplice nad Bečvou, Hranice na Moravě, Slezsko, adresaVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov11-Sep911dopis2Děkuje za upozornění na knihu. Na základě úmluvy zasílá účet za obnos, který má dostat za vykonané cesty (30 K).B2Kyselkova21sběr písní, kniha, účet, obnos, náklad, výdajPoškozený dopis, datum je zčásti nečitelné [OV]Vyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov10/10/191110101911korespondenční lístek1Sděluje, že podle úmluvy přijede do Brna a navštíví jeho ústav v sobotu ráno 14. t. m. Prosí, aby o tom uvědomil také H. Bíma.B2Kyselkova22schůze, Hynek BímVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošOřechov27/10/191327101913dopis1Podle přání adresáta zasílá vypsané své sběratelské zkušenosti.B2Kyselkova24životopisVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaJanáček LeošBrno-Královo Pole26/07/19212671921korespondenční lístek2Oznamuje, že právě dokončila svou práci. Pokud má příští pondělí začít něco jiného, nechť adresát naznačí, do má dělat a jak. Odepsal jí J. Kobzík ze Staré Břeclavi. Jméno "odzemek" tam neznají, domnívá se, že by to mohly být po slovácku zvané "vrtěné". Ve Tvrdonicích tak nazýval Tureček některé písně.B2Kyselkova25Josef Kobzík, Břeclav, Tvrdonice, tanec, odzemek, vrtěnéVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaStátní ústav pro lidovou píseňBrno16/12/192916121929revers3Odesílatelka postupuje ve vlastnictví moravsko-slezského výboru Státního ústavu pro lidovou píseň se všemi zápisy lidových písní, jí k tomu zaslané.B2Kyselkova26Arevers, souhlas, životopisk reversu připojeny 2 listy s životopisem Františky Kyselkové.Vyp. Volčík
Kyselková FrantiškaGregor AloisBrno29/11/193229111932dopis2Zasílá dnes došly dopis, podle něhož nechť zařídí další jednání. Záležitost ohledně Krasonic selhala. V Bohuslavicích však je jedna žena, zpěvačka a vypravěčka, která zná tamní zvyky, účastní se při svatbách. "Vyšetřil" by to jeden její známý o vánočních prázdninách. Nebude to pozdě?B2Kyselkova27sběr písní, Horácko, Krasonice, Bohuslavice, zpěvačka, vypravěčka, svatbaVyp. Volčík
Kyselková FrantiškaStátní ústav pro lidovou píseň[Brno]26/11/193426111934dopis3V příloze odevzdává písně sebrané na Kyjovsku a považuje tím za ukončenou práci, kterou začala v dubnu 1930. Prozkoumala 34 obcí, vyslechla asi 160 zpěváků a zpěvaček a sebrala 642 písní. Dále podává podrobné informace o jednotlivých cestách na Kyjovsko a seznam vesnic s počtem sesbíraných písní.B2Kyselkova28sběr písní, Kyjovsko, Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Karlín, Koryčany, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Stavěšice, Stupava, Uhřice, Věteřov, Žarošice, Želetice, Boršov, Hýsle, Kostelec, Sobůlky, Svatobořice, Bohuslavice, Boršov, Bukovany, Ježov, Skalka, Milotice, Osvětimany, Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice, Žeravice, Vyp. Volčík
Kyselková FrantiškaHelfert VladimírBrno7/12/19367121936korespondenční lístekOmlouvá se, že se nemůže dnes dostavit na schůzi. Připojuje dotaz, jestli omylem neodevzdala duplikáty kyjovských písní, nemá je totiž u sebe.B2Kyselkova30Vyp. Volčík
Kyselková FrantiškaGregor AloisBrno9/3/1941931941dopis1Vyjadřuje souhlas s tím, aby byl Vladimír Úlehla přidělen do Moravského výboru pro lidovou píseň jako vědecká síla.B2Kyselkova31jmenování, výbor, souhlasVyp. Volčík
Ženská útulna v BrněStátní ústav pro lidovou píseňBrno17/07/19521771952dopis1ÚNV v Brně oznámil, že hrob F. Kyselkové byl pojat do seznamu čestných hrobů.B2Kyselkova39úmrtíVyp. Volčík
Lacman Bedřich[Janáček Leoš]Muglinov19/03/19071931907dopis2Lacman před 12 lety sesbíral lidová rčení bez nápěvů v obcích Rychvaldov [Rychvald], Záblatí a Vrbici. Stěžuje si, že schází ještě sesbírat tisíce zvyků, např. hádanky, písně a říkačky před vpuštěním ženicha do domu nevěstina. Táže se, zdali má dále sbírat materiál nebo už o to není zájem. Má u sebe ještě 70 rychvaldských písní , ale jen nápěv a počáteční slova. Ptá se, jestli je má poslat.písně, Rychvaldov, Rychvald, Záblatí, Vrbice, sbírkaVyp. Nádaská
Lacman Bedřich[Janáček Leoš]Muglinov30/03/19073031907dopis1Posílá 70 slibovaných písní z Rychvaldova [Rychvald]. Zmiňuje i píseň "všeobecně známou" - "Sivá holuběnko, kdes byla." Některé písně mají známý nápěv, ale jiná slova - na nápěv "Hrály dudy" se zpívá "Vezmu sáček na kijáček a půjdu na ryby, zastavím tam na protivo, žádná mi nechybí." Reaguje na dopis ze dne 21.3.107 a odpovídá, že Bura se již nevěnuje lidovědnému zapisování, ale ověřoval si u něj pravé formy rychvaldovských [rychvaldských] nářečí, protože odtamtud pochází. písně, nápěvy, obsah, Rychvald, RychvaldovVyp. Nádaská
Lesná VěraSÚPLP v BrněBrno21/06/19492161949dopis1Potvrzuje příjem dopisu ze dne 30.5.1949, je ochotna přenechat část pozůstalosti Lucie Bakešové. Něco již předala dr. Vysloužilovi, část zapůjčila zemřelému prof. Vaškovi, něco také zapůjčila prof. Úlehlové, které současně píše o vrácení. Svého času zapůjčila na výstavu Leoše Janáčka 38 dopisů a snad jediný exemplář národních tanců svázaných v knize. Nic jí nebylo vráceno. Písemnosti tehdy převzal pan Ph. C. V. Veselý.B1Bakešová5pozůstalost Bakešové LucieVyp. Pelíšková
Lesná VěraVysloužil Jiří23/08/19502381950dopis1Omlouvá se, že dříve nepotvrdila příjem peněz, měla otravu krve. Nachystala však nějaký fotografický materiál. Táže se, zda by neměl Ústav zájem o akvarel Královničky od malířky Vorlové-Vlčkové, který dostala Bakešová k 70tinám.B1Bakešová8Bakešová LucieVyp. Pelíšková
Lesná VěraStátní ústav pro lidovou píseňBrno21/06/19492161949Je ochotna přenechat národopisný materiál z pozůstalosti L. Bakešové. Část již předala Vysloužilovi, něco zapůjčila zemřelému prof. Vaškovi, něco V. Úlehlovi.
Lesná VěraGregor Alois23/08/19502381950Potvrzuje příjem peněz. Má ještě fotografie. Také nabízí akvarel Královničky od Vorlové-Vlčkové.
Letošník Josef[Janáček Leoš]Polička13/01/19101311910dopis1Dozvěděl se, že je mu svěřeno psát prozaickou stať díla "Rakouská lidová píseň". Neví podrobnosti a žádá o doplnění informací. Neví, jestli téma pojmout všeobecně nebo více dopodrobna. Přiklání se k návrhu, že by více zpracoval nápěvy. Odpověď chce poslat do Prahy.stať, sbírka, píseň, nápěvVyp. Nádaská
Letošník Josef[Janáček Leoš]Polička13/05/19101351910dopis1Slíbil vypracovat část o rytmice lidové poesie, ale vrátila se mu neuróza. Nemůže dále přečíst ani jednu sbírku moravských písní a tak se vzdává svého úkolu. V únoru napsal nějakou práci, ale je třeba ji ještě přečíst a ještě se k tomu nedostal. rytmika lidové poesie, neuróza, část práceVyp. Nádaská
Lísa ValentinStátní ústav pro lidovou píseňOtrokovice5/12/19295121929dopis3Byl požádán, aby podepsal revers. Dostal 300 od ministerstva školství. Sbíral společně se Zbořilem, Hádkem, Mansfeldem, Ludkem, Kadlčíkem a Kohoutkem. Podmínkou bylo, že nasbírají 600 písní pro Janáčka. Nasbírali jich více, ale mnoho jich už bylo někde otisknuto a mnoho jich bylo nemravných. Publikovatelných zůstalo 300 písní. Po dohodě s inspektorem Hrázděrou se usnesli, že část peněz vrátí. Stalo se tak 27. února 1912, vrátili to na okresní školní hejtmanství v Uherském Hradišti. Těch 300 písní se vydalo, ani jedna ještě nebyla nikde předtím publikovaná, potvrdila to i komise pro sbírání lidových písní z Brna. Dále opsal dopis od Janáčka, ve kterém se píše, že mají odevzdat nasbírané písně komisi, ale zároveň mají právo je publikovat. Peníze navíc se mají vrátit. revers, sběr písní, peníze, Janáček, Zbořil, Hadek, Mansfeld, Ludek, Kadlčík, KohoutekVyp. Nádaská
Lísa ValentinOtrokovice30/10/191130101911dopis2Když měli pracovat na monografii Slov. Dítěte, tak pan školdozorce Hrázděra, tehdy ještě učitel, určil, kdo z dalších učitelů se má zapojit do sbírání a v jaké lokalitě. Byla to tedy kolektivní práce "všeho učitelstva". Následně měl všechny písně Lísa zkontrolovat a upravit. Písně byly špatně notovány, zaznamenány atd. Když to řekl Hrázděrovi, ten mu poradil, ať zažádá o subvenci. Dílo bylo hotovo v prosinci 1910. Dodává tedy panu řediteli opis písní a nic na oplátku nežádá, pouze se táži zdali by písně prohlédl a zkontroloval. monografie Slov. Dítěte, Hrázděra, sběr písní, kontrola Vyp. Nádaská
Lísa ValentinOtrokovice21/01/19102111910dopis1Nabízí řediteli písně k nahlédnutí, ale ne k použití. Plánuje je sám vydat. Sbírání ho stálo 70 zl. Celkově bylo sesbírání 600 písní, ale po vytřídění jich zbylo 350. Ještě plánuje obejít 40 obcí. Žádá o finanční podporu ve výši 400 k. Na druhé straně dopisu je odpověď: ředitel chce pouze nahlédnout a ptá se, proč je Lísa tak upnutý.sbírání písní, finanční podporaVyp. Nádaská
Lísa ValentinOtrokovice27/01/19102711910dopis1Nabízí písně k nahlédnutí, ještě chybí dialektická revize, měnění tóniny a rytmu. Doma má ještě 40 neopsaných písní. Žádá o radu se státní a zemskou podporou při vydávání písní. písně, dialektická revize, tóniny, rytmus, podporaVyp. Nádaská
Lísa ValentinOtrokovice23/10/191123101911dopis2Reaguje na dopis z 23.9.1911, posílá na žadatelovu adresu originál sbírky lidových písní z Uherskohradišťska, které okolo Vánoc vyjdou tiskem. Děkuje za intervenci. Z původních 600 písní jich po vytřídění prošlo 300. Posílá mu stať (úvod) pro kontrolu. sbírka lidových písní, intervence, třídění písníVyp. Nádaská
Lísa ValentinCís. Král. Moravská zemská školní radaBrno15/12/191015121910dopis1Ministerstvo kultu a vyučování přiznává Valentinu Lísovi subvenci v hodnotě 300. Podmínkou je, že za rok odevzdá komisi pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku Leoši Janáčkovi 600 sesbíraných písní. Subvence má být poslána na účet s mimořádným úvěrem na vydání "Lidové písně v Rakousku." subvence, komise, ministerstvo, písně, JanáčekVyp. Nádaská
Lísa ValentinCís. Král. Moravská zemská školní radaBrno3/4/1912341912dopis1Pracovní výbor pro lidovou píseň na Moravě má rozhodnout co dále podniknout s vrácenou subvencí 300K. Lísa nedostál povinnostem a místo 600 písní nasbíral pouze 302. Komise si chce tyto peníze nechat, aby mohla Janáčkovi odevzdati opisy originálů a dát je do tisku.pracovní výbor pro lidovou píseň, subvence, Leoš Janáček, písněVyp. Nádaská
Lísa ValentinOtrokovice27/10/191127101911dopis2Reaguje na předchozí dopis. Zmiňuje, že měl závazek do roku odevzdat pracovní komisi čistý opis písní a více nic. To samé psal i panu řediteli. Vzpomíná, že v jednom dopise psal o tom, že nejdříve uveřejní písně on a až poté se mohou použít v díle "Rak. lid. píseň". Připomíná řediteli, že mu slíbil, že písně neupotřebí před Lísovým vydáním a vrátí je zpět. Měsíc, který měl volno, jezdil a sbíral písně. Má přesně zdokumentováno kde za co a kdy utratil. Celkové výlohy nebyly 300K ale 1600K.komise, opis písní, Rakouská lidová píseň, subvence, výdajeVyp. Nádaská
Lunga JaroslavKyselková FrantiškaLiptovský Svatý Mikuláš3/4/1935341935dopis2Otázku adresovanou F. Kyselkové ohledně rozsahu stati o lidových písních zodpověděli A. Budík z Bohuslavic a M. Kolaja, celá záležitost se tím trochu mění. Posílá jí oba dopisy, protože v nich vyslovené názory je třeba brát v úvahu před definitivním rozhodnutím o písních. Žádá ji, aby s oběma pohovořila a poté napsala, na čem se dohodli. M. Kolaja opravil článek F. Horáka. Přikládá jednu písničku, kterou dostal od Kolaja1CArnošt Budík, Maxmilián Kolaja, František Horák, článek, sborník, Kyjovsko, ŽdánickoVyp. Volčík
Lužný JanMoravsko-slezský výbor pro lidovou píseň (Leoš Janáček)Kozlovice11/12/192911121929dopis1Revers. Lužný postupuje ve vlastnictví moravsko-slezského výboru. Pod reversem je perem dopsáno: narodil se v Přemyslovicích 1. ledna 1843. Podepsaný pozbyl paměť a nemůže si vzpomenout na otázky jemu kladené.revers, moravsko-slezský výborVyp. Nádaská
Dvořák K.Moravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněMoravská Ostrava15/05/19371551937dopis1Odesílatel k přepisu, se kterým se na něj obrátili, upozorňuje na odborného učitele měšťanské školy a zároveň připojuje výstřižek z novin "Josef Mojžíšek pětasedmdesátníkem". Omlouvá se, že nemá potřebné informace a odkazuje na Františka Lýska. Týká se lidové písně a lidové hudby.B3Josef Mojžíšek, František Lýsek, Moravská Ostrava Škrabalová
Ústav etnografie a folkloristiky ČSAVPark kultury a oddechu, RooseveltovaBrnonedatovánodopis2Překlady, které od nich obdrželi byly nevyhovující, na mnoha místech zkreslují smysl původního textu. Proto nemohou uznat ve faktuře PKO režijní přirážku a jsou nuceni žádat o snížení částky za překlady jednotlivých sloganů. Vracejí účet k příslušné opravě. B3překlad, fakturaŠkrabalová
Poštovní novinová službaÚstav etnografie a folkloristiky ČSAVPraha, Vinohrady16/06/19701661970dopis1Referentka se odvolává na dopisy a v příloze vrací fakturu a prosí o její úhradu. Dále píše o Western Folklore. Zásilky nejsou odesílány doporučeně a náhradní výtisky nemají k dispozici. Nemají doklad, zásilky jsou odesílány na riziko příjemce. B3Poštovní novinová služba, zásilka, úhrada fakturyŠkrabalová
Státní ústav pro lidovou píseň, PrahaMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněPraha21/02/19492121949dopis1Posouzení lidového sběratele Františka Novotného, řídícího učitele. Praha radí, aby byl posouzen brněnským pracovištěm a pak ho získat jako experta ke spolupráci. Hlavní výbor dává tento podnět ministerstva školství, věd a umění na vědomí. B3František Novotný, posudekŠkrabalová
Orel DobroslavPracovní výbor pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku v BrněBratislava4/1/1931411931dopis1p. Orel děkuje panu předsedovi a celému výboru za projev k oslavě jeho šedesátky. Váží si společné práce v Ústavu pro lidovou píseň.B3výročí, gratulaceŠkrabalová
Ústav etnografie a folkloristiky ČSAVIštván MiloslavBrno12/9/19501291950dopis1Pisatel žádá, aby příjemce ihned podal vyúčtování a podrobnou zprávu o sběru písní na Těšínsku. Dále chce, aby příjemce v dohledné době odevzdal své zápisy. B3sběr písní, Těšínsko, vyúčtováníŠkrabalová
Ústav etnografie a folkloristiky ČSAVJurášek JaroslavBrno15/12/195015121950dopis2Pokladník dr. Karel Vetterl žádá J. Juráška, aby vrátil přeplatek 274 Kčs za výzkum (sběr písní lidových písní) ve Velkých Karlovicích. Dále žádá o dodání materiálu, zapsaného při sběru písní pro ministerstvo a pro revizi sbírek. B3sběr písní, Velké Karlovice, Jaroslav Jurášek, přeplatek, Škrabalová
Vysloužil JiříJurášek JaroslavBrno23/08/19502381950dopis1Odesílatel žádá J. Juráška, aby přijel do Brna s opisy, záznamy lidových písní, které nasbíral. Odesílatel dopisu dokončuje sestavování sbírky. B3sběr písní, Jaroslav JurášekŠkrabalová
neuvedenoBrno18/10/197818101978životopis3Životopis Ludmily Mátlové.B3Ludmila Mátlová, životopis, úmrtí, Hanácký folklorŠkrabalová
Ústav etnografie a folkloristiky ČSAVMátlová LudmilaBrno2/10/19582101958dopis1Ústav žádá L. Mátlovou, aby dodala texty všech písní, ke kterým zapsal nápěvy prof. J. Brázda [Vojtěch Brada] z Kroměříže. Texty jsou potřeba kvůli honoráři pro J. Brázdu [Vojtěcha Bradu]. Zápis do inventární knihy. B3Ludmila Mátlová, Vojtěch Brada, text, nápěvVojtěch Brada je zde nesprávně uveden jako J. Brázda [OV]Škrabalová
Ústav etnografie a folkloristiky ČSAVMátlová LudmilaBrno27/09/19582791958dopis s přílohou2Posudek na odkoupení sbírky říkadel, her, zvyků a písní z Hané, kterou hodlá ústav zakoupit od sběratelky Ludmily Mátlové. Ústav předal hospodářské správě návrh na odkoupení sbírky za částku 399 Kč. B3Ludmila Mátlová, sbírka, zakoupení, říkadla, hry, zvykosloví, dětský folklorŠkrabalová
Jelínková Zdenka[Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV]Brno4/12/19574121957posudek1Jelínková Zdenka oceňuje sbírku L. Mátlové o Hanáckém folkloru. Oceňuje penězi jednotlivé položky.B3Ludmila Mátlová, sbírka, posudek, zakoupení, říkadlo, hry, zvyk, dětský folklorŠkrabalová
Ústav etnografie a folkloristiky ČSAVLudmila MátlováBrno9/9/1958991958dopis1Odesílatel navrhuje odměnu 240 Kč L. Mátlové za materiál z Koválovic a z Vícova a navrhuje odměnu za odvedenou práci (48 hodin).B3Ludmila Mátlová, sběr písní, ocenění, honorářŠkrabalová
Ústav etnografie a folkloristiky ČSAVBrněnská základna ČSAV, Hospodářská správaBrno4/12/19574121957dopis1Ústav navrhuje zakoupení sbírky prof. Ludmily Mátlové. K návrhu přikládá detailní ocenění sbírky a její posudek.B3Ludmila Mátlová, sběr písní, sbírka, ocenění, posudekŠkrabalová
Ústav etnografie a folkloristiky ČSAVBrněnská základna ČSAV, Hospodářská správaBrno27/09/19582791958dopis1Ústav navrhuje zakoupení sbírky prof. Ludmily Mátlové za částku 399 Kč. Posudek a potvrzení a prohlášení přikládá.B3Ludmila Mátlová, posudek, sběr písní, sbírka, ocenění Škrabalová
Melčák DominikGregor AloisUherský Brod2/3/1945231945korespondenční lístek1Odesílatel se omlouvá za to, že odešel již dávno z Kopanic a kopaničářský dialekt již zapomněl. Doporučuje obrátit se na Fr. Růžičku v Horní škole na Žítkové nebo M. Klabalovou v Žítkové – oba mají zájem o kopaničářské nářečí a jistě vyhoví. B3Moravské Kopanice, Žítková, dialekt, nářečí, Dominik MelčákŠkrabalová
Krátký ČestmírÚstav etnografie a folkloristiky ČSAVPrahaMay-5451954dopis1Odesílatel doporučuje ústavu zpěvačku lidových písní Anežku Pospíšilovou z Mouřínova (Bučovice). Na oplátku žádá o nějaké informace o slovenských reemigrantech v Rumunsku.B3zpěvačka, Anežka Pospíšilová, reemigrace, RumunskoŠkrabalová
Ústav etnografie a folkloristiky ČSAVSlezský studijní ústavBrno15/12/195015121950dopis1Lelkova sbírka slezských lidových písní. Odesílatel píše, že dochází k přepisu 3. Lelkovy sbírky. Dokončeno před Vánoci. Pak bude sbírka vrácena zpět Slezskému studijnímu ústavu. Také navrhuje, aby někdo ze SSÚ přijel prostudovat si sběr písní týkající se Slezska v archivu ústavu. B3LelekCyprian Lelek, pozůstalost, sbírka, Slezský studijní ústav, Hlučínsko, SlezskoŠkrabalová
Státní ústav pro lidovou píseň, BrnoSlezské museum v OpavěBrno13/09/19501391950dopis1Zapůjčení literární pozůstalosti C. Lelka. Ústav žádá o zapůjčení 3. sešitu písňového materiálu, který se dochoval v literární pozůstalosti C. Lelka. Ke srovnání - písně ze Slezska a Hlučínska. Materiál vrátí hned, jak bude zpracován. B3LelekCyprian Lelek, pozůstalost, sbírka, Hlučínsko, SlezskoŠkrabalová
Duda Josef, Slezské museum v OpavěStátní ústav pro lidovou píseňOpava28/09/19502891950průvodní dopis1Slezské museum v Opavě zasílá 3 sešity písňového materiálu z pozůstalosti Cypriana Lelka. (Přílohy: 3 sešity, 1 stvrzenka)B3LelekCyprian Lelek, Slezské museum v Opavě, sbírka, výpůjčkaŠkrabalová
Státní ústav pro lidovou píseň, BrnoŘeditelství slezského musea v OpavěBrno3/10/19503101950dopis1Ústav potvrzuje, že do stal 3 sešity písňového materiálu z pozůstalosti C. Lelka. Jako přílohu přikládá stvrzenku o výpůjčce. B3LelekCyprian Lelek, Slezské museum v Opavě, sbírka, výpůjčkaŠkrabalová
Macků JosefSeminář pro slovanskou filologii Masarykovy univerzity (Státní věd. ústav pro lid. Píseň)Dačice18/01/19311811931korespondenční lístek2Odesílatel je ochoten poskytnout své staré zápisky k dispozici. To, co se ze zápisků hodí, si mohou na ústavu opsat. B3sbírka, výpůjčkaŠkrabalová
Vetterl KarelKlíma JosefBrno1/2/1961121961dopis1K. Vetterl děkuje za zaslání fotokopie českého tance z díla Kleinbuch der Regina Clara zur Hoff. Dotazuje se, co může výměnou poslat. B3Klíma, JosefVetterl, Josef Klíma, tanec, výměnaŠkrabalová
Klíma JosefKarel VetterlEnzersdorf3/8/1960381960dopis1Josef Klíma zasílá fotokopie ukolébavky.B3Klíma, JosefJosef Klíma, Vetterl, ukolébavka, fotokopie, výměnaŠkrabalová
Husmann HeinrichKarel VetterlHamburg13/08/19561381956dopis1Pozvání na konferenci Německé společnosti pro výzkum hudby (Deutsche gesellschaft für Musikforschung) v září 17.-22. 1956 v Hamburku.B3Husmann, Heinrichpozvánka, konference, Německá společnost pro výzkum hudby, VetterlŠkrabalová
Strobach HermannKarel VetterlBerlín9/7/1963971963dopis1Děkuje za přijetí při návštěvě v Brně. Žádost o příspěvek o nejnovějších metodách katalogizace nápěvů a textů lidových písní.B3Strobach, HermannStrobach, Vetterl, katalogizace, nápěv, textŠkrabalová
Heins E. L.Karel VetterlAmsterdamnedatovánodopis1Prosba o sdělení literatury nebo informací o pramenech týkajících se citerového nástroje Ala Bohemica.B3Heins, E. L. hudební nástroj, Ala BohemicaŠkrabalová
Jordányová ElisabethaKarel VetterlBudapešť14/10/196614101966dopis1Poděkování za kondolenci k úmrtí Pála Jardányie (od manželky).B3Jordányová, E.kondolence, úmrtí, Pál JardányiŠkrabalová
Lacman Bedřich[Janáček Leoš]Muglinov [Ostrava]19/03/19071931907dopis3Bedřich Lacman posílá sbírku písní a lidových rčení, které sepsal, sebral a upravil. B3Lacmanříkadlo, Bedřich Lacman, sběr písní, sběratelŠkrabalová
Lacman Bedřich[Janáček Leoš]Muglinov [Ostrava]30/03/19073031907dopis1Odesílatel posílá 70 písní z Rychvaldu.B3Lacmanříkadlo, Bedřich Lacman, sběr písní, sběratelŠkrabalová
Letošník Josef[Janáček Leoš]Polička13/01/19201311920dopis2Odesílatel má za úkol sepsat prozaickou stať do knihy. Domlouvá se prostřednictvím dopisu na podrobnostech práce.B3Letošníkstať, próza, práce na knizeŠkrabalová
Letošník Josef[Janáček Leoš]Polička13/05/19201351920dopis2Odesílatel se omlouvá za svoji nemoc, kvůli které nemůže úkol přijmout. Odesílatel popisuje své zdravotní komplikace a omlouvá se, že by nebyl schopen zpracovat a pročíst všechno k této práci. B3Letošníkstať, próza, práce na knizeŠkrabalová
Lísa Valeš [Valentin]Státní ústav pro lidovou píseň, BrnoOtrokovice5/12/19295121929dopis s přílohou2Odesílatel dostal 300 Kč od ministerstva školství za odevzdání 600ti set písní L. Janáčkovi. Písní bylo nasbíráno více než 600, ale byly tisknuty ve sbírkách jako původní varianty. Zůstalo jich 300. Po dohodě s inspektorem a také se sběrateli odesílatel vrací podporu. Dále odesílatel cituje dopis L. Janáčka. B3sběratel, V. Lísa, revers, vrácení podpory, ministerstvo školstvíŠkrabalová
Lísa Valeš [Valentin][Janáček Leoš]Otrokovice30/10/191130101911dopis3Dodatek k poslednímu odeslanému dopisu. Odesílatel popisuje práci na písňové sbírce. Odesílatel má nepříjemnosti s dílem. Nežádá žádný honorář, hrozí mu problémy a pokuty. Žádá ředitele ústavu o nápravu situace. B3píseň, honorář, nepříjemnosti, pokutaŠkrabalová
Lísa Valeš [Valentin][Janáček Leoš]Otrokovice1/21/19102111910dopis1Odesílatel je ochoten poslat písně k nahlédnutí ale ne k použití. Odesílatele stála práce mnoho času, úsilí i peněz. Písní bylo sebráno 600. Po třízení jich zbylo 350. Odesílatel plánuje výzkum ještě ve 40ti obcích. B3sběratel, výzkum, píseň, terénní výzkumŠkrabalová
Lísa Valeš [Valentin][Janáček Leoš]Otrokovice1/27/19102711910dopis2Odesílatel posílá písně k nahlédnutí. Nejsou ještě nachystány. Chybí ještě revize slovní a dialektická. Nutná změna tóniny, rytmu. Odesílatel má dalších ještě neopsaných 40 písní. Další písně Odesílatel vydá sám a všechny předá s podporou zemskou i státní. Následně Odesílatel žádá o vrácení písní. B3sběr písníŠkrabalová
Okresní školní radaLísa Valeš [Valentin]Brno15/12/191015121910opis dopisu1Ministerstvo kultury a vyučování povoluje učiteli Lísovi sbírání, revisi textů a nápěvů 600 lidových písní tamního okresu v obnosu 300 korun, pokud do roku odevzdá pracovní komisi pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku k rukám předsedy Leoše Janáčka v Brně k tisku připravenou sbírku 600 písní. B3sběr písní, Leoš Janáček, SlezskoŠkrabalová
Lísa Valeš [Valentin][Janáček Leoš]Otrokovice23/10/191123101911dopis4Odesílatel pošle na adresátovi sbírku lidových písní z Uherskohradišťska, jež okolo Vánoc vyjdou tiskem v té době. Písní bylo nasbíráno okolo 600, po selekci jich zůstalo 300. Žádá o rady a kontrolu práce, stati z pohledu odborného pracovníka. B3sběr písní, výzkum, Uherskohradišťsko, SlováckoŠkrabalová
Lísa Valeš [Valentin]Pracovní výbor pro českou národní píseň na Moravě (ředitel)Otrokovice27/10/191127101911dopis3Odesílatel dopisu opět řeší vydání písňové sbírky, podmínky pro vydání této sbírky a také svůj honorář. Odesílatel píše řediteli Pracovního výboru pro českou národní píseň a domlouvá s ním své podmínky pro vydání této sbírky. B3sběratel, V. Lísa, výzkum, píseň, terénní výzkum, Leoš JanáčekŠkrabalová
Lísa Valeš [Valentin]Pracovní výbor pro českou národní píseň na MoravěBrno3/4/1912341912dopis2Odesílatel vrací subvenci 300K, která mu byla za sběr písní a revizi textů a nápěvů 600 písní proplacena. Důvodem je odevzdání pouze 302 písní. Leoši Janáčkovi má odevzdat nikoliv originály, nýbrž opisy písní. Subvence mu má být navrácena, pokud odevzdá předsedovi komise správný a čistý do tisku opis nasbíraných 302 písní. B3sběr písní, Leoš Janáček, subvence, tiskŠkrabalová
Lužný JanMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněPraha11/12/192911121929revers1Odesílatel dopisu postupuje práv moravskoslezskému výboru, na všechny zápisy lidových písní, které výboru zaslal. Dále také dodává že pozbyl paměť a již není schopný odpovídat na otázky jemu kladené.B3Lužnýsběr písníŠkrabalová
Lýsek FrantišekMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňBrno19/05/19381951938dopis1Revers o předání vlastnictví dvou částí lašských lidových písní s podmínkou, že do nich může nadále zasahovat, mít je k dispozici a pracovat s nimi. K reversu je přiložen lístek o doručení publikacílašské lidové písně, reversVyp. Nádaská
Lýsek FrantišekLeoš JanáčekJistebník nad Odrou17/01/19381711938dopis1Omlouvá se, že nemohl ve čtvrtek přijet do Brna. Má 200 nových lašských písní. Zmiňuje krejčího "Olujbaky" ze St. Bělé, nejlepšího zpěváka, jakého za svého života ještě nepoznal. Dále hovoří o Filomeně Kotkové. Bude spokojen, až bude mít 500 lašských písní. Ještě mu zbývají Hukvaldy, Štramberk a Příbor. Připravuje také dialektický lašský slovníček. dialekt, slovník, Stará Bělá, Filoména Kotková, Hukvaldy, Štramberk, Příbor, LašskoVyp. Nádaská
Lýsek FrantišekMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňBaťov28/05/19382851938dopis2zpráva s přílohou. Táže se výboru, zdali může některé písně (vypsané v příloze) ze sbírky lašských písní 1. a 2. použít pro dětský sbor, dvojzpěvy a průvod s klavírem. Některé písně dal z neinformovanosti k užití skladateli R. Kubíkovi. Dále se táže, zdali má za použité písně vrátit peníze.zpráva s přílohou, lašské písně, dětský sbor, dvojzpěvy, skladatel Rudolf KubínVyp. Nádaská
Moravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněLýsek František[Brno]21/12/193721121937dopis s přílohou3Příjemce dopisu nabídl moravskoslezskému výboru SÚpLP dva svazky lašských lidových písní. Výbor SÚpLP mu navrhuje, aby tyto svazky postoupil výboru za cenu 5Kč za jednu píseň, tedy 1.010 Kč za 202 písní. Prosí o zaslání přiloženého reversu, pokud s nabídkou souhlasí.B3Lýseksběr písní, odkoupení, honorář, LašskoŠkrabalová
Lýsek František[Gregor Alois]Jistebník17/05/19381751938dopis1Minulý čtvrtek nemohl kvůli nahrávání v rozhlase přijet do Brna. Uvádí, že má dvě stě nových lašských písní a nalezl řadu nových zpěváků. Připravuje také dialektický slovníček. Vysvětluje, že písně, které již zaslal, nejsou kompletní a píše pro případ, že by se ve čtvrtek do Brna nedostal a nemohl mu to říci osobně.B3Lýsekdialekt, nářečí, rozhlas, sběr písní, slovník, Hukvaldy, Příbor, Stará Bělá, Štramberk, LašskoŠkrabalová
Lýsek FrantišekMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněOstrava30/10/193830101938revers1Odesílatel postupuje Moravskoslezskému výboru SÚpLP práva na všechny zápisy lidových písní, které výboru zaslal a to Lašské lidové písně část 3./100 písní/ a část 4. /100 písní/ s podmínkou, že bude moct doplnit nové texty i nápěvy a že některé bude moci upravit pro soubory sborově-pěvecké, orchestrální atd.B3Lýseksběr písní, LašskoŠkrabalová
Lýsek FrantišekMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněOstrava10/11/193810111938revers1Odesílatel znovu zasílá revers od postoupení vlastnictví části 3. a 4. lašských lidových písní. S tím že Moravskoslezský výbor S.Ú.pro L.P nemá námitek proti úpravě písní.B3Lýseksběr písní, sbírka, LašskoŠkrabalová
Lýsek FrantišekMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněBrno28/11/193828111938revers1Odesílatel posupuje část 5. lašský lidových písní a znovu dodává podmínku, že výbor nebude nic namítat pro úpravám těchto písní.B3Lýseksběr písní, sbírka, LašskoŠkrabalová
Lýsek FrantišekMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněOtrokovice12/9/19391291939revers1Odesílatel postupuje další část své sbírky Moravskoslezskému výboru a to sice 6. a 7. část, která čítá celkem 200 písní. S tím že je zase bude moct doplnit a upravit.B3Lýseksběr písní, sbírka, LašskoŠkrabalová
Lýsek FrantišekGregor AloisOtrokovice15/12/193815121938dopis1Informuje že před 14 dni odevzdal 5. část lašských písní (opět 100). V příloze posílání potvrzení na honorář. Dále informuje o tom že byl přeložen do Otrokovic - Baťova, ale rodinu má stále v Ostravě a tak tedy trvá na Ostravské adrese, aby honorář došel rodině. B3Lýsekhonorář, sběr písní, sbírka, LašskoŠkrabalová
Moravskoslezský výborLýsek FrantišekBrno21/06/19382161938dopis1Výbor sděluje panu odbornému učiteli, že nemá námitek proti úpravám lidových písní, které výboru postoupil.B3LýsekharmonizaceŠkrabalová
Lýsek FrantišekMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněOstrava14/10/193814101938dopis1Odesílatel urychleně žádá o vyplacené honoráře za 400 lidových písní lašských, které výboru podstoupil. Vysvětluje že se ocitl v trapné situace a je momentálně nemajetný a tak se v důvěře na výbor obrací a dodává že brzy snad uspořádá další sbírku.B3Lýsekhonorář, sběr písní, sbírka, LašskoŠkrabalová
Lýsek FrantišekMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněOstrava25/10/193825101938dopis s přílohou1Odesílatel znovu naléhavě žádá o zaslaní honoráře neb je jeho situace každým dnem kritičtější a nyní je jeho dcera nemocná a on také. Dále mu ze zemského úřadu přišla zpráva, že jeho písně, které podstoupil výboru tam nejsou zaznamenané. Prosí tedy o pomoc a co nejrychlejší vyplacení honoráře.B3Lýsekhonorář, sběr písní, sbírka, LašskoŠkrabalová
Moravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněLýsek FrantišekBrno29/09/19392991939dopis1Výbor informuje že přijal zásilku 6. a 7. svazku Lašských lidových písní (celkem 200), za níž děkuje a poukazuje honorář 1000 K. Také děkuje za 19 písní, které F. Lýsek zaslal darem a ujišťuje že budou tyto písně připojeny ke sbírce.B3Lýsekhonorář, sběr písní, sbírka, LašskoŠkrabalová
[Gregor Alois]Lýsek FrantišekBrno19/06/19401961940dopis1Odesílatel sděluje, že dokončuje katalogizaci 7. dílu sbírky, avšak u tanečních písní nejsou uvedeny bližší popisy tanců. A tak tedy prosí o jejich doplnění, stejně tak prosí o popsání způsobu tance u kramářských tanců.B3Lýsekkatalogizace, popis tance, sbírka, tanecŠkrabalová
Lýsek FrantišekGregor AloisBaťov30/11/194130111941dopis1Odesílatel prvně informuje že v příloze zasílá revers. Děkuje za vyřízení záležitosti a zvýšení honoráře. Dále píše že je nyní v Mariánských Horách (přes svátky), ale často jezdí pryč protože se pečlivě stará o zpěváky (stařečky) v Kozlovicích a Tiché.B3Lýsekhonorář, Kozlovice, TicháŠkrabalová
Lýsek FrantišekVysloužil JiříKrnov11/8/19501181950dopis1I přes své zdravotní potíže stále zpracovává 5-7 písní denně. Na Bílovecku a Lašsku už od známých vybírá poslední zbytečky ještě nezapsaných písní. Dále informuje o tom, že ví o zpěvácích u kterých má zásadu písně nesbírat, protože u nich byl již jiný sběratel.B3Lýseksběr písní, Bílovecko, LašskoŠkrabalová
Vysloužil JiříLýsek František[Brno]12/9/19501291950dopis1Odesílatel dopisu žádá pana Lýska, aby pokud možná ihned odevzdal podrobnou zprávu výsledku jeho práce na Lašsku a Bílovecku a to jak z doby dřívější, tak z daného roku. Také prosí o vyúčtování, aby mohli proplatit vydání.B3LýsekLašsko, Bílovecko, vyúčtováníŠkrabalová
Lýsek FrantišekVetterl KarelBrno30/01/19653011965dopis1Odesílatel informuje že jeho asistent J. Gelnar se doptával v Ostravě na sešity se záznamy Mojžíškových zápisů lidových písní z Těšínska. s. Dana Svobodová-Urbancová tyto sešity nikdy neviděla a neví, oč jde. V Ostravském archívu jsou uložený jiné tří exempláře Mojžíškových záznamu, ale tyto exempláře nikdy neopustili archív. Odesílatel dodává že sděluje tyto informace aby příjemce mohl pokračovat v pátrání po sešitech.B3Lýsekrukopisy, Josef Mojžíšek, Jaromír Gelnar, Dana Svobodová-Urbancová, Těšínsko, SlezskoŠkrabalová
Lýsek FrantišekVetterl KarelBrno17/03/19641731964dopis1Odesílatel děkuje za dva zpěvníky z Těšínska od J. Mojžíška. Dodává že je již uložili do archívu.B3Lýsekrukopis, Josef Mojžíšek, TěšínskoŠkrabalová
Lýsek FrantišekVetterl KarelBrno30/01/19653011965dopis1Znovu informuje, že dva zpěvníky uložil do archívu a děkuje za ně. S největším úsilím pátrá po dalších třech sešitech, které mu J. Mojžíšek odkázal. Pátrání zaměřil na katedry, neb se 9x stěhovali.B3Lýsekrukopis, Josef Mojžíšek, TěšínskoŠkrabalová
Lýsek FrantišekGardavský ČeněkBaťov30/11/194130111941dopis2Táže se, zda jistou sbírku písní předal příjemci či někomu jinému (nemůže si již vzpomenout). Prosí o navýšení honoráře. Dále nabízí že by mohl v Brně doporučit slušné lašské zpěváky pro gramofonový záznam písní.B3Lýsekgramofon, sbírka, honorář, LašskoŠkrabalová
Malík Rudolf[Vetterl Karel]Žarošice27/04/19632741963dopis1Posílá knihu Naši veteráni. K některým písním, které se mu podařilo zachytit dokázal by prý napsat nápěvy. Má prý v knize zachyceno 25 zpěváků. O té knize zatím ví nakladatelství Naše vojsko, které psalo že se jim kniha líbí a do budoucna by o ní měli zájem. B3MalíkNaši veteráni, Naše vojsko, nápěvŠkrabalová
Malík Rudolf[Vetterl Karel]Žarošice18/02/19641821964dopis s přílohou1Potvrzuje příjem dopisu re dne. 9. t. m. Děkuje za zprávu, že mu bude vyplacena částka 100 Kčs. neboť stále pobírá jen 270 Kčs měsíčně. Vdova po J. Marchovi mu poslala knížku 50 dopisů Petra Bezruče Jaroslavu Marchovi, není vyloučeno, že napíše podobnou knihu o jeho korespondenci s Marchou. Přikládá dvě ukázky korespondence.B3Malíkkorespondence, Jaroslav Marcha, Petr Bezruč, honorářK dopisu připojeny dvě ukázky žertovných básní z korespondence mezi odesílatelem a J. Marchou.Škrabalová
Malík Rudolf[Vetterl Karel]Žarošice18/05/19631851963dopis1Přikládá dvě scházející strany Franty Bernátka. Posílá také další tři strany k Bernátkovy a k eventuální potřebě přílohu jednající o vraždě na Karlově náměstí ze doby Odesílatelových studií v Praze. K Šimonovy posílá dalších 10 nápěvů. Posílá také smlouvu o díle a že by byl rád za zálohu. Do budoucna pošle i monografii, kterou napsal.B3MalíkFrantišek Bernátek, Šimon Svoboda, monografie, Praha, vraždaŠkrabalová
Malík Rudolf[Vetterl Karel]Žarošice21/05/19632151963dopis1Potvrzuje přijetí dopisu ze dne 20. t. m. Zasílá další tři zpěváky. K I. Kraskovi má v plánu dodat další nápěvy, ale bylo by jich moc, protože si troufá zachytit alespoň 100. Kdyby prý vyšla nějaká práce o Jižní Moravě tyto nápěvy by tam určitě krásně zapadly.B3MalíkIvan Krasko, monografie, Jižní MoravaŠkrabalová
Vetterl KarelMalík RudolfBrno8/5/1963851963dopis1Oznamuje, že za rukopis o Šimonovi mohl by nabídnout honorář 140,- a za nápěvy 3-4 Kčs. za kus. Táže se, zdali s touto odměnou. Pokud by příjemce mohl zaslat další materiály, které doposud nebyli publikované mohli by se domluvit na smlouvě od dílo.B3MalíkŠimon Svoboda, smlouva o díloŠkrabalová
Vetterl KarelMalík RudolfBrno17/05/19631751963dopis1Děkuje za text od F. Bernátkovi. Avšak chybí v něm strany 21 a 22. Prosí tedy o zaslání těchto stran. Za rukopis nabízí 210 Kčs. V příloze posílá Odesílatel smlouvu, kterou má příjemce vyplní a poslat zpět, pokud s ní souhlasí. Prozatím nemůže poskytnou vyšší částku nežli 800 Kčs.B3MalíkFrantišek Bernátek, Šimon Svoboda, honorář, smlouva o dílo, rukopisŠkrabalová
Vetterl KarelMalík RudolfBrno20/05/19632051963dopis1Děkuje za rukopisy a nabízí za ně částku 405,- a že má vyřízení částky čekat do 14 dnů až 3 týdnů. Dodává že příjemce nemá posílat monografii o Ivanu Kraskovi ani o Slováckých večírcích v Praze, neb by je nemohl Odesílatel zakoupit.B3Malíkrukopisy, František Bernátek, Šimon Svoboda, Ivan Krasko, monografie, honorářŠkrabalová
Malá AlžbětaMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněJihlava27/05/19382751938Revers1Odesílatelka postupuje výboru celkem 194 lidových písní valašských.B3Malásběr písní, sbírka, ValašskoŠkrabalová
Malá AlžbětaMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněJihlava23/06/19382361938Revers1Odesílatelka postupuje výboru sbírku lidových písní valašských v celkovém počtu 194 písní.B3Malásběr písní, sbírka, ValašskoŠkrabalová
Malá AlžbětaHelfert VladimírJihlava24/01/19322411932dopis2Odesílatelka nabízí svou sbírku 275 nápěvů z texty z Horácka za cenu 5kč za píseň. Prosím jestli by mohla vyjít pod názvem Moravské písně milostné. Valašských písní má hotových zatím 195. Prosí jestli by bylo možné tyto písně vydat vlastním nákladem, neb slíbila vesnickým dívkám a chlapcům, že si budou moct tyto písně koupit, aby je nemuseli opisovat od staroušků.B3MaláHorácko, Valašsko, nápěv, sbírka, tisk, výtisk, Moravské písně milostnéŠkrabalová
Malá AlžbětaHelfert VladimírJihlava8/1/1938811938dopis3Odesílatelka informuje že její sbírku Valašské písně doveze do Brna její manžel. Písní valašských je 170 + dramatizace Tří králů. Dále popisuje jak písně získala. Dodává že profesor v Praze ji za písně nabízí 1650kč a pokud má o ně ústav v Brně zájem bylo by to tedy za cenu 6kč za píseň.B3MaláTři králové, dramatizace, Valašsko, honorářŠkrabalová
Moravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněMalá AlžbětaBrno11/1/19381111938dopis1Ústav děkuje za nabídku sbírky valašských písní. Sděluje že pan Dr. Vladimír nebude v Brně avšak sbírka může být odevzdána tajemníkovy ústavu. Odesílatel se nakonec dotazuje z kterých obcí jsou lidové písně, které hodlá koupit prof. Dr. J. HorákB3Malásbírka, Jiří Horák, ValašskoŠkrabalová
Malý AntonínHelfert VladimírJihlava4/4/1938441938dopis1Odesílatel informuje že zanechal sbírku valašských písní lidových u pana Dr. Gardavského. Prosí o zprávy týkající se koupě těchto písní jakož i o postupu těchto záležitostí.B3Malávalašská píseň, sbírka, Čeněk Gardavský, Alžběta Malá, HoráckoŠkrabalová
Helfert VladimírMalý AntonínBrno12/5/19381251938dopis1Odesílatel informuje že moravskoslezský výbor SÚpLP je ochoten zakoupit sbírku paní Malé, za podmínek 5kč za píseň. V případě že s těmito podmínkami souhlasí mají výboru zaslat přiložený revers a příslušný obnos bude vyplacen.B3Malávalašská píseň, odkoupení, sbírka, Alžběta Malá, Antonín MalýŠkrabalová
Horák Jiří[Helfert Vladimír][Praha]12/5/19381251938dopis1Odesílatel se ptá zdali ve sbírce písní z Horácka, kterou prodala A. Malá Státnímu ústavu pro lidovou píseň nejsou též písně z moravského pomezí.B3Malávalašská píseň, sbírka, Alžběta Malá, Antonín Malý, HoráckoŠkrabalová
Marek Jan[Janáček Leoš]Praha14/01/19131411913dopis1Odesílatel se ptá na názor zda by se daly uveřejnit 2O písní slováckých z obce Blatničky, které Odesílatel upravil pro mužský čtyřzpěv. Přikládá známku na odpověď. B3Marekslovácká píseň, Blatničky, mužský čtyřzpěvŠkrabalová
Marek JanJanáček LeošPraha10/2/19131021913dopis2Odesílatel zasílá 6 písní s nápěvem a textem. Vysvětluje že jsou psány tak vysoko, protože chlapci v Blatnicku zpívají vše co možná nejvýš to jde v rozsahu tenoru. B3Mareksběr písní, tenor, BlatnickoŠkrabalová
Marek JanStatní ústav pro lidovou píseňProstějov7/12/19287121928dopis + revers2K předešlým 6 dodává odesílatel dalších 14 písní a později přispěje dalšími 4-5. Celkově jich zapsal 25.B3Mareksběr písní, BlatnickoŠkrabalová
Mašíček Cyril[Janáček Leoš]Jihlava12/1/19061211906dopis3Odesílatel dopisu píše, že je ochoten dalšího sbírání národní písní. Avšak má na starosti velkou farnost, která mu dává dost práce, takže prosí o schovívavost. Dále se ptá na detaily k zadané práci.B3Mašíčeksběr písní, sbírkaŠkrabalová
Mašíček Cyril[Janáček Leoš]Jihlava10/5/19061051906dopis2Odesílatel zasílá nápěvky jež ulovil v březnu a dubnu. Píše že ho práce velmi těší a naplňuje ho nostalgii. Děkuje tedy za zadanou práci.B3Mašíčeksběr písní, sbírkaŠkrabalová
Mašíček Cyril[Janáček Leoš]Jihlava22/02/19072221907dopis1Odesílatel zasílá několik nápěvku, které ve své farnosti v zimě zachytil.B3Mašíčeksběr písní, sbírkaŠkrabalová
Mikulášek ČeněkJanáček LeošRudice19/02/19101921910dopis1Odesílatel zasílá několik písní, které sesbíral v jeho kraji, s tím, že se některé můžou hodit do sbírky Národní píseň v Rakousku. Ptá se v čem chybuje a bude rád za každou kritiku.B3Mikulášeksbírka, Rakousku, Národní píseň v RakouskuŠkrabalová
Meszner JindřichOlga HrabalováPraha21/01/19852111985dopis s přílohou1Kapitolu o fonografických válečcích má zpracovánu. Několik informací o pramenech k fonografickým záznamům. Posílá fotografie k článku z časopisu Český svět č. 24/24. 11.1911 dokumentující činnost PhDr. Františka Pospíšila.B3Mesznerfonograf, fonografický váleček, fotografie, Jindřich Meszner, Emil AxmanV příloze dopisu se nachází 4 fotografie.Škrabalová
Meszner JindřichOlga HrabalováPraha12/11/198412111984dopis2Odesílatel se dotazuje na informace ohledně chystané publikace a na značku fonografu, který vlastnil L. Janáček. Upozorňuje na články Emila Axmana. Táže se též na zpěváka Adolfa Liebana.B3Mesznerfonograf, článek, Emil Axman, Adolf LiebanPřipsána poznámka Edison Home PhonographŠkrabalová
Meszner JindřichOlga HrabalováPraha26/11/198426111984dopis1Odesílatel upravuje a upřesňuje informace o historii fonografu z předešlého dopisu.B3Mesznerfonograf, článek, Emil Axman, Leoš Janáček, Jiří PolívkaŠkrabalová
[Moravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v Brně]Josef Mojžíšek[Brno]5/2/1930521930dopis1Odesílatel s potěšením bere na vědomí, že přes stáří hodlá Mojžíšek pokračovat ve své činnosti a vychvaluje všechny jeho dosavadní úspěchy.B3Mojžíšeksběr písní, zpěvník, Eduard Bartoníček, Leoš Janáček, Bohuslav Leopold, Edvard Rund, Vladimír Helfert, Jan Vyhlídal, Karel Weiss, Jan Nepomuk Wünsh, Těšínsko, SlezskoŠkrabalová
Mojžíšek JosefMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněOstrava25/01/19302511930Revers1Odesílatel postupuje výboru práva za 2000kč.B3MojžíšekhonorářŠkrabalová
Mojžíšek JosefMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněOstrava25/01/19302511930Revers1Odesílatel postupuje výboru práva za písně z roku 1929 za 2000 Kč.B3MojžíšekhonorářŠkrabalová
Mojžíšek Josef[Janáček Leoš]Ostrava10/1/19061011906dopis2Odesílatel informuje o své sbírce 116 písní z Těšínska a jak s nimi chce naložit.B3MojžíšekTěšínsko, sbírka, sběr písníŠkrabalová
Mojžíšek Josef[Helfert Vladimír]Ostrava31/03/19283131928dopis1Odesílatel se s jistou sbírkou zase pohne a je ochoten jakékoliv pomoci.B3Mojžíšeksbírka, sběr písníŠkrabalová
Mojžíšek Josef[Helfert Vladimír]Ostrava25/03/19292531929dopis1J. Horák sdělil odesílateli, že příjemci zaslal jeho sbírku písní a tanců z Těšínska a tak se ptá na příjemcův posudek. Dodává že sbírku stále doplňuje.B3Mojžíšeksbírka, sběr písní, Jiří Horák, Těšínsko, SlezskoŠkrabalová
Mojžíšek Josef[Helfert Vladimír]Ostrava26/10/192926101929dopis1Odesílatel píše že uplynula již dlouhá doba od jeho posledního dopisu a on stále neví, co bude s jeho sbírkou. Od té doby našel dalších 16 písní a není si jist, zdali je má ještě zaslat.B3Mojžíšeksbírka, sběratelská činnostŠkrabalová
Mojžíšek Josef[Helfert Vladimír]Ostrava15/01/19301511930dopis3Odesílatel píše že ho těší že se písně z jeho sbírky lidem líbí. Informuje zpěvníku, který vydal vlastním nákladem. Zasílá nové písně z Frýdku.B3Mojžíšeksbírka, sběr písní, FrýdekŠkrabalová
Mojžíšek Josef[Helfert Vladimír]Ostrava25/01/19302511930dopis3Sděluje, že vykonal přibližně 200 cest pří sbírání písní. Nelituje toho, že odměňoval chudé zpěváky penězi. Dával průměrně 10 Kč za zpěv jedné písně. Zasílá 5 nových písní ze Skalice u Frýdku.B3Mojžíšeksbírka, sběr písní, Skalice u FrýdkuŠkrabalová
Hřebačka František [Mikulecký Fanoš][Vetterl Karel]Těšice26/06/19432661943dopis2Odesílatel povídá jak se mu líbilo a nelíbilo pásmo Věneček z rozmarýnu a ptá se na názor příjemce.B3Mikuleckýpásmo, rozhlasŠkrabalová
Hřebačka František [Mikulecký Fanoš][Vetterl Karel]Těšice2/12/19432121943dopis3Zasílá úvod k Novým lidovým písním a omlouvá se za zdržení kvůli nemoci. Zmiňuje se, že po posledním zájezdu do rozhlasu byli všichni velmi nešťastní.B3Mikuleckýrozhlas, vlastní tvorbaŠkrabalová
Hřebačka František [Mikulecký Fanoš][Vetterl Karel]Těšice14/12/194314121943dopis3Popisuje, jak jsou všichni nadšení z posledního pásma a uvádí připomínky k tomuto pásmu.B3Mikuleckýpásmo, rozhlas, Škrabalová
Hřebačka František [Mikulecký Fanoš][Vetterl Karel]Těšice20/01/19442011944dopis1Zve příjemce aby byl hostem při prvním přenosu jejich dalšího pásma.B3Mikuleckýpásmo, pozvánka, rozhlasŠkrabalová
Mikulecký František [Fanoš][Vetterl Karel]Těšice20/06/19442061944dopis1Odesílatel zasílá pásmo svatebních písní z PodlužíB3MikuleckýPodluží, svatební píseň, pásmoŠkrabalová
Hřebačka František [Mikulecký Fanoš][Vetterl Karel]Těšice8/7/1944871944dopis1Líčí, jak se bude u nich na dědině dít velká událost a je rád, že v tu dobu bude v rozhlase pásmo od Odesílatele.B3Mikuleckýrozhlas, pásmoŠkrabalová
[Vetterl Karel]Hřebačka František [Mikulecký Fanoš]Brno19/08/19441981944dopis1Odesílatel píše, že se již velmi těší na adresátovu návštěvu 22. t. m. a upřesňuje čas a místo, kde se setkají. Dodává že dopoledne je zaměstnán při natáčení a může tedy až později.B3Mikuleckýnahrávání, schůzeŠkrabalová
Hřebačka František [Mikulecký Fanoš][Vetterl Karel]Mikulčice18/08/19441881944dopis1Odesílatel děkuje za zaslané zápisy písní a prosí jestli by bylo možné se sejít 22. srpna v Brně.B3MikuleckýschůzeŠkrabalová
Hřebačka František [Mikulecký Fanoš][Vetterl Karel]Břeclav17/02/19481721948dopis5Omlouvá se, že odepisuje po dlouhé době. Píše o svých písních ve Slováckém zpěvníku dr. J. Poláčka a rozebírá přesně co se mu nelíbilo či co mu přišlo chybné.B3MikuleckýSlovácký zpěvník, kritika, Jan PoláčekŠkrabalová
Hřebačka František [Mikulecký Fanoš][Vetterl Karel]Břeclav17/06/19481761948dopis1Zasílá pěsničky. Píše o tom že zasílá do brněnského rozhlasu nové pásmo lidových písní Ej, už sme nažali. Protože do Brna pak pojede, žádá příjemce zda by se nemohli sejít.B3Mikuleckýpásmo, rozhlas, schůze, BrnoŠkrabalová
Mikulecký František [Fanoš][Vetterl Karel]neuvedena4/1/1970411970dopis1Odesílatel přeje opožděně krásné svátky.B3Mikuleckývánoční pozdravŠkrabalová
Mikulecký František [Fanoš][Vetterl Karel]23/12/196023121960pohled1Odesílatel přeje vše nejlepší k vánočním svátkům.B3MikuleckýblahopřáníŠkrabalová
Mikulecký František [Fanoš][Vetterl Karel]Mikulčice25/01/19612511961dopis4Sděluje, že již tolik netvoří písně, jako spíš že jen kritizuje ostatní.B3Mikuleckývlastní tvorbaŠkrabalová
Stiborová Věra[Vetterl Karel]neuvedena31/07/19603171960dopis3Odesílatelka děkuje za předchozí dopis a za zájem adresáta o její studium. Dále popisuje svou diplomovou práci.Mikuleckýstudium, diplomová práce, Škrabalová
Michálková Františka[neuvedeno][Heřmaneč]28.10.2810dopis4Uvádí první sloky z několika písní, které zná.B3MichálkováposudekŠkrabalová
Mosler Josef[Janáček Leoš]Brusovice [Bruzovice]17/01/19071711907dopis1Odesílatel po přečtení Opavského týdeníku s příspěvkem o sbírání národních písní na Moravě a ve Slezsku nabízí pomoc. Může pomoci se sběr písní a odesíláním písní ze své obce a okolních obcí. Táže se na honorář.B3Josef Moslerhonorář, sběr písní, Opavský Týdenník, Opavsko, Slezsko"Všech 7 písní zařazeno do II. Řady sbírky a dány ke zkatalogizaci a opisu. 30. III. 1930. Helfert"Škrabalová
Mrlík FrantišekÚstav pro lidovou píseň[neuvedeno]jaro19521952dopis1Plánu sběru písní, tanců a lidových obyčejů členů Valašského krúžku v Malenovicích na Zlínsku. Předním úkolem je dokončit sběr písní na Mladcové. Do dubna uskuteční dva sběry na Mladcové a bude i vystoupení. Po debatě s občany se opraví chyby. Další práce bude v obci Kudlov.B3František Mrlíkplán sběr písní, sběr písní, tanec, Kudlov, Mladcová, Malenovice, Valašský krúžek, ZlínskoŠkrabalová
Ústav pro lidovou píseňMrlík FrantišekBrno21/11/195221111952dopis1Poděkování za dotaz. Sbírku obdrželi. Písně jsou rozepisovány a před Vánoci budou vráceny zpět.František MrlíksbírkaŠkrabalová
Myslivec František[Janáček Leoš]Příbor26/07/19212671921dopis2Odesílatel pracuje delší dobu na pojednání Moravci, Laši v svých zpěvech. K tomu účelu sebral písně na Příborsku, Frenštátsku, Ostravsku, Těšínsku, které sbírali Sušil, Bartoš. V jakém časopise by mohla být zveřejňována jednotlivá pojednání, než vyjdou jako jedna práce?Myslivecčasopis, monografie, periodikum, sběr písní, František Sušil, František Bartoš, Frenštátsko, Příborsko, Ostravsko, Těšínsko, Laško, Valašsko, SlezskoŠkrabalová
Vysloužil JiříNečas Jaromír23/08/19502381950dopis1Odesílatel se omlouvá, že Nečasovi ruší líbánky. Odesílatel se snaží vypořádat s Nečasem všechny nedořešené závazky před vojnou, které spolu mají. Resty – zápisy z Valašskokloboucka, Polsko, sbírka bulharských lidových písní pro Barboru a Slávka Volavého. Nečasbulharská lidová píseň, sběr písní, vojenská služba, Valašskokloboucko, Vítězslav Volavý, Valašsko, PolskoŠkrabalová
Nopp Leopold[Janáček Leoš]Strážnice01.06.1892161892dopis2Odesílatel se zmiňuje o tanečních zábavách a o jejich organizaci.Nopptanec, taneční zábavaŠkrabalová
Novotný AntonínJanáček LeošVelké Pavlovice02.05.1897251897korespondenční lístek1Odesílatel píše o muzikantovi, který hraje zavážky. Píše o tempu, ve kterém se hrají. NovotnýJanáček, zavážky, lidový muzikantŠkrabalová
Novotný Antonín[Janáček Leoš]Vyškov27/05/19052751905dopis3Topografické mapy lidové písně zůstaly po výstavě v národopisném muzeu v Praze. Prosili ho, aby je daroval. Nejnovější topografii sestaví, ale až o prázdninách. Prosí o doplnění vydaných písní pro úplnost topografie. Novotnýmapa, topografie, Národopisné muzeum, PrahaŠkrabalová
Novotný Antonín[Janáček Leoš]Vyškov27/06/19052761905dopis2Topografie lidové písně je skoro hotová. Může ji odeslat hned. Prosí o odpověď.Novotnýtopografie, Škrabalová
Novotný Antonín[Janáček Leoš]Velké Pavlovice11.3.18951131895dopis3Topografické mapy písní jsou v plné práci. Odesílatel popisuje, kdy budou mapy hotové. Novotnýmapa, topografieŠkrabalová
Novotný Antonín[Janáček Leoš]Velké Pavlovice19.4.18971941897dopis2Odesílatel posílá některé písně, které přehlédl. Do konce dubna bude ještě některé písně odesílat. Ptá se, jak přísný bude výběr a že může použít tyto písně. Novotnýsběr písníŠkrabalová
Novotný AntonínSeminář pro slovanskou filologii Masarykovy univerzityVyškov18/01/19301811930dopis2Odesílatel vrací obě sbírky moravských písní zaslané k opravě. Odesílatel navrhuje některé změny, nahrazení některých písní jinými. Jiné písně Odesílatel zatím poslat nemůže. Ráda by ještě zajel na Podluží a nasbíral tam nějaké písně, už je ale starý a neplánuje to. Novotnýkorektura, selekce, Podluží, SlováckoŠkrabalová
Novotný AntonínMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněVyškov19/12/192919121929Revers1Odesílatel postupuje výboru všechna práva k zápisům lidových písní.NovotnýreversŠkrabalová
Novotný AntonínMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněVyškov19/12/192919121929dopis s přílohou1Posílá žádaný revers a některá svá životopisná data. Dále přikládá 35 písní zapsaných na jižní Moravě, které ještě ze starších zápisů vybral. Rád by je věnoval do archivu. Přidává poznámku, že některé písně jsou úpadkové.Novotnýrevers, sběr písníŠkrabalová
Novotný AntonínMoravskoslezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň v BrněVyškov19/12/192919121929dopis7Odesílatel zasílá obsáhlý dopis, kde uvádí mimo jiné i svá životopisná data a další informace. Dále obsáhle píše o sbírkách písní, které sebral a přidává údaje o počtech lidových písní z jednotlivých obcí. Novotnýsběr písní, sbírka, životopisŠkrabalová
Státní ústav pro lidovou píseň v BrněAntikvariát KnihaBrno17/07/19641771964žádost1Žádost o zakoupení přiložené písňové sbírky a to za částku 160 Kč pro prodávajícího Jana Ňorka, varhaníka v Hrubé Vrbce s přirážkou ústavu. Ňorekodkoupení, sbírka, Jan Ňorek, Hrubá Vrbka, Horňácko, SlováckoŠkrabalová
Antikvariát KnihaŇorek JanBrno16/07/19641671964dopis1Jan Ňorek dostane za zaslané písně částku 160 Kčs. Pravděpodobně to bude několik dní trvat.Ňorekhonorář, odkoupeníŠkrabalová
[Vetterl Karel]Ňorek JanBrno31/01/19613111961dopis1Odesílatel se doslechl, že adresát sbírá lidové písně ve svém kraji. Ptá se, zda by byl ochoten své zápisy opsat a odprodat. Jedna píseň je honorována přibližně 5,-Kč s. Předpokládá se, že J. N. zapisuje písně, jak je slyší (v dialektu) a u každé zaznamenává pasportizační údaje.Ňorekdialekt, pasportizace, verbuňk, sbírka, sběr písní, Horňácko, SlováckoŠkrabalová
Ňorek JanVetterl KarelHrubá Vrbka7/11/19617111961dopis1Odesílatel má zachycené písně ze svého kraje, většinou písně "sedlácké", něco táhlých a verbuňků. Pravděpodobně jsou již písně zachycené. Zve příjemce do svého kraje na ukázku zachycených písní.Ňoreksběr písní, sedlácká, táhlá, verbuňk, Horňácko, SlováckoŠkrabalová
Ňorek JanVetterl KarelHrubá Vrbka19/02/19621921962dopis1Odesílatel děkuje za přípis a smlouvy, které mu příjemce odeslal. Písně zachycené před 50ti lety všechny opíše a pošle. Zároveň také posílá smlouvu. Ňoreksběr písní, smlouva, Horňácko, SlováckoŠkrabalová
Ňorek JanVetterl KarelHrubá Vrbka17/05/19621751962dopis1Odesílatel posílí jízdenku z Brna do Velké. Odesílatel píše o verbuňcích starších zpěváků a pak je pošle. Pošle také několik písniček táhlých, ty také pošle. Ňoreksběr písní, táhlá, verbuňk, Horňácko, SlováckoŠkrabalová
[Vetterl Karel]Ňorek JanBrno18/05/19621851962dopis1Bude vyřízen jízdní doklad pro J. Ňorka. Účet předám hospodářské správě - bude proplaceno. Instrukce pro doplnění textů k verbuňkům (jméno, stáří, bydliště). Každý text na papír zvlášť. Pokud bude mít adresát ještě nějaké doplňky ke své sbírce, má je také poslat poštou. Ňorekdoprava, odkoupení, pasportizace, verbuňk, sbírka, sběr písníŠkrabalová
Ňorek JanVetterl KarelHrubá Vrbka19/09/19621991962dopis2Odpověď na dopis. Dopsání některých textů k verbuňkům. V dohledné době Odesílatel dopisu neslibuje další práci na textech k verbuňkům. Nemá nikoho kdo by mu s tím mohl pomoci. Má již několik písní táhlých napsaných i texty k verbuňkům, ty může poslat po Dušanu Holém. Ňorekverbuňk, sbírka, sběr písníŠkrabalová
[Vetterl Karel]Ňorek JanBrno15/09/19621591962dopis1Kdy bude moci adresát poslat vypracované texty k některým verbuňkům? Poslali mu též papíry, aby je mohl k tomuto účelu využít a stručný pracovní návod. Kdy budou texty k odeslání?Ňorekverbuňk, sbírka, sběr písníŠkrabalová
Vetterl KarelŇorek JanBrno6/5/1962651962dopis1Odesílatel se ptá, kdy bude mít již J. N. hotovou práci (již se blíží termín dokončení práce – smlouvy o dílo). Odesílatel se ptá, zda může J. N. poslat alespoň část materiálů, popř. v jakém stavu se celá práce nachází. Ňorekverbuňk, sbírka, sběr písníŠkrabalová
[Vetterl Karel]Ňorek JanBrno15/02/19621521962dopis1Podle zpráv D. Holého je adresát ochoten poskytnout zápisy lidových písní ze svého rodiště a nejbližšího okolí. Posílají mu smlouvu o dílo. Bude-li souhlasit, má smlouvu podepsat a vrátit ji ve dvou vyhotoveních. ŇorekDušan Holý, verbuňk, sbírka, sběr písníŠkrabalová
Ňorek JanVetterl KarelHrubá Vrbka10/4/19641041964dopis1Odesílatel děkuje za notový papír, který mu příjemce poslal. V pořádku dorazil. Odesílatel zachytil ještě některé táhlé a sedlácké písničky, které bude mít sepsané a rád by je během měsíce poslal. Odesílatel také zachytil texty k verbuňkům, které by také současně poslal. Pokud se mu ještě podaří něco zachytit, tak to opět pošle. Ňorekverbuňk, sbírka, sběr písníŠkrabalová
Ňorek JanKarel VetterlHrubá Vrbka5/12/19635121963dopis1Odesílatel děkuje K. Vetterlovi za přání k jeho 70. narozeninám. Odesílatel je poctěn, že mu přeje dopisem k narozeninám tak vážený vědecký pracovník. Odesílatel upozorňuje na snahu jeho rodiny o zachování lidové hudby v Hrubé Vrbce na Horňácku. Ňorekverbuňk, sbírka, sběr písníŠkrabalová
Ňorek JanVetterl KarelHrubá Vrbka16/07/19641671964dopis1Odesílatel děkuje za dopis a posílá další lidové písničky a dalších několik veršů k verbuňkům. Nabízí zaslání dalších písní.Ňorekverbuňk, sbírka, sběr písníŠkrabalová
Očenášek Jaroslav[Helfert Vladimír]Kelč14/05/19381451938dopis2Na sběratelství folkloru Kelečska pracuje 10 let. Jakmile bude mít hotovou sbírku, zašle ji k nahlédnutí. Vypůjčí si také zpěvníky od místních. Má být zřízeno městské muzeum v Kelči, nechtějí je proto dávat ven. Seznam písní z těchto zpěvníků může zaslat, lépe je však poslat až k nim bude mít zpracovány melodie.B3Očenášek1duchovní píseň, světská píseň, muzeum, sběr písní, zpěvník, Kelč, KelečskoVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseň v BrněOčenášek JaroslavBrno23/05/19382351938dopis1Děkují za dopis ze 14. t. m. a těší se na zaslání písní. Prosí, aby uvedl i pasportizační údaje zpěváků (stáří, krátký životopis atd.). Prosí také o zapůjčení všech starých zpěvníků. Seznam v nich obsažených písní nechť pošle až se zpracovanými písněmi.B3Očenášek1pasportizace, sběr písní, sbírka, zpěvník, životopis, KelečskoVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseň v BrněOčenášek JaroslavBrno21/06/19382161938dopis1Obdrželi adresátovu sbírku kramářských písní. Prosí o sdělení, zdali a za jakých podmínek by byl ochoten ji postoupit do vlastnictví moravskoslezského výboru SÚpLP.B3Očenášek2kramářská píseň, odkoupení, sbírka, KelečskoVyp. Volčík
Novotný Františekředitelství Odbočky RadiorozhlasuOlomouc12/9/19401291940dopis2Zasílá přiloženou přednášku, k níž byl vybídnut přáteli. Poukazuje na nutnost seznámit veřejnost s hanáckým folklorem. Přednášel by z Olomouce, protože tam s ním může spoluúčinkovat dechový orchestr vládní policie.B3Očenášek3dechová hudba, dechovka, přednáška, Vladimír Janeček, Olomouc, HanáVyp. Volčík
Pacák JiříStátní ústav pro lidovou píseňLuhačovice21/02/19402121940dopis1V příloze posílá texty písně "Ovečko ztracená" a "Pospíchajme, nemeškajme k Jerusalému", třetí se mu snad také podaří objevit. Mohl by Ústav uveřejnit krátké poděkování žactvu v učitelských novinách?B3Pacák1koleda, periodikum, sběr písní, text, učitelské novinyVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňPacák JiříBrno7/3/1951731951dopis1SÚpLP děkuje za práci vynaloženou při pátrání po písních. Práci učitelstva a žactva zhodnotí v učitelských novinách, prosí o zaslání názvu novin a jejich adresu. Má Ústav listy ze špalíčku vrátit, nebo je může zařadit do svých sbírek?B3Pacák2sběr písní, sbírka, periodikum, špalíček, učitelské novinyVyp. Volčík
Pala FrantišekGregor AloisPraha25/02/19452521945dopis2Odesílatel děkuje za zprávu a za zaslanou sbírku J. Černíka "Po našem". Oceňuje Černíkovu sběratelskou práci.B3Pala1notace, sbírka, variant, Po našem, Josef Černík, Pavel Křížkovský, František SušilVyp. Volčík
[Státní ústav pro lidovou píseň]Palkovský František[Brno]22/02/19502221950dopis2Dopis týkající se 1. Skladeb, které zadal pobočce Svazu čsl. spisovatelů v Brně k uveřejnění; 2. Možnosti spolupráce adresáta s Ústavem při sběru písní lidových písní. Uvádí, za jakých podmínek by vše probíhalo a jak bude sběr písní honorován. Prosí o zprávu, zdali je ochoten s Ústavem spolupracovat. Byli by vděčni, kdyby již poslal část své sbírky.B3Palkovský1honorování, sběr písní, Svaz československých spisovatelů, Přemysl Novák, Jan Racek, Jiří Vysloužil, LašskoVyp. Volčík
Palkovský František[Vysloužil Jiří]Brušperk3/3/1950331950dopis2Omlouvá se, že odepisuje až na druhý dopis. Ke sbírání písní se bude moci vrátit až po ukončení sčítání lidu. Část písňové sbírky pošle Ústavu začátkem dubna, nebo i dříve. Je ochoten o prázdninách spolupracovat s Ústavem při sběru písní na Lašsku.B3Palkovský2sběr písní, sbírka, LašskoVyp. Volčík
Palkovský FrantišekStátní ústav pro lidovou píseňBrušperk30/05/19503051950dopis1Přihlašuje se ke spolupráci se SÚpLP a posílá 33 lašských písní z celkového počtu asi 70 písní doposud zapsaných v Brušperku. Uvádí, v jakých lokalitách bude pokračovat ve sběru písní během června. Je některá ze zaslaných písní již zapsána? Prosí o sdělení, postupuje-li při zapisování písní správně, a též o potvrzení, že koná výzkumnou práci na Lašsku.B3Palkovský3sběr písní, sbírka, variant, Brušperk, Hukvaldy, Rychaltice, Staříč, LašskoPoznámka tužkou: "Řada známých (v celku) a zapsaných dr. Fr. Lýskem v l. 1931 – 1938, obsažené v 950 … [nečitelné] písních."Vyp. Volčík
Vysloužil JiříPalkovský František[Brno]5/6/1950561950dopis1Poděkování za první zásilku písní. Přesnější pokyny a rady zašlou po posudku J. Kunce. Prosí, aby "dílčí vyúčtování" doplnil o podrobný přehled za pohoštění zpěváků a stvrzenky za vydání na notový papír.B3Palkovský4sběr písní, vyúčtování, Jan Kunc, LašskoVyp. Volčík
Racek JanPalkovský František[Brno]14/06/19501461950dopis1Na základě poznámek J. Kunce a J. Vysloužila zasílají připomínky k zápisům písní. Týkají se absence vysvětlivek, metrorytmické stránky zápisů, pasportizačních údajů a dalších úprav formálního rázu. Současně posílají požadovanou částku.B3Palkovský5dialekt, honorář, metrum, nářečí, pasportizace, sběr písní, takt, Jan Kunc, Jiří Vysloužil, LašskoVyp. Volčík
Paskovský Jindřich[Janáček Leoš][Ostravice]31/07/19063171906dopis2Sdělil mu Lhoťan, že má v neděli hraní, je volný v sobotu nebo v pondělí. Domnívá se, že má zásobu nějakých písní. Martin Stýskala (druhý cimbalista) však bude volný, zařídí proto, aby mohl adresáta očekávat. Na textech ještě odesílatel nemohl pracovat.B3Paskovský1cimbál, cimbalista, sběr písní, text, LašskoVyp. Volčík
Paskovský Jindřich[Janáček Leoš]Ostravice12/12/190612121906dopis3Zasílá texty k sebraným písním. Prosí o zaslání nápěvů některých písní.B3Paskovský2nápěv, sběr písní, textVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňPek Albert[Brno]21/06/19382161938dopis1Podle informací K. Vetterla má adresát u sebe obsáhlou sbírku lidových písní ze Znojemska. Prosí o sdělení, zdali by byl ochoten písně postoupit moravskoslezskému výboru SÚpLP.B3Pek1sběr písní, sbírka, ZnojemskoVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňPernica BohuslavBrno29/09/19392991939dopis1Zásilku ze dne 23. 8. 1939 mohou vyřídit až nyní. Adresátovu sbírku jsou ochotni koupit za 115 K. V případě souhlasu prosí o podepsání přiloženého reversu.B3Pernica1Aodkoupení, revers, sbírkaVyp. Volčík
Pernica BohuslavStátní ústav pro lidovou píseňKroměříž8/10/19398101939revers1Bohuslav Pernica postupuju své zápisy lidových písní ve vlastnictví moravsko-slezského výboru SÚpLP.B3Pernica1Bodkoupení, revers, sbírkaVyp. Volčík
Pernica BohuslavKabinet pro ethnografii a folkloristiku ČSAVPraha19/06/19611961961dopis2Odesílatel nepředpokládá, že sbírka Písně, říkadla, hry a tance [Pernica, Bohuslav: Říkadla, škádlivky, lidové hry a písně. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, 1952] bude mít pokračování, nabízí proto některé zápisy písní ke koupi. Mohou si ponechat i písně, které neproplatí.B3Pernica2dětská hra, odkoupení, říkadlo, sbírka, škádlivka, tanecNa rubové straně poznámky s přehledem Pernicou zaslaných záznamů a výpočty vedoucí ke konečnému vyčíslení honoráře za sbírku.Vyp. Volčík
Vetterl KarelPernica Bohuslav[Brno]14/09/19611491961dopis1Týká se materiálu zaslaného adresátem. Obsahuje mnoho duplikátů a již publikačně využitých písní. Za zbývající materiál nabízí 850 Kčs. V případě souhlasu uvádí výčet dokladů a prohlášení, které jsou potřebná k administrativnímu řízení pro prokázání odměny.B3Pernica3duplikát, honorář, odkoupení, odměna, rukopis, sbírkaVyp. Volčík
Pernica BohuslavÚstav pro ethnografii a folkloristiku ČSAVPraha27/09/19612791961dopis1Souhlasí s nabízeným obnosem, neuhrazuje však ani zdaleka jeho skutečné výdaje, prosí proto o poskytnutí stipendia na další zápisy. Sděluje údaje týkající se požadovaných prohlášení, která jsou potřebná k vyplacení odměny. Prosí o seznam s názvy písní vybraných Ústavem a o navrácení zbylého materiálu.B3Pernica4honorář, odkoupení, potvrzení, selekce, stipendium, výdajVyp. Volčík
Vetterl KarelHospodářská správa ČSAVBrno23/10/196123101961dopis1Žádost o proplacení částky 958 Kčs učiteli Bohuslavu Pernicovi za sbírku lidových písní podle přiloženého posudku. Současně jsou přiložena také potřebná potvrzení a prohlášení.B3Pernica5Ahonorář, odkoupení, posudek, sbírka, Bohuslav Pernica, Bystřice nad Pernštejnem, Doubravník, Olbramkostel, Plaveč, Prosenice, Ubušín, Znojmo, DačickoK dopisu přiložen posudek písňových záznamů B. Pernici.Vyp. Volčík
Vetterl KarelPernica BohuslavPraha23/10/196123101961dopis1Vrací záznamy písní, které se Ústavu nehodí k zakoupení. Uvádí, které sbírky si ponechali (lokality + počet písní), nabízí za ně částku 958 Kčs. Seznam písní ponechaných v archivu mu nemohou poslat.B3Pernica6honorář, odkoupení, sbírka, Bystřice nad Pernštejnem, Doubravník, Olbramkostel, Plaveč, Prosenice, Ubušín, Znojmo, DačickoVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov18/06/19841861984dopis1Sděluje adresátce svůj záměr vydat sbírku "Legrúti jedú" s legrútskými písněmi. Chce do sbírky zahrnout i varianty ze sbírek ÚEF ČSAV (cca 20 písní). Souhlasí adresátka s jeho záměrem? Jaké jsou podmínky uveřejnění? Kdy může adresátku navštívit kvůli kontrole, ověření a doplnění údajů?B3Petrů Jiří1legrút, legrútská píseň, sbírka, variant, zpěvník, Olšava, Slovácký krúžek, Hodonín, Uherský Brod, Kyjovsko, SlováckoK dopisu připojena obálka.Vyp. Volčík
Hrabalová OlgaPetrů JiříBrno29/06/19842961984dopis1Proti záměru adresáta použít zápisy ze sbírek ÚEF ČSAV nemá odesílatelka námitky, upozorňuje však na dodržení pravidel, která se týkají materiálu z vlastních i jiných zápisů. Poukazuje na nutnost uvést pasportizační údaje, u záznamů z ústavních sbírek signaturu, dále musí být uvedeno v předmluvě, že materiál byl poskytnut ÚEF ČSAV. Jeden výtisk by měl být věnován ústavní knihovně. Blíže poradí, až bude mít materiál v posledním stádiu přípravy.B3Petrů Jiří2pasportizace, předmluva, sbírka, variant, výtisk, zpěvník, OlšavaVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov8/8/1984881984dopis s přílohou1+1Souhlasí se všemi pravidly, která uvedla adresátka. V příloze zasílá seznam všech písní s legrutskou tematikou, které v roce 1976 opisoval. Údaje k písním chce zkontrolovat a příp. doplnit. Prosí o navrhnutí termínu, kdy by mohl navštívit Ústav.B3Petrů Jiří3legrútská píseň, sbírka, seznam, pasportizace, schůze, OlšavaK dopisu připojena obálka.Vyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov3/10/19843101984dopis1Prosí adresátku o sdělení, který den by bylo vhodné ji navštívit. Pomalu ukončuje vlastní sběr písní, zapisoval v Ratíškovicích, zastaví se ještě v Miloticích. Prosí o zapůjčení či zakoupení příkladného zpěvníku manželů Hrdých.B3Petrů Jiří4sběr písní, sbírka, schůze, zpěvník, Josef Říhák, Milotice, Ratíškovice, Kyjovsko, SlováckoVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov20/11/198420111984dopis1Týká se úprav záznamů v chystané sbírce. Táže se, jak postupovat při uvádění většího počtu variant jedné písně (s uvedením příkladu – píseň "Líto vám, rodiče").B3Petrů Jiří5edice, sbírka, variantK dopisu připojena obálka.Vyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov21/12/198421121984dopis1S adresátkou se po telefonu domluvili na jiném časovém postupu, chce však přistoupit na její původní návrh a vše tedy posílá v příloze poštou. Přikládá rovněž kopii lektorského posudku J. Pajera. V jednotlivých bodech se vyjadřuje k připomínkám, které se týkají vznikající sbírky. Prosí adresátku, aby napsala do 2. ledna, kdy ji odesílatel navštíví.B3Petrů Jiří6lektorský posudek, mužský sbor, nápěv, pasportizace, sbírka, schůze, sloka, tisk, variant, zpěvník, Jiří Pajer, Josef Řihák, Hodonín, Kyjov, Milotice, Kyjovsko, SlováckoVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov4/1/1985411985dopis1Sděluje, že se pustil do předělávání celého zpěvníku. Prosí adresátku, aby nejlépe obratem poslala lektorský posudek i se všemi připomínkami kvůli proplacení honoráře. V příloze zasílá píseň pro překontrolování.B3Petrů Jiří7honorář, lektorský posudek, sbírka, zpěvníkVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov8/2/1985821985dopis1V příloze zasílá nově předělanou sbírku lekrutských písní. Uvádí, do jakých okruhů písně rozdělil. Seznam písní zatím žádný nemá. Táže se ohledně variant písně, žádá o radu také ve věci poznámek k písním, které zná "odjakživa".B3Petrů Jiří8legrútská píseň, lekrútská píseň, rekrutská píseň, sbírka, seznam, vojenská píseň, Kyjovsko, SlováckoVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov12/1/19861211986dopis2Týká se odesílatelových sběratelských a dokumentátorkách aktivit. Prosí adresátku o radu ohledně tematického rozdělení písní, popisu svatby (má-li jej dělat sám, nebo ve spolupráci se školeným etnografem), táže se též na roli náboženství při svatebním obřadu. Uvádí, že má možnost pořídit fotokopie písňových záznamů uložených v Ústavu. Nahrávky svého otce poskytnout nemůže, žádnou neuskutečnil. Sděluje své zkušenosti z vedení mužského sboru ve Ždánicích. Nakoupil nový pásek, po natočení nahrávky jej může zapůjčit do fonoarchivu. B3Petrů Jiří9fotokopie, fonoarchiv, klasifikace písně, magnetofon, mužský sbor, nahrávka, rozhlas, sběr písní, svatba, zpěvník, Jaroslav Homola, Jan Krist, Jiří Petrů starší, Ježov, Ždánice, Kyjovsko, SlováckoVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov24/06/19872461987dopis1Posílá adresátce zpěvník. Svatební písně seřazené po písmeno G mu někdo zcizil. Byl požádán redakcí Malovaného kraje, aby napsal o vydání zpěvníku, příspěvek vyjde v září. Líbí se zpěvník adresátce?B3Petrů Jiříkritika, mužský sbor, sbírka, svatební píseň, zpěvník, Malovaný kraj, Hodonín, Kyjov, Kyjovsko, SlováckoVyp. Volčík
Hrabalová OlgaPetrů Jiří[Brno]24/07/19872471987dopis1Děkuje za zaslání zpěvníku. Zpěvník řadí k těm nejlepším, výtky sděluje pouze k pasportizaci a nabádá k úspornějšímu uvádění odchylek v textu a nápěvu. Oddíl svatebních písní A-G ještě nenašel? Poskytuje rady pro sestavování sbírky svatebních písní, doporučuje vybírat pouze "ty skutečně obřadní". Navrhuje, aby se vypravil do Brna a pročetl dostupnou literaturu o svatbě a svatebních písních.B3Petrů Jiřímonografie, obřad, pasportizace, rejstřík, sbírka, selekce, svatba, svatební píseň, svíca, variant, zpěvník, Jiří Pajer, Hodonín, Kyjovsko, SlováckoVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov21/11/198721111987dopis1Obdržel sbírku Jiřího Pajera – Marie Procházková (1886–1986). Je touto sbírkou velmi nadšen, vyvolala v něm chuť znovu pracovat na své sbírce svatebních písní a říkadel. Prosí o možnost pořídit fotokopie písňových záznamů uložených na ÚEF ČSAV a táže se, jak má chystanou publikaci koncipovat (vytvořit jednu publikaci nebo dvě – o svatbě na severokyjovsku a zvlášť o svatbě na jihokyjovsku?).B3Petrů Jiřífotografie, fotokopie, magnetofon, magnetofonový záznam, sbírka, svatba, zpěvník, Jiří Pajer, Marie Procházková, Kyjovsko, SlováckoVyp. Volčík
Hrabalová OlgaPetrů Jiří[Brno]10/12/198710121987dopis2Sděluje adresátovi, jak má postupovat při přípravě sbírky svatebních písní. Vyjadřuje rozhořčení nad adresátovým příspěvkem v Malovaném kraji. Podává výčet připravovaných sbírek, který dokládá, že se "vystudovaní odborníci" nevyhýbají vydávání zpěvníků.B3Petrů Jiříčlánek, folklorní soubor, fotokopie, kritika, monografie, muzeum, periodikum, sbírka, svatební píseň, zpěvník, Malovaný kraj, Průvodce písňovými sbírkami, Jiří Pajer, Jožka Severin, Marta Toncrová, Šumperk, Uherské Hradiště, Kyjovsko, Brněnsko, Podluží, Uherskobrodsko, SlováckoVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov12/12/198712121987dopis2Týká se dopisu, v němž adresátka kritizovala odesílatelův příspěvek v Malovaném kraji. Podává vysvětlení svého postoje. Korekturu článku provedl J. Krist. Prosí adresátku o upřímné stanovisko, zdali si opravdu přeje s ním spolupracovat.B3Petrů Jiříčlánek, kritika, svatba, Malovaný kraj, Václav Frolec, Oldřich Krejčí, Jak Krist, Jiří Pajer, František Synek, Václav Šťastný, Milotice, Svatobořice, SlováckoK dopisu připojena obálka.Vyp. Volčík
Hrabalová OlgaPetrů Jiří[Brno]6/1/1988611988dopis1Děkuje za dopis z 12. 12. 1987. Bude možné si o tom všem pohovořit, až dorazí adresát do Brna. Oceňuje adresátovu práci, jeho zpěvníku přisuzuje dobrou úroveň, pokud bude nadále takto pracovat, stejné úrovně dosáhne i jeho druhý zpěvník.B3Petrů Vilémfolklorní soubor, sbírka, zpěvník, Brno, SlováckoVyp. Volčík
Petrů VilémJanáček LeošRajhrad28/01/19072811907dopis3Zasílá tři písně z jejich kraje. Text písně nechal napsat přímo zpěvačkou. O prázdninách chce pátrat po dalších písních.B3Petrů Vilémsběr písní, Brněnsko"V dopise uloženy písně 1–3. text zvlášť a nápěv zvlášť. Vloženy do druhé řady sbírek. 8. IV. 1930. V. H." K dopisu dochována obálka s poznámkou "odp. 30/I 1907"Vyp. Volčík
Petrů VilémJanáček LeošRajhrad10/4/19071041907dopis2Blahopřání adresátovi k jeho jmeninám.B3Petrů VilémBrněnsko"V dopisu vloženy 2 písně rukou Petrujovou a to: č. 22. "To naše stavení", č. 23. "Odbyla hodina". Obě písně zařazeny do II. skupiny sbírek. 30. III. 1930. Helf." Dopis uložen v obálce s poznámkami "2 písně; odp. 12/IV 1907; Vyříz[eno] 30. 3. 1930".Vyp. Volčík
Petrů VilémJanáček LeošRajhrad14/10/192714101927dopis3Týká se písně, která se odesílateli vybavila po dvaceti letech (poslal ji adresátovi v dubnu 1907). Není si jistý, jestli zapsal správně rytmus, posílá tedy její zápis znovu. Prosí o adresátovo vyjádření, zdali je píseň dobrá, otiskl by ji ve Vlastivědném sborníku. Za dva měsíce jej kvůli tomu navštíví.B3Petrů Vilémsběr písní, rytmus, schůze, BrněnskoDopis se nachází v obálce spolu s lístkem obsahujícím sdělení: "Píseň uložena s poznámkou na A 118/1a. Hr."Vyp. Volčík
Petrů VilémJanáček LeošRajhrad14/02/19071421907dopis2Opět zasílá několik písní z Popovic u Rajhradu. Všechny je zazpívala zpěvačka Anežka Ustohalová.B3Petrů Vilémsběr písní, Anežka Ustohalová, Popovice, Rajhrad, BrněnskoPoznámka na rubové straně dopisu: "Při dopisu vloženy písně č. 17 až 21. Tyto písně zařazeny do II. skupiny sbírky. 30. III. 1930. Helf." Dopis uložen v obálce s poznámkou "Vyřízeno 30. III. 1930"Vyp. Volčík
Petrů VilémJanáček LeošRajhrad4/2/1907421907dopis1Zasílá opět několik písní.B3Petrů Vilémsběr písní, BrněnskoPod textem dopisu poznámka Vl. Helferta: "V dop. vloženy písně č. 7–12, text zvlášť a nápěv zvlášť. Vloženy do II. Řady sbírek. 8. IV. 1930. V. H." Dopis uložen v obálce s poznámkou "od. 6/2 1927; písně z Rajhradu"Vyp. Volčík
Petrů VilémJanáček LeošRajhrad8/2/1907821907dopis4Opět zasílá několik písní k nahlédnutí. Zmiňuje se o zpěvákovi, u kterého zapsal píseň "Co pak ty nevěsto". Myslí si, že místní lid zpívá většinou písně přeložené z němčiny a doufá, že se u nich ujmou písně z "Kytice".B3Petrů Vilémněmecká píseň, sběr písní, výuka zpěvu, Kytice z národních písní moravských kterouž uvili Fr. Bartoš a Lev Janáček, BrněnskoNa rubové straně dopisu poznámka Vl. Helferta: "K dopisu přiloženy písně č. 13 až 16. Byly zařazeny do II. skupiny sbírek. 30. III. 1930. Helf."Vyp. Volčík
Petrů VilémMoravsko-slezský výbor Státního útvaru pro lidovou píseňRajhrad4/12/19294121929revers1Vilém Petrů postupuje své zapsané písně ve vlastnictví moravsko-slezského výboru Státního ústavu pro lidovou píseň, které výboru zaslal.B3Petrů Vilém…Asběr písní, BrněnskoVyp. Volčík
Petrů Vilém[Moravsko-slezský výbor Státního útvaru pro lidovou píseň][Rajhrad]4/12/19294121929životopis2Životopis Viléma Petrú, který postoupil své zápisy písní ve vlastnictví moravsko-slezského výboru Státního ústavu pro lidovou píseň.B3Petrů Vilém…Bkostelní zpěv, sběr písní, sborový zpěv, varhany, životopis, Sokol, Brno, Holasice, Popovice, Praha, Prštice, Rajhrad, Velké Meziříčí, BrněnskoVyp. Volčík
Petrželka VilémMoravsko-slezský výbor Státního útvaru pro lidovou píseňBrno15/12/192915121929revers1Vilém Petrželka postupuje moravsko-slezskému výboru Státního ústavu pro lidovou píseň zápisy lidových písní, které výboru zaslal, současně též dovoluje jejich otištění v oficiální publikaci připravované Ústavem.B3Petrželka1Aodkoupení, sběr písní, sbírkaVyp. Volčík
Petrželka VilémMoravsko-slezský výbor Státního útvaru pro lidovou píseňBrno15/12/192915121929životopis1Životopis Viléma Petrželky, v němž se zaměřuje na svou sběratelskou činnost. Záznamy písní odevzdal L. Janáčkovi, nemůže si tedy vzpomenout na přesný počet písní, které nasbíral.B3Petrželka1Bodkoupení, sběr písní, sbírka, Brno, Královo Pole, Leoš Janáček, SlovenskoVyp. Volčík
Picek Jan[Janáček Leoš][Luhačovice]4.9.1892491892dopis1Sděluje adresátovi, že na základě jeho přání poslal posla do Březůvek pro cimbalistu. Ten přijde ve čtvrtek ráno do Luhačovic i s houslistou a s klarinetistou, jejich basista už nežije. Prosí tedy adresáta, aby v tento den určitě přijel.B3Picek1cimbál, housle, klarinet, kontrabas, Březůvky, LuhačoviceVyp. Volčík
Pilát Josef[Janáček Leoš]Kosticerok19071907dopis1Zasílá několik písní, které sebral v Tvrdonicích během hodů. Sděluje adresátovi svůj záměr zapisovat u místního cimbalisty slovácké písně i s doprovodem. Kvůli mnohým výdajům, které vynaložil při hodech na když platil muzikantům, prosí adresáta, aby poslal nějaké peníze předem. Navštíví jej o Vánocích a přinese písně zapsané od cimbalisty.B3Pilát1cimbalista, cimbál, doprovod, hody, instrumentace, výdaj, Kostice, Tvrdonice, Podluží, SlováckoVyp. Volčík
Plicka KarelJanáček LeošPraha18/12/192218121922dopis3Sděluje adresátovi, že chtěl sbírat písně v Poštorné, ale tam jsou prý již vysbírány. Chystá se také východně od Zaječí. Na Slovensku zapisoval hlavně v Pováží ("Piešťanské piesně", vydané s klavírním doprovodem Vítězslava Nováka, jsou z jeho vlastní sbírky), na Oravě a v Nitře.B3Plicka1sběr písní, sbírka, ženský sbor, Barvič & Novotný, Piešťanské piesně, Vítězslav Novák, Nitra, Orava, Poštorná, Zaječí, Pováží, Podluží, Slovácko, SlovenskoDatum poštovního razítka: 18. 12. 1922. Dopis uložen v roztrhané obálce s později připsanou poznámkou L. Janáčka: "vyřízeno 19/XII 1922"Vyp. Volčík
Plicka KarelJanáček LeošPraha2/10/19232101923dopis4Týká se žádosti o dovolenou, kterou odesílatel podá na MŠaNO. Získaný volný čas by využil pro sběr písní . Prosí adresáta, aby jeho žádost podepřel doporučením.B3Plicka2doporučení, referát, sběr písní, žádost, Ministerstvo školství a národní osvěty, MŠaNO, Praha, Nitranská župa, Tekovská župa, Dolní Pováží, Dolní země, Rumunsko, SlovenskoVyp. Volčík
Plicka KarelJanáček Leoš[Praha]9/10/19239101923dopis1Posílá několik písní jako ukázku ze své sběratelské činnosti. Popisuje, jakým způsobem písně sbíral. Znovu připomíná svou prosbu o vystavení doporučení, které by odesílatel připojil k žádosti určené pro MŠaNO.A545doporučení, sběr písní, SlovenskoVyp. Volčík
Plicka KarelJanáček LeošPraha10/10/192310101923korespondenční lístek2Dodatek k zaslaným písním ze dne 9. 10. 1923. Sděluje, že adresátovi nepřiložil písně s tóninovými a melodickými modulacemi. Zašle mu je, pokud nebude obsah včerejší zásilky písní dost přesvědčující.B3Plicka3modulace, sběr písní, SlovenskoVyp. Volčík
Plicka KarelJanáček LeošPraha22/10/192322101923dopis4Zasílá ještě přílohu ke své žádosti o sběratelskou dovolenou, aby měl adresát ucelenější obraz o jeho způsobu zapisování. Prosí adresáta o jakoukoliv radu ke sbírání písní a také o doporučení odesílatelovy žádosti pro MŠaNO.B3Plicka4doporučení, sběr písní, žádost, Bratislava, SlovenskoDopis uložen v obálce s poznámkou "10/I 1924 odp."Vyp. Volčík
Krčméry Štefan, Matica slovenskáJanáček LeošTurčianský Svätý Martin [Martin]9/9/1924991924dopis2Posílají adresátovi poslední číslo Sborníku Matice Slovenskej s článkem K. Plicky o sbíraní lidových písní.B3Plicka5článek, sborník, Matica Slovenská, Karel PlickaVyp. Volčík
Plicka Karel[Janáček Leoš]Turčianský Svätý Martin [Martin]20/12/192420121924dopis2Blahopřeje adresátovi k velikému úspěchu (navštívil německou premiéru "Její Pastorkyně"). Vrátil se ze sběrů na rusko-slovenském [ukrajinsko-slovenském] pomezí, s výsledky je spokojen. Dozvěděl se z německých novin o zdokonaleném fonografu, touží po něčem takovém. Předkládá adresátovi ukázku své sběratelské práce.B3Plicka6článek, fonograf, gramofon, patent, premiéra, sběr písní, Její pastorkyňa, periodikum, Reclams Universum, Karl Rammelsberg, Alexander Zemlinsky, Berlín, Lipsko, Praha, Podkarpatská Rus, SlovenskoVyp. Volčík
Plicka KarelJanáček LeošTurčianský Svätý Martin [Martin]25/01/19252511925dopis3Gratuluje adresátovi k úspěchům a děkuje mu za přípis odeslaný Matici Slovenskéj. Sděluje své mínění o lidové zpěvnosti na Slovensku, po tom, co prošel všechny župy. Na jaře začne zpracovávat sesbíraný materiál. Podle rady Fr. Mareše je možné vyjednat finanční podporu jeho práce. Mohl by zde adresát uplatnit svůj vliv?B3Plicka7doporučení, finanční podpora, klavírní úprava, modulace, sběr písní, trojhlas, Matica slovenská, Bratislava, Lanžhotsko, Novohradské vrchy, Púchovská dolina, Zemplínsko, Podkarpatská Rus, Dolní země, Rumunsko, SlovenskoDopis uložen v obálce s poznámkou "odp. 20/II 1925."Vyp. Volčík
Plicka KarelJanáček LeošTurčianský Svätý Martin [Martin]1/3/1925131925dopis3Děkuje za dopis a za přímluvu o podporu sběratelské činnosti. Zve adresáta na Slovensko. Navrhuje, že by mohli navštívit Púchovskou dolinu, kde je stále udržována hra hudců. Potvrzuje adresátovo mínění o živých písních z dob Sušila, sám odesílatel zaznamenal nápěvy ke Kollárovi. Přikládá několik ukázek. Sbírky ještě nepřepisuje. Je ochoten věnovat 15 nejcennějších písní pro úpravu s klavírem. Neúplnosti z hlediska dialektu doplní.B3Plickadialekt, finanční podpora, hudecká muzika, klavírní úprava, sběr písní, sbírka, Jan Kollár, František Sušil, Púchovská dolina, SlovenskoVyp. Volčík
Plicka KarelJanáček LeošTurčianský Svätý Martin [Martin]21/03/19252131925dopis3Děkuje za věnovanou fotografii. Posílá také několik fotografií, postupně k nim přidá další série. Matica slovenská bude pořizovat fonograf, prosí tedy adresáta o doporučení, který přístroj mají nakoupit.B3Plickadoporučení, fonograf, fotografie, Matica Slovenská, SlovenskoNa rubové straně dopisu poznámka: "fonograf."Vyp. Volčík
Plicka KarelJanáček LeošTurčianský Svätý Martin [Martin]22/10/192522101925dopis3Zasílá několik fotografií a článek s ukázkami variantů. Letos hodlá dokončit sběr písní na Novohradských vrších, které vyjdou tiskem jako první, bude též pracovat v okolí Detvy. Z neustálého cestování je unaven. Po Vánocích se chystá přepisovat záznamy v Praze, sbírka bude mít asi 5000 záznamů. S pořizováním fonografických záznamu začne tento týden na Detvě. Obdržel již jmenování za člena do státní komise.B3Plickafonograf, fotografie, jmenování, komise, nahrávání, sběr písní, sbírka, tisk, variant, Detva, Praha, Novohradské vrchy, SlovenskoVyp. Volčík
Pírková SvatavaSouček StanislavPraha7/4/1932741932dopis2Zasílá brněnskému Ústavu svých 141 písní zapsaných ve Velké [nad Veličkou] a omlouvá se za jejich pozdní doručení.B3Pírková (Jakobsonová)sběr písní, Alois Gregor, Velká nad VeličkouVyp. Volčík
Pírková Svatava[Souček Stanislav]Praha10/5/19321051932dopis3Týká se zápisu písní, které zaslala Ústavu. Mohla by si je v případě potřeby vyzvednout k ofotografování? Žádá výbor o potvrzení, že byly její zápisy písní převzaty Ústavem.B3Pírková (Jakobsonová)potvrzení, sběr písníVyp. Volčík
Pírková Svatava[Helfert Vladimír?]Praha4/6/1932461932dopis3Prosí o umožnění zrychleného vyplacení slíbeného obnosu za zápisy lidových z Velké nad Veličkou, které Ústavu zaslala.B3Pírková (Jakobsonová)honorář, sběr písní, Stanislav Souček, Brno, Velká nad VeličkouVyp. Volčík
Placher Antonín[Janáček Leoš]Ivanovice [na Hané]12/1/19061211906dopis1Sděluje, ze v jeho působišti a v nejbližším okolí se již národní písně nezpívají. Školní mládež je zná jen z Vorlova zpěvníku. Ve vzdálenějších osadách na Drahanské vrchovině a na Chřibech by se snad něco našlo, vydá se tam o prázdninách. Prosí o zaslání sběratelského plánu.B3Plachersběr písní, zpěvník, Antonín Vorel, Drahanská vrchovina, Chřiby, HanáVyp. Volčík
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a uměníVetterl KarelPraha22/05/19532251953dopis1Sděluje, že vede novou korespondenci s J. Poláčkem ohledně dotisku jeho prvního dílu Slováckých pěsniček. Kvůli novým postupům při vydávání sbírek požádal Poláčka, aby se obrátil na Ústav. Navrhuje sestavit nový zpěvník Slováckých písní ve formě krajových zpěvníků s celkovým počtem asi 200 písní. Táže se adresáta na jeho stanovisko.B3Poláček1edice, zpěvník, Slovácké pěsničky, Jan PoláčekVyp. Volčík
[Vetterl Karel]Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění[Brno]29/06/19532961953dopis1Posílá adresátovi průklep dopisu, který odeslali J. Poláčkovi, aby byl informován o jednání s J. Poláčkem ohledně dotisku I. dílu jeho Slováckých pěsniček. Uvádí také, jak probíhají přípravy Hanáckého, Třineckého a Jablunkovského zpěvníku a I. díl "Kloboucka" [Písně a tance z Valašskokloboucka]. Jak pokročily korektury písní od L. Mátlové?B3Poláček2edice, korektura, zpěvník, Slovácké pěsničky, Ludmila Mátlová, Jan Poláček, Brno, Olomouc, Jablunkovsko, Třinecko, Valašskokloboucko, HanáVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro lidovou píseňProstějov12/9/19531291953dopis1Sděluje okolnosti, na základě kterých mu byla Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění vrácena jeho sbírka. Vzhledem k tomu, že zadáváním všech hudebnin tohoto druhu k tisku jsou pověřeny bývalé Státní ústavy pro lidovou píseň, předkládá brněnské odbočce k posouzení rukopis Lidových písní z Hané.B3Poláček3posudek, rukopis, sbírka, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Orbis, Lidové písně z Hané, Slovácké pěsničky, Karel Vetterl, Praha, VřesoviceVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro lidovou píseňProstějov25/05/19542551954dopis1Navazuje na dopis ze 14. 12. 1953. Předkládá k posouzení materiál, který vyjde pod názvem Slovácké pěsničky – Doplňky. Potřebuje, aby bylo rozhodnuto o rozsahu tohoto vydání a též o úpravě jednotlivých písní. Svazek písní v deskách přikládá do přílohy.B3Poláček4doplněk, posudek, pasportizace, rejstřík, variant, zpěvník, Slovácké pěsničky, Dolňácko, HorňáckoVyp. Volčík
Vetterl KarelPoláček Jan[Brno]5/6/1954561954dopis1Potvrzují přijetí doplňků ke Slováckým pěsničkám I – VI, prosí však o strpení, neboť jsou zcela zaneprázdněni dokončováním jiných sbírek. V případě Hanáckých pěsniček sdělují, že je ponechávají zatím v depozitu.B3Poláček5doplněk, recenze, sbírka, tisk, zpěvník, Písně z Hané, Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska, Záleské písně z okolí Luhačovic, Josef Černík, Miroslav Jiroušek, Oldřich Sirovátka, Jablunkovsko, Třinecko, Valašskokloboucko, Haná, Luhačovské Zálesí, SlezskoVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro ethnografii a folkloristikuProstějov12/6/19541261954dopis2Vzal na vědomí obsah dopisu z 5. 6. 1954, připomíná však, že žádal posouzení výsledků své práce. Navrhuje, aby místo doplňků ke Slováckým pěsničkám byl projednán nejprve I. díl hanáckých písní. Kdo bude vydavatelem písní? SNKLHU nebo vydavatelství ČSAV?B3Poláček6kramářská píseň, posudek, tisk, zpěvník, Lidové písně z Hané, Melantrich, Orbis, Slovácké pěsničky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, František Bonuš, Josef Černík, Miroslav Jiroušek, Oldřich Sirovátka, Brno, Kojetínsko, Prostějovsko, HanáVyp. Volčík
[ČSAV, kabinet pro ethnografii a folkloristiku]Poláček JanBrno24/09/19542491954dopis1Posílají adresátovi korektury Slováckých pěsniček I a prosí o jejich vrácení do 4. 10. 1954.B3Poláček7korektura, Slovácké pěsničky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Jaroslav VanickýVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov30/09/19543091954dopis1K dopisu ze 24. 9. 1954 sděluje, že provedl korekturu Slováckých pěsniček I a zkorigovanou kopii zaslal i s rukopisem do SNKLHU. Uvádí, které nesrovnalosti v rukopise byly odstraněny po domluvě s A. Gregorem a J. Rackem.B3Poláček8korektura, rukopis, Slovácké pěsničky I, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Alois Gregor, Jan Racek, PrahaVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov19/10/195419101954dopis1Podle sdělení SNKLHU je I., II., III. a IV. díl Slováckých pěsniček již dávno rozebrán. Předkládá tedy k dalšímu řízení dotisk II. dílu. Táže se, jak bylo naloženo s "doplňkovým" VII. dílem, který předložil k posouzení dne 25. 5. 1954.B3Poláček9doplněk, dotisk, posudek, Slovácké pěsničky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a uměníVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov19/10/195419101954dopis1Se zřetelem na vydání Hanáckých písní z Tovačovska a zpěvníku dvojice Jiroušek – Sirovátka [Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska] se rozhodl obsah svého hanáckého zpěvníku pozměnit a výběr písní uspořádat jinak. Prosí proto o navrácení I. dílu Lidových písní z Hané k přepracování.B3Poláček10rukopis, variant, zpěvník, Hanácké tance z Tovačovska, Lidové písně z Hané, Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska, Ludmila Mátlová, Miroslav Jiroušek, Oldřich Sirovátka, HanáVyp. Volčík
ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuPoláček Jan[Brno]26/10/195426101954dopis2Vrací adresátovi II. díl Slováckých pěsniček, současně vrací i Dodatky. Sdělují připomínky a doporučení, podle kterých má postupovat při úpravě slováckých písní a také při výběru hanáckých písní. Tento výběr budou moci doporučit k vydání ještě v 1. kvartálu příštího roku.B3Poláček11monografie, odkoupení, rukopis, sbírka, zpěvník, variant, Lidové tance z Líšně, Slovácké pěsničky, Dolňácko, Horňácko, Podluží, Haná, SlováckoVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov8/11/19548111954dopis1Vzal na vědomí obsah dopisu ze 26. 10. 1954 ohledně možnosti vydat výběr z hanáckých písní ještě v 1. kvartálu roku 1955. Započal proto s jeho úpravou podle daných pokynů. Uvádí, které písně ponechal a které vyloučil. Stanovisko k jejich postoji ke Slováckým pěsničkám sdělí později.B3Poláček12monografie, rukopis, selekce, tanec, Hanácké tance z Tovačovska, Lidové písně z Hané, Slovácké pěsničky, Ludmila Mátlová, Miroslav Jiroušek, Oldřich SirovátkaVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov8/1/1955811955dopis2Týká se připomínek ke II. dílu Slováckých pěsniček. Odesílatel nesouhlasí s návrhem zaměřit se na určitou oblast (Podluží, Horňácko, Dolňácko…) ani s dalšími připomínkami. Žádá, aby přehodnotili své stanovisko zaujaté k tomuto dílu i k rukopisům Doplňků.B3Poláček13doplněk, rukopis, zpěvník, Chodský zpěvník, Lidové písně z Hustopečska, Slovácké pěsničky II, Slovácké a lidové písně z Uherského Hradišťska, Slovenské písně z Uherskobrodska, Záhorácké pěsničky, Zpěvy moravských Kopaničářů, Emil Axman, Metoděj Bakala, Hynek Bím, Janko Blaho, Josef Černík, Jindřich Jindřich, Ludvík Kuba, Jan Kunc, Valeš Lísa, František Svoboda, Ferdinand Tomek, Dolňácko, Horňácko, Podluží, Slovácko, Valašsko, Čechy, SlovenskoVyp. Volčík
ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuPoláček JanBrno11/1/19551111955dopis2Reakce na Poláčkův dopis z 11. 1. 1955. Jejich stanovisko k vydání II. svazku Slováckých pěsniček nebylo tak krajně zamítavé, jak si adresát vyložil. Návrh na zaměření zpěvníku k jednotlivým oblastem Slovácka nikomu nevnucují. Podivují se nad adresátovým záměrem "hledat oporu a ochranu u nejvyšších instancí".B3Poláček14variant, zpěvník, Chodský zpěvník, Slovácké pěsničky II, Hynek Bím, Jindřich Jindřich, SlováckoNa rubové straně, která nese hlavičku Státního ústavu pro lidovou píseň (tehdy už neplatný název) se nachází začátek dopisu stejného data a znění, jako na lícové straně.Vyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov13/01/19551311955dopis1Děkuje za objasnění / doplnění dopisu ze dne 26. 10. 1954. Jejich původní stanovisko, ve vztahu k Chodskému zpěvníku, se odesílateli jevilo jako odchylka od dosavadního postupu ve vydávání lidových písní. Omlouvá se za svá slova z předchozího dopisu, která byla vnímána jako "zřetelný odstín vyhrůžky".B3Poláček15Chodský zpěvník, Slovácké pěsničkyVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov22/03/19552231955dopis1Oznamuje, že v těchto dnech vyšlo páté vydání Slováckých pěsniček I. Uvádí částky z honoráře, které je povinen podle nakladatelské smlouvy vyplatit svým spolupracovníkům. Prosí o sdělení, jaká je situace ohledně rukopisu hanáckých písní [Lidové písně z Hané].B3Poláček16honorář, rukopis, tisk, Lidové písně z Hané, Slovácké pěsničky, Slovácký krúžek, Alois Gregor, ProstějovVyp. Volčík
Vetterl KarelPoláček Jan[Brno]20/04/19552041955dopis2Vrací sbírku hanáckých písní [Lidové písně z Hané] s požadavkem, aby provedl ještě přísnější selekci písní. Uvádí, které písně nedoporučují publikovat, a sděluje další připomínky. Děkuje za zaslání výtisku I. svazku Slováckých pěsniček.B3Poláček17předmluva, selekce, úpadková píseň, valčík, výtisk, Alois Gregor, Prostějovsko, HanáVyp. Volčík
Poláček JanVetterl KarelProstějov26/04/19552641955dopis1Reakce na dopis z 20. 4. 1955. Souhlasí s připomínkami, provede podle nich úpravu zpěvníku. Zdůrazňuje důležitost osobního jednání, které by se uskutečnilo mezi 10. a 14. květnem. Poukazuje na přístup nakladatelství, které odesílatele obvinilo z průtahu celé záležitosti.B3Poláček18selekce, schůze, zpěvník, Lidové písně z Hané, Prostějov, HanáV hlavičce dopisu se nachází tužkou psaná odpověď: "Potvrzujeme příjem Vaše[ho] dopisu a těšíme se na Vaši návštěvu v úterý 10. května ve 14 hod. u nás v ústavě. Se srdeč. pozdravy"Vyp. Volčík
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a uměníVetterl KarelPraha2/5/1955251955dopis s přílohou1V příloze zasílá kopii dopisu, který byl zaslán Radě MNV v Prostějově, týká se vydání hanáckých lidových písní od J. Poláčka. Sděluje, jak probíhá jednání s F. Svobodou ohledně písní z Líšně. Dále uvádí, jakou musel provést změnu v edičním plánu na rok 1956.B3Poláček19edice, ediční plán, Český lid, Hudební rozhledy, Dětské hry a říkadla z Horňácka, Lidové písně z Hané, Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska, Zálesné písně z okolí Luhačovic, Josef Černík, Zdenka Jelínková, Oldřich Sirovátka, František Svoboda, Líšeň, RožnovskoVyp. Volčík
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a uměníRada MNV, odbor pro školství, kulturu a zdravotnictví, Prostějov[Praha]8/4/1955841955dopis – kopie1Odpovídají na dopis ze dne 31. III. 1955, který se týká edice sbírky lidových písní z Hané od J. Poláčka. Podotýkají, že záleží hlavně na autorovi, jestli chce sbírku vydat. Proti vydání nemá vydavatelství námitky, dílo však musí být kriticky prověřené a zpracované podle nových edičních zásad.B3Poláček20edice, ediční plán, ediční zásada, zpěvník, Hanácké tance z Tovačovska, Lidové písně z Hané, Ludmila Mátlová, Jan Poláček, Brno, Haná, Slovácko, ValašskoPrůklepová kopie, která je přiložena k dopisu od SNKLHU z 2. 5. 1955.Vyp. Volčík
Rada MNV, odbor pro školství, kulturu a zdravotnictví, ProstějovČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov12/5/19551251955dopis s přílohou1Sdělují, že věci vydání zpěvníku hanáckých písní sebraných J. Poláčkem si již delší dobu dopisují přímo se SNKLHU. Přikládají kopii odpovědi na jejich poslední dopis. Žádají, aby vyšli J. Poláčkovi vstříc a jeho zpěvník byl co nejdříve zařazen do edičního plánu nakladatelství. Doporučili mu záležitost osobně projednat na Ústavu.B3Poláček21edice, ediční plán, zpěvník, Lidové písně z Hané, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Jan PoláčekPod textem dopisu se nachází tužkou psaný koncept odpovědi, jehož znění je totožné s obsahem dopisu ze dne 16. 5. 1955.Vyp. Volčík
Rada MNV, odbor pro školství, kulturu a zdravotnictví, ProstějovStátní nakladatelství krásné literatury, hudby a uměníProstějov12/5/19551251955dopis – kopie2Upozorňují, že jejich požadavek, aby dalo nakladatelství pokyn brněnskému pracovišti ČSAV k urychlené přípravě rukopisu, nebyl vyřízen ani kladně ani záporně. Místo toho byla vina za nevydání zpěvníku svalena na autora. S tímto stanoviskem nesouhlasí a žádají, aby dali pokyn svému znalci k urychlenému posouzení a rozhodnutí o dalším osudu zpěvníku.B3Poláček22edice, ediční zásada, posudek, zpěvník, Lidové písně z Hané, Jan Poláček, Prostějov, HanáVyp. Volčík
ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuPoláček JanBrno16/05/19551651955dopis2Vrací text úvodu, ke kterému má O. Sirovátka četné výhrady. Doporučují, aby si přizval ke zpracování národopisné části zkušeného etnografa nebo historika z Olomouce.B3Poláček23konzultace, úvod, Oldřich Sirovátka, Olomouc, ProstějovskoRubová strana dopisu je opatřena tužkou psanými poznámkami, které se týkají přípravy Písní z Hané I.Vyp. Volčík
ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuRada MNV, odbor pro školství, kulturu a zdravotnictví, ProstějovBrno16/05/19551651955dopis1Sdělují, že se dohodli s J. Poláčkem ohledně přepracování zpěvníku hanáckých písní, zejména z hlediska jejich výběru. Přepracována bude také předmluva, která se více zaměří na Prostějovsko.B3Poláček24předmluva, selekce, úvod, Jan Poláček, ProstějovskoVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov26/05/19552651955dopis1Odpověď na dopis ze dne 16. 5. 1955. Uvádí, že předmluvu napsal před několika lety s O. Sirovátkou. V Olomouci nemůže najít zkušeného etnografa či historika, obrací se proto na Brno. Navštíví je 31. 5. 1955.B3Poláček25předmluva, schůze, úvod, konzultace, František Bonuš, Miroslav Jiroušek, Oldřich Sirovátka, Brno, Hořín, Mělník, OlomoucVyp. Volčík
[ČSAV, kabinet pro ethnografii a folkloristiku][Poláček Jan][Brno]May-5551955koncept dopisu4Sdělují adresátovi, že pokud se jedná o výhrady k 1. bodu jejich požadavků, vítají rozhodnutí projednat to osobně. Prozatím jsou přesvědčeni o nutnosti přepracování úvodu a zmiňují konkrétní pasáže, kterých se to týká.B3Poláček26předmluva, schůze, svatební píseň, úvod, Slovácký krúžekVyp. Volčík
ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuneuvedenoJun-5561955koncept dopisu5Obsáhle popisují, jak od roku 1951 probíhala jednání s J. Poláčkem ohledně vydání jeho sbírky lidových písní z Hané.B3Poláček27Hanácké tance, Lidové písně z Hané, Slovácké pěsničky, Ludmila Mátlová, Jan Poláček, Oldřich Sirovátka, Karel Vetterl, Litovel, Olomouc, Prostějov, Prostějovsko, HanáVyp. Volčík
ČSAV, Ústav pro ethnografii a folkloristikuFojtík KarelPraha4/6/1955461955dopis s přílohou1Zasílají přípis ze SNKLHU ze dne 1. 6. 1955 spolu s kopií dopisu od MNV Prostějov. Žádají, aby dopis přečetl, opatřil poznámkami a na páteční radě podal návrh na vyřízení této záležitosti.B3Poláček28Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, ProstějovVyp. Volčík
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a uměníStanislav JosefPraha1/6/1955161955dopis1V příloze zasílají dopis rady MNV v Prostějově a svou odpověď. Obojí se týká edice lidových písní z Hané od J. Poláčka. Prosí, aby se ujali této záležitosti a přispěli k jejímu vyřešení.B3Poláček29Lidové písně z Hané, Jan Poláček, Prostějov, HanáVyp. Volčík
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a uměníRada MNV, odbor pro školství, kulturu a zdravotnictví, Prostějov[Praha]30/05/19553051955dopis – kopie1Odpovídají na žádost ohledně vydání Lidových písní z Hané. Sdělují, že neví, jaký je stav nově zpracované sbírky J. Poláčka. Pokyn směrem k ČSAV ve věci urychleného zpracování materiálu dát nemohou. Do svého edičního plánu ji zařadí, jakmile bude ČSAV doporučena k vydání.B3Poláček29Aediční plán, ediční zásada, Lidové písně z Hané, Jan PoláčekVyp. Volčík
Rada MNV, odbor pro školství, kulturu a zdravotnictví, ProstějovStátní nakladatelství krásné literatury, hudby a uměníProstějov12/5/19551251955dopis – kopie2Upozorňují, že jejich požadavek, aby dalo nakladatelství pokyn brněnskému pracovišti ČSAV k urychlené přípravě rukopisu, nebyl vyřízen ani kladně ani záporně. Místo toho byla vina za nevydání zpěvníku svalena na autora. S tímto stanoviskem nesouhlasí a žádají, aby dali pokyn svému znalci k urychlenému posouzení a rozhodnutí o dalším osudu zpěvníku.B3Poláček29Bedice, ediční zásada, posudek, zpěvník, Lidové písně z Hané, Jan Poláček, Prostějov, HanáVyp. Volčík
[ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristiku][Poláček Jan][Brno]Jun-5561955koncept dopisu4Týká se adresátova výběru písní pro krajový zpěvník. Uvádí písně z chystané sbírky, které nepovažují za "nejlepší vzory lidové umělecké tvořivosti" a žádají adresáta, aby provedl jejich selekci podle sdělených připomínek.B3Poláček30ediční zásada, sbírka, selekce, variant, vojenská píseň, zpěvník, Lidové písně z HanéTužkou psaný koncept dopisu.Vyp. Volčík
Racek JanRada MNV, odbor pro školství, kulturu a zdravotnictví, ProstějovBrno14/06/19551461955dopis2Vyjadřují se k dopisu z 12. května t. r., kterým se zabývala vědecká rada Ústavu. Uvádí, k jakým nedorozuměním docházelo v průběhu uplynulých let při jednáních s J. Poláčkem ohledně vydání sbírky z Hané a reedice Slováckých pěsniček.B3Poláček31edice, sbírka, zpěvník, Hanácké tance, Lidové písně z Hané, Písně z Hané, Slovácké pěsničky, Slovácký krúžek, Miroslav Jiroušek, Jan Kühndel, Ludmila Mátlová, Jan Poláček, Oldřich Sirovátka, Praha, Prostějovsko, HanáVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov16/06/19551661955dopis1Oznamuje, že ve středu 22. 6. 1955 předloží zbylé lidové písně z Prostějovska. Přeje si v ten den provést za jejich spolupráce konečnou redakci písňové části chystaného zpěvníku. Historickou část předmluvy slíbil napsat Jan Kühndel.B3Poláček32předmluva, sbírka, selekce, schůze, zpěvník, Lidové písně z Hané, Jan Kühndel, Prostějov, HanáVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov17/06/19551761955dopis1Sděluje, že obdržel pozvání od Ústavu ke dni 21. 6. 1955. Prosí o vyhrazení asi jedné hodiny času pro stanovení definitivního výběru písní pro hanácký zpěvník. Okolnost, že se v rukopise našly ještě některé nevhodné písně, vysvětlí osobně.B3Poláček33selekce, schůze, zpěvník, Lidové písně z Hané, BrnoVyp. Volčík
[Vetterl Karel]ČSAV, ústav pro ethnografii a folkloristiku; Státní nakladatelství krásné literatury[Brno]rok19551955koncept dopisu1Předkládají pro informaci průklepy dopisů, které byly zaslány radě MNV v Prostějově aj. Poláčkovi ve věci vydání jeho sbírky lidových písní z Prostějovska.B3Poláček34Lidové písně z Hané, Jan Poláček, ProstějovskoTužkou psaný koncept dopisu.Vyp. Volčík
[ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristiku][Poláček Jan][Brno]rok19551955koncept dopisu2Týká se předmluvy k chystané sbírce. Kladně hodnotí článek J. Kühndela, sdělují však připomínky k adresátově článku o prostějovské lidové písni. Doporučují mu, aby se spojil s některým muzikologem a historikem (navrhují A. Gregora), který by zhodnotil celý materiál, adresát by k tomu pak přidal své sběratelské poznámky.B3Poláček35předmluva, sbírka, úvod, Lidové písně z Hané, Alois Gregor, Jan Kühndel, Olomouc, Prostějovsko, HanáTužkou psaný koncept dopisu.Vyp. Volčík
Poláček Jan[Vetterl Karel]Prostějov6/10/19556101955dopis2Po obdržení poslední dopisu od Ústavu zajel do Olomouce, kde se dozvěděl, že pro zamýšlenou práci je způsobilý pouze R. Smetana. Ten se však nemůže práce ujmout. Prosí proto adresáta, aby se toho ujal.B3Poláček36Lidové písně z Hané, Alois Gregor, Robert Smetana, OlomoucNa rubové straně dopisu se nachází tužkou psaná odpověď ze dne 9. 10. 1955.Vyp. Volčík
Poláček Jan[Vetterl Karel]Prostějov17/10/195517101955dopis1Reakce na dopis z 9. 10. 1955. Jednal s R. Smetanou, který souhlasil se spoluprací na úvodní kapitole chystané sbírky. Táže se na adresátovo mínění ohledně této spolupráce.B3Poláček37úvod, zlidovělá píseň, Lidové písně z Hané, Robert SmetanaPozn. tužkou: "odp. (souhlasíme) 08/10 KV."Vyp. Volčík
Poláček JanVetterl KarelProstějov8/11/19558111955dopis s přílohou2+1Na přání Českého hudebního fondu zasílá k nahlédnutí výsledky své činnosti spojené se sbíráním lidových písní (písně ze Slovácka, z Hané spolu s kramářskými, poutními a vlasteneckými písněmi).B3Poláček38sběr písní, sbírka, kramářská píseň, milostná píseň, náboženská píseň, poutní píseň, světská píseň, umělá píseň, úpadková píseň, vlastenecká píseň, zpěvník, žertovná píseň, Český hudební fond, Slovácké pěsničky, Karel Havlíček Borovský, Josef Václav Frič, Kojetínsko, Prostějovsko, Haná, SlováckoV příloze se nachází podrobný přehled všech zaslaných písní (archivní stav ke dni 1. 11. 1955).Vyp. Volčík
Poláček Jan[Vetterl Karel]Prostějov10/1/19561011956dopis1Oznamuje, že se 16. 1. 1956 staví u adresáta v Brně a vyzvedne si záznamy z Kojetínska, aby mohl pokračovat v práci. Doufá, že v pořádku obdržel dvě barevné kresby z Hané, které mu poslal po F. Hrabalovi.B3Poláček39kresba, sbírka, schůze, František Hrabal, Brno, Kojetínsko, HanáVyp. Volčík
Vetterl KarelSmetana RobertBrno26/01/19562611956dopis2Posílá adresátovi text úvodu k Poláčkově sbírce písní z Prostějovska (na základě toho, že se J. Poláček na adresáta odvolával). Prosí jej o vyjádření k úvodu. Odesílatel navrhuje jiné uspořádání písní a doporučuje, aby J. Poláčka kvůli přepracování úvodu odkázal na někoho ze svých žáků.B3Poláček40ediční práce, informátor, klasifikace písně, předmluva, sběr písní, úvod, Lidové písně z Hané, Miroslav Jiroušek, Jan Poláček, Oldřich Sirovátka, Olomouc, HanáVyp. Volčík
Vetterl KarelPoláček JanBrno26/01/19562611956dopis s přílohou2Vrací adresátovi rukopis sbírky z Prostějovska a vyjadřuje se k jednotlivým poznámkám, které do rukopisu připsali s O. Sirovátkou. Úvod byl zaslán R. Smetanovi. Již se tímto materiálem nemohou více zabývat. Doporučuje seřadit jednotlivé oddíly tak, jak poznamenali na obalech.B3Poláček41posudek, úvod, žertovná píseň, Lidové písně z Hané, Oldřich Sirovátka, Robert Smetana, Olomouc, ProstějovskoVyp. Volčík
Poláček JanVetterl KarelProstějov8/11/19558111955dopis1V příloze vrací úvodní článek ke sbírce sepsaný J. Kühndelem. Za přepracování vlastního úvodu vděčí R. Smetanovi. Sděluje názor R. Smetany na úvodní kapitolu, podle něhož by mohla vyjít jen s úvodem, který vypracoval odesílatel.B3Poláček42předmluva, úvod, zpěvník, Lidové písně z Hané, Jan Kühndel, Robert SmetanaVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov20/01/19562011956dopis (příloha)1Navazuje na poslední osobní jednání s adresátem. Krajské nakladatelství v Olomouci má zájem o vydání hanáckého zpěvníku, který je definitivně zařazen do edičního plánu na rok 1956. Rukopis musí být do nakladatelství odevzdán do jednoho měsíce, prosí adresáta, aby tak učinili.B3Poláček42Aadresa, ediční plán, tisk, zpěvník, Lidové písně z Hané, OlomoucVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuProstějov27/09/19552791955dopis (příloha)1V příloze předkládá rukopis Lidových písní z Hané, I. Prostějovsko po konečné úpravě, provedené na základě ústní dohody. Současně připojuje 113 vyřazených písní a nabízí je k odkoupení. Předmluvu (historii) napsal J. Kühndel, obrazovou přílohu dodá po schválení rukopisu.B3Poláček42Bselekce, úvod, Lidové písně z Hané, Jan Kühndel, Antonín Kameník, ProstějovskoVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov15/02/19561521956dopis1Předkládá rukopis své sbírky lidových písní z Prostějova po provedené úpravě. Sděluje názor R. Smetany k úvodní kapitole zpěvníku. R. Smetana jej označil za vyhovující, vyhradil si však u nakladatelství sepsání vlastního doplňku k úvodu.B3Poláček43doplněk, sbírka, tisk, úvod, zpěvník, Lidové písně z Hané, Robert Smetana, Olomouc, Prostějovsko, HanáVyp. Volčík
ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristikuKrajské nakladatelství Olomouc[Brno]20/03/19562031956dopis1Na přání J. Poláčka zasílají jeho sbírku lidových písní z Prostějovska. Sdělují, v čem spočívala jejich spolupráce na této sbírce. Prosí o potvrzení příjmu této zásilky.B3Poláček44sbírka, Lidové písně z Hané, ProstějovskoVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov2/4/1956241956dopis1Potvrzuje příjem dopisu ze dne 20. 3. 1956. Navštívil v Olomouci V. Jochmana a dohodl se s ním na dalším postupu. Děkuje Ústavu za obětavou spolupráci. Sděluje, že podle jejich přání navštívil zpěváka Arnošta Ševčíka v Hamrech u Plumlova. Po jeho další návštěvě podá souhrnnou zprávu. Přikládá požadovaný doplněk svých osobních dat.B3Poláček45posudek, předmluva, Lidové písně z Hané, Zdenka Jelínková, Vladimír Jochman, František Smetana, Arnošt Ševčík, Hamry u Plumlova, Olomouc, Prostějovsko, HanáVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov25/04/19562541956dopis s přílohou2+1Navazuje na poslední osobní jednání a předkládá žádané potvrzení a prohlášení, které je potřebné pro odkoupení části sbírky Lidové písně z Hané, I. Prostějovsko. Prosí o potvrzení přijetí nabídky a o stanovení podmínek.B3Poláček46muzeum, odkoupení, Lidové písně z Hané, Olomouc, ProstějovskoSoučástí dopisu je příloha se seznamem písní a Poláčkův dopis z 29. 5. 1956Vyp. Volčík
Vetterl KarelPoláček Jan[Brno]25/05/19562551956dopis1Nabízí za 214 kramářských písní částku 1500 Kčs. Prosí o adresátovo vyjádření, aby mohli návrh předložit hospodářské základně.B3Poláček47kramářská píseň, světská píseň, odkoupení
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov29/05/19562951956dopis1Přijímá nabídku Ústavu ze dne 25. 5. 1956 a souhlasí s odkupem 214 světských písní za cenu 1500 Kčs.B3Poláček48odkoupení, světská píseň, HanáVyp. Volčík
Vetterl KarelZákladna ČSAVBrno8/6/1956861956dopis1Žádost o zakoupení sbírky 214 kramářských písní od J. Poláčka za částku 1500 Kč s přiloženými posudky O. Sirovátky a K. Vetterla, s potvrzením o zaplacených dávkách a s místopřísežným prohlášením.B3Poláček49kramářská píseň, odkoupení, posudek, potvrzení, prohlášení, žádost, Jan Poláček, Oldřich Sirovátka, Karel Vetterl, ProstějovVyp. Volčík
ČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuPoláček JanBrno30/11/195630111956dopis1Potřebuje naléhavě adresátovo číslo účtu, aby mu mohl poukázat další částku za jeho sbírky.B3Poláček50odkoupení, sbírkaVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov2/12/19562121956dopis1V odpovědi na dopis ze 30. 11. 1956 oznamuje číslo svého účtu. Chystá se ještě předložit kramářské písně z Kojetínska, které osobně doručí do Brna. Z jednání jsou vyřazeny rukopisy slováckých písní, které vyjdou jako VII. díl Slováckých pěsniček.B3Poláček51kramářská píseň, odkoupení, Chodský zpěvník, Jindřich Jindřich, Slovácké pěsničky VII, Kojetínsko, Brno, Haná, SlováckoPod textem dopisu tužkou psaný koncept odpovědi, která byla odeslána 6. 12. 1956.Vyp. Volčík
Vetterl KarelPoláček Jan[Brno]6/12/19566121956dopis1Potvrzuje příjem dopisu z 2. t. m. a sděluje, že předložil hospodářské správě návrh na proplacení částky 1792 Kčs za adresátovu sbírku 168 písní duchovních (hlavně poutních) a 136 světských písní.B3Poláček52duchovní píseň, poutní píseň, společenská píseň, světská píseň, vlastenecká píseň, zlidovělá píseň, odkoupení, proplaceníVyp. Volčík
Vetterl KarelČSAV, hospodářská základnaBrno6/12/19566121956dopis2+3Žádost o zakoupení sbírky J. Poláčka za 1792 Kčs podle přiloženého nálezu.B3Poláček53odkoupení, proplacení, sbírka, Jan Poláček, Prostějov, HanáK dopisu přiložen posudek ("Nález") ke sbírce J. Poláčka, vypracovaný K. Vetterlem a O. Sirovátkou.Vyp. Volčík
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov19/12/195619121956dopis1Souhlasí s nabídkou na odkoupení duchovních, společenských a vlasteneckých písní za úhrnnou cenu 1 792 Kčs. Nabízí také zbytek zaznamenaných kramářských písní z oblasti Prostějov – Kojetín v počtu 104 zápisů, některé s originálními tisky připojuje.B3Poláček54duchovní píseň, kramářská píseň, společenská píseň, vlastenecká píseň, odkoupení, Kojetín, Prostějov, HanáPod textem dopisu poznámky tužkou: "Navrhnout zakoup. Kramář. (zbytek) a část z Hané". Později připsána poznámka: "* Doplněno osobně 9. 2. 1957 na 127 písní kromě 6ti písní z doby okupace. K Vet."Vyp. Volčík
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov31/01/19573111957dopis1Děkuje za vyřízení záležitosti ohledně odkoupení I. části kramářských písní. Další kramářské písně může předložit 9. 2. 1957, kdy zavítá do Brna. Doplnil by je k II. části písní.B3Poláček55kramářská píseň, odkoupení, proplacení, schůze, Karel Vetterl, Brno, Prostějov, KojetínVyp. Volčík
[Vetterl Karel]Hospodářská správa ČSAVBrno30/03/19573031957dopis1Žádost o zakoupení sbírky kramářských a lidových písní z Hané od J. Poláčka podle přiloženého posudku.B3Poláček56kramářská píseň, odkoupení, posudek, sbírka, Jan Poláček, Prostějov, HanáK dopisu přiložen posudek ke sbírce J. Poláčka.Vyp. Volčík
[Vetterl Karel]Poláček Jan[Brno]30/03/19573031957dopis1Sděluje, že předložil Hospodářské správě ČSAV návrh na zakoupení II. části kramářských písní a I. části lidových písní z Hané, dohromady za částku 1777 Kčs. Zbývající chtějí nakoupit před prázdninami.B3Poláček57kramářská píseň, odkoupení, sbírka, HanáVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov2/4/1957241957dopis1Vzal na vědomí obsah dopisu ze dne 30. 3. 1957 a souhlasí s oceněním II. části kramářských písní a I. části lidových písní z Hané. Sděluje, že vlastní sbírka Lidové písně z Hané leží stále nevydaná na KNV v Olomouci.B3Poláček58kramářská píseň, ocenění, odkoupení, Lidové písně z Hané, Olomouc, HanáVyp. Volčík
[ČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristiku]Hospodářská správa ČSAV[Brno]15/08/19571581957dopis1Posudek ke sbírkám lidových písní, které Ústav zakupuje od J. Poláčka.B3Poláček59odkoupení, posudek, sbírka, Slovácké pěsničky, Jan Poláček, Prostějov, HanáVyp. Volčík
[ČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristiku]neuvedeno[Brno]18/04/19581841958dopis1Potvrzují, že sbírka lidových písní, kterou zakoupili od J. Poláčka, pochází z jeho sběratelské činnosti v letech 1950 až 1956.B3Poláček60doprava, potvrzení, sběr písní, sbírka, Jan Poláček, Prostějov, HanáVyp. Volčík
[ČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristiku]Poláček Jan[Brno]24/05/19582451958dopis1Chystají se odkoupit od adresáta zbývající část sbírky lidových písní z Hané a vyřazené záznamy z připravované edice písní z Prostějovska. Za obě sbírky nabízí 1850 Kčs. Souhlasí s tímto obnosem?B3Poláček61odkoupení, sbírka, variant, Prostějovsko, Haná, SlováckoVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov30/05/19583051958dopis1Těší jej zájem Ústavu o obě jeho sbírky (341 rukopisných záznamů z Prostějovska a 113 písní vyřazených z připravované edice). Nabídku odkoupení za úhrnnou cenu 1850 Kčs přijímá.B3Poláček62edice, odkoupení, sbírka, selekce, Prostějovsko, HanáVyp. Volčík
[Ústav pro etnografii a folkloristiku]Hospodářská správa ČSAV[Brno]9/6/1958961958dopis s přílohou1Žádost o zakoupení sbírky lidových písní od J. Poláčka za 1850 Kčs podle přiloženého posudku.B3Poláček63odkoupení, sbírka, Jan Poláček, ProstějovV příloze dopisu se nachází posudek ke sbírce J. Poláčka a list s poznámkami pro výpočet konečného honoráře.Vyp. Volčík
Poláček Jan[Vetterl Karel]Prostějov10/11/195810111958dopis1Děkuje za adresátovu péči o doplňkový díl Slováckých pěsniček. Počet písní bude opět 250, tak jako v předchozích dílech. Materiál pro nový díl zpěvníku přinese v pátek 14. 11. 1958.B3Poláček64doplňkový díl, rukopis, sbírka, Slovácké pěsničky, SlováckoVyp. Volčík
Poláček Jan[Vetterl Karel]Prostějov15/11/195815111958dopis1V příloze zasílá 2 lidové písně, které v rukopise doplňkového dílu Slováckých pěsniček chybí. Tímto je rukopis úplný. O výsledku návštěvy Troubek podá příležitostně zprávu.B3Poláček65doplňkový díl, rukopis, sbírka, Slovácké pěsničky, Troubky, SlováckoVyp. Volčík
Holý Dušan[Vetterl Karel?]Brno28/11/195828111958koncept dopisu2Prohlédl sbírku J. Poláčka a zaujímá k ní negativní postoj. Poukazuje na to, asi ⅓ písní je cizího původu), výtky směřuje také k pasportizačním údajům u horňáckých zpěváků. Za problematické považuje také udávání provenience.B3Poláček66posudek, sbírka, Jan Poláček, Martin Prášek, Hrubá Vrbka, Kuželov, Myjava, Strážnice, Vápenky, Vrbovce, Kopanice, SlováckoDopis je psán tužkou.Vyp. Volčík
Poláček JanÚstav pro ethnografii a folkloristiku ČSAVProstějov10/5/19591051959dopis1Zastavil se v Praze na hudebním oddělení Státního nakladatelství a zjistil, že se rukopisem VII. Dílu Slováckých pěsniček doposud nikdo nezabýval. Sdělil jim proto, že se dohodne v Brně s Ústavem, aby jim uspořil práci. V příštích dnech se tedy staví na Ústav.B3Poláček67edice, sbírka, Slovácké pěsničky, Brno, PrahaPod textem dopisu uvedena odpověď, v níž je odesílatel [Jan Poláček] žádán, aby sdělil svůj příchod alespoň 3 dny předem.Vyp. Volčík
Poláček JanÚstav pro ethnografii a folkloristiku ČSAVProstějov10/3/19591031959dopis1Odesílatel byl vyrozuměn, že mu byla uhrazena částka 2600,- Kčs za zbytky jeho lidových písní, které byly odkoupeny 6. 3. 1959. Děkuje za brzké vyřízení této záležitosti.B3Poláček68honorář, odkoupení, sbírka, SlováckoVyp. Volčík
Vetterl KarelPoláček JanBrno6/3/1959631959dopis1Oznamuje, že podal na hospodářskou správu ČSAV návrh na zakoupení adresátových dodatků ze Slovácka. Pokud souhlasí s návrhem odkoupení 480 písní za 2600.- Kč s, ať sdělí hospodářské správě, že sbírka je jeho majetkem.B3Poláček69odkoupení, sbírkaVyp. Volčík
Vetterl KarelHospodářská správa ČSAVBrno6/3/1959631959dopis s přílohou1+1Žádost o zakoupení sbírky slováckých písní od J. Poláčka podle připojeného posudku. Sbírka byla zařazena pod inv. Č. 2680/A 1009.B3Poláček70milostná píseň, obřadní píseň, odkoupení, posudek, rekrutská píseň, sbírka, taneční píseň, variant, Slovácké pěsničky, Jan Poláček, Čejkovice, Krumvíř, Prostějov, Moravské Kopanice, Hanácké Slovácko, SlováckoK dopisu připojen posudek, na základě něhož je J. Poláčka oceněna částkou 2600.- Kčs.Vyp. Volčík
Poláček JanÚstav pro ethnografii a folkloristiku ČSAVProstějov10/3/19591031959dopis1Vzal na vědomí, že ÚEF ČSAV navrhl zakoupit 480 lidových písní ze Slovácka z dodatků jeho sbírky za úhrnnou cenu 2600 Kčs. S výší této ceny souhlasí a příslušné prohlášení zasílá hospodářské správě ČSAV.B3Poláček71honorář, odkoupení, sbírka, SlováckoVyp. Volčík
Vetterl KarelPoláček Jan[Brno]10/4/19671041967dopis1Prohlédli si sbírku hanáckých a slováckých písní a srovnali je s materiálem, který má Ústav od adresáta. Zasílají 65 písní, které vyřadili. Zbylých 113 písní si ponechávají nabízí za ně 350 Kčs. Prosí o odpověď, zdali souhlasí.A1240odkoupení, sbírka, selekce, Haná, SlováckoVyp. Volčík
Poláček JanČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristikuProstějov11/4/19671141967dopis1Bere na vědomí obsah dopisu ze dne 10. 4. 1967 a souhlasí s nabízenou částkou 350 Kčs za záznamy 113 lidových písní.A1240odkoupení, sbírkaVyp. Volčík
Vetterl KarelKniha n. p. – antikvariát[Brno]12/4/19671241967dopis s přílohou1+1Požadavek o zakoupení sbírky 113 lidových písní za Slovácka a z Hané od J. Poláčka za částku 350 Kčs.A1240odkoupení, sbírka, Jan Poláček, Haná, SlováckoK dopisu připojena složenka na částku 525 Kčs.Vyp. Volčík
Polášek Jan NepomukJanáček LeošValašské Meziříčí7/3/1907731907korespondenční lístek2Přihlašuje se do akce sbírání moravských národních písní a prosí o udělení pokynů.B3Polášek1sběr písní, ValašskoVyp. Volčík
Polášek Jan Nepomuk[Janáček Leoš]Valašské Meziříčí31/05/19243151924dopis4Týká se možného poskytnutí podpory odesílatelovy sběratelskou činnosti díky intervenci F. Bílého na MŠaNO. Prosí tedy adresáta, aby MŠaNO zpravil o tom, že ukázky sběratelské činnosti odesílatele již obdržel. Současně posílá ukázku sebraných písní.B3Polášek2finanční podpora, sběr písní, Ministerstvo školství a národní osvěty, František Bílý, ValašskoVyp. Volčík
Polášek Jan NepomukMoravsko-slezský výbor Státního útvaru pro lidovou píseňValašské Meziříčí31/05/19243151924dopis1Výnosem MŠaNO z 29. března 1924 zaslaným F. Bílým bylo J. N. Poláškovi doporučeno, aby předložil sebrané písně L. Janáčkovi. Činí tak prostřednictvím této zásilky a prosí, aby o tom zpravil MŠaNO.B3Polášek3finanční podpora, sběr písní, Ministerstvo školství a národní osvěty, František Bílý, ValašskoVyp. Volčík
Polášek Jan Nepomuk[Janáček Leoš]Valašské Meziříčí5/6/1924561924dopis3Děkuje adresátovi, že se jej ujal. Sděluje své sběratelské plány – připravuje sběr písní v Hrubé Bystřici [Valašská Bystřice] a v Solanci [Hutisko-Solanec]. Na druhém listě sepsal návrh podle adresátem stanovených bodů. Prosí o urychlené vyřízení záležitosti s Prahou [finanční podpory sběratelské činnosti].B3Polášek4finanční podpora, sběr písní, sbírka, František Bílý, František Váhala, Hutisko-Solanec, Hrubá Bystřice, Valašská Bystřice, ValašskoSoučástí dopisu je Návrh na sbírání lidových písní na Valašsku, v němž odesílatel v 8 bodech uvádí Janáčkem vyžádané údaje o plánovaném sběru písní. Pod textem dopisu Janáčkovy poznámky tužkou : "1.) Co nejpečlivěji zapisovat všechny zvláštnosti slyšeného slova; 2.) Příležitost, kdy se píseň zpívá, udělati jindy [?]"Vyp. Volčík
Ministerstvo školství a národní osvětyJanáček LeošPraha25/07/19242571924dopis2MŠaNO povoluje adresátovi, na návrh brněnského pracovního výboru Ústavu pro lidovou píseň, podporu 1500 Kč pro sběr písní v Solanci [Hutisku-Solanci] a v Hrubé Bystřici [Valašské Bystřici] s podmínkou, že pořízené a uspořádané zápisy odevzdá brněnskému pracovnímu výboru.B3Polášek5finanční podpora, sběr písní, Zdeněk Wirth, Hutisko-Solanec, Hrubá Bystřice, Valašská Bystřice, Valašské Meziříčí, ValašskoVyp. Volčík
Polášek Jan Nepomuk[Janáček Leoš]Valašské Meziříčí29/08/19242981924dopis1Sděluje, že sběr písní na Solanci [Hutisko-Solanec] byl úspěšný – sesbíral 125 nápěvů s asi 500 slokami. Chystá se adresáta navštívit v Brně, přijede na Lišku Bystroušku. Kdy bude premiéra? Bude odesílatel jmenován členem pracovního výboru pro lidovou píseň?B3Polášek6dožatá, koleda, bačovská hra, halekačka, hečená, taneční píseň, pastýřská hra, sběr písní, Liška Bystrouška, Hutisko-Solanec, ValašskoVyp. Volčík
Polášek Jan NepomukJanáček LeošValašské Meziříčí20/04/19252041925dopis4Posílá výsledek své prázdninové sběratelské práce v Solanci [Hutisko-Solanec]. Menší počet písní nasbíral v Hrubé Bystřici [Velká Bystřice], kde bude o letošních prázdninách pokračovat. Popisuje, jak obtížné je sbírat písně v odlehlých, izolovaných osadách. Prosí adresáta, zdali by pro něj mohl navrhnout finanční podporu od MŠaNO pro rok 1925. Dodává, že pomoc místních učitelů je k ničemu a nejlepší je připravit si půdu sám.B3Polášek7finanční podpora, sběr písní, Ministerstvo školství a národní osvěty, Hutisko-Solanec, Hrubá Bystřice, Rožnov, Valašská Bystřice, ValašskoPozn. L. Janáčka: "1. ať žádá ministr. [?] 2.) Hrubou Bystřici vynechati; přiléhavé údolí.Vyp. Volčík
Polášek Jan NepomukJanáček LeošValašské Meziříčí27/05/19252751925dopis1Odesílatel, povzbuzen pochvalnými slovy L. Janáčka, podal žádost o finanční podporu sběratelské činnosti. Chce o prázdninách sbírat ve Staré Zubří. Uvádí, že zapisoval o víkendu v Rusavě staré tance, které budou předvedeny na Valašském roku. Může je poslat?B3Polášek8finanční podpora, sběr písní, tanec, František Táborský, Alfons Waisar, Valašský rok, Hostýn, Rožnov pod Radhoštěm, Rusava, Zubří, ValašskoK dopisu přiložena obálka.Vyp. Volčík
Janáček Leoš[Moravsko-slezský výbor Státního útvaru pro lidovou píseň][Brno]25-Jun61925písemný vzkaz2Oznamuje, že záležitost J. N. Poláška vyřídil před odjezdem z Brna. Sdělil, že J. N. Polášek odevzdal velmi cenný materiál a že pracovní výbor doporučuje, aby byl pověřen sbírat písně v okolí Vel. Bystřice [Valašské Bystřice]. Přimlouvá se, aby mu byla udělena podpora 1000 Kč na sběratelskou práci se závazkem, aby sesbíraný materiál do konce roku odevzdal.B3Polášek9finanční podpora, sběr písní, Jan Nepomuk Polášek, Valašská Bystřice, Velká Bystřice, ValašskoVzkaz napsán na svatební oznámení z června 1925.Vyp. Volčík
Polášek Jan NepomukJanáček LeošValašské Meziříčí4/7/1925471925dopis1Sděluje, že podal žádost [o finanční podporu sběratelské činnosti, kterou plánuje v obci Zubří], doposud mu však žádná odpověď nepřišla. Dalo MŠaNO tuto záležitost k vyřízení? Přijede adresát na Valašský rok? Zařídí ubytování.B3Polášek10finanční podpora, sběr písní, Ministerstvo školství a národní osvěty, Valašský rok, Jan Nepomuk Polášek, Zubří, ValašskoK dopisu přiložena obálka.Vyp. Volčík
Polášek Jan NepomukJanáček LeošValašské Meziříčí27/01/19262711926dopis1Má připraven sebraný materiál ze Zubří, ale není úplný. Může obdržet další termín pro jeho odevzdání? Letos se chystá sbírat ve Vidči.B3Polášek11finanční podpora, sběr písní, Zubří, Vidče, ValašskoK dopisu přiložena obálka s poznámkou "odp. 29/I 1926".Vyp. Volčík
Polášek Jan NepomukJanáček LeošValašské Meziříčí4/3/1926431926dopis4Posílá svůj sesbíraný materiál ze Zubří a z Rusavy. Letos bude sbírat ve Vidči a v Binině [Bynině]. Bude podávat opět žádost o finanční podporu sběrů, prosí proto adresáta o další pokyny. Nemohl by jej jmenovat stálým sběratelem pro Valašsko? Přál by si dostat alespoň půlroční dovolenou.B3Polášek12finanční podpora, koleda, rukopis, sběr písní, Býnina, Rusava, Vidče, Zubří, ValašskoNa poslední straně dopisu Janáčkovy poznámky: "1. Mnoho koled 2. Písně všední; svatební nejlepší z nich 3. tanců nápěvy s texty 4. Tempo určeno délkou verše."Vyp. Volčík
Polášek Jan NepomukJanáček LeošValašské Meziříčí6/5/1926651926korespondenční lístek2Blahopřeje k úspěchům adresáta v Anglii. Prosí o sdělení, jak má žádat o podporu pro svou další sběratelskou práci.B3Polášek13finanční podpora, sběr písní, Rusava, Zubří, ValašskoVyp. Volčík
Polášek Jan NepomukJanáček LeošValašské Meziříčí21/02/19282121928dopis1Prosí adresáta, aby zakročil ve věci vyřízení žádosti o subvenci na sbírání písní na Valašsku, popř. ať je pro tuto činnost ustanoven někdo jiný.B3Polášek14finanční podpora, sběr písní, ValašskoVyp. Volčík
Polášek Jan NepomukMoravsko-slezský výbor Státního útvaru pro lidovou píseňValašské Meziříčí4/12/19294121929životopis + revers2+1Odesílatel uvádí své životopisné údaje a poukazuje na nutnost sbírat lidové písně na Valašsku "v hodině dvanácté". Prosí o pokyny, na koho se obrátit kvůli subvenci na sběratelskou činnost. Navrhuje, aby jej ustanovili stálým honorovaným sběratelem.B3Polášek15finanční podpora, sběr písní, tisk, životopis, Leoš Janáček, Frenštát pod Radhoštěm, Hukvaldy, Hutisko-Solanec, Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Zubří, Frenštátsko, Valašskomeziříčsko, ValašskoVyp. Volčík
Polášek Jan NepomukMoravsko-slezský výbor Státního útvaru pro lidovou píseňValašské Meziříčí10/1/19301011930revers1Odesílatel se zavazuje, že celý výtěžek ze subvencované sběratelské činnosti v roce 1930 postoupí se všemi právy ve vlastnictví subvencujícího sboru. Zapisovat bude písně, popěvky a říkadla v obci Hrubá Lhota a Vidče. Nasbíraný materiál dodá do 10. 1. 1931.B3Polášek16finanční podpora, sběr písní, Hrubá Lhota, Vidče, Valašskomeziříčsko, ValašskoVyp. Volčík
Polášek Jan NepomukMoravsko-slezský výbor Státního útvaru pro lidovou píseňValašské Meziříčí11/3/19311131931dopis1Dodatečně zasílá "Pastýřskou hru" z Frenštátu pod Radhoštěm. Může si pro rok 1931 opět podat žádost o podporu na sbírání písní? Dorazila jeho zásilka písní z Vidče?A719finanční podpora, sběr písní, vánoční hra, Pastýřská hra, Frenštát pod Radhoštěm, Vidče, ValašskoDopis zařazen do sbírky pod sign. A 719/s. 60.Vyp. Volčík
Popelka JanJanáček LeošStrání20/08/19062081906dopis2Prosí, aby napsal hostinskému, že odesílatel žádný obnos k zaplacení piva od adresáta neobdržel.B3Popelka_Jan1proplaceníVyp. Volčík
Popelka JanJanáček LeošStrání27/03/19072731907korespondenční lístek2Jeho písně zaslal adresát zpět pod chybnou adresou, takže mu nemohly být na poště vydány. Prosí, aby se obrátil na poštu s požadavkem o jejich vydání. Uvádí svou přesnou adresu.B3Popelka_Jan2adresa, sběr písníVyp. Volčík
Popelka JosefJanáček LeošStrání23/02/19072321907dopis2Zasílá svazek žádaných písní a prosí jeho navrácení do Velikonoc.B3Popelka_Josef1sbírkaPozn. Červenou tužkou pod textem dopisu: "opsáno a vráceno 23/III 1907". Další poznámky se nachází na rubové straně dopisu.Vyp. Volčík
Pospíšil Antonín[Janáček Leoš]Olomouc28.2.18842821884dopis2Zasílá zapsané písně. K mnohým však má pouze text, bude se snažit zapsat také nápěvy.B3Pospíšil_Antonín1sběr písníVyp. Volčík
Pospíšil BohumilHrabalová OlgaBrno13/01/19791311979dopis2Plní svůj slib a zasílá adresátce údaje k písním, které zpívali v obecné a národní škole v období 1907– 1915. Uvádí jména a údaje učitelů, kteří je učili zpívat. Podává také výčet 15 písní tehdy zpívaných ve školách. Zmiňuje též písně, které mu byly zazpívány při setkáních s různými lidmi.B3Pospíšil_Bohumil1hymna, seznam, školní píseň, výuka zpěvu, Bratislava, Brno, Gottwaldov, Holešov, Křoví, Machová, Modřice, Mysločovice, Tlumačov, Všetuly, Zlín, Lednicko, Valticko, Velkobítešsko, ZlínskoK dopisu přiložena obálka.Vyp. Volčík
Hrabalová OlgaPospíšil Bohumil[Brno]21/01/19792111979dopis1Děkuje za dopis, který obsahuje zajímavá data z historie hudební výchovy na školách. Odesílatelka sděluje, že se jí podařilo vypátrat slova k písni "Bratislava, Bratislava", jejímž autorem je Juraj Bulla. Domnívá se, že adresátovi učitelé na obecné škole používali zpěvník "Venec slovenských národných piesní", který sestavil J. Škultéty.B3Pospíšil_Bohumil2archiv, cenzura, hudební výchova, školní píseň, vlastenecká píseň, výuka zpěvu, zpěvník, Venec slovenských národných piesní, Juraj Bulla, Josef Škultéty, BratislavaK dopisu přiložena obálka.Vyp. Volčík
Pospíšil BohumilHrabalová OlgaBrno11/2/19791121979dopis1Sděluje, že texty písní odeslaných v předchozím dopise obsahují čechismy a slovakismy. Podle jeho zjištění pořídil nápěv k písni "Bratislava, Bratislava" Samo Chaloupka. Omlouvá svůj hlas pro případné nahrávání nápěvů na magnetofonový pásek.B3Pospíšil_Bohumil3nahrávání, nápěv, Samo Chaloupka, Brno, Bratislava, Břeclav, NitraK dopisu přiložena obálka.Vyp. Volčík
Pospíšil BohumilHrabalová OlgaBrno2/6/1983261983dopis1Uvádí text dvou písní, které se naučil zpívat v obecné škole v Mysločovicích.B3Pospíšil_Bohumil4hudební výchova, školní píseň, výuka zpěvu, Gottwaldov, Holešov, Mysločovice, ZlínK dopisu přiložena obálka.Vyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov19/09/19101991910dopis4Prosí o zapůjčení fotografií stráneckých fašančárů. Článek o fašančárech má již rozepsán. Táže se na některé údaje vztahující se k fašančárům. Adresátův úsudek o zbojnickém původu tance považuje za překvapující a zaráží jej, že se o tanci vůbec nezmiňoval F. Bartoš. Zmiňuje se o fonogramech fašančárských písní.B3Pospíšil_František1fašank, fašanek, fonogram, fotografie, mečový tanec, zbojnictví, František Bartoš, Emil Axman, Leopold von Schroeder, Chropyně, Luhačovice, Nová Lhota, Strání, Uherský Brod, VápenkyVyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov10/10/191010101910dopis2Sděluje, že snahy informovat se u "Národní hudby" a u přátel v Brně vyzněly naprázdno. Prosí o odpověď na otázky ohledně fašančárů a prosí zapůjčení jejich fotografií. Na fašanek chce vzít fonograf, fotoaparát a kameru. Přikládá výstřižek z Pozoru, otisk v ČMM a obrázek z Moravského Slovácka. Studii o fašančárech má hotovou, čeká na zprávu a adresáta a na jeho fotografie.B3Pospíšil_František2dialektologie, fašank, fašanek, fonograf, fotoaparát, kamera, recenze, tanec, Časopis Matice moravské, Pozor, Brno, Luhačovice, Praha, Strání, SlováckoVyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov20/02/19112021911dopis3Omlouvá se, že se dlouho neozýval ohledně tance "pod šable" a že neposlal fotografie. Sděluje, kdy a kde vyjde jeho studie o mečovém tanci a co bude obsahovat. Táže se adresáta, jestli se chystá do Strání podívat se fašančárský tanec. Pokud ano, prosí jej, aby napsal starostovi, který by pro přípravu tance povolal Martina Zámečníka, nejlepšího fašančára. Doporučuje zaměřit se také na okolní lokality s podobným tancem. Program nechť stanoví adresát.B3Pospíšil_František3fašank, fašanek, fonograf, fotoaparát, fotografie, studie, tanec, Národopisný Věstník Českoslovanský, Josef Černík, Martin Zámečník, Brno, Bystřice pod Lopeníkem, Strání, Vídeň, Moravské Kopanice, SlováckoPospíšilova studie o mečovém tanci vyšla v Národopisném Věstníku Českoslovanském 6, s. 25–56.Vyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov22/02/19112221911korespondenční lístek2Míní, že ve Strání bude málo práce, zajímavější by bylo zaměřit se i na "napodobeniny šablového [tance] v okolí". Proto psal předtím adresátovi, aby domluvil secvičení tanců s gazdou Martinem Zámečníkem. Nechť adresát rozhodne, zdali by šla výprava na účet pracovní komise. Má na podobné věci stipendia? Cestovní plán ať stanoví adresát.B3Pospíšil_František4fašank, fašanek, fotoaparát, fotografie, korektura, mečový tanec, Martin Zámečník, Bystřice pod Lopeníkem, Strání, Vídeň, SlováckoVyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov25/02/19112521911korespondenční lístek2Sděluje, že se přes veškeré nesnáze (dudák vypověděl účast) do terénu vypraví. V neděli a v pondělí bude v Bystřici [pod Lopeníkem] a v okolí – Suchá Loz, Komňa atd.), v úterý pak ve Strání.B3Pospíšil_František5dudák, dudy, Bystřice pod Lopeníkem, Komňa, Suchá Loz, Strání, Moravské KopaniceVyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov8/4/1911841911dopis1Dozvěděl se, že je adresát členem Společnosti Národopisného Musea. Prosí jej, aby si přečetl odesílatelovu studii o straňanském mečovém tanci (2./3. číslo Národopisného Věstníku [Českoslovanského]) a vyhotovil posudek.B3Pospíšil_František6mečový tanec, pod šable, posudek, studie, Národopisný Věstník Českoslovanský, Společnost Národopisného MuseaVyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov3/5/1911351911dopis2Děkuje za zaslaný honorář a za zmínku v Lidových Novinách. Prosí o další částečnou náhradu výloh na Slovácku – výzkum tance si vyžádal mnohých nákladů. Získal by tak prostředky k další sběratelské práci zaměřené na charvatské a hanácké písně.B3Pospíšil_František7dudy, fašank, fašanek, finanční náklad, fonograf, honorář, sběr písní, hanácká píseň, charvátská píseň, nácvik, stipendium, Lidové Noviny, Bystřice pod Lopeníkem, Strání, Velká Javořina, SlováckoPozn. L. Janáčka: "odp. 8/V. že ano."Vyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov15/06/19111561911dopis4Vyjadřuje vděk Komisi [pracovnímu výboru] za úhradu jeho nákladů, díky čemuž může pokračovat ve svých studiích. Sděluje, že zaslechl v Luhačovicích z různých stran projevy antipatie vůči své osobě, stěžuje si proto adresátovi a prosí jej, aby ho včas na podobné jednání upozornil.B3Pospíšil_František8finanční náklad, gramofon, mečový tanec, pod šable, proplacení, Luhačovice, Haná, SlováckoPozn. L. Janáčka: "odp. 16/6 1911."Vyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov12/2/19121221912dopis3Prosí o sdělení adres do Bulharska, aby mohl někoho požádat o přesné zaznamenání doprovodů bulharských tanců. Z Makedonie žádné zprávy nemá. Prosí také o co nejpodrobnější pokyny ohledně fotografování mečového tance (ještě jednou chce zajet na fašanek na Slovácko) spolu se sepsáním všeho, co mu adresát sdělil v Brně ohledně původu těchto tanců. Chystá se zpracovat další nashromážděný materiál.B3Pospíšil_František9fašanek, fašank, fotografie, mečový tanec, studie, takt, tempo, Vídeň, Slovácko, Bulharsko, Makedonie Vyp. Volčík
Pospíšil FrantišekJanáček LeošČeské Budějovice28/02/19222821922pohlednice2Sděluje, že předevčírem filmoval fašančáry ve Strání a nyní je v jižních Čechách. O dané věci bude adresátovi referovat ústně.B3Pospíšil_František10fašanek, fašank, fašančár, filmování, fonograf, kamera, Brno, Strání, Uherský Brod, Vlčnov, jižní ČechyVyp. Volčík
Prášek MartinJanáček LeošZnorovy [Vnorovy]21/02/19122121912dopis2Před dvěma měsíci zaslal adresátovi ukázku pohádek a rýmovaček, které složily místní žákyně. Má tento materiál pro něj nějaký význam? Dále připomíná, že přes H. Bíma odeslal asi 50 písní sebraných v Kuželově. Prosí o zaslání zálohy za tyto písně. Může též poslat popis svatby ze Znorov [Vnorov] a z Veselí [nad Moravou].B3Prášek1finanční záloha, pohádka, rýmovačka, sběr písní, svatba, Hynek Bím, Kuželov, Vnorovy, Znorovy, Veselí nad Moravou, SlováckoVyp. Volčík
Prášek MartinJanáček LeošZnorovy [Vnorovy]1/5/1912151912dopis1Připomíná, že mu adresát po dohodě s H. Bímem slíbil zaslat nějakou částku za písně, které od něj obdržel. Prosí tedy o její zaslání. Má Pracovní výbor zájem také o lidové pověsti (sbíral je v okolí Kuželova a Znorov [Vnorov]? Má též připravený popis znorovské [vnorovské] svatby.B3Prášek2honorář, pověst, sběr písní, svatba, Hynek Bím, Kuželov, Vnorovy, Znorovy, SlováckoVyp. Volčík
Prášek MartinJanáček LeošZnorovy [Vnorovy]11/2/19131121913dopis1Posílá další zaznamenané říkanky. Sesbíral také několik pověstí z Kuželova i ze Znorov [Vnorov], může je adresát upotřebit? Může zaslat také znorovskou [vnorovskou] svatbu, zpěvy k ní zná jeho žák.B3Prášek3pověst, říkanka, svatba, Kuželov, Vnorovy, Znorovy, SlováckoVyp. Volčík
Moravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň[Prášek Martin]Brno29-Dec121929dopis1Tiskopis žádosti o zaslání osobních údajů sběratelů lidových písní Státního ústavu pro lidovou píseň moravsko-slezského výboru v Brně. Při pořádání archivu bylo shledáno, že si L. Janáček dříve nevyžádal od adresáta revers, prosí jej, aby tak učinil nyní a spolu s ním zaslal svá životopisná data se zřetelem na jeho sběratelskou činnost.B3Prášek4archiv, sběr písní, revers, žádost, životopisVyp. Volčík
Prášek MartinStátní ústav pro lidovou píseňStrážnice4/12/19294121929dopis s přílohou1+1Zasílá svá životopisná data se zaměřením na sběratelskou činnost.B3Prášek5báje, pověst, kosecká píseň, rekrutská píseň, revers, sběr písní, sbírka, životopis, Hynek Bím, Jožka Kubík, Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Strážnice, Vnorovy, Vojšice, Znorovy, Vrbovské Kopanice, SlováckoV hlavičce dopisu poznámka: "Došlo 6/12 1929". K dopisu připojen revers.Vyp. Volčík
Prášek MartinSlovanský seminář Masarykovy universityStrážnice4/12/19294121929dopis1Zasílá svá životopisná data se zaměřením na sběratelskou činnost.B3Prášek6báje, pověst, kosecká píseň, rekrutská píseň, revers, sběr písní, sbírka, životopis, Hynek Bím, Jožka Kubík, Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Strážnice, Vnorovy, Vojšice, Znorovy, Vrbovské Kopanice, SlováckoObsah dopisu (uvádějící životopisné údaje) je totožný s tím, který byl ve stejný den odeslán Státnímu ústavu pro lidovou píseň.Vyp. Volčík
Prášek MartinSlovanský seminář Masarykovy universityStrážnice7/1/1930711930dopis1Zasílá 200 textů k prohlédnutí. Nápěvy k nim zapíše zdejší hudebník.B3Prášek7sběr písní, text písněVyp. Volčík
Souček Stanislav[Prášek Martin]Brno13/01/19301311930dopis1Prosí adresáta, aby dal notovat všechny své zápisy lidových písní. Jeho sbírku prózy bude mít odesílatel na paměti.B3Prášek8lidová próza, notace, sběr písní, variant, Hynek BímVyp. Volčík
Prášek Martin[Souček Stanislav]Strážnice6/4/1930641930dopis1Reaguje na dopis za 13. 1., v němž byl odesílatel požádán, aby zápisy písní opatřil i nápěvy. Asi 100 písní má již s nápěvem, zbylých 100 srovná s variantami v Kuželově a doplní k nim nápěvy. Prosí o zálohu 300 Kč na výlohy pro sebe a pro kolegu, který provede notaci.B3Prášek9finanční náklad, nápěv, notace, sběr písní, text písně, variant, Kuželov, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Prášek MartinStátní ústav pro lidovou píseňStrážnice14/04/19301441930dopis1S povděkem přijal zprávu o tom, že obdrží 300 Kč ke sbírání písní v Kuželově. Žádá, aby mu byly peníze poukázány tento týden.B3Prášek10finanční podpora, notace, sběr písní, Hynek Bím, Kuželov, HorňáckoVyp. Volčík
Prášek Martin[Souček Stanislav]Strážnice22/04/19302241930dopis2Sděluje, že 16. dubna obdržel od A. Gregora slíbenou částku na cestu do Kuželova. Popisuje, jak probíhal sběr písní v Kuželově. Některé písně navrhuje zachytit na fonograf. Obdržel poukázkou 300 Kč od adresáta i od A. Gregora. Prosí, aby si tuto částku mohl ponechat pro další sběr písní. Připomíná, že v II. díle Moravského Slovenska vyšel jeho popis znorovské [vnorovské] svatby. Má v něm uvedené písně též opatřit nápěvy?B3Prášek11finanční podpora, fonograf, nápěv, notace, rozhlas, sběr písní, svatba, Moravské Slovensko, Alois Gregor, Brno, Kuželov, Nová Lhota, Vnorovy, Znorovy, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Prášek MartinMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňStrážnice1/5/1930151930dopis1Zasílá 150 nápěvů a 100 textů písní sesbíraných na Horňácku. Částku 300 Kč obdržel dvakrát, může ji použít na cestu do Hrubé Vrbky? Sbíral by tam svatební a cikánské písně.B3Prášek12cikánská píseň, finanční podpora, nápěv, sběr písní, svatební píseň, text písně, František Bartoš, Jožka Kubík, Pavel Kubík, Hrubá Vrbka, Kuželov, Nová Lhota, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Moravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň[Prášek Martin]Brno15/05/19301551930dopis2Potvrzuje přijetí 150 notovaných písní. Navrhují adresátovi, aby sbíral dále v Hrubé Vrbce, v Nové Lhotě, pro tuto činnost mu nechávají svěřených 300 Kč. Fonografování je zatím nemožné. Požadují kolkovanou kvitanci kvůli proplacení písní. Sdělují poznámky k popisu vnorovské svatby v Moravském Slovensku. Přikládají blanket reversu pro udání počtu písní.B3Prášek13fonograf, honorář, notace, svatba, Hrubá Vrbka, Nová Lhota, Vnorovy, Moravské Slovensko, SlováckoLícová strana dopisu je psána A. Gregorem, na rubové straně sděluje další postup adresátovi S. Souček.Vyp. Volčík
Prášek MartinMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňStrážnice4/8/1930481930revers1Odesílatel postupuje ve vlastnictví moravsko-slezského výboru SÚpLP se všemi právy zápisy lidových písní, které Ústavu zaslal.B3Prášek14odkoupení, reversVyp. Volčík
Moravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň[Prášek Martin]Brno24/11/193024111930dopis1Výbor děkuje za zaslanou sbírku písní a usnesl se, že bude adresátovi ponechán obnos 600 Kč (který byl určen jako odměna pro hudebníky pomáhající s notací). Děkují rovněž za zaslané informace o svatebních řečnících.B3Prášek15honorář, notace, sběr písní, sbírka, svatební řeč, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Prášek Martin[Moravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň]Strážnice29/12/193029121930dopis1Zasílá 12 nápěvů, které zapsal na Horňácku. Ztracené nápěvy 3 písní Tomáše Zálešáka pošle později.B3Prášek16nápěv, sběr písní, Tomáš Zálešák, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Prášek MartinHelfert VladimírStrážnice11/6/19311161931dopis2Poslal výboru 350 písní, dalších 10 pak dodal o Velikonocích. O prázdninách se chystá znovu sbírat. Prosí o honorář za dodané písně, celkem 2000 Kč. Sbíral také pověsti a báje. Zajímá se někdo v Semináři o podobné záležitosti?B3Prášek17báje, pohádka, honorář, sběr písní, Moravské Slovensko, Uherské Hradiště, Velká nad Veličkou, Horňácko, SlováckoPoznámky tužkou: "Dosud zasláno: 354 písní"Vyp. Volčík
Moravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseň[Prášek Martin]Brno25/06/19312561931dopis2Sdělují, že adresátův dopis z 11. června 1931 byl předložen na výborové schůzi. Uvádí ve 3 bodech, na základě jakých podmínek mohou být jeho záznamy honorovány. Sbírky lidové prózy nechť zašle, spolu s potřebnými pasportizačními údaji, J. Horákovi do Prahy. B3Prášek18honorář, lidová próza, revers, sběr písní, Vladimír Helfert, Jiří HorákPod textem dopisu se nachází tužkou psaný koncept odpovědi M. Práška.Vyp. Volčík
Prášek MartinMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňStrážnice1/7/1931171931koncept dopisu2Reaguje na zprávu z 25. 6. 1931. Nesouhlasí s výší stanoveného honoráře 600 Kč a obrací se na Ústav s prosbou (s poukazem na podmínky, v jakých písně zaznamenával a na svou špatnou finanční situaci vzniklou vynaložením nákladů na léčení), aby mu bylo vyplaceno 1000 Kč.B3Prášek19Ahonorář, sběr písníV dopisu přeškrtnuty a tužkou přepsány některé věty, které se pak v pozdější verzi (sign. B3_Prášek_19B) již neobjevují.Vyp. Volčík
Prášek MartinMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňStrážnice1/7/1931171931koncept dopisu2Reaguje na zprávu z 25. 6. 1931. Nesouhlasí s výší stanoveného honoráře 600 Kč a obrací se na Ústav s prosbou (s poukazem na podmínky, v jakých písně zaznamenával a na svou špatnou finanční situaci vzniklou vynaložením nákladů na léčení), aby mu bylo vyplaceno 1000 Kč.B3Prášek19Bhonorář, sběr písníSkoro totožný dopis jako sign. B3_Prášek_19A, pouze byly vypuštěny některé věty.Vyp. Volčík
Prášek MartinMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňStrážnice1/7/1931171931dopis2Reaguje na zprávu z 25. 6. 1931. Nesouhlasí s výší stanoveného honoráře 600 Kč a obrací se na Ústav s prosbou (s poukazem na podmínky, v jakých písně zaznamenával a na svou špatnou finanční situaci vzniklou vynaložením nákladů na léčení), aby mu bylo vyplaceno 1000 Kč.B3Prášek19Chonorář, sběr písníČistopis, který je skoro totožný s koncepty dopisů sign. B3_Prášek_19A a 19B). K dopisu připojen revers.Vyp. Volčík
Prášek MartinMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňStrážnice12/8/19311281931dopis3Oznamuje, že se vrátil z cesty po Horňácku. Popisuje, jak sběr písní probíhal a co vše se mu podařilo zapsat. Přiznává, že výsledek neodpovídá námaze ani vynaloženým nákladům.B3Prášek20finanční podpora, funebrál, pohřební zpěv, sběr písní, Bohuslav Žižlavský, Dolní Bojanovice, Kněždub, Kuželov, Nová Lhota, Suchov, Velká nad Veličkou, Vápenky, Vrbovce, Horňácko, Podluží, SlováckoVyp. Volčík
Horák JiříPrášek MartinPraha14/09/19311491931dopis1Potvrzuje přijetí zásilky obsahující lidovou prózu zapsanou ve Strážnicku atd. Sbírku prohlédne J. Polívka a rozhodne, jestli bude vydána v Národopisném Věstníku Českoslovanském. Uvádí výši honoráře za její případné vydání.B3Prášek21honorář, lidová próza, posudek, sbírka, tisk, Národopisný Věstník Českoslovanský, Jiří Polívka, Strážnicko, Horňácko, SlováckoK dopisu přiložena obálka spolu se složenkou podanou J. Horákem na částku 350 Kč.Vyp. Volčík
Prášek MartinMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňStrážnice22/10/193122101931dopis1Dokončil notaci písní sebraných na Horňácku a odesílá výsledek letošní činnosti (celkem 160 písní). Vzpomínky ze své sběratelské práce poslal Lidovým novinám a Moravským novinám, nebyly dosud uveřejněny, pošle je také Ústavu.B3Prášek22archiv, nápěv, notace, sběr písní, text, Lidové noviny, Moravské noviny, Dolní Bojanovice, Kuželov, Nová Lhota, Vápenky, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Horák JiříPrášek MartinPraha1/1/1932111932dopis2Prostudoval adresátem zaslaný materiál a shledává, že by jej nemohli vytisknout souborně. Mohou vypracovat vědeckou stať o tomto materiálu a připojit ukázky textů. Materiál bude odesílatelem předložen na Radě NSČ, kde padne definitivní rozhodnutí.B3Prášek23sbírka, studie, Národopisná společnost českoslovanskáVyp. Volčík
Nakladatelství Františka ŠupkyPrášek MartinHradec Králové9/1/1932911932dopis1Sděluje, že kratších prací má mnoho a nechce přijímat další.B3Prášek25povídka, román, tiskVyp. Volčík
Prášek MartinStátní ústav pro lidovou píseňStrážnice3/2/1932321932dopis2V říjnu minulého roku [1931] zaslal Ústavu výsledek své sběratelské práce, ale dosud mu nepřišlo žádné potvrzení, že zásilku obdrželi. Své vzpomínky na sběr písní uveřejnil v Lidových novinách, vyjdou též v Moravských novinách. Zasílá 5 nápěvů z Nové Lhoty. Připomíná, že mu stále nebyla poukázána odměna za loňský sběr písní. Připojuje 6 písní zaznamenaných na svatbě.B3Prášek24honorář, periodikum, sběr písní, svatba, Lidové noviny, Moravské noviny, Blatnička, Nová Lhota, SlováckoVyp. Volčík
Prášek MartinStátní ústav pro lidovou píseňStrážnice9/4/1932941932dopis1Chystá se zhotovit notaci ke zpěvníku vojenských aj. písní a k písním z Vápenek. Prosí, aby mu i letos byla poukázána subvence pro sběr písní .B3Prášek25finanční podpora, notace, sběr písní, vojenská píseň, VápenkyVyp. Volčík
Prášek MartinStátní ústav pro lidovou píseňStrážnice26/06/19322661932dopis1Sděluje svůj záměr sbírat písně v Blatničce. Žádá Ústav o subvenci pro sběr písní . Odesílatel byl vybídnut k přepsání svých sebraných písní pro Masarykovo muzeum. Revers odevzdává Ústavu.B3Prášek26notace, sběr písní, revers, Masarykovo muzeum, Blatnička, Hodonín, Strážnicko, SlováckoVyp. Volčík
Gregor AloisPrášek MartinBrno19/11/193219111932dopis2Oznamuje záměr České akademie zachytit fonografem moravskou mluvu. Nevěděl by adresát o zpěvácích, hudebnících a vypravěčích, které by se hodilo zaznamenat? Uvádí adresu pro odpověď.B3Prášek27adresa, dialekt, fonograf, fonografická akce, Česká akademie, Strážnicko, SlováckoVyp. Volčík
Nakladatelství Františka Šupky[Prášek Martin]Hradec Králové30/03/19333031933dopis2Týká se adresátova rukopisu "Mezi svými". Odesílatel jej přečetl a domnívá se, že si zaslouží vyjít knižně. Rukopis je však nucen kvůli nepříznivé situaci na knižním trhu vrátit.B3Prášek28rukopis, Mezi svýmiVyp. Volčík
Holeček Jeroným[Prášek Martin]Praha29/01/19342911934dopis1Sděluje adresátovi, že se ve věci jeho rukopisu dotázali J. Horáka. Rukopis se nachází v pozůstalosti J. Polívky, kterou bude J. Horák rozebírat. Doporučují proto, aby napsal přímo J. Horákovi.B3Prášek29rukopis, pozůstalost, Jiří Horák, Jiří PolívkaVyp. Volčík
Horák Jiří[Prášek Martin]Praha15/05/19341551934dopis1Posílá v příloze vše, co našel od adresáta uložené v pozůstalosti J. Polívky.B3Prášek30rukopis, pozůstalost, Jiří PolívkaVyp. Volčík
Václavek Bedřich[Prášek Martin]Olomouc14/11/193414111934dopis1Děkuje za zaslané nápěvy, které upotřebí pro svou sbírku. Adresátův návrh předá brněnskému výboru Ústavu a doporučí, aby se s adresátem shodli na podmínkách, na základě kterých by pro ně zaznamenával kramářské písně.B3Prášek31kramářská píseň, nápěv, sběr písní, špalíček, Robert SmetanaVyp. Volčík
Česká akademie[Prášek Martin][Praha]nedatovánooběžník1Instrukce České akademie určené zpěvákům, hudebníkům a vypravěčům, kteří se zapojí do fonografické akce.B3Prášek32dialekt, fonografická akce, nářečí, honorářVyp. Volčík
Prášek MartinGregor Alois[Strážnice]Dec-51121951dopis4Ze svých záznamů vybírá několik písní, které v dopise přikládá. Jedná se o ruské písně, cikánské písně, koledy ad. Dokončil sbírku pověstí ze Strážnicka a nyní zapisuje své vzpomínky z mládí.A720cikánská píseň, ruská píseň, koleda, memoár, pověst, sbírka, Strážnicko, SlováckoVyp. Volčík
Státní ústav pro lidovou píseňPrášek Martin[Brno]1/1/1952111952dopis2Potvrzují přijetí ruských písní, cigánských písní, koled aj. písní. Přejí adresátovi, aby se mu podařilo vydat sbírku pověstí ze Strážnicka a dokončit své vzpomínky z mládí.B3Prášek33cikánská píseň, ruská píseň, koleda, memoár, pověst, sbírka, Strážnicko, SlováckoVyp. Volčík
[ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristiku]Prášek Jiří[Brno]28/06/19552861955dopis1Sdělují, jaká potvrzení a prohlášení budou potřebovat k podání návrhu na zakoupení sbírky pověstí ze Strážnicka.B3Prášek34dialekt, nářečí, odkoupení, pasportizace, pověst, prohlášení, sbírka, Strážnicko, SlováckoVyp. Volčík
[ČSAV, kabinet pro etnografii a folkloristiku]ČSAV, Brněnská základna[Brno]28/07/19552871955dopis s přílohou1+2Žádost o zakoupení rukopisné sbírky pověstí a povídek ze Strážnicka, které sebral M. Prášek.B3Prášek35odkoupení, pověst, povídka, sběr písní, Martin Prášek, StrážnickoK dopise připojen Nález o rukopisné sbírce M. Práška spolu s průklepovou kopií tohoto nálezu.Vyp. Volčík
Vetterl KarelPrášek MartinBrno12/10/195512101955dopis2Sděluje adresátovi, že by již měl obdržet odměnu za sbírku lidových pověstí ze Strážnicka. Děkují za zaslání pověsti Babiččin poklad a prosí o uvedení pasportizace.B3Prášek36honorář, odkoupení, pasportizace, pověst, sbírka, StrážnickoNa rubové straně dopisu poznámka "U Hostyze na kopečku".Vyp. Volčík
[ČSAV, Ústav pro ethnografii a folkloristiku]Prášek MartinStrážnice25/09/19562591956dopis2Vrací adresátovi soubor lidové prózy s odůvodněním beletristické povahy tohoto materiálu. Navrhují, aby materiál nabídnul krajskému nakladatelství nebo muzeu v Gottwaldově k rukám Z. Strmisky.B3Prášek37beletrie, hody, lidová próza, muzeum, nakladatelství, odkoupení, Morena, Smrtná neděle, Zdeněk Strmiska, Zlín, Gottwaldov Vyp. Volčík
ČSAV, Ústav pro ethnografii a folkloristikuPrášek MartinBrno11/10/195611101956dopis1Sdělují adresátovi, že jeho bratr předal některé rukopisy Ústavu, který za ně Ústav nabízí honorář 220 Kčs. Prosí adresáta o sdělení, zdali s tím souhlasí.B3Prášek38honorář, odkoupení, Morena, Nový rok, svatá Dorota, Štědrý den, Velikonoce, Jiří PrášekPod textem dopisu tužkou psaná poznámka: "Dodatečně 16/10 56 na sv. Dorotu, Májovačka, Morena."Vyp. Volčík
Prášek MartinVetterl KarelStrážnice16/10/195616101956dopis1Potvrzuje obdržení dopisu z 11. t. m. Přikládá další dodatky k zaslanému materiálu (o vynášení Moreny, o Smrtné neděli). S nabízenou výší honoráře souhlasí.B3Prášek39honorář, odkoupení, Morena, Smrtná neděleVyp. Volčík
[ČSAV, Ústav pro ethnografii a folkloristiku]Prášek Martin[Brno]19/11/195619111956dopis1Děkují za zaslání dodatků k popisů obyčejů Horňácka a Strážnice a prosí, aby poslal potvrzení potřebná pro vyplacení honoráře.B3Prášek40honorář, obyčej, odkoupení, Strážnice, Horňácko, SlováckoVyp. Volčík
Prášek MartinVetterl KarelStrážnice26/11/195626111956dopis2Potvrzuje příjem dopisu a přikládá žádaná potvrzení úřadů. Připojuje ještě vzpomínku z odvodů před světovou válkou. Prosí o poukázání 300 Kčs za své letošní práce.B3Prášek41archiv, honorář, memoár, Gottwaldov, Zlín, Zdeněk StrmiskaVyp. Volčík
[ČSAV, Ústav pro ethnografii a folkloristiku]Hospodářská správa ČSAV[Brno]27/11/195627111956dopis s přílohou1+1Doporučení k zakoupení sbírky popisů obyčejů z Horňácka od M. Práška. Jedná se o druhý prodej z jeho majetku.B3Prášek42chození s májem, obyčej, odkoupení, sbírka, zvyk, Morena, Nový rok, svatá Dorota, Štědrý den, Martin Prášek, Oldřich Sirovátka, Strážnice, Horňácko, SlováckoK dopisu přiložen Nález o sbírce M. Práška obsahující popisy obyčejů.Vyp. Volčík
Vetterl KarelPrášek Martin[Brno]13/01/19601311960dopis1Za zaslanou sbírku navrhuje odměnu 500 K č s. V případě souhlasu prosí adresáta, aby poslal nutná prohlášení na Hospodářskou správu pracovišť ČSAV.B3Prášek43honorář, odkoupeníVyp. Volčík
Vetterl KarelHospodářská správa ČSAV[Brno]13/01/19601311960dopis s přílohou2+1Žádost o zakoupení rukopisné sbírky pověstí z Horňácka od M. Práška za 500 Kčs podle přirozeného posudku.B3Prášek44honorář, odkoupení, posudek, anekdota, pověst, povídka, sbírka, Bedřich Beneš Buchlovan, Martin Prášek, Jaroslav Štika, Strážnice, Uherskohradišťsko, Horňácko, SlováckoNa rubové straně dopisu pro Hospodářskou správu pracovišť ČSAV se nachází dopis ohledně stížností, jejichž vyřizováním byl pověřen J. Štika. K dopisu připojen Posudek ke sbírce M. Práška.Vyp. Volčík
Vetterl KarelPrášek Martin[Brno]30/11/196030111960dopis1Děkují adresátovi za zaslané pasportizační údaje. Zásilka z 19. 5. a 17. 8., která byla odevzdána O. Sirovátkovi, bude vyřízena v nejbližších dnech.B3Prášek45pasportizace, lidová próza, prozaický folklor, Oldřich SirovátkaVyp. Volčík
[Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV]Prášek Martin[Brno]14/12/196014121960dopis1Za zaslané příspěvky navrhují adresátovi odměnu 370 Kčs. Prosí, aby na adresu Hospodářské správy ČSAV odeslal místopřísežné prohlášení, že je majitelem rukopisné sbírky povídek a vyprávění z Horňácka spolu s údaji o vypravěčích.B3Prášek46honorář, odkoupení, povídka, vyprávění, pasportizace, HorňáckoVyp. Volčík
Vetterl KarelHospodářská správa ČSAV[Brno]14/12/196014121960dopis s přílohou1+1Prosí o poukázání obnosu 370 Kčs na adresu M. Práška za sbírku povídek a vyprávění, která bude zakoupena na základě přiloženého posudku.B3Prášek47anekdota, dialekt, honorář, nářečí, odkoupení, pasportizace, pohřební pláč, popěvek, pověst, povídka, sbírka, vyprávění, Martin Prášek, Strážnice, Horňácko, SlováckoK dopisu přiložen posudek o sbírce lidových povídek a národopisného materiálu z Horňácka, který zaslal M. Prášek.Vyp. Volčík
Vetterl KarelPrášek Martin[Brno]7/1/1961711961dopis1Týká se doplatku ve výši 130 Kčs za dodatkový materiál. Zažádal hospodářskou správu, aby tento obnos poukázala.B3Prášek48honorář, odkoupeníVyp. Volčík
Vetterl KarelHospodářská správa ČSAV[Brno]7/1/1961711961dopis s přílohou1+1Prosí, aby poukázali částku 130 Kčs na adresu Martina Práška za doplněk sbírky lidových vyprávění z Horňácka.B3Prášek49honorář, odkoupení, posudek, sbírka, vyprávění, Martin Prášek, Strážnice, HorňáckoSoučástí dopisu je posudek k doplňku sbírky, která byla zakoupena od M. Práška dne 14. 12. 1960.Vyp. Volčík
Vetterl KarelPrášek Martin[Brno]12/5/19611251961dopis1Sdělují adresátovi, že hodlají za jeho poslední sbírku zaslat honorář 300 Kčs. Prosí jej, aby zaslal potřebná prohlášení pro administrativní řízení.B3Prášek50honorář, odkoupeníVyp. Volčík
Vetterl KarelHospodářská správa ČSAV[Brno]17/05/19611751961dopis1Prosí, aby poukázali obnos 300 Kčs na adresu M. Práška za jeho sbírku povídek a vyprávění z Horňácka a ze Strážnice. Sbírka je uložena v archivu, inv. č. 2996, sign. C49.B3Prášek51honorář, odkoupení, povídka, sbírka, vyprávění, Martin Prášek, Strážnice, HorňáckoPosudek k tomuto materiálu chybí.Vyp. Volčík
Vetterl KarelPrášek Martin[Brno]5/5/1962551962dopis1Oznamují adresátovi, že za některé jeho poslední zápisy hodlají zaslat honorář 60 Kčs. Prosí jej, aby v případě souhlasu s tímto návrhem zaslal potvrzení potřebná pro poukázání honoráře.B3Prášek52honorář, odkoupení, vyprávěníVyp. Volčík
Prášek MartinVetterl KarelStrážnice10/5/19621051962dopis1Potvrzuje příjem dopisu z 5. 5. 1962 a přikládá potřebná prohlášení. Současně posílá ještě příhodu z Javorníka, za kterou požaduje honorář 100 Kčs.B3Prášek53honorář, odkoupení, povídka, JavorníkVyp. Volčík
Vetterl KarelHospodářská správa ČSAV[Brno]12/5/19621251962dopis s přílohou1+1Prosí, aby poukázali obnos 100 K č s na adresu M. Práška za sbírku vyprávění z Horňácka. Sbírka je uložena v archivu Ústavu pod inv. Č. 3050.B3Prášek54dialekt, honorář, nářečí, odkoupení, pasportizace, sbírka, vyprávění, zvyk, Strážnice, HorňáckoVyp. Volčík
Pustka Antonín[Janáček Leoš]Velké Kunčice [Kunčice pod Ondřejníkem]rok19061906dopis2Sděluje, že spolu se svým bratrem sebrali všechny písně, které se v Kunčicích zpívají. Dozvěděli se od učitele K. Kálala, že by o ně mohl projevit zájem adresát. Zasílají je proto adresátovi.B3Prášeksběr písní, Karel Kálal, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštátskopozn. tužkou: "Ant. Pustka Kunčice 1906"Vyp. Volčík
Pustka Antonín[Janáček Leoš]Velké Kunčice [Kunčice pod Ondřejníkem]rok19071907dopis1Zasílá slíbené písně. Prosí o jejich navrácení s poznámkou, které z nich se adresátovi zamlouvaly.B3Pustka1sběr písní, LašskoVyp. Volčík
Pustka AntonínJanáček LeošVelké Kunčice [Kunčice pod Ondřejníkem]říjen/listopad192011-Oct1920dopis1Připomíná, že adresátovi odevzdal písně zapsané u Kunčic. Prosí o jejich navrácení, aby mohl zhotovit opis. Uvádí písně, o které má přímo zájem.B3Pustka2sběr písní, Lašsko"odp. II/XI 1920"Vyp. Volčík
Pustka AntonínStátní ústav pro lidovou píseňKunčice pod Ondřejníkem5/12/19295121929dopis1Prosí o sdělení, kde se nachází jeho rukopis s cca 450 písněmi, který si od něj vypůjčil L. Janáček. Jedná se o písně z Kunčic pod Ondřejníkem, z Trojanovic a z Kozlovic.B3Pustka3sběr písní, Leoš Janáček, Kozlovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Trojanovice, LašskoPod textem dopisu se nachází poznámky ohledně písňových záznamů uložených ve SÚpLP z lokalit, které uvedl v dopise odesílatel.Vyp. Volčík
Pustka AntonínStátní ústav pro lidovou píseňKunčice pod Ondřejníkem14/11/194914111949dopis1Týká se sbírky písní z Kunčic, kterou odesílatel před 40 roky zapůjčil L. Janáčkovi. Prosí o její navrácení, aby ji mohl doplnit o další zápisy. Zároveň se zavazuje, že doplněnou sbírku vrátí v roce 1950.B3Pustka4doplněk, sbírka, Leoš Janáček, Kunčice pod Ondřejníkem, LašskoVyp. Volčík
Vysloužil JiříPustka Antonín[Brno]7/12/19497121949dopis1V příloze zasílají adresátovi jeho sbírku s prosbou, aby doplnil pasportizační údaje (včetně údajů o rozšířenosti písně a příležitosti, kdy se zpívala) spolu s údaji o sobě jakožto sběrateli. Ocení také, pokud zašle dopisy L. Janáčka k opisům a ofotografování. B3Pustka5pasportizace, sběr písní, sbírka, životopis, Leoš Janáček, LašskoVyp. Volčík
Pustka AntonínStátní ústav pro lidovou píseňKunčice pod OndřejníkemMay-5251952dopis2Sděluje, že přes velké nesnáze (pod hrozbou uvěznění) pracuje tajně po nocích na doplnění sbírky.B3Pustka6sbírka, tisk, Leoš Janáček, LašskoVyp. Volčík
Pustka AntonínMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňKunčice pod Ondřejníkem10/2/19531021953dopis s přílohou1+4Zasílá sbírku lidových písní z Kunčic pod Ondřejníkem a sbírku textů, které náleží k nápěvům.B3Pustka7jarmareční píseň, kostelní píseň, krajinská výstava, nápěv, pěvecký sbor, sběr písní, sbírka, text, životopis, Petr Hrubiš, Leoš Janáček, Karel Kálal, Frenštát pod Radhoštěm, Hukvaldy, Kunčice pod Ondřejníkem, LašskoK dopisu přiložen životopisVyp. Volčík
Rolčík Josef[Janáček Leoš]Pržno13/01/19071311907dopis4Částečně odpovídá na dotazník, který byl obsažen v "Návodu" ke sbírání národních písní, jenž adresát uveřejnil v dnešních Lidových novinách. Uvádí písně zaslechnuté v lokalitě, upozorňuje také na místní zpěváky a muzikanty. Popisuje svou dosavadní sběratelskou činnost.B3Rolčík1dotazník, návod, periodikum, sběr písní, Lidové noviny, František Bartoš, Jan Pellar, Jan Pelár, Bedřich Václavek, Mikulůvka, Pržno, Vsetín, ValašskoNa poslední straně dopisu Janáčkova pozn. tužkou: "došlo dne 14/I 1907". Pod se nachází poznámka psaná perem: "odp. 16/I 1907 10h"Vyp. Volčík
Rolčík Josef[Janáček Leoš]Pržno7/2/1907721907dopis3Předkládá dosud sebrané písně. S J. Macháčkem již mluvil, sbírku adresátovi přepíše a zašle. Připojuje některé písně jako ukázku.B3Rolčík2sběr písní, sbírka, svatba, Julius Macháček, František Autrata, ValašskoNa poslední straně dopisu Janáčkova pozn.: "Odesláno řed. Outratovi".Vyp. Volčík
Rolčík JosefJanáček LeošPržno13/03/19071331907korespondenční lístek2Táže se adresáta, zdali obdržel únorovou zásilku se 13 písněmi. V jakých rozměrech má nakreslit národopisnou mapku?B3Rolčík3mapa, sběr písní, ValašskoJanáčkova pozn. červenou tužkou: "odp."Vyp. Volčík
Rolčík Josef[Janáček Leoš]Pržno26/12/190726121907dopis1Sděluje, že neví, zdali adresátovi vyhověl.B3Rolčík4sběr písní, ValašskoJanáčkova pozn. červenou tužkou: "odp. 1/I 1908"Vyp. Volčík
Rous JanMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňBystřička27/07/19302771930dopis2Odpovídá na dopis ze 13. 3. [1930], v němž byl žádán, aby podal bližší zprávy o zpěvácích, u kterých zapisoval lidové písně v Heršpicích u Slavkova v letech 1890 – 1901. Popisuje, jak v této lokalitě sbíral, uvádí též údaje o jednotlivých interpretech. Údaj o tom, že sbírka obsahuje částečně také písně z Bystřičky, označuje za mylný (má je u sebe a jsou dosud bez nápěvů).B3Rous1notace, ornamentace sběr písní, sbírka, tónina, Antonie Hrabovská, Cecilie Hrabovská, Marie Hrabovská, Bystřička, Klobouky u Brna, Růžďka, Heršpice, Slavkov u Brna, Brněnsko, ValašskoVyp. Volčík
Rous VladimírVetterl KarelJablůnka24/09/19502491950dopis1Sděluje, že všechny písně, sebrané jeho otcem J. Rousem, jsou zapsány v kronikách obce Bystřičky a v kronikách obce Jablůnky. Nenalezl však nikde nápěvy. Doporučuje při plánovaném sběru písní lidových písní nahlédnout do zmíněných kronik.B3Rous2obecní kronika, školní kronika, nápěv, sběr písní, text, Jan Rous, Zdeněk Kašpar, Bystřička, Jablůnka, ValašskoPozn. červenou tužkou v levém okraji dopisu (související s podtrhnutím "v Bystřičce a v Jablůnce"): "Upozornit p. Z. Kašpara na Vsetíně – Jasénce"Vyp. Volčík
Racek Jan[Gregor Alois]Brno1/7/1940171940dopis1Přijímá členství v moravskoslezském výboru SÚpLP. Na žádost adresáta posílá curriculum vitae a soupis své dosavadní vědecké práce. Prosí, aby mu pak byl tento soupis zpět navrácen.B3Racek1členství ve výboru, životopisVyp. Volčík
Racek Jan[Gregor Alois]Brno8/6/1941861941dopis1Potvrzuje přijetí dekretu MŠaNO dne 7. 6. 1941, na základě kterého byl jmenován členem moravského výboru Ústavu pro lidovou píseň.B3Racek2členství ve výboru, potvrzení, Ministerstvo školství a národní osvětyVyp. Volčík
Racek Jan[Státní ústav pro lidovou píseň]Brno19/09/19501991950dopis1Přehled vědecké a publikační činnosti J. Racka pro rok 1949 a pro první pololetí r. 1950. Uvádí také plánovanou pracovní činnost pro období 1950-51.B3Racek3archiv, edice, publikace, publikační činnost, rozhlas, Lidové noviny, Práce, Lidové písně z Hustopečska, Rovnost, Hynek Bím, Otakar Hostinský, Leoš Janáček, Pavel Křížkovský, Bratislava, Brno, Kroměříž, Olomouc, Opava, Ostrava, Praha Vyp. Volčík
[Gregor Alois]Racek Jan[Brno]2/2/1951221951dopis1Potřebují adresátův souhlas. Souhlasí s tím, aby edice měla název "Lidový tanec v Československé republice. Krajové sbírky z Moravy a Slezska"? Doporučuje, aby byla do redakčního kruhu přijata Z. Jelínková. Úprava by zůstala stejná, jako u Lidových písní z Hustopečska.B3Racek4edice, redakce, sbírka, tanec, Lidové písně z Hustopečska, Hynek Bím, Zdenka Jelínková, Karel Vetterl, BučoviceVyp. Volčík
Racek Jan[Gregor Alois]Bučovice3/2/1951321951dopis1Odpovídá na dopis z 2. 2. 1951. Souhlasí s návrhy adresáta ohledně jména edice a přijetí Z. Jelínkové do redakčního kruhu. Klade důraz na zachování úpravy edice a navrhuje její rozdělení do II. řad publikací (I. řada pro písně, II. řada pro tance). Sděluje své návrhy ke korekturám.B3Racek5edice, korektura, redakce, sbírka, tanec, typografie, Lidové písně z Hustopečska, Zdenka Jelínková, SlezskoVyp. Volčík
Racek Jan[Gregor Alois]Bučovice9/2/1951921951dopis1Prosí adresáta, aby H. Bímovi sdělil, že jeho dopis obdržel, a ujistil jej, že vše ještě uváží a podají zprávu J. N. Poláškovi i A. Kubešovi. Prosí také o obeznámení H. Bíma s tím, že je odesílatel na zdravotní dovolené. Schůzi přeloží tak, aby se jí mohl zúčastnit také H. Bím.B3Racek6schůze, Hynek Bím, Arnošt Kubeša, Jan Nepomuk PolášekVyp. Volčík
Robuš M. K. [Kotásek Metoděj]Helfert VladimírBrno7/6/1937761937dopis1Sděluje svůj záměr podniknout v červenci 1937 cestu na Moravské Kopanice, kde by sbíral texty lidových balad, a prosí, aby mu byla poskytnuta finanční podpora na uhrazení cestovních nákladů.B3Robuš1balada, sběr písní, stipendium, text, Moravské Kopanice, SlováckoVyp. Volčík
Robuš M. K. [Kotásek Metoděj][Státní ústav pro lidovou píseň]Brno26/06/19372661937dopis1Potvrzuje, že převzal od moravskoslezského výboru SÚpLP 500 Kč jako cestovní stipendium na sbírání balad v Moravských Kopanicích a zavazuje se, že nasbíraný materiál odevzdá do majetku ústavu.B3Robuš2sběr písní, stipendium, Moravské Kopanice, SlováckoVyp. Volčík
Rumel FrantišekMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňRohov12/5/19501251950dopis1Vrací opravené a doplněné texty národních písní z Rohova, okres Hlučín.B3Rumel1sběr písní, text, Rohov, Hlučínsko, SlezskoVyp. Volčík
Rutte LadislavVetterl KarelGottwaldov [Zlín]28/01/19602811960dopis2Týká se fotografií k odesílatelově studii, o nichž byl odesílatel obeznámen z hudebního oddělení Ústředního domů Lidové tvořivosti, že se pravděpodobně ztratily. Prosí adresáta o odpověď, jak nejlépe má postupovat.B3Rutte1fotografie, studie, Jiří Chlíbec, PrahaVyp. Volčík
Vetterl KarelRutte Ladislav[Brno]18/11/196018111960dopis2Oznamuje, že začínají organizovat soustavný průzkum lidové nástrojové hudby v českých zemích, který bude zahrnovat i lidové hudebníky (gajdoše, cimbalisty aj.). Chce proto adresáta požádat o spolupráci.B3Rutte2dudy, gajdy, cimbál, nástrojová hudba, výzkum, Ludvík KunzNa rubové straně nedokončený koncept stejného dopisu.Vyp. Volčík
Rutte Ladislav[Vetterl Karel]Gottwaldov [Zlín]20/11/196020111960dopis2Prosí adresáta, aby předem oznámil svou návštěvu. Předložil by mu materiál, o kterém si myslí, že by k zamýšlené akci hodil. Sděluje, kdy by se mohla schůzka uskutečnit.B3Rutte3schůze, Věra Kovářů, Ludvík Kunz, ValašskoNa rubové straně dopisu poznámky tužkou týkající se dud, gajd a gajdošské hudby. Na spodní listu se nachází náčrtek mapky.Vyp. Volčík
Rutte Ladislav[Vetterl Karel]Gottwaldov [Zlín]17/11/196117111961dopis1Týká se možného zveřejnění odesílatelovy studie, o čemž by mohlo být rozhodnuto ve Strážnici. Prosí proto adresáta, aby mu tuto studii vrátil, poslal by ji do Strážnice. Oznamuje také, že obdržel požadovanou náhradu za ztracené fotografie.B3Rutte4fotografie, muzeum, studie, Jiří Chlíbec, Věra Kovářů, Strážnice, PrahaVyp. Volčík
Rutte LadislavVetterl KarelGottwaldov [Zlín]9/11/19619111961dopis1Po rozhovoru s K. Plickou se obrací na adresáta s prosbou, aby vypracoval krátký posudek o studii "Gajda a gajdošské tradice na Valašsku a Slovácku", který by předložil Krajskému nakladatelství v Brně.B3Rutte5dudy, gajdy, monografie, posudek, studie, Karel Plicka, Brno, Strážnice, Slovácko, ValašskoVyp. Volčík
Rutte LadislavVetterl KarelGottwaldov [Zlín]9/4/1963941963dopis2Oznamuje adresátovi, že připravovaná studie o gajdách byla kvůli snížení přídělu papíru vyřazena z edičního plánu pro rok 1963. Prosí jej, zdali by mohl podniknout nějaké kroky k jejímu vydání.B3Rutte6ediční plán, dudy, folklorní soubor, gajdy, muzeum, posudek, studie, Dušan Holý, Ludvík Kunz, Jaroslav Markl, Jan Pavelčík, Josef Tomeš, Brno, Gottwaldov, Strážnice, Zlín, Slovácko, ValašskoVyp. Volčík
Rutte LadislavVetterl KarelGottwaldov [Zlín]11/12/196311121963dopis1Děkuje za zaslání sešitu Českého lidu. Sděluje, že nemohl přijet do Strážnice, aby tam jednal ohledně své studie. Je zaneprázdněn kvůli zaměstnání v Oblastním muzeu v Gottwaldově [Zlíně].B3Rutte7muzeum, studie, Český lid, Gottwaldov, Strážnice, ZlínVyp. Volčík
Řihák Josef[Janáček Leoš]Milotice7-Mar31906dopis1Posílá sesbírané písně. Prosí adresáta o vyjádření, jestli materiál upotřebí, a také o podrobný návod ke sběru písní. Označení "živě" používá pro tanec "slovenská", který se ale již netančí.B3Řihák1hudecká muzika, kraslice, sběr písní, polka, tanec, výšivka, Kyjovsko, SlováckoDatum dopisu podle poznámky z Prac. deníku str. 21, která uvádí datum přijetí dopisu (26. 3. 1907).Vyp. Volčík
Řihák Josef[Janáček Leoš]Milotice8-Mar31908dopis1Posílá 106 písní. Zápisy bez pasportizace byly pořízeny u nich doma. Posílá též hudbu ke slovenskému tanci ("slovenská") zapsanou podle hry A. Šťastného, J. Řiháka a V. Kapsíka. Má ještě dál sbírat? Má sbírat všechny písně, tzn. i novější? Jak daleko v okolí působí další sběratelé písní?B3Řihák2hudecká muzika, pasportizace, sběr písní, svatba, tanec, úpadková píseň, Vincenc Kapsík, Jakub Řihák, Antoš Šťastný, Kyjovsko, SlováckoZásilka písní přijata 17. 3. 1908 [podle poznámek O. Hrabalové].Vyp. Volčík
Řihák Josef[Janáček Leoš]Milotice11-May51911dopis2Posílá zápisy 65 písní, dohromady tedy od něj adresát obdržel 205 písní. Zásilka obsahuje také jeho vlastní tvorbu (pochody a valčíky v duchu národních písní). Prosí adresáta, aby tuto tvorbu zhodnotil.B3Řihák3orchestr, harmonizace, pochod, sběr písní, slovenská píseň, valčík, vlastní tvorba, Andrej Hlinka, Kyjovsko, SlováckoZásilka písní přijata 23. 5. 1911 [podle poznámek O. Hrabalové].Vyp. Volčík
Řihák JosefJanáček LeošMilotice5/7/1911571911zálepka2Připomíná, že před více než měsícem poslal adresátovi zásilku. Prosí o jeho odpověď, jestli zásilku obdržel.B3Řihák4sběr písní, Kyjovsko, SlováckoVyp. Volčík
Řihák JosefMoravsko-slezský výbor Státního ústavu pro lidovou píseňMilotice6/12/19296121929dopis s přílohou1+1Uvádí svá životopisná data včetně údajů o své sběratelské činnosti. Připojuje opravený text k písni "V těch Milotických dolinách" spolu s pasportizačním údajem.B3Řihák5sběr písní, svatba, text, životopis, Milotice, Kyjovsko, SlováckoDopis datován podle přiloženého reversu.Vyp. Volčík
Marie NovákováOlga HrabalováFrýdek Místek13/07/19841371984dopis2Omlouvá se za špatné informace ohlední p. Podešvové.B2Hrabalova10Vyp. Volčík
Matica slovenskáStátní ústav pro lidovou píseňMartin24/03/19522431952dopis1Žádost o uvolnění Z. Jelínkové kvůli školení pro vedoucí tanečních souborů v Bijanovcích, které pořádá Matice slovenská. Uskuteční se 4. 4. Zároveň děkují za její uvolnění pro přednášky Prešově, Sliači a Štrbe.B2Jelínková38školení, Bijanovce, Prešov, Sliač, ŠtrbaVyp. Volčík
Matica slovenskáStátní ústav pro lidovou píseňMartin27/03/19522731952dopis1Žádost o uvolnění Z. Jelínkové na školení vedoucích tanečních souborů v Trenčíně, které bude probíhat od 17. 4., nácvik českých a moravských tanců bude na programu 22. 4.B2Jelínková40Žádost, uvolnění, školení, TrenčínVyp. Volčík
Matica slovenskáStátní ústav pro lidovou píseňBrno24/06/19522461952dopis1Žádost o uvolnění Z. Jelínkové kvůli školení vedoucích tanečních souborů ve dnech 1. - 14. 7. v Prešově.B2Jelínková47žádost, uvolnění, školení, tance, PrešovVyp. Volčík
Matyášová AnnaVetterl Karel26/11/195426111954Průvodní dopis ke sbírce.A 1057
Minářová JosefaJelínková ZdenkaJihlava11/4/19511141951dopis2Informuje o své nové adrese. Písně nosí stále "ve své hlavě" a ty, na které si zrovna vzpomene, si zapisuje do sešitu. Zmiňuje píseň o ovesné slámě, která se vztahuje k horáckým zvykům (do postelí, někdy i do slamníku, dávali žitnou slámu, ovesnou dávali jako krmivo). Až bude se zapisováním svých písní hotová, přepíše je do velkého sešitu. V případě tanců je situace horší, staří tanečníci již nežijí, tancovali snad "Myslivečka" rejdovák. Vzpomíná na tanec Rosicku, který uměl "dědouška" z Černé u Měřína, píseň má taky zapsanou. Píše o své rodině a příbuzných, připojuje text písně O Smrtcholce a pranostiky ke Sv. Jiří.B2Jelínková26Sbírka písní, Horácko, zvyky, sláma, oves, tance, Mysliveček, rejdovák, Rosicka, Černá, Měřín, texty, pranostikyVyp. Volčík
Ministerstvo informací a osvětyJelínková ZdenkaPraha26/03/19522631952dopis2Informuje o jmenování Osvětového poradního sboru 8. 6. 1951 a podává bližší informace o této komisi, která se skládá z 6 poradních sborů. Z. Jelínková byla pověřena členstvím v poradním sboru pro taneční tvořivost. Věří, že se dostaví na schůzi 31. 3. 1952. Připojuje program poradního sboru pro tuto schůzi.B2Jelínková39Osvětový poradní sbor, schůze, tanceVyp. Volčík
Ministerstvo školství a národní osvětyKyselková FrantiškaPraha10/1/19361011936dopis2Františce Kyselkové je ministerstvem školství a národní osvěty uděleno čestné uznání za horlivou a úspěšnou práci, kterou po 45 let vykonává sbíráním lidové písně a v jiných národopisných oborech.B2Kyselkova29čestné uznáníNa lícové straně dopisu zpráva určena pro Hudebně vědecký seminář Masarykovy university s požadavkem, aby byl dekret doručen F. Kyselkové (nemají přesnou adresu)Vyp. Volčík
Ministerstvo zahraničních věcíJanáček LeošPraha20/02/19282021928dopis1Vyslanec K. Krofta jej rád přijme ve své kanceláři ve středu 29. 2. nebo ve čtvrtek 1. 3.B2Janáček9schůzeVyp. Volčík
Místní národní výbor Modřice, okres Brno-venkovČSAV BrnoModřice29/04/19862941986dopis1MNV reaguje na žádost o zjištění dat narození a úmrtí dítěte Evy Gabelové a posílá příslušné údaje vyhledané v knize narození pro obec Modřice (sv. 7, roč. 1909, str. 470, p. č. 69)B2Gabelová1Eva Gabelová, fonografická akce, Leoš Janáček, ModřiceK dopisu zachována obálka s poznámkou pro upřesnění adresáta: "Etnografie, Dr. Navrátilová"Vyp. Volčík
Místní národní výbor v ProtivanověJelínková ZdenkaProtivanov4/10/19524101952dopis1V příloze zasílá dotazníky Krajské přehlídky a návrh na pásmo tanců a písní, které by se mohly hodit ke Krajské přehlídce souborů. Účinkují 12. 10. 1952 v Brně na Zimní stadionu, vystoupí tam také Kořenec se svatbou. Byl by velmi rád, kdyby se na to mohla Z. Jelínková také podívat.B2Jelínková50přehlídka, tance, program, BrnoVyp. Volčík
Moravský soubor lidových písní a tanců ČSMÚstav pro lidovou píseňBrno2/4/1951241951dopis1Žádost o uvolnění Z. Jelínkové ve dnech 7. 4. až 13. 4. 1951 kvůli školení a přehlídce souboru, jehož je členkou. Vláda pak potvrdí výsledky práce souborů ČSM, pověřených přípravou na Festival demokratické mládeže 1951 v Berlíně.B2Jelínková23školení, přehlídka, festival, příprava, BerlínVyp. Volčík
Moravský soubor lidových písní a tanců ČSMÚstav pro lidovou píseňBrno20/04/19512041951dopis1Poděkování souboru za uvolnění Z. Jelínkové ze zaměstnání ve dnech 7. až 13. 4. t. r. pro nácvik programu. Soubor byl vybrán, aby reprezentoval čs. Mládež v Berlíně.B2Jelínková27program, nácvik, festival, BerlínVyp. Volčík
Moravský soubor lidových písní a tanců ČSMZávodní organizace KSČ - Ústav pro lidovou píseňBrno7/5/1951751951dopis1Žádost o zaslání kádrového posudku na Z. Jelínkovou kvůli reprezentaci na Festivalu demokratické mládeže 1951 v Berlíně.B2Jelínková28festival, kádrový posudek, BerlínVyp. Volčík
Moravský soubor lidových písní a tanců ČSMJelínková ZdenkaBrno25/07/19512571951dopis1Politický vedoucí Moravského souboru lidových písní a tanců ČSM sděluje, že před odjezdem na festival demokratické mládeže musí všichni účastníci zájezdu absolvovat politické školení. Popisuje, jak má zaměstnavatel postupovat, aby Z. Jelínkové nevznikla kvůli účasti na školení finanční ztráta.B2Jelínková33festival, Berlín, školení"Do 27/1 1951 žádost o uvolnění s. Jelínkové od ústředního sekretariátu SČM na brněnskou pobočku Stát. ústavu pro lid. píseň nedošla." Dopis omylem poslán na Seminář hudební výchovy na Pedagogické fakultě MU. Posléze přeposlán na ústav se vzkazem, že dopis byl otevřen nedopatřením.Vyp. Volčík
Muzeum KroměřížskaHrabalová Olga24/04/19792441979Odpověď na dopis ze 30. 3. 1979. Sdělují údaje o souboru rukopisných písní sesbíraných A. Waissarem a F. Táborským, který je uložen v pozůstalosti F. Táborského v Památníku F. Táborského v Bystřici pod Hostýnem.A 714ÚEF-K; 2 dopisy; Dopis uložen ve sbírce sign. A 714.
Národopisná společnost českoslovanskáČlenové NSČ a odběratelé časopisů NSČ /K. Vetterl/19/05/19051951905Zasílají nové číslo Věstníku a bibliografie a upozorňují na nedoplatek na kontě.
Národopisná společnost českoslovanskáVetterl Karel11/11/196611111966Zasílají nové číslo Věstníku. Vyšla i bibliografie, jejíž úhrada není zahrnuta do členského příspěvku. Proto prosí o poukázání částky přiloženou složenkou.
Národopisná společnost českoslovanskáHospodářskosprávní oddělení Ústavu pro výzkum obratlovců při ČSAV10/2/19671021967K vysvětlení platby za Věstník a bibliografie. Mohou zjistit osobu, na kterou byla platba poukázána?2x orig + kopie tužkou: Vetterl
Národopisná společnost českoslovanskáVetterl Karel6/2/1967621967Týká se platby za Věstník. Přiložen opis Vetterlovy odběratelské karty. Zjišťují, zda Věstník nezaplatila některá instituce. Přiloženo: Dopis NSČ adresovaný Hospodářskosprávnímu oddělení Ústavu pro výzkum obratlovců, ze dne 6.2.1967. Žádost o vysvětlení platby za Věstník a bibliografie.
Národopisná společnost českoslovanskáÚEF ČSAV13/04/19671341967Týká se výměny ročenky Věstníku do zahraničí. Ať napíšou seznam zahraničních institucí, se kterými chtějí ročenku vyměňovattužkou: Vetterl
Národopisná společnost českoslovanská při ČSAV, L. HolýVetterl Karel10/9/19671091967Jeho návrh na zjednodušení plateb za Věstník nemohou akceptovat.
Národopisná společnost českoslovanská při ČSAV, L. HolýVetterl Karel14/04/19671441967Hlavní výbor se rozhodl vyhovět žádosti K. Vetterla o vystoupení z NSČ.
Nohelová Milada7/6/1905761905úmrtní oznámení
Nováková Marie, OKS F-MHrabalová OlgaF-M (Frýdek-Místek)13/07/19841371984Omlouvá se za špatné informace, které podala ohledně pí Podešvové. Děkuje za projevenou pomoc a informace o uloženém materiálu.
Novotný FrantišekŘeditelství Odbočky Radiorozhlasu v BrněOlomouc12/9/19401291940Zasílá přednášku. Je přesvědčen, že doba vyžaduje hudebního folkloru hlavně z Hané, protože je nejméně znám. Dechový orchestr vládní policie s dirigentem Vl. Janečkem je ochoten spoluúčinkovat.
Okresní národní pojišťovna v BrněStátní ústav pro lidovou píseň v BrněBrno21/04/19502141950K oznámení ústavu o ustanovení Jiřího Vysloužila v pragmatikálním služebním poměru žádají o zodpovězení několika otázek.
Okresní národní výbor v BoskovicíchJelínková ZdenkaBoskovice9/4/1951941951dopis1Odpověď na dopis z 10. 3. 1951, kde informovala o práci dvojic vyslaných zapisovat písně do okr. Boskovice. Sdělila mu, že mnozí veřejní činovníci a učitelé nepomáhali při sběrech dostatečně. Těší se, až mu pošle některé písně, aby je mohli otisknout s textem o horáckých lidových písních ve vlastivědném aršíku. Prosí ji, aby brzy přijela na výzkum a zaznamenávání tanců, bylo by pak možné je zapsané uveřejnit na čtyřstránkovém letáku a dát je k dispozici zájemcům. Prosí také o zprávu ohledně svého příjezdu, ať může vše přichystat.B2Jelínková25sběr písní, Boskovicko, Horácko, výzkum, letákVyp. Volčík
Okresní národní výbor v BoskovicíchÚstav pro lidovou píseňBoskovice9/5/1951951951dopis1Zasílá fotografii, kterou si vyžádala Z. Jelínková, současně děkuje za zaslané písně pro vydání aršíku. Prosí, aby zaslala po zpracování lidových tanců také jejich popis, aby je mohli též vydat. Jsou ochotni nafilmovat taneční pár z Protivanova, potřebují však přesné pokyny, co a jak mají natočit.B2Jelínková29sběr písní, tance, Boskovicko, Horácko, Protivanov, filmování, instrukceVyp. Volčík
Okresní národní výbor v BoskovicíchJelínková ZdenkaBoskovice21/05/19512151951dopis1Děkují za dopis. Je potěšen, že budou moci do konce srpna t. r. vydat popis tanců a hudbu k nim. Plánují uspořádat kurz lidových tanců, pomohla by jim s tím? Souhlasí s filmováním tanečníků 10. června v Protivanově, prosí ji, aby se této akce také zúčastnila a mohla na místě říci, co je potřeba natáčet. Bude nutné, aby si tanečníci vypůjčili kroje z Kořence.B2Jelínková31tance, Horácko, Boskovicko, Protivanov, filmování, instrukceVyp. Volčík
Okresní národní výbor v BoskovicíchJelínková ZdenkaBrno17/10/195117101951dopis1Tajemnice ONV vyřizuje pozdrav od J. Totuška s dotazem, zdali má už zpracovaný popis horáckých tanců, aby mohli vydat další vlastivědný aršík nebo 2. Ocenili by i nákres, obrázky s ukázkami tanečních kroků, kvůli nácviku tanců ve školách a v Sokole.B2Jelínková35Horácko, tance, popis, nákresyVyp. Volčík
OrelPracovní výbor pro českou národní píseň na Moravě a ve SlezskuBratislava4/1/1931411931Děkuje za projev, kterým vzpomněli jeho šedesátky.
Osvětové oddělení KNV - ŠOTStátní ústav pro lidovou píseňOstrava2/12/19502121950dopis1Děkují za příznivou odpověď na žádost o uvolnění Z. Jelínkové pro kurz lidových písní a tanců v Opavě. Uvádí upřesňující informace ke kurzu s prosbou, aby vzali na vědomí přípis adresovaný hrčavské skupině, hlavně v otázkách cestovních nákladů.B2Jelínková20Kurz, tance, výuka, Opava, Hrčava, cestovní nákladyVyp. Volčík
Pavlištík Karel, Osvětová beseda ve StrážniciÚstav pro lidovou píseňStrážnice20/05/19522051952dopis1Žádost o uvolnění Z. Jelínkové pro potřeby příprav programu festivalu ve Strážnici, aby převzala patronát nad pionýrským souborem.B2Jelínková41žádost, uvolnění, festival, StrážniceVyp. Volčík
Pažoutová Běla, Pavlištík Karel, Osvětová beseda ve StrážniciStátní ústav pro lidovou píseňStrážnice19/07/19521971952dopis1Poděkování ústavu za to, že umožnili Z. Jelínkové pracovat v programové komisi Celostátní přehlídky souborů lidového tance a zpěvu.B2Jelínková45poděkování, žádost, festival, StrážniceVyp. Volčík
Pernický JosefJanáček LeošJasenicecca18951895dopis1Oznamuje, že některé písně již sebral i říkání při dožaté má po ruce. Přijede Janáček o prázdninách? Jak skupinu těch lidí sestavit?A4886Národopisná výstava českoslovanská, přípravaVyp. Volčík
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov12/1/19861211986Děkuje za dobré rady. Jak by tematicky dělila písně, aby žádná nezůstala? Může si troufnout na popis svatby? Bude asi dobré spojit se s dr. J. Kristem. Ve věcech fotokopií sbírek jednal nezávazně s fotografem. Nahrávku repertoáru svého otce nemůže poskytnout, protože žádnou nepořídil, ale většinu písní zná sám. Na nový pásek natočí pouze zpěváky pro chystané zpěvníky.
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov12/12/198712121987Vysvětlení k příspěvku do Malovaného kraje. Týká se práce folkloristů a etnografů.
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov21/11/198721111987Zmiňuje se o zpěvníku Jiřího Pajera "Marie Procházková /1886-1896/". Hodlá vytvořit publikaci "Svatba na Kyjovsku" a prosí o spolupráci. P.S. Posílá něco z historie jejich cimbálové muziky.
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov3/10/19843101984Pracovník, který se měl na CKS zabývat zpěvníkem přešel na obor kultury. Pomalu vlastní sběr písní ukončuje. Má možnost mu půjčit nebo prodat zpěvníček manželů Hrdých.
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov20/11/198420111984Prosí o radu, jak řešit složitější záznamy písní /pro sbírku písní s legrutskou tematikou/.
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov21/12/198421121984Informuje o svém vyrovnání s připomínkami PhDr. Jiřího Pajera /ke sbírce písní s legrutskou tematikou/. Posílá kopii oddílu 1 "Verbujú". Píše vždy až druhou sloku a další, všude uvádí sběratele. Vyjadřuje se správně, užívá-li slov "nápěv, sloka"? Různí se také názory na nadpis písně.
Petrů JiříHrabalová Olgaprosince19841984Oznámení o úmrtí Jury Petrů, primáše cimbálové muziky.
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov4/1/1985411985Pustil se do předělávání celého zpěvníku. Mohla by poslat lektorský posudek s připomínkami? Po novém uspořádání všechno pošle k posouzení. Posílá jednu píseň z ústavu. Mohla by ji překontrolovat a příp. doplnit?
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov8/8/1984881984V příloze posílá seznam písní s legrutskou tematikou, které v roce 1976 opisoval. Chce si doplnit zpěváky a data zápisu. Zpěvníček manželů Hrdých nemá a z Olšavy si příklad nebere.Přiložen seznam písní z ÚFE v Brně.
Petrů JiříHrabalová OlgaKyjov8/2/1985821985Posílá sbírku lekrutských [legrutských, rekrutských…] písní nově předělanou. V dopise poznámky k této sbírce.
Plicka KarelnedatovánopřílohaDr. Vlasta Svobodová: Národní umělec prof. Karel Plicka devadesátiletý.Příloha 31. čísla Bulletinu Československé společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV v září 1984 v Brně.
Pospíšil BohumilHrabalová OlgaBrno2/6/1983261983Text písní "Chopme se díla…" a "Ligoce se ligoce zelený lísteček na buce…". K textům připojena poznámka o těchto písních.
Pospíšil FrantišekJanáček LeošPřerov12/2/19121221912Prosí o oznámení adres slečen do Bulharska. Byl by rád, kdyby někdo přesně a spolehlivě zaznamenal doprovody bulharských tanců. Jak si má počínat při fotografování meč. tance? Prosí, aby mu Janáček napsal to, co vyprávěl o původu tance, o shodě tempa a taktu písně atd. Chce se pustit do nového zpracování nahromaděného materiálu otázky meč. tance u indoevropských národů.
Poštovní novinová služba, ref. ZatrapováÚEF ČSAV16/06/19701661970Vrací fakturu č. 5416-240 a prosí o její úhradu. Adresy komisionářů nesdělují. K titulu Western Folklore č.1 a 2 r. 1969 - zásilky jsou odesílány na riziko příjemce.tužkou: ÚEF Pošta
Racek JanMinisterstvo školství, věd a uměníBrno22/08/19502281950dopis2Žádost o přeložení Z. Jelínkové do služeb SÚ PLP v Brně. Prosí o její urychlené přemístění, zdůvodněné i tím, že bude J. Vysloužil v říjnu odcházet na dvouletou vojenskou službu.B2Jelínková8žádost, Jiří VysloužilVyp. Volčík
Racek JanBím HynekBrno2/3/1954231954Blahopřání k 80. narozeninám.
Racek JanStátní ústav pro lidovou píseňBrno22/02/19422221942Potvrzuje přijetí rukopisu práce B. Václavka a R. Smetany o moravské zlidovělé písni z Ústavu pro lidovou píseň.
Racek JanBrno24/03/19482431948Doporučení žádosti Jiřího Vysloužila o udělení stálého místa při moravskoslezském výboru Státního ústavu pro lidovou píseň.
Racek JanČSAV, Brněnská základna15/12/195515121955Žádost o zakoupení soupisu literatury o lidových písních z Podluží, který pořídil ing. Húska. Přiložen posudek o ocenění.
Redakce RovnostiHrabalová OlgaBrno13/02/19631321963dopis1Obrací se na O. Hrabalovou kvůli příspěvku J. Břicháčka. Prosí, aby mu odpověděla na jeho dopis.B2Hrabalova3příspěvek, RovnostVyp. Volčík
Redakce RovnostiHrabalová OlgaBrno14/08/19631481963dopis1Přejí co nejrychlejší zotavení.B2Hrabalova5příspěvek, RovnostVyp. Volčík
Redakce RovnostiHrabalová OlgaBrno19/08/19631981963dopis2Z důvodu zodpovědnosti ke svým čtenářům přeposílají dopis od souboru Dolina i s fotografií.B2Hrabalova6příspěvek, RovnostK dopisu přiložena příloha: dopis od souboru Dolina s fotkou ze Strážnických slavností.Vyp. Volčík
Režný JosefÚEF ČSAVVolyně18/08/19781881978Rádi by doplnili dokumentaci mezinárodní výstavy Dudy a dudáci. Prosí o fotokopie Janáčkových zápisů gajdošské hry z Brezové, o záznamy hry gajdoše Úhelného z Lubiny a o doplnění a upřesnění jmen Janáčkových gajdošů z Brezové a Lubiny, příp. o jejich fotografie. Připojují katalog jejich výstavy a program 5. MDF.
Riedl EmilHrabalová OlgaLoučná nad Desnou17/02/19881721988dopis3Píše o svém zájmu o folklor a také o dosavadní činnosti v rámci folklorního hnutí. Posílá podklady k pořadu "V Zábřeze na rynku".B2Hrabalova17námět, scénář, pořadK dopisu připojen scénář pořadu.Vyp. Volčík
Riedl EmilHrabalová OlgaBrno17/02/19881721988Upravuje písně pro soubor. Nabídl televizi pořad ze sbírky "V Zábřeze na rynku". Dává dohromady námět a scénář. Posílá jí a doc. Kvapilovi časové rozdělení pořadu. Prosí, aby mu poslala text do 14 dnů. Přiložen seznam účinkujících a časové rozdělení pořadu.
Rutte LadislavVetterl KarelMyjava31.11.195230111952pohlednice1Upřímné poděkování za zaslání pro adresáta tak zajímavého separátu. Učinil mu opravdu radost. Jeho žena lituje, že se již u nich nemohli stavit.pozitiv č. 5974Kopie pohlednice – originál převeden do fotografií (pozitiv: 5974, negativ: 61/5/4-1), obsahuje podpis Samka Dudíka z roku 1952Vyp. Volčík
Rutte LadislavVetterl KarelGottwaldov-Zlín20/11/196020111960Prosí, aby mu včas oznámili svou návštěvu. Rád jim ukáže materiál, který by se k zamýšlené akci hodil. Jedná se o průzkum lidové nástrojové hudby v českých zemích, včetně lidových zpěváků. Pozn. Tužkou připsáno několik poznámek k uvedené akci.
Rutte LadislavVetterl KarelGottwaldov-Zlín28/01/19602811960Z Prahy dostal zprávu, že se fotografie k jeho studii pravděpodobně ztratily. Chtěl by docílit toho, aby zmocnili K. Vetterla na náklad Ústředního domu LT. v Praze opatřit celý ilustrační materiál znovu. Pozn. Jedná se o studii L. Rutteho o gajdách a gajdoších.
Rutte LadislavVetterl KarelGottwaldov-Zlín17/02/19611721961Prosí o vrácení své studie o gajdách. Kdyby ji Strážnice nevydala, zaslal by ji opět k dalšímu řízení k otištění. Praha poslala požadovanou náhradu za ztracené fotografie.
Salichová HelenaJanáček LeošPraha22-Dec121922dopis2Zasílá 80 písní. Prosí, aby Akademii oznámil, že dostála své povinnosti. Upozorňuje jej na Karla Plicku, který má zapsaných 320 písní z Piešťan, sbírku z Velké Bytče, z Poštorné a ze Zaječí. Písně by mohl předat Moravskému výboru, pokud mu za to zaplatí. V případě, že by obdržel podporu, zajel by o Vánocích na Slovensko. Prosí jej o urychlení jednání v otázce honoráře, protože trpí nouzí. Přikládá II. sbírku Slezských písní. Nevydala by je Akademie?B4Salichová1sběr písní, Slezsko, Slezské písně, Slovensko, Karel Plicka, Piešťany, Velká Bytča, Poštorná, Zaječí,"Jak je sbírá?! Po ’trumpetě’! odp. 19/XII 1922Vyp. Volčík
Salichová HelenaJanáčková ZdenkaPolanka nad Odrou3/3/1930331930dopis2Před 4 nebo 5 lety odevzdala jejímu zesnulému manželovi rukopis slezských lidových písní. Vydala před tím 2 svazky, mistr se o ně velmi zajímal, několik jich vydal s průvodem klavíru. Sbírku od něj zpět nedostala, kvůli rodinným záležitostem na ni pak zapomněla. Vzhledem k tomu, že se dočetla v novinách o udělování stipendií za folkloristické práce od Akademie věd a umění, chtěla by také podat žádost. Prosí proto adresátku, jestli by mohla sbírku vyhledat, přijela by si pro ni.B4Salichová2sbírka, Slezské písně, Slezsko, Leoš Janáček, pozůstalost, Lidové noviny, Akademie Věd a umění, stipendiumVyp. Volčík
Salichová Helena[Helfert Vladimír]Polanka nad Odrou14/03/19301431930dopis1Sděluje, že sbírku Janáčkovi půjčila, nikoliv darovala. Slíbil jí sice podporu, ale nic nedostala. Dozvěděla se z Lidových novin o vypsaných cenách a podporách, lhůta končí 31. března. Mohla by si sbírku zapůjčit k opisu?B4Salichová3sbírka, Slezské písně, Slezsko, Leoš Janáček, zapůjčení, opis, Lidové noviny, honorářVyp. Volčík
Salichová Helena[Helfert Vladimír]Polanka nad Odrou21/03/19302131930dopis1Vyjadřuje poděkování za to, že dostane opis sbírky písní. Připomíná, že podací lhůta končí 30. března, prosí proto, aby sbírka byla poslána co nejdříve. Byla by velice ráda, kdyby mohl připojit ke sbírce doporučení. Dostala již jedno stipendium ve výši 3 000 Kč na vydanou sbírku prostřednictvím Č. Zíbrta. Uvádí další údaje k soutěži vyhlášené Akademií, mimo sbírku do ní předkládá i jednu větší práci a čeká na výsledek.B4Salichová4sbírka, Slezské písně, Slezsko, stipendium, doporučení, soutěž, opis, Čeněk ZíbrtVyp. Volčík
Salichová HelenaMoravskoslezský výbor Ústavu pro lidovou píseňPolanka nad Odrou21/03/19302131930revers1H. Salichová potvrzuje, že si od moravskoslezského výboru Ústavu pro lidovou píseň vypůjčila opis své sbírky písní, který potřebuje k žádosti o stipendiu Akademie a zavazuje se k jejímu vrácení.B4Salichová5Slezské písně, zapůjčení, opistext přeškrtnut modrou tužkou s poznámkou "Vráceno 25/6 1930"Vyp. Volčík
Salichová HelenaMoravskoslezský výbor Ústavu pro lidovou píseňPolanka nad Odrou20/06/19302061930dopis1Posílá sbírku zpět a děkuje za laskavost.B4Salichová6sbírka, Slezské písně, zapůjčení, opis, navráceníVyp. Volčík
Salichová HelenaStátní ústav pro lidovou píseňPolanka nad Odrou3/1/1937311937dopis2Dovoluje si poslat ilustrace k lidovým písním slezským a prosí o laskavé zakoupení. Uvádí údaje o své sběratelské praxi a také o osudech její sbírky slezských písní. Má ještě spousty národopisného materiálu, již 15 let pracuje na kronice "Za starých časů", chtěla by ji vyzdobit původními linoryty.B4Salichová7Slezské písně, grafické album, ilustrace, složenka, proplacení, Leoš Janáček, Vladimír Helfert, Karel Černohorský, kronika, Ze starých časů
Salichová Helena[neuvedeno]Polanka nad Odrou2/3/1938231938dopis1Odvolává se na K. Černohorského, který jí poradil, aby se obrátila na adresáta. Před více než rokem poslala Státnímu ústavu pro lidovou píseň grafické album ilustrací k lidovým písním, přiložila k tomu složenku 200 Kč. Prosí jej, aby zapůsobil na ústav a vymohl proplacení složenky. Nemá žádných dalších příjmů.B4Salichová8Karel Černohorský, Slezské písně, grafické album, ilustrace, složenka, proplaceníVyp. Volčík
Salichová HelenaStátní ústav pro lidovou píseňPolanka nad Odrou23/04/19382341938dopis1Poslala před 1 a 1/2 rokem SÚ PLP album grafických ilustrací k lidovým písním. Album jí dosud nebylo zaplaceno ani vráceno. Přikládá proto složenku.B4Salichová9Slezské písně, grafické album, ilustrace, složenka, proplacení, Karel Černohorský, Vladimír Helfert Vyp. Volčík
Salichová HelenaGregor AloisPolanka nad Odrou26/01/19412611941dopis1Četla adresátův dopis v Jiskře. Mínili vydat písně k letošnímu hudebnímu máji, prosí proto, aby celou záležitost nějakým způsobem uspíšil, obává se, že by z vydání jinak sešlo. Byla by vděčná za radu, co může v této věci podniknout.B4Salichová11sbírka, Hudební máj, vydáníVyp. Volčík
Salichová HelenaStátní ústav pro lidovou píseňPolanka nad Odrou16/06/19501661950dopis1Odpověď na dopis ze 24. května 1950. Sděluje, že se svým synem budou rádi nápomocni sběratelské akci. Také je dovedou k několika zpěvákům. Upozorňují však, že uslyší už jen písně úpadkové. Vzpomíná na svou chůvu Hanu (ústřední postava její kroniky "Ze starých časů"), která ji učila písně.B4Salichová13sběr písní, Slezsko, Bílovecko, Klimkovsko, Milan Salich, kronika, Ze starých časů, přípravaVyp. Volčík
Salichová HelenaStátní ústav pro lidovou píseňPolanka nad Odrou23/08/19502381950dopis1Navštívili ji badatelé ze slovesného oboru, kterým přislíbila spolupráci, obává se, že nebude schopná pracovat pro oba obory, protože je také členem Svazu výtvarných umělců, z čehož jí plyne taky mnoho povinností. Nezbývá jí, než aby sběr písní odložila na dobu vánočních prázdnin, kterou považuje za vhodnější pro sběr písní než letní období.B4Salichová15sběr písní, příprava, Milan Salich, Bílovecko, SlezskoVyp. Volčík
Satke AntonínHrabalová OlgaOpava17/08/19871781987dopis1Informuje o chystané národopisné monografii o Těšínsku, kterou k vydání připravuje Profil v Ostravě, práce probíhá pod vedením I. Stolaříka. Mohla by k ní přispět vypracováním stati o dětských hrách?B2Hrabalova13monografie, Těšínsko, dětský folklor, Ivo StolaříkVyp. Volčík
Sauer AlfonsJanáček LeošUherské Hradiště15/01/19061511906dopis5Obává se, že nemůže vyhovět odesílateli ve věci sběratelské pr